Μετοχές

ΚΟΡΔΕ

Ονομασία μετοχής ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
3 Ιουλ 2020 0,205 1,99 2.780 0,209 0,2 568,42 5 0,208
2 Ιουλ 2020 0,201 -0,49 16.912 0,205 0,2 3.394,97 10 0,202
1 Ιουλ 2020 0,202 1,00 7.007 0,204 0,202 1.415,43 7 0,204
30 Ιουν 2020 0,2 2,83 5.010 0,203 0,2 1.002,03 5 0,203
29 Ιουν 2020 0,1945 -6,94 24.629 0,208 0,1945 4.888,23 21 0,201
26 Ιουν 2020 0,209 -0,95 3.015 0,209 0,205 618,24 4 0,206
25 Ιουν 2020 0,211 -8,26 91.307 0,22 0,203 18.946,16 55 0,22
24 Ιουν 2020 0,23 0,00 150 0,231 0,23 34,51 2 0,23
23 Ιουν 2020 0,23 0,44 2.011 0,233 0,23 462,56 4 0,233
22 Ιουν 2020 0,229 -0,43 1.526 0,233 0,216 350,04 11 0,233
19 Ιουν 2020 0,23 -1,29 1.780 0,234 0,23 409,84 6 0,234
18 Ιουν 2020 0,233 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2020 0,233 0,00 13.933 0,235 0,225 3.193,43 44 0,228
16 Ιουν 2020 0,233 -0,43 36.293 0,236 0,223 8.421,64 42 0,235
15 Ιουν 2020 0,234 4,93 166.365 0,235 0,22 38.193,88 70 0,222
12 Ιουν 2020 0,223 -2,19 238.651 0,24 0,212 53.007,78 168 0,238
11 Ιουν 2020 0,228 -2,98 26.613 0,237 0,216 6.149,4 48 0,233
10 Ιουν 2020 0,235 2,17 341.150 0,245 0,229 79.701,82 142 0,229
9 Ιουν 2020 0,23 -0,43 23.249 0,235 0,22 5.300,28 32 0,221
5 Ιουν 2020 0,231 2,67 10.450 0,237 0,221 2.359,25 21 0,235
4 Ιουν 2020 0,225 7,14 57.821 0,235 0,215 12.986,21 41 0,225
3 Ιουν 2020 0,21 2,44 110.185 0,216 0,2 22.851,54 89 0,205
2 Ιουν 2020 0,205 2,50 49.620 0,206 0,195 9.827,46 29 0,2
1 Ιουν 2020 0,2 -2,91 41.565 0,212 0,2 8.497,91 29 0,209
29 Μαϊ 2020 0,206 3,00 19.582 0,21 0,193 3.904,65 14 0,1955
28 Μαϊ 2020 0,2 -0,50 3.279 0,212 0,1945 678,52 15 0,21
27 Μαϊ 2020 0,201 4,69 32.847 0,212 0,1995 6.647,54 47 0,203
26 Μαϊ 2020 0,192 0,00 17.725 0,2 0,19 3.389,79 23 0,196
25 Μαϊ 2020 0,192 -2,78 405 0,1995 0,192 77,8 2 0,192

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων