Μετοχές

stock-select

ΟΛΥΜΠ

Ονομασία μετοχής ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΟΛΥΜΠ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS403003007
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 4,4021
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 5
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 40.693.350
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 40.693.350
Ημερομηνία εισαγωγής 6 Απρ 1994
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΟΛΥΜΠ REPO MARKET GREECE
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων