Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 175 63 44 15 53 Πράξεις 37.442 Αξία € 74,09 εκ
Με πράξεις 122 Όγκος 24.655.528 Χρημ/κή αξία € 60,03 δις
Τιμή € 0,428
Αλλαγή 10,31%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 9,09%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 7,27%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 5,45%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 5,38%
Τιμή € 7,77
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 0,09
Αλλαγή 4,65%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή 4,20%
Τιμή € 1,43
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 0,26
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 0,425
Αλλαγή 3,91%
Τιμή € 4,9
Αλλαγή 3,59%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 3,57%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή 3,49%
Τιμή € 13,6
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 2,90%
Τιμή € 3,92
Αλλαγή 2,89%
Τιμή € 0,219
Αλλαγή 2,82%
Τιμή € 0,462
Αλλαγή 2,67%
Τιμή € 0,97
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 8,1
Αλλαγή 2,53%
Τιμή € 5,51
Αλλαγή 2,42%
Τιμή € 0,0896
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 8,25
Αλλαγή 2,23%
Τιμή € 0,231
Αλλαγή 2,21%
Τιμή € 2,215
Αλλαγή 2,07%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 1,316
Αλλαγή 2,02%
Τιμή € 11,96
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 1,87%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 1,77%
Τιμή € 0,63
Αλλαγή 1,61%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή 1,53%
Τιμή € 2,999
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 1,116
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 0,72
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 1,896
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 1,47
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 1,644
Αλλαγή 1,36%
Τιμή € 0,151
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 19
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 4,9
Αλλαγή 1,24%
Τιμή € 8,35
Αλλαγή 1,21%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή 1,16%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 10,2
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 0,795
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 7,29
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 7,14
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 4,555
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 20
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 1,732
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 1,085
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 14,16
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 3,03
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 0,191
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,895
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,053
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,458
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,315
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 18,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 29,38
Αλλαγή -0,10%
Τιμή € 9,8
Αλλαγή -0,15%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 5,38
Αλλαγή -0,37%
Τιμή € 25,5
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 4,7
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 0,193
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 0,385
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 0,186
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 7,34
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 20,38
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 1,67
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 8,11
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 3,59
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 0,316
Αλλαγή -1,25%
Τιμή € 1,175
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή -1,28%
Τιμή € 1,43
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 3,46
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή -1,46%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 52
Αλλαγή -1,52%
Τιμή € 13
Αλλαγή -1,59%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 0,94
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή -2,17%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή -2,76%
Τιμή € 2,81
Αλλαγή -2,77%
Τιμή € 1
Αλλαγή -2,91%
Τιμή € 0,456
Αλλαγή -2,98%
Τιμή € 0,378
Αλλαγή -3,08%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή -3,36%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -3,51%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή -3,70%
Τιμή € 4,6
Αλλαγή -3,97%
Τιμή € 3,8
Αλλαγή -4,52%
Τιμή € 0,94
Αλλαγή -4,57%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -5,77%
Τιμή € 0,149
Αλλαγή -6,88%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,348
Αλλαγή -17,14%
Τιμή € 0,044
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων