Μετοχές

CNLCAP

Ονομασία μετοχής CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ- Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
3 Ιουλ 2020 7,7 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουλ 2020 7,7 0,00 250 7,7 7,7 1.925 2 7,7
1 Ιουλ 2020 7,7 0,00 50 7,7 7,7 385 1 7,7
30 Ιουν 2020 7,7 0,65 400 7,75 7,65 3.080 5 7,65
29 Ιουν 2020 7,65 -1,92 550 7,75 7,65 4.225 7 7,7
26 Ιουν 2020 7,8 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2020 7,8 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιουν 2020 7,8 0,00 0 - - 0 0 -
23 Ιουν 2020 7,8 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιουν 2020 7,8 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2020 7,8 4,00 925 7,95 7,6 7.209,75 8 7,6
18 Ιουν 2020 7,5 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2020 7,5 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουν 2020 7,5 0,00 300 7,6 7,45 2.250 3 7,45
15 Ιουν 2020 7,5 -1,32 360 7,6 7,4 2.691,5 5 7,4
12 Ιουν 2020 7,6 0,00 650 7,7 7,5 4.907,5 11 7,55
11 Ιουν 2020 7,6 -0,65 450 7,65 7,55 3.411 7 7,6
10 Ιουν 2020 7,65 -1,92 260 7,7 7,6 1.987 3 7,7
9 Ιουν 2020 7,8 -1,27 109 7,9 7,8 850,9 5 7,8
5 Ιουν 2020 7,9 0,64 86 7,9 7,8 677,8 3 7,9
4 Ιουν 2020 7,85 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2020 7,85 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουν 2020 7,85 0,00 385 8 7,85 3.038,5 5 7,95
1 Ιουν 2020 7,85 1,95 1.338 7,95 7,7 10.509,1 13 7,7
29 Μαϊ 2020 7,7 1,99 1.100 7,7 7,55 8.410 8 7,55
28 Μαϊ 2020 7,55 2,72 2.655 7,9 7,35 20.168,25 24 7,35
27 Μαϊ 2020 7,35 2,80 1.372 7,4 7,2 10.016,5 14 7,25
26 Μαϊ 2020 7,15 -0,69 6.083 7,45 7 44.169,6 25 7,3
25 Μαϊ 2020 7,2 2,86 550 7,2 7 3.904 6 7

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων