Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 176 47 41 14 74 Πράξεις 11.151 Αξία € 16,97 εκ
Με πράξεις 102 Όγκος 6.431.420 Χρημ/κή αξία € 59,36 δις
Τιμή € 1,362
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 10,1
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 18,38
Αλλαγή -0,11%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,21
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή -4,35%
Τιμή € 0,474
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 1,942
Αλλαγή 1,15%
Τιμή € 24,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,19
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 2,96
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,4475
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,77
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,395
Αλλαγή -1,50%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,78
Αλλαγή -1,17%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,174
Αλλαγή 1,02%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,171
Αλλαγή -8,56%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,381
Αλλαγή 1,06%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 28,84
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,255
Αλλαγή -0,79%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -7,51%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,9
Αλλαγή -1,28%
Τιμή € 1,758
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 8,62
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή -3,78%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 1,808
Αλλαγή -0,11%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,173
Αλλαγή -8,95%
Τιμή € 3,12
Αλλαγή 2,23%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,42
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή 0,40%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,981
Αλλαγή 1,03%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,56
Αλλαγή 0,66%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,21
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 1,036
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 0,272
Αλλαγή -4,90%
Τιμή € 1,815
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,855
Αλλαγή -10,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή -2,90%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -0,84%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,1
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 2,77
Αλλαγή -1,07%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 4,94%
Τιμή € 0,398
Αλλαγή 2,58%
Τιμή € 0,185
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,12
Αλλαγή 0,28%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,24
Αλλαγή 0,38%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 7,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 0,33%
Τιμή € 0,318
Αλλαγή 10,42%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -1,12%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 53
Αλλαγή 2,32%
Τιμή € 0,1018
Αλλαγή 0,79%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,615
Αλλαγή 17,03%
Τιμή € 21,72
Αλλαγή 0,18%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 18,79
Αλλαγή 1,02%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,98
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή 2,00%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -0,64%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή -1,49%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,488
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 0,144
Αλλαγή 9,92%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 26,3
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 23
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 2,35
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 9,835
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 13,45
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 7,12
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή 30,00%
Τιμή € 1,675
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 0,109
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,18
Αλλαγή 2,51%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 6,95
Αλλαγή -1,42%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,06
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 3,61
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 13,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,54
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 8,34
Αλλαγή 0,85%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,03
Αλλαγή -15,49%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,239
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή 11,48%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,204
Αλλαγή -2,86%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,31
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή -0,51%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,59
Αλλαγή -0,84%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 15,38%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 5,57
Αλλαγή 0,36%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 11 0 0 1 10 Πράξεις 2 Αξία € 527,92
Με πράξεις 1 Όγκος 200 Χρημ/κή αξία € 144,17 εκ
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων