Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 27 41 14 94 Πράξεις 2.970 Αξία € 4,45 εκ
Με πράξεις 82 Όγκος 1.510.234 Χρημ/κή αξία € 57,03 δις
Τιμή € 0,248
Αλλαγή 7,83%
Τιμή € 0,356
Αλλαγή 7,23%
Τιμή € 4,1
Αλλαγή 4,06%
Τιμή € 0,296
Αλλαγή 3,50%
Τιμή € 0,204
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 0,408
Αλλαγή 2,51%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 2,38%
Τιμή € 0,434
Αλλαγή 2,36%
Τιμή € 0,65
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 1,245
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 0,338
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 0,545
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 6,35
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 5,38
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 18,12
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 1,57
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή 0,51%
Τιμή € 2,17
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 1,47
Αλλαγή 0,34%
Τιμή € 2,99
Αλλαγή 0,34%
Τιμή € 1,715
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 5,33
Αλλαγή 0,19%
Τιμή € 0,235
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,73
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,428
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,992
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,74
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,191
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,88
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 2,974
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 9,795
Αλλαγή -0,20%
Τιμή € 4,49
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 0,8675
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 9,87
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 2,74
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 1,344
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 7,37
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 0,104
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 1,768
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 17,16
Αλλαγή -0,69%
Τιμή € 20,84
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 1,034
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 12,3
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 27,9
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 0,906
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 22,55
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 13,38
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,4185
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -1,12%
Τιμή € 6,98
Αλλαγή -1,13%
Τιμή € 8,35
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 0,735
Αλλαγή -1,34%
Τιμή € 3,67
Αλλαγή -1,34%
Τιμή € 3,42
Αλλαγή -1,44%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 4,9
Αλλαγή -1,61%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή -3,29%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή -4,23%
Τιμή € 54
Αλλαγή -4,93%
Τιμή € 0,416
Αλλαγή -7,56%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή -8,89%
Τιμή € 0,234
Αλλαγή -10,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων