Μετοχές

ΜΠΤΚ

Ονομασία μετοχής ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 0,14 0,00 0 - - 0 0 -
17 Οκτ 2019 0,14 0,00 150 0,13 0,13 19,5 1 0,13
16 Οκτ 2019 0,14 0,00 1.708 0,14 0,14 239,12 2 0,14
15 Οκτ 2019 0,14 0,00 575 0,14 0,14 80,5 5 0,14
14 Οκτ 2019 0,14 0,00 0 - - 0 0 -
11 Οκτ 2019 0,14 0,00 1.000 0,14 0,14 140 2 0,14
10 Οκτ 2019 0,14 0,00 0 - - 0 0 -
9 Οκτ 2019 0,14 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2019 0,14 0,00 0 - - 0 0 -
7 Οκτ 2019 0,14 0,00 1.050 0,147 0,133 143,85 5 0,133
4 Οκτ 2019 0,14 0,00 20 0,16 0,16 3,2 2 0,16
3 Οκτ 2019 0,14 -7,89 5.645 0,156 0,134 791,63 8 0,134
2 Οκτ 2019 0,152 -3,18 5.428 0,152 0,152 825,06 8 0,152
1 Οκτ 2019 0,157 0,64 1.372 0,16 0,152 214,94 5 0,152
30 Σεπ 2019 0,156 0,00 800 0,16 0,15 125 3 0,15
27 Σεπ 2019 0,156 0,00 625 0,152 0,152 95 1 0,152
26 Σεπ 2019 0,156 0,00 0 - - 0 0 -
25 Σεπ 2019 0,156 1,30 4.910 0,16 0,151 753,78 11 0,152
24 Σεπ 2019 0,154 -6,67 2.050 0,168 0,146 316,4 10 0,168
23 Σεπ 2019 0,165 -2,37 1.240 0,179 0,155 204,2 5 0,155
20 Σεπ 2019 0,169 0,00 850 0,187 0,169 144,37 4 0,169
19 Σεπ 2019 0,169 0,00 397 0,185 0,183 72,76 7 0,185
18 Σεπ 2019 0,169 19,86 1.345 0,169 0,169 227,31 8 0,169
17 Σεπ 2019 0,141 -12,96 1.600 0,141 0,141 225,6 3 0,141
16 Σεπ 2019 0,162 0,00 0 - - 0 0 -
13 Σεπ 2019 0,162 0,00 442 0,165 0,134 68,53 4 0,134
12 Σεπ 2019 0,162 -19,00 4.313 0,2 0,16 726,8 12 0,2
11 Σεπ 2019 0,2 0,00 0 - - 0 0 -
10 Σεπ 2019 0,2 0,00 44 0,22 0,22 9,68 2 0,22

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων