Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
27 Μαϊ 2020 3,5 -0,85 880.399 3,605 3,44 3.091.379,37 1.781 3,54
26 Μαϊ 2020 3,53 2,32 158.611 3,575 3,47 556.814,43 450 3,51
25 Μαϊ 2020 3,45 2,22 82.348 3,49 3,36 283.080,83 270 3,405
22 Μαϊ 2020 3,375 -0,74 50.447 3,4 3,335 170.368,2 192 3,36
21 Μαϊ 2020 3,4 0,89 57.453 3,42 3,34 194.239,97 206 3,37
20 Μαϊ 2020 3,37 2,12 93.181 3,42 3,29 313.490,74 349 3,3
19 Μαϊ 2020 3,3 -2,37 139.312 3,43 3,3 464.103,29 487 3,415
18 Μαϊ 2020 3,38 0,30 81.279 3,425 3,365 275.042,61 303 3,365
15 Μαϊ 2020 3,37 1,66 301.524 3,425 3,295 1.020.109,42 818 3,345
14 Μαϊ 2020 3,315 0,76 327.925 3,35 3,17 1.064.161,77 852 3,26
13 Μαϊ 2020 3,29 -0,90 89.897 3,305 3,24 294.943,35 346 3,26
12 Μαϊ 2020 3,32 0,45 67.698 3,355 3,285 224.788,87 342 3,325
11 Μαϊ 2020 3,305 -0,60 57.442 3,4 3,305 192.564,76 246 3,34
8 Μαϊ 2020 3,325 0,76 35.646 3,355 3,3 118.636,6 170 3,3
7 Μαϊ 2020 3,3 -0,90 71.947 3,36 3,29 238.763,81 284 3,355
6 Μαϊ 2020 3,33 -2,06 135.217 3,395 3,31 451.072,27 289 3,39
5 Μαϊ 2020 3,4 2,56 60.429 3,415 3,33 204.094,9 231 3,38
4 Μαϊ 2020 3,315 -2,79 121.314 3,4 3,27 403.603,88 460 3,37
30 Απρ 2020 3,41 -2,29 55.474 3,52 3,41 191.840,69 243 3,52
29 Απρ 2020 3,49 -0,29 74.980 3,51 3,425 260.438,29 247 3,45
28 Απρ 2020 3,5 1,74 99.576 3,5 3,405 345.920,1 306 3,47
27 Απρ 2020 3,44 2,08 84.772 3,5 3,43 293.746,3 269 3,465
24 Απρ 2020 3,37 -1,46 110.269 3,43 3,35 374.426,59 300 3,375
23 Απρ 2020 3,42 0,29 227.303 3,47 3,37 774.555,48 626 3,4
22 Απρ 2020 3,41 -0,73 40.764 3,48 3,39 139.866,48 223 3,435
21 Απρ 2020 3,435 -1,72 48.375 3,47 3,395 165.655,2 205 3,43
16 Απρ 2020 3,495 2,79 102.559 3,5 3,42 357.526,25 292 3,47

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων