Μετοχές

ΛΙΒΑΝ

Ονομασία μετοχής ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
12 Νοε 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
11 Νοε 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
8 Νοε 2019 0,08 0,00 3.100 0,08 0,08 248 1 0,08
7 Νοε 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
6 Νοε 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
5 Νοε 2019 0,08 0,00 500 0,064 0,064 32 1 0,064
4 Νοε 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
1 Νοε 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
31 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
30 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
29 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
25 Οκτ 2019 0,08 0,00 579 0,096 0,096 55,58 2 0,096
24 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
23 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
22 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
21 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
18 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
17 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
16 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
15 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
14 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
11 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
10 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
9 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2019 0,08 0,00 1.600 0,064 0,064 102,4 1 0,064
7 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
4 Οκτ 2019 0,08 0,00 0 - - 0 0 -
3 Οκτ 2019 0,08 0,00 300 0,09 0,09 27 2 0,09
2 Οκτ 2019 0,08 0,00 1.575 0,096 0,09 147,75 5 0,096

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων