Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 174 35 67 14 58 Πράξεις 51.699 Αξία € 74,23 εκ
Με πράξεις 116 Όγκος 73.219.579 Χρημ/κή αξία € 46,56 δις
Τιμή € 0,212
Αλλαγή 19,10%
Τιμή € 0,326
Αλλαγή 13,19%
Τιμή € 0,418
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,359
Αλλαγή 9,45%
Τιμή € 0,223
Αλλαγή 6,19%
Τιμή € 0,424
Αλλαγή 6,00%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 4,92%
Τιμή € 8,2
Αλλαγή 4,86%
Τιμή € 7,98
Αλλαγή 3,91%
Τιμή € 0,083
Αλλαγή 3,75%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή 3,54%
Τιμή € 0,296
Αλλαγή 3,50%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 2,69%
Τιμή € 0,392
Αλλαγή 2,08%
Τιμή € 3,76
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 1,61
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 0,225
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 0,59
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 0,241
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 0,94
Αλλαγή 1,51%
Τιμή € 0,548
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή 1,47%
Τιμή € 0,288
Αλλαγή 1,41%
Τιμή € 4,315
Αλλαγή 1,17%
Τιμή € 0,94
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 0,615
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 9,52
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 0,837
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 12,1
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 4,02
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 0,978
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 12,59
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,304
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,222
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,298
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,92
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,305
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,324
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,58
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 0,696
Αλλαγή -0,29%
Τιμή € 0,1346
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 1,336
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 6,55
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 0,517
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 0,966
Αλλαγή -0,41%
Τιμή € 7,715
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 0,676
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 0,165
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 0,318
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 0,928
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 0,806
Αλλαγή -0,74%
Τιμή € 6,55
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 1,016
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 1,86
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 6,74
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 21,3
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 7,23
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 2,425
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 2,91
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 8,7
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 4,3
Αλλαγή -1,15%
Τιμή € 1,672
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 11,8
Αλλαγή -1,34%
Τιμή € 16,11
Αλλαγή -1,35%
Τιμή € 12,82
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή -1,43%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή -1,77%
Τιμή € 23,42
Αλλαγή -1,80%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή -1,91%
Τιμή € 17,8
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή -2,04%
Τιμή € 1,604
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 2,485
Αλλαγή -2,17%
Τιμή € 3,58
Αλλαγή -2,19%
Τιμή € 0,266
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 6,45
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 48,2
Αλλαγή -2,43%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή -2,52%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή -2,56%
Τιμή € 0,468
Αλλαγή -2,70%
Τιμή € 15,35
Αλλαγή -2,85%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή -3,00%
Τιμή € 0,29
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 3,765
Αλλαγή -3,59%
Τιμή € 0,212
Αλλαγή -3,64%
Τιμή € 4,15
Αλλαγή -3,71%
Τιμή € 0,12
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -5,56%
Τιμή € 2,76
Αλλαγή -6,12%
Τιμή € 0,045
Αλλαγή -6,25%
Τιμή € 0,745
Αλλαγή -6,88%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή -7,26%
Τιμή € 0,36
Αλλαγή -9,55%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή -9,74%
Τιμή € 1,73
Αλλαγή -9,90%
Τιμή € 5,35
Αλλαγή -11,57%
Τιμή € 0,031
Αλλαγή -18,42%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων