Μετοχές

ΜΕΝΤΙ

Ονομασία μετοχής MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
16 Οκτ 2019 1,93 -3,50 150 1,93 1,93 289,5 1 1,93
15 Οκτ 2019 2 0,00 180 2 2 360 2 2
14 Οκτ 2019 2 6,95 130 2 2 260 3 2
11 Οκτ 2019 1,87 -5,08 1.425 1,9 1,83 2.661,75 14 1,9
10 Οκτ 2019 1,97 -1,50 3.085 2 1,9 6.051 9 2
9 Οκτ 2019 2 -4,76 12.140 2,02 1,96 24.208,4 26 2,02
8 Οκτ 2019 2,1 17,32 7.922 2,1 1,96 15.922,88 29 1,96
7 Οκτ 2019 1,79 -6,77 4.151 1,8 1,79 7.450,29 17 1,8
4 Οκτ 2019 1,92 0,00 50 1,85 1,85 92,5 1 1,85
3 Οκτ 2019 1,92 0,00 0 - - 0 0 -
2 Οκτ 2019 1,92 0,00 0 - - 0 0 -
1 Οκτ 2019 1,92 0,00 0 - - 0 0 -
30 Σεπ 2019 1,92 0,00 0 - - 0 0 -
27 Σεπ 2019 1,92 0,00 1.073 1,93 1,92 2.060,66 7 1,92
26 Σεπ 2019 1,92 0,00 0 - - 0 0 -
25 Σεπ 2019 1,92 1,05 150 1,92 1,92 288 1 1,92
24 Σεπ 2019 1,9 0,00 1.200 1,9 1,9 2.280 5 1,9
23 Σεπ 2019 1,9 0,00 100 1,98 1,98 198 2 1,98
20 Σεπ 2019 1,9 0,00 0 - - 0 0 -
19 Σεπ 2019 1,9 0,00 455 1,9 1,9 864,5 5 1,9
18 Σεπ 2019 1,9 -5,00 314 1,9 1,9 596,6 1 1,9
17 Σεπ 2019 2 0,00 0 - - 0 0 -
16 Σεπ 2019 2 0,00 1.000 2 2 2.000 3 2
13 Σεπ 2019 2 2,56 4.059 2 2 8.118 5 2
12 Σεπ 2019 1,95 0,00 0 - - 0 0 -
11 Σεπ 2019 1,95 0,00 70 1,95 1,95 136,5 2 1,95
10 Σεπ 2019 1,95 0,00 810 1,95 1,95 1.579,5 5 1,95
9 Σεπ 2019 1,95 2,63 1.247 1,98 1,94 2.454,88 8 1,98
6 Σεπ 2019 1,9 0,00 500 1,9 1,9 950 2 1,9
5 Σεπ 2019 1,9 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων