Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Οκτ 2019 4,5 0,00 25.982 4,53 4,48 116.804,48 149 4,5
17 Οκτ 2019 4,5 0,90 75.606 4,53 4,46 340.399,56 193 4,5
16 Οκτ 2019 4,46 0,22 36.276 4,5 4,45 161.635,37 149 4,5
15 Οκτ 2019 4,45 -0,45 78.207 4,52 4,45 349.913,89 248 4,47
14 Οκτ 2019 4,47 0,00 53.048 4,5 4,46 237.378,26 160 4,48
11 Οκτ 2019 4,47 0,45 110.261 4,51 4,46 493.760,08 252 4,46
10 Οκτ 2019 4,45 0,68 103.283 4,475 4,365 459.085,79 185 4,365
9 Οκτ 2019 4,42 1,61 77.185 4,42 4,35 339.364,5 224 4,36
8 Οκτ 2019 4,35 -0,23 154.193 4,39 4,3 670.507,15 276 4,36
7 Οκτ 2019 4,36 -2,02 15.897 4,46 4,36 69.899 111 4,46
4 Οκτ 2019 4,45 0,23 137.123 4,475 4,35 605.937,95 361 4,475
3 Οκτ 2019 4,44 2,07 254.755 4,465 4,375 1.128.554,78 873 4,38
2 Οκτ 2019 4,35 -4,61 99.724 4,51 4,35 440.499,17 516 4,51
1 Οκτ 2019 4,56 -1,08 52.354 4,63 4,545 240.304,4 299 4,63
30 Σεπ 2019 4,61 -2,12 40.957 4,725 4,605 190.002,3 234 4,725
27 Σεπ 2019 4,71 -0,42 162.663 4,775 4,7 769.609,53 161 4,745
26 Σεπ 2019 4,73 1,72 115.085 4,77 4,65 544.531,29 185 4,65
25 Σεπ 2019 4,65 -2,11 47.092 4,75 4,63 219.930,34 326 4,75
24 Σεπ 2019 4,75 0,32 43.298 4,805 4,705 205.516,57 159 4,74
23 Σεπ 2019 4,735 -1,35 106.508 4,81 4,71 507.229,7 339 4,81
20 Σεπ 2019 4,8 0,00 117.895 4,805 4,735 563.987,93 269 4,8
19 Σεπ 2019 4,8 1,80 90.086 4,82 4,68 428.688,93 293 4,79
18 Σεπ 2019 4,715 1,18 40.503 4,75 4,66 190.549,08 236 4,66
17 Σεπ 2019 4,66 -1,89 29.984 4,75 4,635 140.443,53 179 4,73
16 Σεπ 2019 4,75 0,00 110.527 4,795 4,67 524.842,38 255 4,7
13 Σεπ 2019 4,75 0,32 35.627 4,785 4,715 168.857,43 140 4,75
12 Σεπ 2019 4,735 -0,11 32.942 4,79 4,725 156.549,51 171 4,74
11 Σεπ 2019 4,74 0,64 52.849 4,77 4,66 249.457,39 324 4,67
10 Σεπ 2019 4,71 -0,21 27.274 4,75 4,67 128.557,17 128 4,72
9 Σεπ 2019 4,72 -1,67 119.531 4,88 4,715 574.628,58 268 4,8

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων