ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 06/04/2023 είναι 26.0926

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

ETF Submission File


Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher