ΑΤΗΕΧ’s CFO Digital Roundtable – April 2020


Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα δήλωσης συμμετοχής 

 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ