Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 17 43 4 112 Πράξεις 2.294 Αξία € 3,02 εκ
Με πράξεις 64 Όγκος 1.345.819 Χρημ/κή αξία € 58,92 δις
Τιμή € 0,444
Αλλαγή 24,02%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή 4,20%
Τιμή € 7
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 2,78
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 6,94
Αλλαγή 0,73%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 14,16
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 7,24
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,165
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 7,81
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 1,665
Αλλαγή 0,30%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 0,71
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 0,1855
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,37
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,49
Αλλαγή -0,07%
Τιμή € 22,9
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 7,38
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 9,88
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 21,72
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 9,76
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 3,54
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 18,47
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 8,55
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 8,34
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 18,42
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 0,3935
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 4,535
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 1,89
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 0,872
Αλλαγή -0,91%
Τιμή € 1,726
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 3,16
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 1,034
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 28,21
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 10
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 3,14
Αλλαγή -1,13%
Τιμή € 0,9735
Αλλαγή -1,17%
Τιμή € 3,68
Αλλαγή -1,21%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 3,084
Αλλαγή -1,47%
Τιμή € 0,391
Αλλαγή -1,51%
Τιμή € 0,0982
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 3,56
Αλλαγή -2,47%
Τιμή € 0,212
Αλλαγή -2,75%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 0,1915
Αλλαγή -2,79%
Τιμή € 2,99
Αλλαγή -3,24%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή -3,30%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή -4,35%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων