Μετοχές

ΠΛΑΙΣ

Ονομασία μετοχής ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουλ 2020 2,76 -0,72 4.001 2,84 2,68 10.990,01 44 2,84
13 Ιουλ 2020 2,78 -1,42 3.813 2,9 2,72 10.568,44 44 2,9
10 Ιουλ 2020 2,82 -1,05 4.187 2,92 2,8 11.780,23 38 2,92
9 Ιουλ 2020 2,85 0,00 2.309 2,92 2,84 6.581,4 19 2,92
8 Ιουλ 2020 2,85 0,00 5.928 2,94 2,78 16.784,24 62 2,91
7 Ιουλ 2020 2,85 -1,72 5.256 2,94 2,8 14.947,19 40 2,94
6 Ιουλ 2020 2,9 1,05 4.402 2,93 2,82 12.586,28 40 2,89
3 Ιουλ 2020 2,87 0,00 3.743 2,87 2,81 10.672,49 25 2,87
2 Ιουλ 2020 2,87 0,70 2.016 2,9 2,82 5.789 23 2,9
1 Ιουλ 2020 2,85 0,35 4.592 2,87 2,81 13.062,66 38 2,85
30 Ιουν 2020 2,84 -1,39 3.758 2,96 2,81 10.770,92 37 2,96
29 Ιουν 2020 2,88 -0,69 4.003 2,95 2,83 11.475,84 30 2,95
26 Ιουν 2020 2,9 -1,69 3.819 2,98 2,89 11.041,8 25 2,98
25 Ιουν 2020 2,95 2,08 8.954 2,97 2,82 25.699,48 52 2,97
24 Ιουν 2020 2,89 -0,34 2.325 2,92 2,88 6.709,96 14 2,92
23 Ιουν 2020 2,9 1,05 3.833 2,93 2,86 11.044,78 35 2,93
22 Ιουν 2020 2,87 -1,03 4.615 2,88 2,77 13.000,93 35 2,8
19 Ιουν 2020 2,9 0,00 7.108 2,96 2,83 20.402,62 42 2,96
18 Ιουν 2020 2,9 -1,02 4.534 2,96 2,82 12.996,88 58 2,92
17 Ιουν 2020 2,93 -0,68 4.503 2,98 2,86 13.145,06 39 2,98
16 Ιουν 2020 2,95 2,08 4.183 2,96 2,83 12.205,9 39 2,96
15 Ιουν 2020 2,89 -1,37 4.330 2,91 2,83 12.460,59 34 2,91
12 Ιουν 2020 2,93 0,34 5.302 2,94 2,83 15.357,46 53 2,92
11 Ιουν 2020 2,92 2,46 11.726 2,92 2,74 33.521,14 82 2,87
10 Ιουν 2020 2,85 -3,39 7.399 3 2,78 20.949,18 65 3
9 Ιουν 2020 2,95 0,00 7.210 2,99 2,9 21.174,92 48 2,95
5 Ιουν 2020 2,95 1,37 5.307 3,01 2,85 15.346,6 62 2,97
4 Ιουν 2020 2,91 -1,02 4.657 3,04 2,84 13.591,91 57 2,96
3 Ιουν 2020 2,94 0,34 3.709 3 2,88 10.817,42 41 2,99

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων