Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 55 43 24 54 Πράξεις 19.198 Αξία € 44,11 εκ
Με πράξεις 122 Όγκος 20.778.886 Χρημ/κή αξία € 57,72 δις
Τιμή € 0,024
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,336
Αλλαγή 16,67%
Τιμή € 0,412
Αλλαγή 9,57%
Τιμή € 0,419
Αλλαγή 8,41%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 8,00%
Τιμή € 0,988
Αλλαγή 6,01%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή 5,88%
Τιμή € 0,109
Αλλαγή 4,21%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 0,248
Αλλαγή 3,33%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 3,26%
Τιμή € 0,0495
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 5,2
Αλλαγή 2,97%
Τιμή € 0,144
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 2,84%
Τιμή € 0,929
Αλλαγή 2,77%
Τιμή € 1,555
Αλλαγή 2,64%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή 2,62%
Τιμή € 2,92
Αλλαγή 2,46%
Τιμή € 3,05
Αλλαγή 2,08%
Τιμή € 0,745
Αλλαγή 2,05%
Τιμή € 5
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή 2,00%
Τιμή € 0,895
Αλλαγή 1,70%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 1,68%
Τιμή € 0,244
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 12,4
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 18,52
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 1,755
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 0,423
Αλλαγή 1,44%
Τιμή € 0,798
Αλλαγή 1,27%
Τιμή € 21,34
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 8,02
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 22,95
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή 1,04%
Τιμή € 1
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 2,777
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 13,65
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 3,052
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 0,992
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 0,417
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 0,238
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 1,225
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 9,86
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 9,9
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 7,75
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 8,32
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 5,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 27
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,061
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -0,15%
Τιμή € 2,075
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 0,189
Αλλαγή -0,26%
Τιμή € 17,42
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 28,2
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 4,47
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 2,97
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 0,633
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 7,34
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 7,02
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 3,41
Αλλαγή -0,87%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 1,784
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,0555
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 2,13
Αλλαγή -1,39%
Τιμή € 0,545
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή -1,99%
Τιμή € 0,392
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή -2,35%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 0,194
Αλλαγή -2,76%
Τιμή € 52,6
Αλλαγή -2,95%
Τιμή € 0,234
Αλλαγή -3,31%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή -3,40%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή -3,57%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή -3,80%
Τιμή € 0,434
Αλλαγή -3,98%
Τιμή € 0,326
Αλλαγή -4,12%
Τιμή € 0,695
Αλλαγή -4,14%
Τιμή € 1,49
Αλλαγή -4,49%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή -5,34%
Τιμή € 0,63
Αλλαγή -6,67%
Τιμή € 0,266
Αλλαγή -8,28%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή -14,29%
Τιμή € 0,051
Αλλαγή -15,70%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή -17,91%
Τιμή € 0,176
Αλλαγή -20,00%
Τιμή € 0,352
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων