Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 163 52 46 17 48 Πράξεις 23.202 Αξία € 41,03 εκ
Με πράξεις 115 Όγκος 33.188.590 Χρημ/κή αξία € 63,14 δις
Τιμή € 2,795
Αλλαγή -0,53%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,32
Αλλαγή -1,48%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -1,65%
Τιμή € 0,321
Αλλαγή -2,13%
Τιμή € 2,71
Αλλαγή 0,74%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,424
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 0,86%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 24,8
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 0,0435
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,63
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,47
Αλλαγή 2,07%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,163
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 1,115
Αλλαγή 4,21%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,206
Αλλαγή -19,53%
Τιμή € 5
Αλλαγή -0,60%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,325
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 0,394
Αλλαγή 0,51%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,31
Αλλαγή 5,48%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή 0,98%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 3,28
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 9,31
Αλλαγή 0,87%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,666
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,508
Αλλαγή 2,42%
Τιμή € 1,22
Αλλαγή 7,49%
Τιμή € 29,31
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 1,095
Αλλαγή -2,23%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή 2,97%
Τιμή € 15,36
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 1,383
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 6,36
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 1,845
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 2,145
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 3,48
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,494
Αλλαγή -1,27%
Τιμή € 5,04
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,81
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 5
Αλλαγή -1,57%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,7878
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 4,255
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή -4,44%
Τιμή € 0,908
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 1,41
Αλλαγή -1,74%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή 1,18%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,148
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 3,25
Αλλαγή 21,27%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή -2,28%
Τιμή € 1,492
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,89
Αλλαγή 0,85%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,396
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 0,258
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 12,5
Αλλαγή -0,16%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή 0,54%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,47
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 0,466
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,585
Αλλαγή 1,13%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,208
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,164
Αλλαγή -0,61%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή -1,78%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή 6,25%
Τιμή € 2
Αλλαγή 2,56%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 54,5
Αλλαγή -4,39%
Τιμή € 0,0296
Αλλαγή 13,85%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,95
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 0,585
Αλλαγή -6,40%
Τιμή € 1,41
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 16,3
Αλλαγή -1,57%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή 0,52%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 15,15
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή -1,59%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,502
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 0,256
Αλλαγή 9,40%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 28,4
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 20,85
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 1,506
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 12,37
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 14,86
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 7,19
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,135
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,614
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 6,76
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,96
Αλλαγή 2,41%
Τιμή € 4,19
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 17,7
Αλλαγή -2,75%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5
Αλλαγή 9,17%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,86
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 1,515
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 8,78
Αλλαγή -0,23%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,273
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -7,69%
Τιμή € 7,08
Αλλαγή 3,81%
Τιμή € 0,61
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 0,183
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 12,3
Αλλαγή 0,16%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή -2,17%
Τιμή € 0,855
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 0,119
Αλλαγή 16,67%
Τιμή € 0,451
Αλλαγή -8,70%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,101
Αλλαγή 5,21%
Τιμή € 4,46
Αλλαγή -0,45%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,645
Αλλαγή 1,57%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 9 0 4 0 5 Πράξεις 198 Αξία € 134.808
Με πράξεις 4 Όγκος 355.356 Χρημ/κή αξία € 154,10 εκ
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,7
Αλλαγή -3,29%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,124
Αλλαγή -1,90%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,825
Αλλαγή -0,60%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων