Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Ιαν 2020 4,84 -0,41 109.655 4,885 4,83 532.775,02 346 4,84
16 Ιαν 2020 4,86 1,25 192.038 4,895 4,81 932.183,33 445 4,845
15 Ιαν 2020 4,8 0,42 127.225 4,83 4,74 610.034,73 333 4,77
14 Ιαν 2020 4,78 -0,62 140.107 4,83 4,77 671.700,68 429 4,8
13 Ιαν 2020 4,81 0,63 206.283 4,92 4,78 1.002.375,71 497 4,78
10 Ιαν 2020 4,78 0,21 272.126 4,805 4,73 1.299.049,71 219 4,765
9 Ιαν 2020 4,77 1,92 139.026 4,825 4,7 665.597,32 358 4,7
8 Ιαν 2020 4,68 -1,78 89.689 4,765 4,665 421.291,77 365 4,765
7 Ιαν 2020 4,765 1,38 152.410 4,8 4,655 726.475,58 340 4,655
3 Ιαν 2020 4,7 -1,26 69.577 4,715 4,65 325.319,08 321 4,695
2 Ιαν 2020 4,76 2,70 160.336 4,8 4,605 756.253,24 427 4,64
31 Δεκ 2019 4,635 0,00 32.401 4,64 4,54 149.416,05 159 4,63
30 Δεκ 2019 4,635 1,42 113.375 4,64 4,57 522.622,87 317 4,61
27 Δεκ 2019 4,57 0,88 30.877 4,6 4,53 140.993,67 173 4,53
23 Δεκ 2019 4,53 0,67 288.235 4,59 4,45 1.306.351,49 735 4,5
20 Δεκ 2019 4,5 -3,12 125.251 4,68 4,5 573.902,89 382 4,645
19 Δεκ 2019 4,645 -0,11 100.768 4,68 4,62 468.168,9 341 4,65
18 Δεκ 2019 4,65 0,43 154.232 4,695 4,6 719.216,32 383 4,6
17 Δεκ 2019 4,63 2,32 323.215 4,67 4,505 1.490.833,53 801 4,525
16 Δεκ 2019 4,525 -0,66 89.863 4,58 4,48 406.774,53 300 4,54
13 Δεκ 2019 4,555 0,55 140.136 4,625 4,55 641.821,78 540 4,565
12 Δεκ 2019 4,53 1,12 66.111 4,54 4,47 297.396,53 328 4,5
11 Δεκ 2019 4,48 1,24 108.991 4,54 4,43 487.581,88 359 4,475
10 Δεκ 2019 4,425 -0,67 42.623 4,46 4,38 188.622,87 196 4,46
9 Δεκ 2019 4,455 0,56 58.114 4,475 4,39 256.829,84 243 4,4
6 Δεκ 2019 4,43 -0,89 373.482 4,5 4,39 1.655.095,55 362 4,485
5 Δεκ 2019 4,47 -1,97 283.901 4,605 4,47 1.277.202,82 665 4,56
4 Δεκ 2019 4,56 0,66 129.543 4,56 4,495 586.964,52 397 4,525
3 Δεκ 2019 4,53 -0,77 109.583 4,565 4,505 497.578,44 288 4,555

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων