Μετοχές

ΜΑΣΟΠ

Ονομασία μετοχής MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEDITERRA Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
25 Μαϊ 2020 1,97 -6,19 2.332 2,16 1,94 4.725,39 19 2,16
22 Μαϊ 2020 2,1 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2020 2,1 2,94 405 2,1 2 810,5 9 2
20 Μαϊ 2020 2,04 8,51 4.932 2,16 1,89 9.761,17 28 1,89
19 Μαϊ 2020 1,88 3,87 3.685 1,9 1,73 6.558,85 22 1,73
18 Μαϊ 2020 1,81 2,26 50 1,81 1,81 90,5 1 1,81
15 Μαϊ 2020 1,77 -0,56 2.775 1,85 1,75 4.963,5 12 1,85
14 Μαϊ 2020 1,78 -3,26 3.475 1,94 1,76 6.406,4 20 1,94
13 Μαϊ 2020 1,84 -1,08 3.080 1,85 1,71 5.455,2 13 1,73
12 Μαϊ 2020 1,86 7,51 4.758 1,88 1,6 8.290,22 40 1,61
11 Μαϊ 2020 1,73 10,19 14.076 1,88 1,67 25.281,89 62 1,71
8 Μαϊ 2020 1,57 19,85 8.788 1,57 1,26 12.831,2 34 1,28
7 Μαϊ 2020 1,31 0,00 0 - - 0 0 -
6 Μαϊ 2020 1,31 -1,50 58 1,32 1,2 76,04 7 1,2
5 Μαϊ 2020 1,33 0,00 0 - - 0 0 -
4 Μαϊ 2020 1,33 3,10 1.200 1,33 1,29 1.563,5 5 1,29
30 Απρ 2020 1,29 -4,44 1.870 1,32 1,22 2.379,06 22 1,3
29 Απρ 2020 1,35 0,00 0 - - 0 0 -
28 Απρ 2020 1,35 3,05 2.475 1,36 1,35 3.356 8 1,36
27 Απρ 2020 1,31 2,34 361 1,35 1,3 471,05 5 1,3
24 Απρ 2020 1,28 6,67 1.375 1,28 1,2 1.672,8 11 1,2
23 Απρ 2020 1,2 0,00 4.655 1,23 1,2 5.616,15 12 1,22
22 Απρ 2020 1,2 4,35 55 1,22 1,2 66,1 3 1,22
21 Απρ 2020 1,15 -2,54 705 1,15 1,07 756,75 4 1,08
16 Απρ 2020 1,18 -5,60 1.065 1,27 1,15 1.265,6 10 1,2
15 Απρ 2020 1,25 -0,79 1.432 1,3 1,2 1.840,96 14 1,26
14 Απρ 2020 1,26 -4,55 2.757 1,26 1,19 3.328,82 17 1,24

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων