Αγορά Παραγώγων
Τα προϊόντα στατιστικής πληροφόρησης της αγοράς παραγώγων παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τα Σ.Μ.Ε., τα δικαιώματα προαίρεσης και τα ειδικά αρχεία των προϊόντων που διαπραγματεύονται στη συγκεκριμένη αγορά του Χ.Α.. Τα προϊόντα αυτά είναι τα εξής:

 

 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών 201001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 201002
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών 201003
 Κατανομή επενδυτών  νέο!! 201004  
     
 Δικαιώματα Προαίρεσης Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών 202001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 202002
 Ημερήσια ενημέρωση στοιχείων συναλλαγών (προϊόν 201003) 202003
 Κατανομή επενδυτών νέο!! 202004  
     
 Προϊόντα Δανεισμού (στοιχεία έως 30.11.2014) Κωδικός Demo αρχείο
 Στοιχεία συναλλαγών 203001
 Ενδοσυνεδριακές τιμές 203002
     
 Ειδικά αρχεία  ΝΕΟ!! Κωδικός Demo αρχείο
 Fixing prices  νέο!! 204001  
 Risk prices  νέο!! 204002  
 Vectors files  νέο!! 204003  
 Series files  νέο!! 204004  
 Risk parameters per series  νέο!! 204005  
 Risk parameters per underlying & instr group  νέο!! 204006  
     

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων