Μετοχές

ΒΙΟΤ

Ονομασία μετοχής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Ιουν 2024 0,232 0,00 1.000 0,254 0,246 250 4 0,246
19 Ιουν 2024 0,232 -9,38 9.268 0,232 0,232 2.150,18 6 0,232
18 Ιουν 2024 0,256 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2024 0,256 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2024 0,256 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2024 0,256 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2024 0,256 0,00 2.841 0,256 0,234 711,87 7 0,234
11 Ιουν 2024 0,256 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2024 0,256 -7,91 22.799 0,256 0,256 5.836,54 8 0,256
7 Ιουν 2024 0,278 0,00 2.365 0,252 0,252 595,98 6 0,252
6 Ιουν 2024 0,278 0,00 37 0,27 0,27 9,99 2 0,27
5 Ιουν 2024 0,278 0,00 9.500 0,278 0,278 2.641 3 0,278
4 Ιουν 2024 0,278 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2024 0,278 0,00 10.000 0,278 0,278 2.780 5 0,278
31 Μαϊ 2024 0,278 0,00 3.000 0,278 0,278 834 4 0,278
30 Μαϊ 2024 0,278 0,00 485 0,252 0,252 122,22 3 0,252
29 Μαϊ 2024 0,278 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαϊ 2024 0,278 0,00 0 - - 0 0 -
27 Μαϊ 2024 0,278 0,00 5.300 0,278 0,278 1.473,4 4 0,278
24 Μαϊ 2024 0,278 0,00 1.378 0,278 0,278 383,08 5 0,278
23 Μαϊ 2024 0,278 9,45 5.000 0,278 0,278 1.390 4 0,278
22 Μαϊ 2024 0,254 -8,63 4.500 0,254 0,252 1.140 5 0,252
21 Μαϊ 2024 0,278 0,00 0 - - 0 0 -
20 Μαϊ 2024 0,278 7,75 3.000 0,278 0,278 834 3 0,278
17 Μαϊ 2024 0,258 0,00 2.145 0,252 0,25 536,54 2 0,25
16 Μαϊ 2024 0,258 0,78 8.576 0,258 0,258 2.212,61 5 0,258
15 Μαϊ 2024 0,256 0,00 800 0,256 0,256 204,8 3 0,256
14 Μαϊ 2024 0,256 0,00 3.168 0,256 0,256 811,01 6 0,256
13 Μαϊ 2024 0,256 0,00 300 0,272 0,272 81,6 2 0,272

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων