Μετοχές

ΜΟΝΤΑ

Ονομασία μετοχής Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουλ 2020 0,315 -9,74 661 0,377 0,315 208,28 5 0,315
13 Ιουλ 2020 0,349 -9,82 877 0,387 0,349 306,15 5 0,349
10 Ιουλ 2020 0,387 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιουλ 2020 0,387 -10,00 2.712 0,387 0,387 1.049,54 13 0,387
8 Ιουλ 2020 0,43 0,00 0 - - 0 0 -
7 Ιουλ 2020 0,43 0,00 0 - - 0 0 -
6 Ιουλ 2020 0,43 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουλ 2020 0,43 -1,38 81 0,43 0,31 25,23 5 0,31
2 Ιουλ 2020 0,436 0,00 0 - - 0 0 -
1 Ιουλ 2020 0,436 0,00 0 - - 0 0 -
30 Ιουν 2020 0,436 0,00 0 - - 0 0 -
29 Ιουν 2020 0,436 12,37 1 0,436 0,436 0,44 1 0,436
26 Ιουν 2020 0,388 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2020 0,388 29,33 1 0,388 0,388 0,39 1 0,388
24 Ιουν 2020 0,3 -29,74 30 0,3 0,3 9 1 0,3
23 Ιουν 2020 0,427 0,00 0 - - 0 0 -
22 Ιουν 2020 0,427 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2020 0,427 -2,95 483 0,436 0,328 193,09 19 0,43
18 Ιουν 2020 0,44 3,77 236 0,444 0,344 87,89 17 0,344
17 Ιουν 2020 0,424 -2,53 32 0,424 0,363 11,74 4 0,363
16 Ιουν 2020 0,435 5,07 127 0,446 0,312 52,05 9 0,312
15 Ιουν 2020 0,414 29,38 1 0,414 0,414 0,41 1 0,414
12 Ιουν 2020 0,32 29,55 2.300 0,321 0,27 701,35 24 0,321
11 Ιουν 2020 0,247 -26,71 31 0,426 0,241 7,66 3 0,241
10 Ιουν 2020 0,337 -21,63 40 0,428 0,306 13,46 3 0,306
9 Ιουν 2020 0,43 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2020 0,43 19,44 250 0,43 0,43 107,5 2 0,43
4 Ιουν 2020 0,36 -9,55 384 0,432 0,36 163,19 8 0,432
3 Ιουν 2020 0,398 -0,50 1.523 0,438 0,373 568,19 11 0,438

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων