Μετοχές

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Ονομασία μετοχής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Απρ 2024 16,6 1,34 92.198 16,6 16,32 1.516.747,48 827 16,34
22 Απρ 2024 16,38 0,86 121.579 16,64 16,3 1.997.698,94 798 16,34
19 Απρ 2024 16,24 1,12 110.060 16,26 15,8 1.774.627,28 757 15,8
18 Απρ 2024 16,06 3,35 104.713 16,06 15,54 1.659.203,06 736 15,54
17 Απρ 2024 15,54 0,52 174.196 15,64 15,32 2.706.625,1 1.238 15,46
16 Απρ 2024 15,46 -5,73 330.709 16,1 15,4 5.182.483,54 1.478 16,04
15 Απρ 2024 16,4 -1,20 149.788 16,56 16,14 2.440.565,34 955 16,34
12 Απρ 2024 16,6 -0,60 122.093 16,86 16,42 2.027.691,14 720 16,7
11 Απρ 2024 16,7 -0,60 63.669 16,9 16,62 1.064.459,04 393 16,9
10 Απρ 2024 16,8 1,57 151.951 16,84 16,44 2.533.122,76 723 16,44
9 Απρ 2024 16,54 0,36 122.015 16,54 16,38 2.012.363,18 532 16,52
8 Απρ 2024 16,48 0,49 58.871 16,52 16,28 965.708,18 324 16,38
5 Απρ 2024 16,4 -0,49 146.775 16,4 15,96 2.381.264,92 676 16,36
4 Απρ 2024 16,48 0,00 74.544 16,72 16,28 1.225.185,56 632 16,5
3 Απρ 2024 16,48 -0,12 117.094 16,66 16,16 1.922.823,02 756 16,44
2 Απρ 2024 16,5 -2,25 126.903 16,94 16,44 2.114.604,32 707 16,82
28 Μαρ 2024 16,88 0,48 181.153 17,1 16,78 3.065.722,5 729 16,86
27 Μαρ 2024 16,8 0,36 93.827 16,84 16,64 1.568.741,36 658 16,7
26 Μαρ 2024 16,74 0,48 129.336 16,8 16,54 2.164.501,36 739 16,54
22 Μαρ 2024 16,66 0,00 60.498 16,82 16,64 1.012.400,92 453 16,76
21 Μαρ 2024 16,66 0,97 133.847 16,76 16,5 2.231.518,74 642 16,5
20 Μαρ 2024 16,5 0,61 82.415 16,56 16,3 1.359.132,8 496 16,3
19 Μαρ 2024 16,4 -1,09 107.515 16,58 16,4 1.772.456,88 707 16,44
15 Μαρ 2024 16,58 1,97 366.662 17 16,16 6.092.978,56 1.728 16,4
14 Μαρ 2024 16,26 5,72 551.835 16,36 15,5 8.783.847,74 2.286 15,5
13 Μαρ 2024 15,38 1,05 236.193 15,58 15,28 3.632.099,7 841 15,34
12 Μαρ 2024 15,22 0,26 189.952 15,42 14,94 2.894.660,94 1.389 15,2
11 Μαρ 2024 15,18 -2,57 146.669 15,66 15,16 2.245.983,64 1.082 15,58

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων