Μετοχές

ΠΡΟΦ

Ονομασία μετοχής PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Ιουλ 2024 5,18 -0,38 35.048 5,23 5,14 182.061,02 106 5,23
19 Ιουλ 2024 5,2 -1,14 33.914 5,24 5,14 175.870,22 96 5,21
18 Ιουλ 2024 5,26 -0,75 30.592 5,29 5,21 160.443,34 89 5,28
17 Ιουλ 2024 5,3 -1,49 338.809 5,41 5,18 1.818.706,39 203 5,38
16 Ιουλ 2024 5,38 6,53 100.953 5,38 5,03 526.150,76 349 5,05
15 Ιουλ 2024 5,05 0,00 156.325 5,1 5 789.033,12 107 5,05
12 Ιουλ 2024 5,05 1,00 45.128 5,1 4,99 228.007,21 154 5,04
11 Ιουλ 2024 5 0,00 37.905 5,06 4,985 190.092,22 105 5,05
10 Ιουλ 2024 5 1,21 55.996 5,05 4,9 279.483,19 201 4,975
9 Ιουλ 2024 4,94 -0,20 33.565 5 4,94 166.486,18 101 4,95
8 Ιουλ 2024 4,95 0,20 37.841 4,985 4,925 187.968,5 124 4,925
5 Ιουλ 2024 4,94 1,54 31.707 4,95 4,88 156.282,6 148 4,88
4 Ιουλ 2024 4,865 4,74 38.286 4,865 4,64 181.543,33 169 4,66
3 Ιουλ 2024 4,645 2,43 37.330 4,645 4,535 171.708,99 139 4,555
2 Ιουλ 2024 4,535 -1,41 22.134 4,63 4,515 101.388,7 90 4,55
1 Ιουλ 2024 4,6 2,11 25.596 4,6 4,5 115.906,37 89 4,5
28 Ιουν 2024 4,505 2,15 35.309 4,57 4,3 157.735,76 136 4,3
27 Ιουν 2024 4,41 -1,34 20.147 4,49 4,4 89.213,79 107 4,47
26 Ιουν 2024 4,47 -1,76 21.596 4,6 4,44 97.823,54 100 4,6
25 Ιουν 2024 4,55 -1,09 25.868 4,6 4,495 117.591,49 99 4,6
21 Ιουν 2024 4,6 0,00 18.384 4,65 4,55 84.573,54 62 4,6
20 Ιουν 2024 4,6 -0,43 23.789 4,68 4,55 109.826,32 101 4,65
19 Ιουν 2024 4,62 2,21 22.736 4,63 4,5 104.052,27 99 4,595
18 Ιουν 2024 4,52 0,67 32.095 4,59 4,5 145.613,5 104 4,55
17 Ιουν 2024 4,49 -2,29 38.956 4,605 4,425 176.083,14 151 4,55
14 Ιουν 2024 4,595 -3,26 35.074 4,745 4,55 162.742,52 177 4,735
13 Ιουν 2024 4,75 -1,45 20.948 4,845 4,745 100.906,15 114 4,82
12 Ιουν 2024 4,82 1,47 25.127 4,84 4,7 120.063,96 121 4,79
11 Ιουν 2024 4,75 -1,55 20.663 4,87 4,72 99.379,42 109 4,855
10 Ιουν 2024 4,825 -0,10 33.208 4,85 4,745 159.351,71 113 4,825

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων