Μετοχές

stock-select

ΡΕΒΟΙΛ

Ονομασία μετοχής ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π

Δραστηριότητα α) Η εκμετάλλευση και εμπορία οιασδήποτε μορφής υγρών καυσίμων - υγραερίων, ήτοι πετρελαίου παντός είδους και τύπου, βενζίνης, ορυκτελαίων εγχώριας ή αλλοδαπής κατασκευής και προελεύσεως και των παρεμφερών και συναφών ειδών προς αυτά β) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως και είδους υγρών καυσίμων, λιπαντικών ουσιών και υποπροϊόντων αυτού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο γ) Η ίδρυση εργοστασίου ή βιοτεχνίας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραγωγής και επεξεργασίας των πιο πάνω ειδών (περ. α΄και β') δ) Η άσκηση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης και εργασίας, για δικό της λογαριασμό, ή για λογαριασμό τρίτων ε) Η κτήση, εκμετάλλευση και η διαχείριση πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων ναυτιλιακών εταιριών στ) Η ανάληψη από την εταιρία της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης άλλων συναφών επιχειρήσεων και ζ) Η παραχώρηση, με αντάλλαγμα, για χρήση από τρίτους, διαφόρων εγκαταστάσεων της, μερικά ή ολικά, και διάφορα δικαιώματα ή προνόμιά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
Έτος Ίδρυσης 1982
Διεύθυνση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5
Ταχ Κωδ:16672
ΒΑΡΗ
Τηλέφωνο (210)-8976000
Telefax (210)-8974943
Ιστοσελίδα http://www.revoil.gr
Email admin@revoil.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ Ε ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΟΥΣΣΟΣ Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Π ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΒΒΑ Ε ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (38,25%)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (19,75%)
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (14,22%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 110
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Ιάκωβος Χαϊδεμένος
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Ιάκωβος Χαϊδεμένος
Εισαγωγή στο Χ.Α. 7 Ιαν 2004
Κλάδος / Υποκλάδος Ενέργεια / Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες FTSEA   FTSE_EU   ATHEX_ESG   ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΡΕΒΟΙΛ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 34.950.595,41

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων