Μετοχές

ΜΟΥΖΚ

Ονομασία μετοχής ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Φεβ 2020 0,456 0,00 16.483 0,456 0,438 7.352,53 19 0,456
13 Φεβ 2020 0,456 -0,44 17.830 0,458 0,44 7.912,7 25 0,446
12 Φεβ 2020 0,458 -2,14 16.600 0,46 0,45 7.517,97 22 0,454
11 Φεβ 2020 0,468 4,00 800 0,468 0,464 374 2 0,468
10 Φεβ 2020 0,45 -3,43 8.600 0,462 0,444 3.898 11 0,45
7 Φεβ 2020 0,466 0,00 3.360 0,47 0,452 1.533,42 8 0,47
6 Φεβ 2020 0,466 -0,85 27.379 0,47 0,454 12.644,87 32 0,46
5 Φεβ 2020 0,47 0,43 8.020 0,472 0,456 3.730,57 17 0,468
4 Φεβ 2020 0,468 0,43 8.263 0,47 0,456 3.816,37 26 0,47
3 Φεβ 2020 0,466 -0,43 20.762 0,466 0,448 9.461,08 24 0,452
31 Ιαν 2020 0,468 -1,68 6.705 0,47 0,46 3.135,94 17 0,47
30 Ιαν 2020 0,476 -2,46 9.172 0,486 0,47 4.352,66 22 0,486
29 Ιαν 2020 0,488 0,00 3.479 0,488 0,478 1.674,59 15 0,488
28 Ιαν 2020 0,488 -1,61 14.439 0,49 0,472 6.909,42 24 0,48
27 Ιαν 2020 0,496 -0,40 16.449 0,496 0,48 7.963,1 18 0,484
24 Ιαν 2020 0,498 0,81 20.228 0,5 0,484 9.919,15 25 0,484
23 Ιαν 2020 0,494 0,82 9.359 0,5 0,48 4.508,75 15 0,482
22 Ιαν 2020 0,49 0,82 15.159 0,49 0,48 7.351,08 22 0,49
21 Ιαν 2020 0,486 -0,82 25.116 0,488 0,476 12.107,3 50 0,476
20 Ιαν 2020 0,49 0,82 15.960 0,496 0,48 7.790,91 13 0,496
17 Ιαν 2020 0,486 -0,82 9.440 0,498 0,478 4.545,75 14 0,498
16 Ιαν 2020 0,49 0,00 6.957 0,49 0,48 3.378,93 11 0,49
15 Ιαν 2020 0,49 -0,41 6.237 0,5 0,484 3.053,96 25 0,5
14 Ιαν 2020 0,492 0,41 6.511 0,5 0,482 3.192,7 15 0,5
13 Ιαν 2020 0,49 -2,00 31.982 0,51 0,488 15.762,96 53 0,5
10 Ιαν 2020 0,5 -1,96 20.353 0,51 0,498 10.203,53 20 0,505
9 Ιαν 2020 0,51 2,82 49.875 0,515 0,48 25.038,62 70 0,48
8 Ιαν 2020 0,496 2,48 26.566 0,498 0,48 13.046,26 19 0,488
7 Ιαν 2020 0,484 0,83 13.316 0,488 0,48 6.412,2 14 0,48

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων