Στα ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, μπορείτε να βρείτε
  • Στα μηνιαία στατιστικά της σειράς "Χρηματιστηριακές Εξελίξεις", μια ολοκληρωμένη εικόνα για την μηνιαία δραστηριότητα των αγορών χρεογράφων αφενός και παραγώγων αφετέρου.
  • Στα Μηνιαία Στατιστικά Δελτία, της σειράς Axia Numbers μπορείτε να βρείτε, στοιχεία για τη δραστηριότητα και τις κατανομές των επενδυτών στις αγορές χρεογράφων καθώς και παραγώγων ΧΑ, μηνιαία καταγραφή κινητικότητας επενδυτών ανά τύπο χρεογράφου (μετοχές / ομόλογα) ή παράγωγου προϊόντος, καθώς και στοιχεία για τον μηνιαίο διακανονισμό χρηματιστηριακών συναλλαγών.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων