Μετοχές

ΕΤΕ

Ονομασία μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
3 Ιουλ 2020 1,3305 -1,66 1.616.202 1,379 1,3215 2.173.910,2 1.596 1,3595
2 Ιουλ 2020 1,353 5,79 2.732.378 1,3895 1,297 3.666.816,6 2.620 1,3185
1 Ιουλ 2020 1,279 2,48 7.162.758 1,287 1,234 9.049.451,63 4.645 1,26
30 Ιουν 2020 1,248 -0,56 2.743.469 1,29 1,2455 3.454.979,44 2.254 1,275
29 Ιουν 2020 1,255 -2,33 2.256.747 1,29 1,245 2.852.325,16 2.275 1,285
26 Ιουν 2020 1,285 -3,31 2.558.131 1,36 1,2775 3.348.435,27 2.179 1,36
25 Ιουν 2020 1,329 -1,96 2.405.861 1,3405 1,291 3.180.031,38 2.375 1,31
24 Ιουν 2020 1,3555 -4,27 3.413.756 1,416 1,35 4.676.080,2 3.029 1,416
23 Ιουν 2020 1,416 3,36 3.787.794 1,439 1,38 5.386.707,1 3.125 1,38
22 Ιουν 2020 1,37 -1,37 2.561.489 1,41 1,351 3.528.167,36 2.154 1,37
19 Ιουν 2020 1,389 2,89 6.017.006 1,418 1,36 8.381.369,44 3.012 1,36
18 Ιουν 2020 1,35 -0,37 2.138.894 1,371 1,3335 2.891.791,73 2.296 1,355
17 Ιουν 2020 1,355 1,12 5.402.903 1,392 1,3215 7.374.196,62 3.228 1,35
16 Ιουν 2020 1,34 8,06 6.183.835 1,345 1,2865 8.205.064 3.997 1,3175
15 Ιουν 2020 1,24 -1,35 3.327.982 1,248 1,186 4.063.413,81 2.488 1,2
12 Ιουν 2020 1,257 1,78 4.586.560 1,289 1,208 5.754.219,27 3.673 1,23
11 Ιουν 2020 1,235 -9,19 8.775.175 1,28 1,219 10.947.955,9 5.329 1,264
10 Ιουν 2020 1,36 -6,85 10.266.280 1,502 1,36 14.406.868,42 6.526 1,486
9 Ιουν 2020 1,46 0,59 7.498.079 1,509 1,4055 10.963.555,53 6.137 1,5025
5 Ιουν 2020 1,4515 6,73 9.249.940 1,49 1,365 13.151.636,2 13.752 1,38
4 Ιουν 2020 1,36 0,00 8.772.120 1,362 1,285 11.736.660,51 7.399 1,342
3 Ιουν 2020 1,36 5,43 6.035.804 1,36 1,297 8.010.193,09 3.981 1,32
2 Ιουν 2020 1,29 4,54 10.647.323 1,297 1,2355 13.447.137,98 6.213 1,2635
1 Ιουν 2020 1,234 2,07 8.067.449 1,2945 1,21 10.015.021,59 5.657 1,2815
29 Μαϊ 2020 1,209 -7,00 59.437.088 1,28 1,209 72.381.218,57 9.845 1,272
28 Μαϊ 2020 1,3 0,54 9.833.803 1,365 1,251 12.827.176,71 6.304 1,292
27 Μαϊ 2020 1,293 8,66 20.074.182 1,328 1,14 25.190.390,88 9.267 1,19
26 Μαϊ 2020 1,19 14,42 9.100.608 1,2 1,054 10.244.194,18 5.155 1,067
25 Μαϊ 2020 1,04 9,47 8.907.374 1,046 0,974 8.983.916,12 4.666 0,978

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων