Μετοχές

ΚΟΡΔΕ

Ονομασία μετοχής ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 0,452 6,60 73.225 0,456 0,422 32.506,57 113 0,434
17 Οκτ 2019 0,424 4,43 75.324 0,424 0,4 31.028,07 62 0,406
16 Οκτ 2019 0,406 -2,40 146.451 0,436 0,406 61.243,37 110 0,426
15 Οκτ 2019 0,416 -3,26 86.520 0,43 0,414 36.551,43 92 0,43
14 Οκτ 2019 0,43 0,00 33.740 0,452 0,416 14.607,43 41 0,43
11 Οκτ 2019 0,43 3,86 207.366 0,45 0,406 89.136,51 148 0,408
10 Οκτ 2019 0,414 -7,59 37.179 0,436 0,414 15.713,35 46 0,426
9 Οκτ 2019 0,448 5,16 2.000 0,456 0,428 868,74 10 0,456
8 Οκτ 2019 0,426 -4,05 5.622 0,444 0,426 2.440,62 9 0,444
7 Οκτ 2019 0,444 -4,31 6.830 0,478 0,444 3.120,52 8 0,456
4 Οκτ 2019 0,464 -6,83 6.902 0,49 0,462 3.238,71 24 0,48
3 Οκτ 2019 0,498 8,26 10.640 0,5 0,47 5.130,8 17 0,474
2 Οκτ 2019 0,46 -3,77 15.139 0,47 0,44 6.862,27 37 0,46
1 Οκτ 2019 0,478 -2,45 13.750 0,492 0,472 6.586,42 15 0,492
30 Σεπ 2019 0,49 -3,92 15.060 0,505 0,47 7.413,41 21 0,5
27 Σεπ 2019 0,51 2,00 11.370 0,515 0,49 5.777,7 22 0,51
26 Σεπ 2019 0,5 -4,76 34.823 0,535 0,5 17.839,61 40 0,535
25 Σεπ 2019 0,525 0,96 78.050 0,535 0,5 40.713,1 79 0,53
24 Σεπ 2019 0,52 4,00 27.560 0,52 0,5 14.086,75 20 0,515
23 Σεπ 2019 0,5 0,00 0 - - 0 0 -
20 Σεπ 2019 0,5 -5,66 13.110 0,515 0,5 6.642,1 24 0,5
19 Σεπ 2019 0,53 3,92 22.202 0,53 0,52 11.658,8 15 0,525
18 Σεπ 2019 0,51 4,08 24.234 0,515 0,472 12.224,73 33 0,472
17 Σεπ 2019 0,49 0,41 4.811 0,5 0,484 2.363,29 10 0,496
16 Σεπ 2019 0,488 -2,40 530 0,515 0,486 259,62 8 0,5
13 Σεπ 2019 0,5 -2,91 21.360 0,51 0,494 10.663,1 39 0,5
12 Σεπ 2019 0,515 -1,90 7.091 0,515 0,5 3.599,54 17 0,51
11 Σεπ 2019 0,525 0,96 20.232 0,53 0,51 10.458,33 32 0,515
10 Σεπ 2019 0,52 -2,80 19.210 0,545 0,51 10.084,88 26 0,53

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων