Μετοχές

ΑΕΓΕΚ

Ονομασία μετοχής ΑΕΓΕΚ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 0,056 12,00 40.872 0,059 0,05 2.313,74 20 0,05
17 Οκτ 2019 0,05 -7,41 36.902 0,05 0,05 1.845,1 13 0,05
16 Οκτ 2019 0,054 0,00 9.795 0,054 0,051 524,86 8 0,051
15 Οκτ 2019 0,054 0,00 12.160 0,054 0,051 654,06 6 0,054
14 Οκτ 2019 0,054 0,00 6.719 0,054 0,05 359,95 4 0,05
11 Οκτ 2019 0,054 0,00 108 0,047 0,047 5,08 2 0,047
10 Οκτ 2019 0,054 0,00 3.218 0,051 0,0435 150,48 6 0,0435
9 Οκτ 2019 0,054 0,00 876 0,05 0,05 43,8 6 0,05
8 Οκτ 2019 0,054 0,00 2 0,05 0,05 0,1 1 0,05
7 Οκτ 2019 0,054 3,85 3.304 0,054 0,05 177,2 8 0,05
4 Οκτ 2019 0,052 0,00 782 0,054 0,048 41,38 6 0,048
3 Οκτ 2019 0,052 0,00 422 0,049 0,049 20,68 4 0,049
2 Οκτ 2019 0,052 -2,80 25.273 0,0545 0,049 1.288,46 19 0,0545
1 Οκτ 2019 0,0535 0,00 1.520 0,0545 0,0505 80,84 7 0,0545
30 Σεπ 2019 0,0535 5,94 20.481 0,0535 0,0535 1.095,73 7 0,0535
27 Σεπ 2019 0,0505 0,00 10.283 0,0505 0,049 518,87 4 0,0505
26 Σεπ 2019 0,0505 -8,18 49.300 0,051 0,05 2.489,3 14 0,051
25 Σεπ 2019 0,055 0,00 916 0,055 0,051 49,89 5 0,053
24 Σεπ 2019 0,055 0,00 49.402 0,055 0,055 2.717,11 15 0,055
23 Σεπ 2019 0,055 0,00 1.486 0,055 0,055 81,73 1 0,055
20 Σεπ 2019 0,055 3,77 18.818 0,055 0,053 1.034,95 6 0,053
19 Σεπ 2019 0,053 -11,67 4.712 0,06 0,048 250,28 13 0,048
18 Σεπ 2019 0,06 0,00 4.646 0,06 0,0505 258,86 9 0,0505
17 Σεπ 2019 0,06 0,00 223 0,056 0,056 12,49 3 0,056
16 Σεπ 2019 0,06 0,00 0 - - 0 0 -
13 Σεπ 2019 0,06 0,00 1.102 0,06 0,0535 63,76 8 0,0535
12 Σεπ 2019 0,06 0,00 10.365 0,066 0,06 622,02 4 0,06
11 Σεπ 2019 0,06 0,00 2.087 0,06 0,0545 125,06 6 0,06
10 Σεπ 2019 0,06 0,00 6.450 0,06 0,06 387 4 0,06

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων