Μετοχές

ΣΠΕΙΣ

Ονομασία μετοχής SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης SPACE HELLAS Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουλ 2020 4,27 -8,37 9.756 4,46 4,25 41.975,75 43 4,46
13 Ιουλ 2020 4,66 0,22 6 4,7 4,65 27,95 2 4,65
10 Ιουλ 2020 4,65 -1,06 81 4,65 4,52 376,52 3 4,65
9 Ιουλ 2020 4,7 -2,29 405 4,7 4,5 1.829,5 10 4,7
8 Ιουλ 2020 4,81 0,21 3.230 5,26 4,46 15.399,98 69 4,8
7 Ιουλ 2020 4,8 5,03 1.652 4,99 4,55 7.673,2 24 4,55
6 Ιουλ 2020 4,57 -2,77 1.138 4,72 4,45 5.112,85 20 4,69
3 Ιουλ 2020 4,7 5,15 51 4,7 4,61 236,6 3 4,61
2 Ιουλ 2020 4,47 -2,19 1.116 4,62 4,42 5.004,62 36 4,5
1 Ιουλ 2020 4,57 4,82 1.664 4,57 4,27 7.390,33 23 4,42
30 Ιουν 2020 4,36 -7,04 3.025 4,69 4,36 13.582,73 56 4,69
29 Ιουν 2020 4,69 -3,70 579 4,71 4,51 2.650,81 24 4,59
26 Ιουν 2020 4,87 4,51 220 4,9 4,61 1.022,48 11 4,61
25 Ιουν 2020 4,66 -6,43 1.063 4,8 4,66 4.993,4 29 4,7
24 Ιουν 2020 4,98 1,22 272 4,98 4,7 1.283,36 6 4,7
23 Ιουν 2020 4,92 3,80 1.153 5 4,65 5.525,75 20 4,9
22 Ιουν 2020 4,74 -11,57 1.342 5,12 4,74 6.530,47 23 5,12
19 Ιουν 2020 5,36 18,06 2.108 5,36 4,53 10.049,24 29 4,68
18 Ιουν 2020 4,54 -3,40 834 4,75 4,5 3.840,53 15 4,69
17 Ιουν 2020 4,7 1,95 2.167 4,75 4,6 10.121,53 27 4,6
16 Ιουν 2020 4,61 -0,65 3.534 4,87 4,6 16.553,24 54 4,64
15 Ιουν 2020 4,64 0,87 432 4,65 4,58 1.978,89 9 4,58
12 Ιουν 2020 4,6 1,32 1.553 4,62 4,54 7.135,33 14 4,58
11 Ιουν 2020 4,54 -1,09 130 4,54 4,3 563,4 5 4,3
10 Ιουν 2020 4,59 -2,34 1.105 4,7 4,28 4.935,17 18 4,69
9 Ιουν 2020 4,7 10,59 1.182 4,74 4,28 5.179,12 20 4,74
5 Ιουν 2020 4,25 2,41 5.545 4,82 4,07 24.163,41 41 4,09
4 Ιουν 2020 4,15 -3,71 1.297 4,4 4,15 5.482,33 13 4,15
3 Ιουν 2020 4,31 -0,46 2.209 4,33 4,14 9.206,72 31 4,15

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων