Μετοχές

ΠΕΤΡΟ

Ονομασία μετοχής ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Φεβ 2020 7,8 -0,64 859 7,8 7,7 6.680,2 7 7,8
20 Φεβ 2020 7,85 0,00 444 7,85 7,85 3.485,4 5 7,85
19 Φεβ 2020 7,85 -0,63 251 7,85 7,85 1.970,35 2 7,85
18 Φεβ 2020 7,9 0,00 220 7,9 7,9 1.738 4 7,9
17 Φεβ 2020 7,9 -0,63 500 8 7,9 3.960 3 8
14 Φεβ 2020 7,95 0,00 200 7,95 7,95 1.590 2 7,95
13 Φεβ 2020 7,95 0,00 200 7,95 7,95 1.590 2 7,95
12 Φεβ 2020 7,95 -0,62 1.180 8 7,95 9.387,5 11 7,95
11 Φεβ 2020 8 0,00 1.400 8 7,9 11.145 13 8
10 Φεβ 2020 8 0,00 665 8 7,95 5.305 8 7,95
7 Φεβ 2020 8 0,00 3 8 8 24 1 8
6 Φεβ 2020 8 0,00 0 - - 0 0 -
5 Φεβ 2020 8 0,00 0 - - 0 0 -
4 Φεβ 2020 8 0,63 150 8 8 1.200 1 8
3 Φεβ 2020 7,95 0,00 0 - - 0 0 -
31 Ιαν 2020 7,95 0,00 350 7,95 7,9 2.780 7 7,95
30 Ιαν 2020 7,95 0,00 2 7,95 7,95 15,9 1 7,95
29 Ιαν 2020 7,95 0,00 126 7,95 7,95 1.001,7 2 7,95
28 Ιαν 2020 7,95 0,00 230 8 7,95 1.838,5 3 8
27 Ιαν 2020 7,95 0,00 0 - - 0 0 -
24 Ιαν 2020 7,95 0,00 386 7,95 7,9 3.057,5 4 7,95
23 Ιαν 2020 7,95 0,63 629 8 7,9 4.989,1 8 7,95
22 Ιαν 2020 7,9 0,00 24 8 8 192 1 8
21 Ιαν 2020 7,9 -0,63 505 8 7,9 4.000 3 7,95
20 Ιαν 2020 7,95 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιαν 2020 7,95 -0,62 136 7,95 7,95 1.081,2 3 7,95
16 Ιαν 2020 8 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιαν 2020 8 0,00 697 8,05 7,95 5.546,75 12 7,95
14 Ιαν 2020 8 0,63 1.040 8 7,95 8.313 9 8
13 Ιαν 2020 7,95 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων