Μετοχές

ΕΚΤΕΡ

Ονομασία μετοχής ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
11 Νοε 2019 1,24 -2,75 26.244 1,285 1,21 32.190,89 91 1,28
8 Νοε 2019 1,275 -0,39 20.500 1,285 1,25 25.863 54 1,28
7 Νοε 2019 1,28 0,79 17.375 1,285 1,255 22.149,8 49 1,275
6 Νοε 2019 1,27 0,00 7.660 1,28 1,26 9.704,88 18 1,275
5 Νοε 2019 1,27 -2,31 18.337 1,305 1,265 23.386,57 56 1,275
4 Νοε 2019 1,3 -1,14 33.060 1,33 1,285 43.382,89 55 1,32
1 Νοε 2019 1,315 2,73 37.588 1,335 1,265 49.136,95 93 1,3
31 Οκτ 2019 1,28 0,79 23.136 1,315 1,265 29.712,39 140 1,27
30 Οκτ 2019 1,27 -1,93 60.499 1,3 1,25 77.265,54 109 1,295
29 Οκτ 2019 1,295 1,17 8.508 1,32 1,29 11.062,71 29 1,3
25 Οκτ 2019 1,28 -0,39 16.297 1,3 1,28 21.075,14 41 1,28
24 Οκτ 2019 1,285 -0,39 11.280 1,325 1,285 14.728,81 49 1,285
23 Οκτ 2019 1,29 -0,77 24.731 1,33 1,275 32.157,26 77 1,275
22 Οκτ 2019 1,3 4,84 55.748 1,3 1,23 70.338,38 159 1,265
21 Οκτ 2019 1,24 -5,34 151.274 1,31 1,205 187.746,5 372 1,295
18 Οκτ 2019 1,31 -1,50 29.762 1,335 1,29 39.066,29 100 1,3
17 Οκτ 2019 1,33 -0,37 60.611 1,35 1,305 80.386,87 64 1,35
16 Οκτ 2019 1,335 -0,37 16.335 1,365 1,335 22.065,3 51 1,345
15 Οκτ 2019 1,34 0,37 44.725 1,365 1,315 59.760,77 59 1,365
14 Οκτ 2019 1,335 1,91 18.325 1,37 1,3 24.470,58 60 1,3
11 Οκτ 2019 1,31 1,95 36.634 1,335 1,285 48.120,08 114 1,3
10 Οκτ 2019 1,285 2,39 100.622 1,285 1,23 126.943,9 175 1,26
9 Οκτ 2019 1,255 -4,92 108.901 1,35 1,24 140.598,3 149 1,32
8 Οκτ 2019 1,32 -2,22 36.349 1,36 1,29 47.847,62 80 1,325
7 Οκτ 2019 1,35 0,37 18.665 1,37 1,33 25.145,45 80 1,36
4 Οκτ 2019 1,345 3,07 76.211 1,36 1,28 101.059,47 152 1,32
3 Οκτ 2019 1,305 -1,88 106.244 1,365 1,305 141.551,76 246 1,36
2 Οκτ 2019 1,33 -8,28 150.790 1,435 1,315 207.241,45 307 1,41
1 Οκτ 2019 1,45 -1,69 251.962 1,51 1,36 362.286,14 553 1,45

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων