Μετοχές

ΑΣΚΟ

Ονομασία μετοχής A.S. Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 2,99 0,34 25.168 2,99 2,9 73.523,44 58 2,97
17 Οκτ 2019 2,98 -0,67 51.437 3,02 2,93 153.737,73 83 2,98
16 Οκτ 2019 3 3,09 17.426 3 2,95 51.984,82 47 2,95
15 Οκτ 2019 2,91 -2,68 2.580 3 2,91 7.565,54 16 2,98
14 Οκτ 2019 2,99 -0,33 1.363 3,02 2,94 4.081,5 11 3
11 Οκτ 2019 3 3,81 23.723 3 2,89 69.111,62 48 2,89
10 Οκτ 2019 2,89 -0,34 4.779 2,9 2,83 13.726,6 22 2,85
9 Οκτ 2019 2,9 0,69 4.978 2,9 2,8 14.145,96 41 2,8
8 Οκτ 2019 2,88 -0,69 1.217 2,9 2,85 3.499,27 14 2,9
7 Οκτ 2019 2,9 -1,69 1.780 2,98 2,89 5.199 16 2,98
4 Οκτ 2019 2,95 -4,22 1.601 3,07 2,95 4.763,94 16 3,07
3 Οκτ 2019 3,08 6,21 13.905 3,08 2,85 40.580,93 45 2,9
2 Οκτ 2019 2,9 -0,68 6.762 2,94 2,85 19.596,2 32 2,9
1 Οκτ 2019 2,92 -0,34 3.748 2,97 2,9 11.003,4 23 2,93
30 Σεπ 2019 2,93 -5,48 55.908 3 2,86 162.737,96 133 3
27 Σεπ 2019 3,1 0,00 1.553 3,2 3,1 4.872 10 3,17
26 Σεπ 2019 3,1 -2,52 4.958 3,18 3,09 15.400,29 15 3,18
25 Σεπ 2019 3,18 0,32 5.300 3,18 3,06 16.579,83 43 3,17
24 Σεπ 2019 3,17 2,26 6.717 3,19 3,14 21.283,95 21 3,14
23 Σεπ 2019 3,1 -2,82 2.283 3,19 3,1 7.187,71 13 3,19
20 Σεπ 2019 3,19 -1,54 12.831 3,24 3,04 40.037,07 41 3,24
19 Σεπ 2019 3,24 -1,22 10.000 3,3 3,19 32.354,87 47 3,22
18 Σεπ 2019 3,28 3,47 114.030 3,28 3,11 389.845,57 66 3,16
17 Σεπ 2019 3,17 2,92 5.791 3,17 2,98 17.791,97 40 3,1
16 Σεπ 2019 3,08 0,98 818 3,1 3 2.496,39 11 3
13 Σεπ 2019 3,05 -1,61 2.164 3,07 3,01 6.565,24 13 3,07
12 Σεπ 2019 3,1 0,00 1.097 3,12 3,06 3.401,64 9 3,12
11 Σεπ 2019 3,1 0,32 2.245 3,1 3,05 6.857,5 12 3,07
10 Σεπ 2019 3,09 1,64 3.430 3,1 3,07 10.606 16 3,1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων