Μετοχές

stock-select

ΣΠΕΙΣ

Ονομασία μετοχής SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης SPACE HELLAS Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΣΠΕΙΣ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS402003008
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 18,3419
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 1,08
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 6.456.530
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 6.456.530
Ημερομηνία εισαγωγής 29 Σεπ 2000
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων