Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
27 Φεβ 2020 3,865 -9,38 325.530 4,27 3,86 1.311.435,18 1.135 4,25
26 Φεβ 2020 4,265 -4,37 203.427 4,46 4,265 876.095,12 867 4,46
25 Φεβ 2020 4,46 2,53 650.668 4,495 4,36 2.884.606,57 537 4,4
24 Φεβ 2020 4,35 -5,43 762.885 4,5 4,29 3.350.972,05 1.103 4,5
21 Φεβ 2020 4,6 -1,08 141.445 4,68 4,57 650.436,95 301 4,66
20 Φεβ 2020 4,65 -0,85 708.198 4,75 4,65 3.315.988,39 360 4,69
19 Φεβ 2020 4,69 1,30 70.420 4,69 4,625 328.522,8 168 4,63
18 Φεβ 2020 4,63 -0,11 656.901 4,66 4,62 3.043.207,85 169 4,63
17 Φεβ 2020 4,635 0,00 25.232 4,68 4,635 117.453,43 97 4,64
14 Φεβ 2020 4,635 0,76 542.954 4,66 4,555 2.504.098,67 249 4,66
13 Φεβ 2020 4,6 -0,65 111.650 4,685 4,54 512.153,88 410 4,635
12 Φεβ 2020 4,63 -0,54 124.229 4,73 4,625 580.943,07 241 4,705
11 Φεβ 2020 4,655 2,08 78.107 4,69 4,6 363.689,71 392 4,6
10 Φεβ 2020 4,56 -1,72 62.654 4,665 4,56 288.568,69 345 4,615
7 Φεβ 2020 4,64 -1,90 42.672 4,72 4,63 199.215,22 235 4,705
6 Φεβ 2020 4,73 -1,46 61.218 4,8 4,72 291.309,56 183 4,8
5 Φεβ 2020 4,8 0,63 26.377 4,8 4,72 125.893,15 153 4,72
4 Φεβ 2020 4,77 1,92 48.874 4,8 4,7 232.436,99 206 4,7
3 Φεβ 2020 4,68 0,00 75.494 4,69 4,56 349.174,99 357 4,6
31 Ιαν 2020 4,68 -2,09 74.937 4,79 4,63 351.864,98 467 4,78
30 Ιαν 2020 4,78 -2,05 139.446 4,87 4,73 667.546,43 699 4,87
29 Ιαν 2020 4,88 -0,71 44.610 4,945 4,88 219.013,57 202 4,91
28 Ιαν 2020 4,915 -0,61 65.607 4,965 4,895 322.495,5 290 4,905
27 Ιαν 2020 4,945 -2,08 96.925 5 4,9 478.187,21 372 4,95
24 Ιαν 2020 5,05 1,71 97.371 5,05 4,95 488.456,29 401 4,965
23 Ιαν 2020 4,965 -0,90 77.983 5,02 4,96 388.810,57 371 5,01
22 Ιαν 2020 5,01 0,20 257.909 5,04 4,92 1.286.389,71 500 5,02
21 Ιαν 2020 5 1,21 290.184 5,05 4,85 1.436.877,95 701 4,94
20 Ιαν 2020 4,94 2,07 122.651 4,94 4,845 602.172,71 434 4,89

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων