Μετοχές

ΠΑΣΑΛ

Ονομασία μετοχής PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
10 Ιουλ 2020 0,675 0,00 716 0,705 0,675 484,43 3 0,685
9 Ιουλ 2020 0,675 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2020 0,675 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουλ 2020 0,675 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουλ 2020 0,675 0,75 1.506 0,675 0,675 1.016,55 6 0,675
3 Ιουλ 2020 0,67 0,00 3 0,67 0,67 2,01 1 0,67
2 Ιουλ 2020 0,67 0,00 87 0,625 0,625 54,38 3 0,625
1 Ιουλ 2020 0,67 0,00 0 - - 0 0 -
30 Ιουν 2020 0,67 0,00 125 0,665 0,665 83,13 2 0,665
29 Ιουν 2020 0,67 0,75 1.100 0,67 0,67 737 3 0,67
26 Ιουν 2020 0,665 -4,32 2.000 0,665 0,665 1.330 3 0,665
25 Ιουν 2020 0,695 4,51 4.334 0,71 0,695 3.044,89 10 0,71
24 Ιουν 2020 0,665 -11,33 1.613 0,74 0,605 1.074,18 9 0,605
23 Ιουν 2020 0,75 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιουν 2020 0,75 3,45 3.600 0,75 0,75 2.700 4 0,75
19 Ιουν 2020 0,725 7,41 1.000 0,725 0,725 725 1 0,725
18 Ιουν 2020 0,725 0,00 142 0,75 0,75 106,5 1 0,75
17 Ιουν 2020 0,725 -3,33 1.328 0,735 0,72 959,94 3 0,72
16 Ιουν 2020 0,75 17,19 1.276 0,75 0,62 909,42 6 0,62
15 Ιουν 2020 0,64 0,00 625 0,64 0,64 400 2 0,64
12 Ιουν 2020 0,64 0,00 340 0,64 0,64 217,6 2 0,64
11 Ιουν 2020 0,64 0,00 200 0,75 0,75 150 3 0,75
10 Ιουν 2020 0,64 -20,00 1.250 0,64 0,64 800 4 0,64
9 Ιουν 2020 0,8 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2020 0,8 0,00 125 0,76 0,76 95 1 0,76
4 Ιουν 2020 0,8 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2020 0,8 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουν 2020 0,8 0,00 74 0,8 0,8 59,2 1 0,8
1 Ιουν 2020 0,8 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων