Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 176 65 48 16 47 Πράξεις 27.487 Αξία € 59,75 εκ
Με πράξεις 129 Όγκος 25.047.352 Χρημ/κή αξία € 58,07 δις
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 29,81%
Τιμή € 0,0255
Αλλαγή 18,60%
Τιμή € 0,208
Αλλαγή 18,18%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 10,08%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 9,69%
Τιμή € 0,12
Αλλαγή 9,09%
Τιμή € 0,4565
Αλλαγή 8,95%
Τιμή € 7,25
Αλλαγή 7,41%
Τιμή € 0,745
Αλλαγή 7,19%
Τιμή € 0,438
Αλλαγή 6,31%
Τιμή € 0,346
Αλλαγή 6,13%
Τιμή € 0,282
Αλλαγή 6,01%
Τιμή € 2,31
Αλλαγή 5,96%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 5,11%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 4,84%
Τιμή € 0,57
Αλλαγή 4,59%
Τιμή € 0,439
Αλλαγή 3,78%
Τιμή € 0,964
Αλλαγή 3,77%
Τιμή € 2,878
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 7,98
Αλλαγή 3,64%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή 3,25%
Τιμή € 0,98
Αλλαγή 3,16%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή 3,14%
Τιμή € 0,494
Αλλαγή 2,92%
Τιμή € 1,86
Αλλαγή 2,76%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 2,67%
Τιμή € 0,78
Αλλαγή 2,63%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή 2,44%
Τιμή € 12,7
Αλλαγή 2,42%
Τιμή € 0,348
Αλλαγή 2,35%
Τιμή € 3,785
Αλλαγή 2,30%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 2,00%
Τιμή € 0,111
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 0,238
Αλλαγή 1,71%
Τιμή € 21,7
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 0,94
Αλλαγή 1,62%
Τιμή € 3,1
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 1,55%
Τιμή € 10,01
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 2,105
Αλλαγή 1,45%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή 1,42%
Τιμή € 0,1965
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 8,12
Αλλαγή 1,25%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 8,41
Αλλαγή 1,08%
Τιμή € 28,49
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 5,25
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 1,362
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 4,505
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 1,67
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 7,06
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 3,064
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 18,6
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 52,8
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 7,36
Αλλαγή 0,27%
Τιμή € 5,41
Αλλαγή 0,19%
Τιμή € 1,555
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,244
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,63
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,189
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,495
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,4
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 22,9
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 0,893
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 26,9
Αλλαγή -0,37%
Τιμή € 1,205
Αλλαγή -0,41%
Τιμή € 0,237
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 0,438
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,995
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 7,15
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 7,14
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 3,38
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 2,96
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 6,35
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 0,0605
Αλλαγή -0,82%
Τιμή € 3,38
Αλλαγή -0,88%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 5
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 0,049
Αλλαγή -1,01%
Τιμή € 3,86
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 1,038
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή -1,17%
Τιμή € 2,885
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 13,76
Αλλαγή -1,29%
Τιμή € 1,43
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 0,428
Αλλαγή -1,38%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή -1,39%
Τιμή € 9,74
Αλλαγή -1,62%
Τιμή € 0,41
Αλλαγή -1,68%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή -1,77%
Τιμή € 0,782
Αλλαγή -2,00%
Τιμή € 0,968
Αλλαγή -2,02%
Τιμή € 7,25
Αλλαγή -2,03%
Τιμή € 0,725
Αλλαγή -2,68%
Τιμή € 0,326
Αλλαγή -2,98%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή -4,00%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή -4,19%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή -4,29%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή -6,20%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή -7,27%
Τιμή € 0,412
Αλλαγή -8,44%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,052
Αλλαγή -14,05%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή -15,32%
Τιμή € 0,08
Αλλαγή -20,00%
Τιμή € 0,154
Αλλαγή -30,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων