Νέο Πιστοποιητικό ΔιακανονιστήΣύμφωνα με τη νέα Απόφαση 1 της ATHEXCSD «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες απόκτησης και λειτουργίας της ιδιότητας του Συμμετέχοντα», όπως ισχύει με την αδειοδότηση της ATHEXCSD ως ΚΑΤ του CSDR και του ν.4569/2018, κάθε Συμμετέχων οφείλει να έχει ορίσει τουλάχιστον ένα (1) Πιστοποιημένο Διακανονιστή, που θα χρησιμοποιεί ως υπεύθυνο για τη διεξαγωγή εργασιών πρόσβασης στο Σ.Α.Τ., και ο οποίος θα έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 2 «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες πιστοποίησης Συμμετεχόντων - Πιστοποιημένοι Διακανονιστές».

Επομένως υφίσταται ένα νέο Πιστοποιητικό που όπως ορίζεται στην μεταβατική ρύθμιση της Απόφασης 2, οι κάτοχοι του πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ) καθώς και του Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Παραγώγων (ΠΕΠ), θα λάβουν το πιστοποιητικό του Πιστοποιημένου Διακανονιστή (ΠΔ), εφόσον

 • έχουν σε ισχύ το πιστοποιητικό στ1 ή στ2 (θα ζητηθεί αντίγραφο)
 • παρακολουθήσουν το δωρεάν ειδικό σεμινάριο που θα διοργανώσει η ATHEXCSD και
 • συμμετάσχουν επιτυχώς στη σχετική αξιολόγηση, απαντώντας στο 60% των ερωτήσεων κατανόησης.

Διευκρινήσεις / Επισημάνσεις:

 • Το ειδικό σεμινάριο είναι διάρκειας έξι ωρών (πέντε ώρες παρουσίαση/εκπαίδευση και μια ώρα το τεστ αξιολόγησης) και  θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες. 
 • Ημερομηνία διεξαγωγής του ειδικού σεμιναρίου: 25, 27 Μαΐου 2021
 • Ώρες διεξαγωγής 11:00 - 14:00
 • Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την αξιολόγηση, θα υπάρχει δυνατότητα επανάληψης του ΤΕΣΤ αξιολόγησης στις 28 Μαΐου και ώρα 13:00.
 • Για την απόκτηση του πιστοποιητικού Διακανονιστή μετά τις 28 Μαΐου 2021, θα υπάρχει χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ATHEX Academy στο τηλέφωνο 210 336 6464 ή στο email ATHEXacademy@athexgroup.grΝέο Πιστοποιητικό Διακανονιστή | Υφιστάμενοι ενεργοί χρήστες Σ.Α.Τ.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών ή εργαζόμενοι με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης ή ενδιαφέροντα. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται οι εργαζόμενοι σε Τράπεζες, Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Χαρτοφυλακίου, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ταμεία και γενικότερα φορείς του Χρηματοπιστωτικού Χώρου.

 

Σύμφωνα με τη νέα Απόφαση 1 της ATHEXCSD «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες απόκτησης και λειτουργίας της ιδιότητας του Συμμετέχοντα», όπως πρόκειται να ισχύσει με την αδειοδότηση της ATHEXCSD ως ΚΑΤ του CSDR και του ν.4569/2018, κάθε Συμμετέχων οφείλει να έχει ορίσει τουλάχιστον ένα (1) Πιστοποιημένο Διακανονιστή, που θα χρησιμοποιεί ως υπεύθυνο για τη διεξαγωγή εργασιών πρόσβασης στο Σ.Α.Τ., και ο οποίος θα έχει λάβει τη σχετική πιστοποίηση κατά τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 2 «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες πιστοποίησης Συμμετεχόντων - Πιστοποιημένοι Διακανονιστές».

Επομένως θα υφίσταται ένα νέο Πιστοποιητικό που όπως ορίζεται στην μεταβατική ρύθμιση της Απόφασης 2, υπάλληλοι ή στελέχη Χειριστών ή Γενικών Χειριστών που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ) καθώς και του Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Παραγώγων (ΠΕΠ), θα λάβουν το πιστοποιητικό του Πιστοποιημένου Διακανονιστή (ΠΔ), εφόσον παρακολουθήσουν το δωρεάν ειδικό σεμινάριο που θα διοργανώσει η ATHEXCSD και συμμετάσχουν επιτυχώς στη σχετική αξιολόγηση, απαντώντας στο 60% των ερωτήσεων κατανόησης.

Διευκρινήσεις / Επισημάνσεις:

Προτεραιότητα στην απόκτηση του νέου πιστοποιητικού, έχουν μόνον οι υφιστάμενοι ενεργοί χρήστες Σ.Α.Τ. οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το δωρεάν ειδικό σεμινάριο σε μια από τις παρακάτω ημερομηνίες και συμμετάσχουν επιτυχώς στη σχετική αξιολόγηση. Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την αξιολόγηση, θα υπάρχει δυνατότητα επανάληψης του ΤΕΣΤ αξιολόγησης στις 7 Απριλίου και ώρα 13:00.

Το ειδικό σεμινάριο είναι διάρκειας έξι ωρών (πέντε ώρες παρουσίαση/εκπαίδευση και μια ώρα το τεστ αξιολόγησης) και  θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες.

 • Ημερομηνίες διεξαγωγής των ειδικών σεμιναρίων :
  • 23, 24 Μαρτίου
  • 29, 30 Μαρτίου
  • 2, 5 Απριλίου
 • Ώρες διεξαγωγής 11:00 - 14:00
 • Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 17 Μαρτίου. Για τη συμμετοχή των υφιστάμενων ενεργών χρηστών Σ.Α.Τ. σε μια από τις τρεις παραπάνω ημερομηνίες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την παραλαβή της αίτησης.
 • Όποιος υφιστάμενος χρήστης Σ.Α.Τ., δεν παρακολουθήσει το ειδικό σεμινάριο πιστοποίησης επιτυχώς, πριν το go live της 12/4/2021 θα απενεργοποιηθεί η πρόσβασή του στις διαδικασίες διακανονισμού & καταχώρησης στο ΣΑΤ. Θα υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού μέσω σεμιναρίου, μετά το go live (12 Απριλίου).
 • Οι κάτοχοι ΠΕΑ ή ΠΕΠ (και σε ισχύ το πιστοποιητικό στ1, στ2) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το δωρεάν ειδικό σεμινάριο σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της ATHEX Academy μετά τις 12 Απριλίου.
  • Ως τελευταία ημερομηνία παρακολούθησης του σεμιναρίου χωρίς κόστος, ορίζεται η 31η Μαΐου 2021.
  • Για την απόκτηση του πιστοποιητικού μετά τις 31 Μαΐου 2021, θα υπάρχει χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ATHEX Academy στο τηλέφωνο 210 336 6464 ή στο email ATHEXacademy@athexgroup.gr

 

 


Πληροφορίες

Τρόπος Διεξαγωγής

Λόγω των προληπτικών μέτρων έναντι του COVID-19, τα σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα εξ αποστάσεως

Τρόπος Πληρωμής

Τα δίδακτρα κατατείθενται στην Alpha Bank.
Αριθμός λογαριασμού: 101-00-2002-046556 ή ΙΒΑΝ GR65 0140 1010 1010 0200 2046 556

Το καταθετήριο της Τράπεζας, με το ονοματεπώνυμο του καταθέτη, θα πρέπει να αποστέλλεται στην ATHEXacademy μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: ATHEXacademy@athexgroup.gr

Παρεχόμενα σεμιναρίου

Με την διεξαγωγή του κάθε σεμιναρίου παρέχεται η ύλη του σε ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

 


Πιστοποιήσεις ATHEXGroup

Πιστοποιήσεις ATHEXClear

Πιστοποιήσεις Ε.Κ.

 

 

 

 

Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher