Μετοχές

ΚΟΡΔΕ

Ονομασία μετοχής ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
12 Ιουλ 2024 0,508 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουλ 2024 0,508 1,80 7.636 0,516 0,485 3.848,36 25 0,49
10 Ιουλ 2024 0,499 2,89 4.934 0,506 0,489 2.463,53 14 0,489
9 Ιουλ 2024 0,485 1,04 8.435 0,485 0,48 4.072,33 28 0,481
8 Ιουλ 2024 0,48 0,00 5.051 0,48 0,47 2.390,89 10 0,479
5 Ιουλ 2024 0,48 0,00 490 0,48 0,473 234,5 6 0,48
4 Ιουλ 2024 0,48 0,21 8.541 0,484 0,453 4.012,12 37 0,459
3 Ιουλ 2024 0,479 0,63 5.407 0,482 0,46 2.591,6 19 0,46
2 Ιουλ 2024 0,476 0,42 4.610 0,48 0,461 2.161,74 18 0,47
1 Ιουλ 2024 0,474 2,16 1.852 0,478 0,46 869,59 14 0,475
28 Ιουν 2024 0,464 -4,53 15.450 0,486 0,464 7.211,46 22 0,485
27 Ιουν 2024 0,486 0,00 4.416 0,486 0,461 2.094,39 22 0,462
26 Ιουν 2024 0,486 0,00 2.633 0,486 0,472 1.243,44 5 0,486
25 Ιουν 2024 0,486 1,25 6 0,486 0,486 2,92 2 0,486
21 Ιουν 2024 0,48 -0,62 8.309 0,486 0,47 3.971,02 16 0,48
20 Ιουν 2024 0,483 0,84 4.281 0,486 0,463 1.986,15 15 0,486
19 Ιουν 2024 0,479 -0,83 11.656 0,49 0,47 5.509,8 31 0,49
18 Ιουν 2024 0,483 -1,23 2.698 0,495 0,482 1.312,28 28 0,489
17 Ιουν 2024 0,489 1,24 632 0,491 0,453 291,17 8 0,453
14 Ιουν 2024 0,483 -3,78 15.874 0,504 0,469 7.585,93 49 0,504
13 Ιουν 2024 0,502 -0,79 14.336 0,508 0,489 7.038,76 21 0,494
12 Ιουν 2024 0,506 -1,56 1.655 0,516 0,49 838,05 22 0,49
11 Ιουν 2024 0,514 2,80 824 0,516 0,51 420,66 4 0,516
10 Ιουν 2024 0,5 -2,34 4.045 0,504 0,492 2.013,99 18 0,504
7 Ιουν 2024 0,512 -0,39 900 0,512 0,5 451,2 4 0,5
6 Ιουν 2024 0,514 0,78 1.851 0,516 0,5 938,76 10 0,51
5 Ιουν 2024 0,51 2,00 1.330 0,512 0,5 670,45 9 0,508
4 Ιουν 2024 0,5 -6,01 16.069 0,52 0,5 8.045,38 31 0,51
3 Ιουν 2024 0,532 3,50 1 0,532 0,532 0,53 1 0,532

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων