Μετοχές

ΦΛΕΞΟ

Ονομασία μετοχής FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 7,2 0,00 0 - - 0 0 -
17 Οκτ 2019 7,2 -2,04 5.040 7,4 7,2 36.724 17 7,3
16 Οκτ 2019 7,35 0,00 0 - - 0 0 -
15 Οκτ 2019 7,35 8,89 53 7,4 7,35 389,7 2 7,35
14 Οκτ 2019 6,75 -0,74 1.000 6,8 6,75 6.792,5 5 6,8
11 Οκτ 2019 6,8 -0,73 50 6,8 6,8 340 1 6,8
10 Οκτ 2019 6,85 -1,44 254 6,85 6,85 1.739,9 2 6,85
9 Οκτ 2019 6,95 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2019 6,95 0,00 0 - - 0 0 -
7 Οκτ 2019 6,95 -2,11 493 6,95 6,95 3.426,35 3 6,95
4 Οκτ 2019 7,1 0,00 0 - - 0 0 -
3 Οκτ 2019 7,1 1,43 870 7,1 7 6.091,4 3 7
2 Οκτ 2019 7 0,00 45 7 7 315 2 7
1 Οκτ 2019 7 -5,41 5.715 7,1 6,75 39.575,25 24 6,75
30 Σεπ 2019 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
27 Σεπ 2019 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
26 Σεπ 2019 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
25 Σεπ 2019 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
24 Σεπ 2019 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
23 Σεπ 2019 7,4 0,00 508 7,4 6,75 3.629,2 5 6,75
20 Σεπ 2019 7,4 0,00 0 - - 0 0 -
19 Σεπ 2019 7,4 -3,90 5 7,4 7,4 37 1 7,4
18 Σεπ 2019 7,7 0,00 0 - - 0 0 -
17 Σεπ 2019 7,7 0,00 0 - - 0 0 -
16 Σεπ 2019 7,7 -1,28 1.255 7,7 7 9.500,8 9 7
13 Σεπ 2019 7,8 0,00 0 - - 0 0 -
12 Σεπ 2019 7,8 8,33 2 7,8 7,8 15,6 2 7,8
11 Σεπ 2019 7,2 0,00 0 - - 0 0 -
10 Σεπ 2019 7,2 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων