Μετοχές

ΝΑΥΠ

Ονομασία μετοχής ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 0,675 14,41 25 0,675 0,675 16,88 1 0,675
17 Οκτ 2019 0,59 0,00 2.000 0,59 0,59 1.180 1 0,59
16 Οκτ 2019 0,59 -0,84 2.350 0,595 0,56 1.381 7 0,56
15 Οκτ 2019 0,595 4,39 9.344 0,595 0,59 5.559,18 7 0,595
14 Οκτ 2019 0,57 0,00 300 0,57 0,57 171 2 0,57
11 Οκτ 2019 0,57 0,00 0 - - 0 0 -
10 Οκτ 2019 0,57 0,00 0 - - 0 0 -
9 Οκτ 2019 0,57 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2019 0,57 -12,98 1.999 0,59 0,56 1.134,44 7 0,59
7 Οκτ 2019 0,655 0,00 1.500 0,66 0,655 985 3 0,655
4 Οκτ 2019 0,655 -2,24 320 0,655 0,62 206,1 5 0,62
3 Οκτ 2019 0,67 0,00 0 - - 0 0 -
2 Οκτ 2019 0,67 -4,29 15 0,67 0,67 10,05 1 0,67
1 Οκτ 2019 0,7 20,69 50 0,7 0,7 35 2 0,7
30 Σεπ 2019 0,58 0,87 29 0,58 0,58 16,82 3 0,58
27 Σεπ 2019 0,575 0,00 0 - - 0 0 -
26 Σεπ 2019 0,575 0,00 0 - - 0 0 -
25 Σεπ 2019 0,575 -1,71 12.855 0,585 0,535 7.419,99 23 0,57
24 Σεπ 2019 0,585 -2,50 80 0,585 0,585 46,8 1 0,585
23 Σεπ 2019 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
20 Σεπ 2019 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
19 Σεπ 2019 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
18 Σεπ 2019 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
17 Σεπ 2019 0,6 0,00 0 - - 0 0 -
16 Σεπ 2019 0,6 -13,04 1.405 0,67 0,595 854,98 7 0,595
13 Σεπ 2019 0,69 13,11 7.690 0,69 0,56 4.349,05 7 0,6
12 Σεπ 2019 0,61 0,00 0 - - 0 0 -
11 Σεπ 2019 0,61 0,00 0 - - 0 0 -
10 Σεπ 2019 0,61 -1,61 49 0,61 0,61 29,89 1 0,61
9 Σεπ 2019 0,62 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων