Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
9 Απρ 2020 3,4 -2,44 301.687 3,565 3,4 1.053.630,71 658 3,5
8 Απρ 2020 3,485 -0,43 141.951 3,59 3,4 497.398,4 585 3,5
7 Απρ 2020 3,5 1,74 238.355 3,61 3,44 847.313,75 729 3,44
6 Απρ 2020 3,44 9,90 190.770 3,45 3,26 638.428,49 681 3,26
3 Απρ 2020 3,13 -1,57 130.457 3,25 3,075 412.380,64 508 3,155
2 Απρ 2020 3,18 -4,22 240.351 3,34 3,165 773.592,46 687 3,3
1 Απρ 2020 3,32 -1,48 154.072 3,32 3,19 498.972,91 487 3,24
31 Μαρ 2020 3,37 -7,42 393.459 3,71 3,37 1.397.085,74 1.285 3,64
30 Μαρ 2020 3,64 5,97 362.031 3,64 3,335 1.274.702,45 928 3,435
27 Μαρ 2020 3,435 3,15 585.899 3,47 3,18 1.964.965,64 1.248 3,255
26 Μαρ 2020 3,33 6,73 513.814 3,4 2,99 1.639.758,58 1.168 3,1
24 Μαρ 2020 3,12 9,09 196.786 3,21 3 609.644,25 661 3
23 Μαρ 2020 2,86 -3,70 88.404 2,91 2,76 253.698,99 229 2,9
20 Μαρ 2020 2,97 5,32 225.442 3,09 2,905 674.555,59 705 2,98
19 Μαρ 2020 2,82 4,44 259.615 2,99 2,65 724.827,98 1.013 2,9
18 Μαρ 2020 2,7 -1,10 88.090 2,71 2,61 234.581 706 2,7
17 Μαρ 2020 2,73 4,60 153.927 2,74 2,54 405.248,9 993 2,69
16 Μαρ 2020 2,61 -11,22 235.060 2,73 2,575 619.904,44 890 2,73
13 Μαρ 2020 2,94 1,03 198.070 3,15 2,91 597.370,02 695 3
12 Μαρ 2020 2,91 -8,63 220.499 3,035 2,885 649.489,9 939 2,93
11 Μαρ 2020 3,185 -6,32 215.609 3,505 3,06 703.423,07 777 3,4
10 Μαρ 2020 3,4 13,33 311.710 3,5 3,12 1.034.947,89 773 3,24
9 Μαρ 2020 3 -16,90 418.094 3,455 3 1.343.548,8 1.375 3,3
6 Μαρ 2020 3,61 -2,43 168.548 3,69 3,52 606.203,66 730 3,61
5 Μαρ 2020 3,7 -5,13 545.097 3,99 3,66 2.057.323,95 769 3,94
4 Μαρ 2020 3,9 3,72 394.619 3,92 3,75 1.522.070,37 798 3,79
3 Μαρ 2020 3,76 4,44 221.085 3,93 3,715 846.286,11 811 3,87
28 Φεβ 2020 3,6 -6,86 351.029 3,865 3,6 1.298.363,39 1.318 3,865
27 Φεβ 2020 3,865 -9,38 325.530 4,27 3,86 1.311.435,18 1.135 4,25
26 Φεβ 2020 4,265 -4,37 203.427 4,46 4,265 876.095,12 867 4,46

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων