Μετοχές

ΦΟΥΝΤΛ

Ονομασία μετοχής ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Νοε 2019 0,51 2,00 130 0,51 0,51 66,3 3 0,51
20 Νοε 2019 0,5 -6,54 1.000 0,51 0,5 506,5 4 0,51
19 Νοε 2019 0,535 -0,93 1.650 0,55 0,52 894,15 21 0,55
18 Νοε 2019 0,54 0,00 0 - - 0 0 -
15 Νοε 2019 0,54 0,00 80 0,54 0,54 43,2 1 0,54
14 Νοε 2019 0,54 0,00 0 - - 0 0 -
13 Νοε 2019 0,54 0,00 100 0,54 0,54 54 2 0,54
12 Νοε 2019 0,54 -3,57 1.530 0,56 0,54 851 7 0,56
11 Νοε 2019 0,56 0,90 200 0,56 0,56 112 3 0,56
8 Νοε 2019 0,555 2,78 395 0,565 0,525 215,78 8 0,565
7 Νοε 2019 0,54 0,00 75 0,54 0,54 40,5 1 0,54
6 Νοε 2019 0,54 0,00 0 - - 0 0 -
5 Νοε 2019 0,54 0,00 130 0,54 0,54 70,2 2 0,54
4 Νοε 2019 0,54 1,89 1.335 0,54 0,54 720,9 7 0,54
1 Νοε 2019 0,53 1,92 1.020 0,53 0,53 540,6 9 0,53
31 Οκτ 2019 0,52 0,00 0 - - 0 0 -
30 Οκτ 2019 0,52 -3,70 4.435 0,535 0,515 2.296,78 21 0,515
29 Οκτ 2019 0,54 2,86 180 0,54 0,54 97,2 3 0,54
25 Οκτ 2019 0,525 -0,94 50 0,525 0,525 26,25 1 0,525
24 Οκτ 2019 0,53 0,00 110 0,53 0,53 58,3 2 0,53
23 Οκτ 2019 0,53 0,00 0 - - 0 0 -
22 Οκτ 2019 0,53 -1,85 2.660 0,53 0,52 1.394,8 5 0,52
21 Οκτ 2019 0,54 0,00 0 - - 0 0 -
18 Οκτ 2019 0,54 1,89 5.400 0,55 0,53 2.942,48 25 0,535
17 Οκτ 2019 0,53 -1,85 135 0,535 0,53 72,08 2 0,535
16 Οκτ 2019 0,54 0,00 0 - - 0 0 -
15 Οκτ 2019 0,54 4,85 3.130 0,54 0,515 1.660,08 9 0,515
14 Οκτ 2019 0,515 0,00 11.830 0,53 0,5 6.162,69 31 0,5
11 Οκτ 2019 0,515 -1,90 13.366 0,53 0,49 6.704,01 55 0,525
10 Οκτ 2019 0,525 0,00 460 0,525 0,52 241,35 6 0,525

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων