Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) παρέχει σε πραγματικό χρόνο προϊόντα χρηματιστηριακής πληροφορίας προς τους Αναμεταδότες Πληροφορίας (ATHEX Data Vendors, Subvendors, Μέλη), μέσω του υψηλού επιπέδου τεχνολογικής υποδομής του. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προϊόντα πληροφορίας, τα οφέλη λήψης data feed από το ATHEX καθώς και τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Αναμεταδότη Πληροφορίας ATHEX, παρουσιάζεται παρακάτω:

 

Τί είναι τα προϊόντα πληροφορίας ATHEX

Τα προϊόντα χρηματιστηριακής πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο περιέχουν την πλήρη εικόνα της συνεδρίασης του ATHEX σε όλες τις φάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν στοιχεία για:

 • συναλλαγές,
 • εντολές με δυνατότητα πλήρους βάθους,
 • στοιχεία δημοπρασιών,
 • ενδεικτικές υπολογιζόμενες τιμές και τεμάχια κατά τις φάσεις δημοπρασίας.
Ενημερωτικό κείμενο Τύπος αρχείου
 Περιγραφή προϊόντων πληροφορίας  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πληροφορίας, επιλέξτε εδώ.

 

Ποιοί μπορούν να λάβουν το data feed από το ATHEX

Προϊόντα χρηματιστηριακής πληροφορίας μπορούν να λάβουν μόνο οι αναμεταδότες πληροφορίας ATHEX, οι οποίοι διαχωρίζονται στις εξής παρακάτω κατηγορίες:

 • Data Vendor:  απευθείας σύνδεση με ATHEX, με σκοπό τη λήψη χρηματιστηριακής πληροφορίας για μεταπώληση,
 • Sub-Vendor: σύνδεση με το ATHEX μέσω κάποιου Data Vendor, με σκοπό τη λήψη χρηματιστηριακής πληροφορίας για μεταπώληση,
 • Μέλος ATHEX: απευθείας σύνδεση με το ATHEX, είτε μέσω Data Vendor για διάθεση της πληροφορίας στα  στελέχη του και τους πελάτες του με επενδυτικό λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των αναμεταδοτών πληροφορίας, επιλέξτε εδώ.

 

Τα οφέλη από τη λήψη data feed απευθείας από το ATHEX

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο παροχής ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, προσφέρει σε υφιστάμενους και νέους αναμεταδότες πληροφορίας σημαντικές εκπτώσεις στις χρηματιστηριακές  χρεώσεις, καθώς και το δικαίωμα αναμετάδοσης της πληροφορίας  του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) σε πραγματικό χρόνο χωρίς καμία πάγια χρέωση συνδρομής για την Αγορά Αξιών ΧΑΚ.

Επιπρόσθετα, το ATHEX παρέχει τα εξής σημαντικά οφέλη προς τους αναμεταδότες πληροφορίας:

 • Σύγχρονα κέντρα δεδομένων σε Αθήνα και Λονδίνο,
 • Δυνατότητες δικτυακής διασύνδεσης με υψηλή ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας, μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων, διεθνών extranets και internet,
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας εξοπλισμού σε ανταγωνιστικό κόστος.
Ενημερωτικό κείμενο Τύπος αρχείου
 Παρεχόμενα Οφέλη προς τους Αναμεταδότες Πληροφορίας ATHEX  

 

Πώς θα γίνετε αναμεταδότης πληροφορίας ATHEX

Για να γίνει κάποιος αναμεταδότης χρηματιστηριακής πληροφορίας ATHEX, θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής παρακάτω απλά βήματα, προκειμένου να υλοποιηθεί  άμεσα το αίτημα του από το ATHEX:

 1. Συμπλήρωση του εντύπου V01 - Αίτηση παροχής χρηματιστηριακής πληροφορίας (αποστολή μέσω email του scanned εντύπου) ,
 2. Συμπλήρωση του εντύπου V05 - Ενημέρωση στοιχείων υπευθύνων επικοινωνίας (αποστολή μέσω email του scanned εντύπου),
 3. Συμπλήρωση της σύμβασης  (one page contract) για την παροχή και χρήση πληροφορίας Χρηματιστηρίου Αθηνών (σε δύο αντίγραφα) και αποστολή στην Υπηρεσία ATHEX Data Feed.

Σας παρακαλούμε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας εδώ.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία ATHEX Data Feed μόλις λάβει τα παραπάνω έντυπα υπογεγραμμένα από τον πελάτη, αναλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, επιλέξτε εδώ.

Παρακαλούμε διαβάστε εδώ, την ανακοίνωση Βράβευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την Αναμετάδοση της Χρηματιστηριακής Πληροφορίας, ως "Ο Καλύτερος Πάροχος Πληροφορίας από την FISD".

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων