Μετοχές

ΠΡΟΝΤΕΑ

Ονομασία μετοχής ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
10 Ιουλ 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιουλ 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιουλ 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουλ 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουλ 2020 7,9 0,00 25 7,95 7,9 197,95 2 7,95
3 Ιουλ 2020 7,9 0,00 192 7,9 7,9 1.516,8 4 7,9
2 Ιουλ 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2020 7,9 0,00 200 7,9 7,7 1.554,6 3 7,9
30 Ιουν 2020 7,9 0,00 293 7,9 7,9 2.314,7 2 7,9
29 Ιουν 2020 7,9 0,00 7 7,9 7,9 55,3 1 7,9
26 Ιουν 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2020 7,9 0,00 230 7,85 7,2 1.778,45 6 7,85
24 Ιουν 2020 7,9 0,00 127 7,85 7,85 996,95 2 7,85
23 Ιουν 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιουν 2020 7,9 0,00 260 7,9 7,2 2.050,5 4 7,2
19 Ιουν 2020 7,9 0,00 500 7,85 7,85 3.925 6 7,85
18 Ιουν 2020 7,9 0,00 477 7,85 7,8 3.738,1 3 7,8
17 Ιουν 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουν 2020 7,9 0,00 1.270 7,9 7,85 10.002 6 7,85
15 Ιουν 2020 7,9 -0,63 600 7,9 7,9 4.740 5 7,9
12 Ιουν 2020 7,95 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2020 7,95 0,00 150 7,95 7,9 1.190 2 7,95
10 Ιουν 2020 7,95 1,92 1.565 8 7,7 12.240,75 7 7,8
9 Ιουν 2020 7,8 -1,27 670 8 7,8 5.248,2 7 7,9
5 Ιουν 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουν 2020 7,9 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2020 7,9 0,00 250 7,9 7,85 1.969,25 4 7,85
2 Ιουν 2020 7,9 -1,25 1.271 8 7,3 9.962,25 12 8
1 Ιουν 2020 8 0,00 0 - - 0 0 -
29 Μαϊ 2020 8 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαϊ 2020 8 0,00 31 8,1 8 249 2 8,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων