Μετοχές

stock-select

ΦΒΜΕΖΖ

Ονομασία μετοχής PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PHOENIX VEGA MEZZ PLC

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΦΒΜΕΖΖ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN CY0109561015
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0,05
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,0212
Χώρα καταχώρησης CY
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 1.250.367.229
Κατάσταση MiFID Μηχανισμός Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ)
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 1.250.367.229
Ημερομηνία εισαγωγής 12 Αυγ 2021
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων