Τιμές Κλεισίματος ΔΑΚ

Πατήστε εδώ για τη γραμμογράφηση των αρχείων .txt.

Ημερομηνία Τύπος Αρχείου
21 Φεβ 2020 xlsx txt
20 Φεβ 2020 xlsx txt
19 Φεβ 2020 xlsx txt
18 Φεβ 2020 xlsx txt
17 Φεβ 2020 xlsx txt
14 Φεβ 2020 xlsx txt
13 Φεβ 2020 xlsx txt
12 Φεβ 2020 xlsx txt
11 Φεβ 2020 xlsx txt
10 Φεβ 2020 xlsx txt
7 Φεβ 2020 xlsx txt
6 Φεβ 2020 xlsx txt
5 Φεβ 2020 xlsx txt
4 Φεβ 2020 xlsx txt
3 Φεβ 2020 xlsx txt

Σύνδεσμοι για κατέβασμα: πιο πρόσφατο Excel file |  πιο πρόσφατο .txt file

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ".ΤΧΤ"
Όλες οι τιμές είναι ακέραιες και έχουν πολλαπλασιαστεί με την τιμή 10000. Για να ανακτήσετε την τρέχουσα τιμή, θα πρέπει να διαιρέσετε τους αριθμούς με την τιμή: 10000
π.χ. Η τρέχουσα τιμή του αριθμού 217532 είναι: 217532 / 10000 = 21,7532

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων