Μετοχές

ΔΑΙΟΣ

Ονομασία μετοχής ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 3,02 0,00 0 - - 0 0 -
17 Οκτ 2019 3,02 0,00 0 - - 0 0 -
16 Οκτ 2019 3,02 0,00 0 - - 0 0 -
15 Οκτ 2019 3,02 0,00 0 - - 0 0 -
14 Οκτ 2019 3,02 0,00 0 - - 0 0 -
11 Οκτ 2019 3,02 0,00 400 3,02 3,02 1.208 3 3,02
10 Οκτ 2019 3,02 0,67 331 3,02 2,78 971,06 6 2,78
9 Οκτ 2019 3 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2019 3 0,00 0 - - 0 0 -
7 Οκτ 2019 3 0,00 0 - - 0 0 -
4 Οκτ 2019 3 -1,32 100 3 3 300 1 3
3 Οκτ 2019 3,04 0,00 500 3,04 3,04 1.520 2 3,04
2 Οκτ 2019 3,04 1,33 840 3,2 3,04 2.633,12 5 3,2
1 Οκτ 2019 3 0,00 0 - - 0 0 -
30 Σεπ 2019 3 0,00 660 3 3 1.980 1 3
27 Σεπ 2019 3 0,00 0 - - 0 0 -
26 Σεπ 2019 3 0,00 0 - - 0 0 -
25 Σεπ 2019 3 0,00 0 - - 0 0 -
24 Σεπ 2019 3 2,04 500 3 3 1.500 1 3
23 Σεπ 2019 2,94 0,00 0 - - 0 0 -
20 Σεπ 2019 2,94 0,00 0 - - 0 0 -
19 Σεπ 2019 2,94 1,38 100 2,94 2,74 284 2 2,74
18 Σεπ 2019 2,9 0,00 17 2,9 2,9 49,3 1 2,9
17 Σεπ 2019 2,9 0,00 0 - - 0 0 -
16 Σεπ 2019 2,9 0,00 0 - - 0 0 -
13 Σεπ 2019 2,9 0,00 0 - - 0 0 -
12 Σεπ 2019 2,9 0,00 0 - - 0 0 -
11 Σεπ 2019 2,9 0,00 0 - - 0 0 -
10 Σεπ 2019 2,9 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων