Μετοχές

ΑΔΜΗΕ

Ονομασία μετοχής ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 2,08 -0,24 69.275 2,115 2,045 144.374,26 141 2,06
17 Οκτ 2019 2,085 0,97 133.899 2,115 2,04 279.454,49 228 2,065
16 Οκτ 2019 2,065 0,73 65.220 2,09 2,045 133.815,27 175 2,09
15 Οκτ 2019 2,05 -0,24 63.051 2,095 2,05 130.700,45 156 2,055
14 Οκτ 2019 2,055 -0,72 91.736 2,085 2,04 188.930,16 158 2,07
11 Οκτ 2019 2,07 0,98 110.663 2,085 2,04 228.357,07 225 2,075
10 Οκτ 2019 2,05 -0,49 49.595 2,085 2,04 102.384,75 150 2,08
9 Οκτ 2019 2,06 0,98 88.781 2,075 2,025 182.315,05 155 2,04
8 Οκτ 2019 2,04 -0,49 106.080 2,06 2,015 215.366,45 202 2,04
7 Οκτ 2019 2,05 0,00 111.431 2,08 2,01 227.852,03 218 2,03
4 Οκτ 2019 2,05 -0,49 348.721 2,075 2,035 716.455,19 449 2,05
3 Οκτ 2019 2,06 0,00 283.154 2,07 2,05 582.371,04 409 2,055
2 Οκτ 2019 2,06 -2,83 206.886 2,095 2,05 429.377,91 451 2,08
1 Οκτ 2019 2,12 1,92 187.811 2,12 2,06 393.807,68 355 2,08
30 Σεπ 2019 2,08 -0,24 246.764 2,105 2,06 513.914,39 193 2,075
27 Σεπ 2019 2,085 0,72 296.901 2,11 2,075 619.927,37 291 2,1
26 Σεπ 2019 2,07 -1,19 189.933 2,12 2,06 395.462,44 352 2,115
25 Σεπ 2019 2,095 -0,24 175.353 2,13 2,05 366.981,07 353 2,085
24 Σεπ 2019 2,1 1,20 104.804 2,13 2,075 220.193,5 293 2,1
23 Σεπ 2019 2,075 -1,19 110.353 2,115 2,075 229.938,55 177 2,1
20 Σεπ 2019 2,1 1,45 240.360 2,1 2,065 499.194,97 354 2,095
19 Σεπ 2019 2,07 -2,82 220.571 2,135 2,07 461.226,06 416 2,1
18 Σεπ 2019 2,13 1,19 164.980 2,145 2,095 350.485,77 283 2,095
17 Σεπ 2019 2,105 0,00 95.449 2,12 2,09 200.928,45 155 2,1
16 Σεπ 2019 2,105 -0,71 146.441 2,135 2,075 308.874,75 284 2,105
13 Σεπ 2019 2,12 0,47 98.824 2,14 2,085 209.806,81 193 2,11
12 Σεπ 2019 2,11 -1,40 125.824 2,155 2,09 266.153,44 288 2,15
11 Σεπ 2019 2,14 0,47 114.033 2,16 2,11 243.101,76 308 2,13
10 Σεπ 2019 2,13 -2,29 165.200 2,18 2,125 353.926,39 288 2,18

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων