Μετοχές

ΑΣΚΟ

Ονομασία μετοχής A.S. Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
10 Ιουλ 2020 1,945 -0,77 1.962 1,97 1,94 3.820,38 10 1,94
9 Ιουλ 2020 1,96 2,35 1.060 1,98 1,94 2.075,4 7 1,98
8 Ιουλ 2020 1,915 0,26 14.620 1,96 1,9 27.978,43 45 1,93
7 Ιουλ 2020 1,91 -2,55 7.282 1,955 1,91 13.970,17 18 1,955
6 Ιουλ 2020 1,96 0,00 2.400 1,97 1,95 4.699,47 6 1,97
3 Ιουλ 2020 1,96 -1,01 2.511 1,99 1,95 4.940,66 13 1,99
2 Ιουλ 2020 1,98 0,76 1.600 2 1,98 3.172 8 1,98
1 Ιουλ 2020 1,965 -0,25 955 1,98 1,95 1.876,42 9 1,98
30 Ιουν 2020 1,97 -0,51 409 1,98 1,97 805,82 4 1,97
29 Ιουν 2020 1,98 1,54 1.200 1,99 1,955 2.373 6 1,99
26 Ιουν 2020 1,95 -2,01 2.602 2,02 1,95 5.140,79 23 2,02
25 Ιουν 2020 1,99 0,76 1.305 2 1,96 2.594,3 7 1,98
24 Ιουν 2020 1,975 -0,25 6.547 1,98 1,945 12.942,36 15 1,98
23 Ιουν 2020 1,98 -0,50 587 2 1,965 1.159,76 7 1,98
22 Ιουν 2020 1,99 0,51 1.200 2 1,965 2.385 10 1,98
19 Ιουν 2020 1,98 0,76 2.639 2 1,925 5.226,1 17 1,925
18 Ιουν 2020 1,965 1,29 684 1,99 1,96 1.350,03 6 1,99
17 Ιουν 2020 1,94 0,52 1.000 1,97 1,91 1.938 7 1,97
16 Ιουν 2020 1,93 -2,03 2.070 1,98 1,91 4.004,15 20 1,98
15 Ιουν 2020 1,97 2,60 1.969 1,97 1,9 3.793,52 15 1,97
12 Ιουν 2020 1,92 0,00 2.955 1,94 1,9 5.655,54 19 1,94
11 Ιουν 2020 1,92 -2,04 2.102 1,96 1,905 4.041,74 12 1,96
10 Ιουν 2020 1,96 0,26 1.800 2,02 1,94 3.559,8 11 2,01
9 Ιουν 2020 1,955 -2,25 3.700 2 1,94 7.305,5 11 2
5 Ιουν 2020 2 1,01 2.495 2,03 2 5.021,34 15 2
4 Ιουν 2020 1,98 -0,50 2.379 1,99 1,96 4.695,63 17 1,99
3 Ιουν 2020 1,99 5,01 4.755 1,995 1,94 9.358,8 25 1,94
2 Ιουν 2020 1,895 0,53 1.998 1,915 1,89 3.784,21 8 1,89
1 Ιουν 2020 1,885 0,00 1.926 1,91 1,87 3.629,51 12 1,87
29 Μαϊ 2020 1,885 -0,79 13.325 1,92 1,84 25.132,57 44 1,92
28 Μαϊ 2020 1,9 -1,81 6.790 1,965 1,9 13.041,43 50 1,95

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων