Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 64 42 20 50 Πράξεις 24.575 Αξία € 48,81 εκ
Με πράξεις 126 Όγκος 21.342.119 Χρημ/κή αξία € 57,64 δις
Τιμή € 0,71
Αλλαγή 20,34%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή 14,91%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 11,65%
Τιμή € 0,312
Αλλαγή 9,86%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 9,63%
Τιμή € 0,382
Αλλαγή 9,14%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή 8,70%
Τιμή € 4,78
Αλλαγή 8,64%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή 8,33%
Τιμή € 0,4075
Αλλαγή 5,57%
Τιμή € 0,432
Αλλαγή 5,37%
Τιμή € 0,909
Αλλαγή 4,48%
Τιμή € 7
Αλλαγή 3,70%
Τιμή € 3,4
Αλλαγή 3,66%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 3,54%
Τιμή € 2,962
Αλλαγή 3,42%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 3,41%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή 3,23%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή 2,97%
Τιμή € 0,772
Αλλαγή 2,93%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 2,88%
Τιμή € 0,454
Αλλαγή 2,71%
Τιμή € 1,786
Αλλαγή 2,64%
Τιμή € 1,036
Αλλαγή 2,57%
Τιμή € 1,698
Αλλαγή 2,29%
Τιμή € 1,145
Αλλαγή 2,23%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 5
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 2,81
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 1,466
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 18,37
Αλλαγή 1,66%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 3,112
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 7,56
Αλλαγή 1,07%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 0,202
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 7,23
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 9,86
Αλλαγή 0,92%
Τιμή € 27,53
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 8,55
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 0,865
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 3,57
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 7,15
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 1,314
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 5
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 1,705
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 6,86
Αλλαγή 0,59%
Τιμή € 0,376
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 7,92
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 1,445
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 9,7
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 0,692
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 7
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 23,3
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 8,04
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 4,375
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 13,45
Αλλαγή 0,07%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,44
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,56
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,07
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,98
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,0905
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 3,65
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 21,4
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 5,16
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 18,4
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 1,99
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,197
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 0,182
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 1,818
Αλλαγή -0,55%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 2,9
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 12,9
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 51,4
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 0,565
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή -1,02%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή -1,13%
Τιμή € 5,33
Αλλαγή -1,48%
Τιμή € 26,6
Αλλαγή -1,48%
Τιμή € 0,955
Αλλαγή -1,55%
Τιμή € 0,47
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 0,049
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 7,05
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 0,665
Αλλαγή -2,21%
Τιμή € 0,374
Αλλαγή -2,60%
Τιμή € 0,214
Αλλαγή -2,73%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή -2,94%
Τιμή € 1,97
Αλλαγή -2,96%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή -3,41%
Τιμή € 0,294
Αλλαγή -3,92%
Τιμή € 1,89
Αλλαγή -4,55%
Τιμή € 0,0565
Αλλαγή -5,04%
Τιμή € 0,855
Αλλαγή -8,06%
Τιμή € 0,284
Αλλαγή -9,55%
Τιμή € 0,031
Αλλαγή -12,68%
Τιμή € 0,046
Αλλαγή -14,81%
Τιμή € 0,047
Αλλαγή -18,97%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή -19,40%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή -19,60%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων