Μετοχές

ΜΕΝΤΙ

Ονομασία μετοχής MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
29 Μαϊ 2024 2,85 -1,72 721 2,94 2,84 2.056,03 17 2,94
28 Μαϊ 2024 2,9 -3,33 2.837 3,02 2,84 8.137,13 33 3,02
27 Μαϊ 2024 3 2,04 2 3 3 6 1 3
24 Μαϊ 2024 2,94 -1,67 2.709 2,94 2,85 7.827,64 33 2,91
23 Μαϊ 2024 2,99 3,46 2 2,99 2,99 5,98 1 2,99
22 Μαϊ 2024 2,89 -1,70 2.319 2,98 2,88 6.720,17 30 2,98
21 Μαϊ 2024 2,94 -1,01 535 2,99 2,9 1.552,46 10 2,99
20 Μαϊ 2024 2,97 -0,67 1.208 2,97 2,9 3.507,78 18 2,9
17 Μαϊ 2024 2,99 3,10 3.263 2,99 2,88 9.514,29 54 2,98
16 Μαϊ 2024 2,9 -2,68 8.263 2,98 2,89 24.330,64 17 2,98
15 Μαϊ 2024 2,98 -0,33 805 3 2,97 2.398,69 7 3
14 Μαϊ 2024 2,99 0,67 9 2,99 2,99 26,91 2 2,99
13 Μαϊ 2024 2,97 0,00 2.276 2,97 2,95 6.751,23 27 2,95
10 Μαϊ 2024 2,97 0,34 1.188 2,98 2,88 3.480,52 42 2,98
9 Μαϊ 2024 2,96 1,02 2.089 2,98 2,86 6.074,93 25 2,98
8 Μαϊ 2024 2,93 -1,01 2.434 2,99 2,91 7.126,96 31 2,99
2 Μαϊ 2024 2,96 -1,33 5.888 3,03 2,89 17.244,88 79 3,03
30 Απρ 2024 3 0,33 10.499 3,01 2,92 31.254,74 87 3
29 Απρ 2024 2,99 -0,33 8.895 3,03 2,96 26.669,78 49 3,03
26 Απρ 2024 3 4,53 19.674 3,05 2,89 58.885,74 133 2,98
25 Απρ 2024 2,87 -2,71 2.943 2,96 2,85 8.447,25 27 2,87
24 Απρ 2024 2,95 1,03 649 2,96 2,88 1.872,17 10 2,96
23 Απρ 2024 2,92 -1,02 4.735 2,95 2,87 13.749,96 36 2,95
22 Απρ 2024 2,95 3,51 1.814 2,97 2,92 5.327,88 25 2,97
19 Απρ 2024 2,85 -3,06 7.780 2,97 2,85 22.499,05 55 2,93
18 Απρ 2024 2,94 1,38 1.266 2,96 2,89 3.675,11 38 2,96
17 Απρ 2024 2,9 0,69 225 2,98 2,89 654,14 18 2,89
16 Απρ 2024 2,88 -1,37 4.333 2,92 2,81 12.332,88 43 2,92

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων