Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
7 Αυγ 2020 2,94 -0,84 85.859 2,985 2,94 254.661,03 297 2,965
6 Αυγ 2020 2,965 0,00 797.206 2,985 2,94 2.363.754,68 133 2,98
5 Αυγ 2020 2,965 2,07 34.297 2,97 2,905 101.101,07 194 2,905
4 Αυγ 2020 2,995 2,22 97.857 3,005 2,895 289.735,47 327 2,93
3 Αυγ 2020 2,93 -2,50 135.133 3,02 2,885 399.941,49 511 3,015
31 Ιουλ 2020 3,005 0,84 121.539 3,025 2,94 363.003,69 478 3
30 Ιουλ 2020 2,98 -3,09 112.275 3,075 2,98 337.937,45 465 3,075
29 Ιουλ 2020 3,075 0,16 33.975 3,08 3,04 103.904,64 192 3,04
28 Ιουλ 2020 3,07 1,66 46.473 3,09 3,05 142.692,92 248 3,05
27 Ιουλ 2020 3,02 -1,95 96.420 3,12 3,02 294.622,21 332 3,1
24 Ιουλ 2020 3,08 0,49 64.363 3,1 3,02 198.193,73 257 3,02
23 Ιουλ 2020 3,065 -1,13 141.492 3,115 3,065 437.308,1 514 3,115
22 Ιουλ 2020 3,1 0,16 435.393 3,115 3,06 1.344.338,78 995 3,09
21 Ιουλ 2020 3,095 -2,83 207.441 3,27 3,06 660.828,32 903 3,24
20 Ιουλ 2020 3,185 1,76 42.335 3,185 3,105 133.712,24 207 3,13
17 Ιουλ 2020 3,13 0,32 50.668 3,19 3,115 159.315,4 221 3,15
16 Ιουλ 2020 3,12 -0,32 42.205 3,15 3,105 132.078,58 195 3,11
15 Ιουλ 2020 3,13 0,97 54.623 3,18 3,105 171.758,36 286 3,13
14 Ιουλ 2020 3,1 -0,96 62.091 3,14 3,09 193.398,57 295 3,13
13 Ιουλ 2020 3,13 -1,88 45.943 3,22 3,11 144.409,93 272 3,19
10 Ιουλ 2020 3,19 0,31 74.470 3,22 3,14 237.504,19 285 3,16
9 Ιουλ 2020 3,18 0,95 62.722 3,2 3,15 199.147,24 232 3,15
8 Ιουλ 2020 3,15 -0,63 71.462 3,21 3,13 225.397,72 252 3,175
7 Ιουλ 2020 3,17 -2,31 92.843 3,22 3,17 295.530,16 446 3,2
6 Ιουλ 2020 3,245 -1,82 57.529 3,34 3,245 189.238,88 263 3,325
3 Ιουλ 2020 3,305 2,01 77.345 3,33 3,26 255.191,29 261 3,26
2 Ιουλ 2020 3,24 1,57 321.924 3,255 3,19 1.035.700,36 907 3,235
1 Ιουλ 2020 3,19 0,63 27.160 3,23 3,16 86.728,32 180 3,17
30 Ιουν 2020 3,17 -1,25 130.234 3,25 3,17 416.051,59 586 3,21
29 Ιουν 2020 3,21 -0,93 70.577 3,26 3,19 226.783,7 277 3,22

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων