Μετοχές

ΜΟΥΖΚ

Ονομασία μετοχής ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουλ 2020 0,342 -3,93 9.730 0,366 0,316 3.202,15 23 0,366
13 Ιουλ 2020 0,356 -4,81 1.581 0,365 0,35 562,16 7 0,365
10 Ιουλ 2020 0,374 0,27 11 0,374 0,349 4,09 3 0,349
9 Ιουλ 2020 0,373 1,08 6.600 0,378 0,365 2.461,73 14 0,365
8 Ιουλ 2020 0,369 1,37 4.820 0,372 0,351 1.738,25 12 0,351
7 Ιουλ 2020 0,364 -3,96 12.760 0,376 0,354 4.623,78 32 0,356
6 Ιουλ 2020 0,379 1,07 7.580 0,384 0,355 2.763,01 27 0,375
3 Ιουλ 2020 0,375 1,63 9.455 0,377 0,355 3.422,57 32 0,377
2 Ιουλ 2020 0,369 2,50 24.350 0,378 0,353 8.862,27 37 0,378
1 Ιουλ 2020 0,36 -1,64 7.933 0,374 0,354 2.870,76 8 0,372
30 Ιουν 2020 0,366 -0,81 2.485 0,374 0,362 909,85 7 0,374
29 Ιουν 2020 0,369 -2,38 2.109 0,369 0,36 763,88 8 0,36
26 Ιουν 2020 0,378 0,80 4.300 0,38 0,36 1.625,5 5 0,38
25 Ιουν 2020 0,375 0,27 1.900 0,375 0,373 712 4 0,375
24 Ιουν 2020 0,374 2,75 50 0,374 0,374 18,7 1 0,374
23 Ιουν 2020 0,364 -5,45 17.101 0,39 0,361 6.428,36 22 0,361
22 Ιουν 2020 0,385 4,34 2.001 0,385 0,382 766,89 5 0,382
19 Ιουν 2020 0,369 1,93 12.625 0,376 0,36 4.641,75 19 0,36
18 Ιουν 2020 0,362 -2,16 5.744 0,368 0,34 2.056,3 19 0,341
17 Ιουν 2020 0,37 -4,88 21.580 0,388 0,363 8.009 26 0,388
16 Ιουν 2020 0,389 1,30 9.117 0,39 0,384 3.533,1 15 0,386
15 Ιουν 2020 0,384 2,13 6.450 0,384 0,34 2.334,89 17 0,343
12 Ιουν 2020 0,376 0,00 8.270 0,384 0,373 3.125,83 19 0,38
11 Ιουν 2020 0,376 -0,53 9.960 0,38 0,364 3.730,39 27 0,378
10 Ιουν 2020 0,378 0,00 41.021 0,378 0,347 14.527,13 128 0,361
9 Ιουν 2020 0,378 -2,07 13.167 0,385 0,368 4.939,21 34 0,385
5 Ιουν 2020 0,386 -1,53 8.130 0,402 0,383 3.210,59 26 0,4
4 Ιουν 2020 0,392 2,08 9.121 0,393 0,384 3.530,36 18 0,384
3 Ιουν 2020 0,384 4,35 34.842 0,39 0,368 13.298,8 72 0,368

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων