Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 3128 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα / Ονομαστικό Ποσό Ονομαστικό Ποσό Είδ. Συν/γής Ομόλογο Μετοχικοί Τίτλοι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:57
XS2199268470 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
16:05:52
EURUSDFXRS219813 USD 1,1231 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:50:18
CH0486093310 EUR 89,23 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:11:47
INTEREST RATE SWAP20452 EUR 205,8 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:52:13
XS2199268470 EUR 100,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:22:31
XS2199268470 EUR 100,559 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
14:27:14
FX OTC OPTIONS1659598 USD 77.600 22.100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138013793 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138007738 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138010765 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133009226 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133010232 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138005716 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128010676 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128012698 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128013704 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133008210 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138014809 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138006722 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138012787 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133006198 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0133007204 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0128011682 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:10
GR0138011771 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:09
GR0128014710 EUR 125,05 390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:09
GR0138008744 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:59:09
GR0138009759 EUR 125,05 416 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:51:06
EURUSDFXRS219810 USD 1,1234 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
07:07:27
EUA 21DEC20 EUR 27,45 82.350 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:24:40
XS1703065620 EUR 84 8.519.583 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
13:18:56
EURUSDFXRS219808 USD 1,1225 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:45:53
GR0128016731 EUR 109,05 39.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:25:29
INTEREST RATE SWAP20454 EUR 23,37 974.320.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:05:49
EURUSDFXRS219795 USD 1,1255 69.778.210 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:16:21
INTEREST RATE SWAP20453 EUR 23,37 681.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:13:04
EURUSDFXRS219796 USD 1,1255 69.778.210 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
12:03:27
FX OTC OPTIONS1659589 USD 818,4 3.128.024 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
09:18:53
EURCHF SWAP 20200908 CHF 1,0628 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
09:07:55
EURCHF PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200805 EUR 2.561,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
09:07:30
EURCHF PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200805 EUR 9.461,81 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:57:32
XS2199268470 EUR 100 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:50:25
GR0133011248 EUR 139,65 30.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:38:28
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:32:21
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:30:38
XS2199268470 EUR 100 180.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:46:07
GR0124036709 EUR 103,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:14:13
XS2199268470 EUR 100 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:09:13
INTEREST RATE SWAP20451 EUR 205,8 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:09:09
XS2199268470 EUR 100 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:08:32
XS2199268470 EUR 100 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:08:00
XS2199268470 EUR 100 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:06:16
XS2199268470 EUR 100 470.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:02:39
XS2199268470 EUR 100 12.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
10:44:44
XS2199268470 EUR 100 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
10:44:01
XS2199268470 EUR 100 12.850.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
11:01:32
XS2199268470 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουλ 2020
08:01:23
EURUSD FWD 20200730 USD 1,125 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:32:13
EURUSDFXRS219790 USD 1,1268 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:06:25
US91086QBB32 EUR 107,37 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:06:25
US91086QBB32 EUR 107,37 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:06:25
US91086QBB32 EUR 107,6 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
16:08:44
XS1085735899 EUR 116 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0128011682 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0138014809 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133007204 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0128014710 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133006198 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133009226 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0138005716 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:48
GR0133010232 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138012787 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138011771 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138010765 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138008744 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0128010676 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0128013704 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138007738 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0133008210 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0128012698 EUR 124,9 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138013793 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138009759 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
14:05:03
GR0002205715 EUR 99,934 11.308.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:56:47
GR0138006722 EUR 124,9 256 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:08:21
GR0138015814 EUR 149,6 1.354.542 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:53:50
GR0128016731 EUR 108,67 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:52:23
GR0128016731 EUR 108,67 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:37:05
XS2178832379 EUR 100,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:21:21
CIRS20450 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:17:41
EURUSDFXRS219785 USD 1,1281 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:32:51
XS1703065620 EUR 84 8.518.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:26:05
US097023BR56 EUR 99,828 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:54:43
EURUSDFXRS219778 USD 1,1338 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
13:11:13
XS1439749281 EUR 89,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:49:16
GR0002205715 EUR 99,944 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:48:33
GR0002205715 EUR 99,934 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128014710 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128012698 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128010676 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138009759 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138014809 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138005716 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128013704 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138007738 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138013793 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138008744 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138010765 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0128011682 EUR 124,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0133010232 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138012787 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0133009226 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0133007204 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:28
GR0138011771 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:27
GR0133006198 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:27
GR0133008210 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:20:27
GR0138006722 EUR 124,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:14:25
GRC1451207D3 EUR 100 16.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
09:29:40
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1045 47.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
09:28:36
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1041 42.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:40:40
GRC1451207D3 EUR 100 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:49:32
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:32:20
GRC1451207D3 EUR 100 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:27:06
GRC1451207D3 EUR 100 895.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:27:27
GRC1451207D3 EUR 100 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:22:33
GRC1451207D3 EUR 100 16.935.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
12:00:10
XS2199266268 EUR 99,921 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:58:30
XS2199266003 EUR 99,277 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:53:13
GR0002205715 EUR 99,934 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:52:52
GR0002205715 EUR 99,934 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:52:39
GR0002205715 EUR 99,934 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:54
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:45
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:35
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:52:18
GR0002205715 EUR 99,934 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:21
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:51:08
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:58
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:45
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:35
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:25
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:14
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:50:00
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:49:47
GR0002205715 EUR 99,934 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:49:18
PTOTENOE0034 EUR 99,652 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:48:35
PTOTENOE0034 EUR 99,602 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:24:36
XS2092381107 EUR 84,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:28:24
GRC1451207D3 EUR 100 895.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:17:47
FX OTC OPTIONS1659541 USD 3.000 5.350.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:15:58
GR0124034688 EUR 120,39 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:14:57
GR0128016731 EUR 108,95 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
11:11:50
FX OTC OPTIONS1659538 USD 905 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:38:31
XS2199351375 EUR 100,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
10:11:00
FX OTC OPTIONS1659519 USD 905 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
10:13:15
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1659521 USD 0 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουλ 2020
10:11:01
FX OTC OPTIONS1659520 USD 905 4.999.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
08:06:43
EUA 21DEC20 EUR 27,79 111.160 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
12:56:42
XS2060691719 EUR 99,42 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουλ 2020
06:35:55
EURUSD FWD 20200730 USD 1,115 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:53:09
BTB FLEXIBLE FORWARDS168249 USD 1,118 1.059.660 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:48:29
CH0486093310 EUR 88,93 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:19:40
EURGBPFXRS219762 GBP 0,903 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:12:21
EURGBPFXRS219761 GBP 0,903 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:11:14
FX OTC OPTIONS1659514 USD 21.000 5.512.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
16:11:02
FX OTC OPTIONS1659513 USD 21.000 5.730.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:54:18
EURUSDFXRS219760 USD 1,1219 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:43:21
GR0124036709 EUR 102,5 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:38:46
GR0138015814 EUR 148,558 8.946 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:36:31
GR0133011248 EUR 138,295 9.117 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:20:02
GR0124036709 EUR 103,3 20.672.329 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
15:06:17
XS2092381107 EUR 84 109.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:50:59
INTEREST RATE SWAP20448 EUR 205,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:42:25
GR0002205715 EUR 99,934 23.438.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:13:25
GR0128015725 EUR 131,165 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:12:01
XS2199351375 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
14:10:31
XS2178832379 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:58:24
GR0128016731 EUR 107,75 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:47:48
EURUSDFXRS219759 USD 1,1254 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:44:59
GR0118020685 EUR 107,39 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138014809 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138012787 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138011771 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:13:06
GR0138013793 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:12:00
GR0138007738 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:12:00
GR0138006722 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128013704 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138009759 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128014710 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128011682 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128012698 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138005716 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138010765 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133008210 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:31:43
GR0128016731 EUR 107,915 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133006198 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0138008744 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0128010676 EUR 124,4 2.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133007204 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133010232 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:11:59
GR0133009226 EUR 124,4 2.240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουλ 2020
13:02:12
EURUSDFXRS219758 USD 1,1209 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:39:22
INTEREST RATE SWAP20447 EUR 205,8 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
12:19:04
GR0133011248 EUR 138,5 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
07:29:03
EUA 21DEC20 EUR 27,05 27.050 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:24:37
FX OTC OPTIONS1659471 USD 2.510 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:24:38
FX OTC OPTIONS1659472 USD 2.510 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:25:45
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1659473 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουλ 2020
10:07:27
FX OTC OPTIONS1659470 RUB 55.500 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
18:23:48
US961214CX95 EUR 109,8 11.018.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
18:17:54
US369550AX61 EUR 106,83 10.763.868 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
15:32:29
FR0013479748 EUR 98,26 9.836.587 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
15:25:52
XS2055106137 EUR 98,1 9.877.418 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
16:03:17
EURUSDFXRS219729 USD 1,121 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
13:29:15
XS2010038144 EUR 101,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
17:51:39
GRS213213002 ΑΒΑΞ Α.Ε. EUR 0 728.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
30 Ιουν 2020
13:41:02
EURUSDFXRS219716 USD 1,1253 438.870.900 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
12:50:26
EURUSDFXRS219713 USD 1,1253 438.870.900 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
12:18:25
US02209SAM52 EUR 104 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
12:18:16
US02209SAM52 EUR 104,162 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
12:03:55
US05565QDV77 EUR 103,315 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
12:03:25
US05565QDV77 EUR 103,1 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
11:53:35
US05565QDV77 EUR 103,315 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
11:53:19
US05565QDV77 EUR 103,1 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
09:01:21
EURUSD FWD 20200831 USD 1,0975 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Ιουν 2020
08:59:54
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1045 52.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
16:39:07
USU37818AR97 EUR 0 1.071 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
16:44:03
US05329WAP77 EUR 0 10.281 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
17:00:34
US958102AM75 EUR 0 1.035 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
17:03:55
USU1109MAE67 EUR 0 1.103 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:23:33
XS2010038144 EUR 0 1.005 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
10:56:34
XS1086785182 EUR 99,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
09:00:44
GR0138015814 EUR 147,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
09:52:01
GR0138015814 EUR 147,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Ιουν 2020
10:31:25
EURUSDFXRS219706 USD 1,121 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
07:21:12
EUA 21DEC20 EUR 26,71 26.710 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
16:20:30
FX OTC OPTIONS1659412 USD 571,9 2.672.235 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
16:17:51
GR0128016731 EUR 106,915 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
16:20:15
XS2010038144 EUR 101,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
16:00:58
EURUSDFXRS219703 USD 1,1286 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:52:31
EURUSDFXRS219702 USD 1,1314 412.961.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:51:31
EURUSDFXRS219701 USD 1,1281 411.768.545 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:22:38
US9128282J89 EUR 100,0938 240.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
15:23:03
DE000A11QFA7 EUR 100,8 137.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
15:23:03
DE000A11QFA7 EUR 100,9 137.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:52:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1235 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:52:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1235 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
15:05:34
AU3CB0176675 EUR 105,75 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
12:06:04
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
12:06:04
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
19:39:59
COMMODITY SWAPS1584 EUR 36,515 1.969.263 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
13:59:34
AU3CB0176675 EUR 105,7 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
11:35:25
XS2060691719 EUR 99,2 9.968.087 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
13:06:35
EURUSDFXRS219696 USD 1,1272 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Ιουν 2020
11:15:42
XS2010038144 EUR 100,15 10.035.833 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
00:00:00
XS2010038144 EUR 100,15 10.035.833 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
13:25:36
US912796WY16 EUR 99,9909 369.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Ιουν 2020
11:57:15
BTB FLEXIBLE FORWARDS168208 GBP 0,9015 12.201.886 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:00:02
XS0989155089 EUR 107,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
12:40:12
GR0124036709 EUR 101,945 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
08:09:45
EUA 21DEC20 EUR 24,81 24.810 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
19:34:00
COMMODITY SWAPS1582 EUR 36,246 1.969.263 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
13:46:49
EURSEK SWAP 20200930 SEK 10,4885 762.740.144 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
16:29:51
FX OTC OPTIONS1658138 USD 630 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:58:00
US71654QBB77 EUR 0,9925 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
15:37:18
INTEREST RATE SWAP20444 EUR 0 19.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:35:34
INTEREST RATE SWAP20442 EUR 0 13.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
15:31:28
EURUSDFXRS219673 USD 1,1223 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:45:06
XS2109812508 EUR 94,675 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
15:04:53
XS0989155089 EUR 107,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
14:41:50
EURJPYFXRS219669 JPY 120,08 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:39:49
EURUSDFXRS219668 USD 1,1229 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:29:39
INTEREST RATE SWAP20439 EUR 0 19.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:27:24
INTEREST RATE SWAP20437 EUR 0 13.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:15:08
EURJPYFXRS219667 JPY 120,04 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:21:36
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1041 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
14:03:36
EURUSDFXRS219665 USD 1,1231 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
13:54:31
EURUSDFXRS219664 USD 1,1229 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:44:02
GR0138015814 EUR 145,979 17.892 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:42:53
GR0133011248 EUR 136,168 18.233 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0133008210 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0133009226 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138007738 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138006722 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138014809 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0133006198 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:58:02
GR0124036709 EUR 102 15.307.397 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128012698 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128014710 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128010676 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138012787 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0128013704 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138013793 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138005716 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:37
GR0138011771 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
13:13:47
FX OTC OPTIONS1658121 MXN 55.000 112.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
13:25:16
US912796WY16 EUR 99,9909 369.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0133010232 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0133007204 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0138009759 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0138010765 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0138008744 EUR 123,75 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:56:18
EURCHFFXRS219657 CHF 1,0636 20.207.887 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
12:53:58
EURGBPFXRS219656 GBP 0,906 11.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
09:36:19
EUA 21DEC20 EUR 25,26 25.260 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:22:05
XS2121408996 EUR 71 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:47:36
GR0128011682 EUR 123,75 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:36:48
GR0124036709 EUR 102,19 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
16:15:04
US984121CB79 EUR 105,94 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:06:20
XS1637276848 EUR 110,25 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
12:06:11
XS1637276848 EUR 110,245 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
10:02:45
GR0124035693 EUR 122,15 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
09:53:00
USDCHF CROSS CURRENCY 1 MONTH/NATWEST USD 0,9473 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
11:44:19
FR0013518420 EUR 100,02 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
11:18:55
GR0124036709 EUR 102,17 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Ιουν 2020
07:49:55
EURGBP FWD 20200930 GBP 0,9045 10.200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
07:01:52
EURUSD FWD 20200831 USD 1,129 80.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Ιουν 2020
07:01:34
EURUSD FWD 20200715 USD 1,109 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
11:25:55
GR0124036709 EUR 101,49 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
11:25:57
GR0124036709 EUR 101,49 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
11:25:57
GR0124036709 EUR 101,49 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
16:16:13
FX OTC OPTIONS1658105 USD 2.456,78 1.116.719 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
16:35:02
GR0124035693 EUR 121,5 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
16:29:52
GR0128016731 EUR 106,26 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
15:50:19
GR0124034688 EUR 118,556 10.694 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
15:50:19
GR0128015725 EUR 128,688 11.436 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
15:49:13
GR0133011248 EUR 136,11 9.117 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
15:49:13
GR0138015814 EUR 145,775 8.946 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
15:49:12
GR0114030555 EUR 107,372 7.581 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
15:48:10
EURUSDFXRS219641 USD 1,12 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
12:28:00
XS2157184255 EUR 105,2 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
13:40:02
GR0124036709 EUR 101,945 4.079.608 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:49:02
IT0005413171 EUR 102,8 1.029.082 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
16:54:02
XS2105097393 EUR 97,4 4.896.469 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
13:18:58
XS2010038144 EUR 100,1 10.029.444 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
15:09:01
FX OTC OPTIONS1658095 JPY 69.000 99.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
14:57:12
EURUSDFXRS219638 USD 1,1215 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
14:53:18
EURUSDFXRS219636 USD 1,1194 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
14:45:54
FX OTC OPTIONS1658091 MXN 189.000 120.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
14:44:05
FX OTC OPTIONS1658090 MXN 75.000 20.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
14:40:03
FX OTC OPTIONS1658086 MXN 92.500 120.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
14:38:40
FX OTC OPTIONS1658085 MXN 84.000 117.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
14:30:55
GR0128016731 EUR 106,85 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
13:29:43
GR0138015814 EUR 145,677 15.979 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
13:27:26
GR0133011248 EUR 136,004 16.282 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
13:25:13
GR0128015725 EUR 128,599 20.423 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
13:22:58
GR0124034688 EUR 118,325 19.099 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
13:20:44
GR0114030555 EUR 107,271 13.543 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
12:49:14
USDNOKFXRS219634 NOK 9,6676 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
12:45:34
GR0128016731 EUR 116,92 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
12:42:24
GR0128016731 EUR 106,915 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
17:26:16
XS2013574384 EUR 100 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
17:26:39
XS2013574384 EUR 100 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
12:08:30
GR0118017657 EUR 112,08 375.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
11:52:01
BTB FLEXIBLE FORWARDS168183 GBP 0,9015 12.201.886 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
11:34:59
EURCHFFXRS219632 CHF 1,0651 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
09:39:35
XS2010038144 EUR 100,5 100.694.344 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
14:02:24
XS1586710185 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
14:02:40
XS2092381107 EUR 86 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
12:18:13
XS2157183950 EUR 111,6 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
14:20:18
XS2121408996 EUR 70,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
13:31:58
DE000A2BPET2 EUR 97,7 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
08:18:05
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1041 33.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
10:44:07
AT0000A2HLC4 EUR 98,01 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
10:40:43
AT0000A2HLC4 EUR 98,04 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
08:27:14
EUA 21DEC20 EUR 25,48 25.480 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
10:02:19
FX OTC OPTIONS1658066 USD 1.825 534.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
09:53:23
FX OTC OPTIONS1658065 USD 2.010 600.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
16:46:22
USG471ABNW61 EUR 103,917 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:57:09
XS2111230285 EUR 85,125 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:56:35
XS2121408996 EUR 71,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Ιουν 2020
10:11:37
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1658072 USD 0 600.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
10:11:36
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1658071 USD 0 534.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
10:02:20
FX OTC OPTIONS1658067 USD 1.825 534.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
09:53:22
FX OTC OPTIONS1658064 USD 2.010 600.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
06:50:41
EURUSD FWD 20200904 USD 1,1124 466.931 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Ιουν 2020
06:44:56
EURUSD FWD 20200730 USD 1,115 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
15:49:28
GR0124035693 EUR 122,1 9.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
17:04:40
US984121CB79 EUR 105,884 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
16:45:39
USG471ABNW61 EUR 103,917 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
16:17:29
EURGBPFXRS219624 GBP 0,9024 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
16:13:18
GR0133011248 EUR 137,6 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
16:20:41
EURGBPFXRS219625 GBP 0,9024 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
14:30:15
GR0124035693 EUR 122,12 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
10:32:27
XS2197076651 EUR 99,084 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
10:32:31
XS2197076651 EUR 99,184 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
15:57:51
EURUSDFXRS219623 USD 1,127 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
13:40:48
INTEREST RATE SWAP20434 EUR 273,4 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
12:46:04
INTEREST RATE SWAP20433 EUR 234,3 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
11:21:31
EURUSD FWD 20210226 USD 1,1097 15.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
13:51:39
XS2195096420 EUR 99,32 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
13:14:20
EURUSDFXRS219613 USD 1,1298 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
11:03:39
XS2060691719 EUR 99,6 10.005.355 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
12:50:11
GR0128015725 EUR 129,895 9.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
10:01:39
EUA 21DEC20 EUR 25,49 25.490 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουν 2020
08:32:56
EUA 21DEC20 EUR 0,28 10.080 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Ιουν 2020
11:57:26
XS2111230285 EUR 85,125 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
11:35:27
FR0013521267 EUR 99,84 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:56:17
XS2121408996 EUR 71,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
11:35:00
FR0013521267 EUR 99,84 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:40:50
IT0005083057 EUR 120,863 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:40:19
IT0005083057 EUR 120,8 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:15:43
GR0138015814 EUR 146,106 892 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:13:28
GR0133011248 EUR 136,322 908 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:12:21
GR0128015725 EUR 128,891 1.140 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:10:06
GR0124034688 EUR 118,701 1.064 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:08:59
GR0114030555 EUR 107,374 755 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:21:14
FX OTC OPTIONS1657881 MXN 189.000 120.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουν 2020
12:54:06
XS2077670342 EUR 99,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:54:25
XS2077670342 EUR 99,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
13:29:55
XS2011260705 EUR 104,88 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
10:54:29
XS2195096420 EUR 99,42 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:05:58
GR0124036709 EUR 102,246 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
11:05:37
GR0124036709 EUR 102,2 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Ιουν 2020
07:52:06
EURUSD FWD 20210209 USD 1,1297 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουν 2020
15:22:47
XS1716212243 EUR 100,9 10.115.815 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
16:09:13
EURUSDFXRS219594 USD 1,1338 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουν 2020
15:25:36
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1657870 USD 0 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουν 2020
15:23:23
FX OTC OPTIONS1657869 USD 1.483 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουν 2020
15:23:23
FX OTC OPTIONS1657868 USD 1.483 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Ιουν 2020
15:03:19
EURUSDFXRS219589 USD 1,1309 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουν 2020
16:40:21
US124857AR43 EUR 103,7 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
13:30:35
XS2011260705 EUR 104,832 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
13:17:09
XS2013574202 EUR 94,65 900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:54:56
XS2077670342 EUR 99,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:54:47
XS2077670342 EUR 99,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:53:24
XS2077670342 EUR 99,36 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:27:30
US172967KY63 EUR 109,671 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:26:59
US172967KY63 EUR 109,5 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:22:01
US172967HV61 EUR 109,2 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
12:21:52
US172967HV61 EUR 109,368 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
09:35:12
XS0938722666 EUR 106 531.432 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
00:00:00
XS1716212243 EUR 100,9 10.115.815 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
11:01:09
XS1968706876 EUR 117,97 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
10:28:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1291 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουν 2020
16:24:05
GR0114029540 EUR 107,93 193.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
11:49:30
GR0133011248 EUR 137,27 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
11:34:06
FR0013521267 EUR 99,785 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
09:10:48
GR0124036709 EUR 102,22 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
15:59:36
USU1852LAF41 EUR 102,2 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Ιουν 2020
08:19:15
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1153 130.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουν 2020
07:25:04
EUA 21DEC20 EUR 24,61 24.610 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
11:44:28
US02209SAU78 EUR 105,172 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:45:37
XS0863524277 EUR 104,9 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:46:03
XS1219971774 EUR 103,882 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:47:09
US606822BR40 EUR 103,81 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:47:47
US30231GBD34 EUR 106,23 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:48:41
USJ6354YAQ73 EUR 108,7669 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:49:18
US11134LAR06 EUR 105,899 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:50:25
US822582CD22 EUR 104,908 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
15:42:50
XS1195202822 EUR 102,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:52:05
US38141GXG45 EUR 103,46 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:57:06
USJ6354YAP90 EUR 104,835 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
14:09:15
US31428XBP06 EUR 106,337 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
15:43:28
XS1195202822 EUR 102,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:38:35
XS2181972568 EUR 101,255 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:39:20
US78015K7H17 EUR 100,236 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
16:40:04
US124857AR43 EUR 103,7 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
15:31:17
XS2018638648 EUR 84 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
15:30:54
XS2018638648 EUR 84 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
12:41:17
GR0124036709 EUR 102,1 5.106.233 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
14:13:10
FR0013464922 EUR 94,1 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
14:13:01
FR0013464922 EUR 94 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
13:59:19
GR0114029540 EUR 108 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
12:36:39
GR0124036709 EUR 102,1 5.106.233 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
10:43:16
INTEREST RATE SWAP20430 EUR 375,5 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουν 2020
13:22:51
XS1795406575 EUR 98,4 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
13:22:25
XS1795406575 EUR 98,2 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
13:29:00
DE0001135457 EUR 103,0795 86.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
12:53:10
EURUSDFXRS219568 USD 1,1218 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Ιουν 2020
12:48:40
XS1457553367 EUR 111,145 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
12:48:29
XS1457553367 EUR 111,15 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
11:18:57
GR0128015725 EUR 121,6785 100.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
11:19:23
GR0128015725 EUR 121,6785 100.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Ιουν 2020
08:38:56
EURUSD FWD 20201208 USD 1,1191 29.400 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
08:39:11
EUA 21DEC20 EUR 24,24 24.240 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
10:34:07
XS2193662728 EUR 100,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
10:34:54
XS2193662728 EUR 100,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
15:02:47
EURUSD FWD 20200731 USD 1,119 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
17:31:19
XS2121408996 EUR 70,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
16:32:54
INTEREST RATE SWAP20429 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
16:42:48
GR0118020685 EUR 106,85 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
16:40:46
XS2013574202 EUR 95,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
16:32:38
INTEREST RATE SWAP20428 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
16:47:52
US097023CJ22 EUR 97 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
16:42:23
GR0138015814 EUR 147 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
16:42:23
GR0138015814 EUR 147 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
16:12:44
EURUSDFXRS219550 USD 1,1241 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
15:30:34
EURUSDFXRS219545 USD 1,1227 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
15:42:29
XS1195202822 EUR 102,495 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
14:34:13
GR0138015814 EUR 146,747 594 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:30
GR0138008744 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:30
GR0133008210 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:30
GR0133009226 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:30
GR0138007738 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:30
GR0133007204 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
14:33:06
GR0133011248 EUR 136,819 606 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:30
GR0138010765 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:30
GR0128011682 EUR 123,6 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0138005716 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0128013704 EUR 123,6 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0138013793 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
14:31:59
GR0128015725 EUR 129,505 758 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
14:30:53
GR0124034688 EUR 119,338 708 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0133006198 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0138014809 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
14:29:44
GR0114030555 EUR 107,839 502 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0138012787 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0138011771 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0128012698 EUR 123,6 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0133010232 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0138009759 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0138006722 EUR 123,6 320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0128014710 EUR 123,6 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:06:29
GR0128010676 EUR 123,6 300 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
14:08:58
US31428XBP06 EUR 106,337 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
13:13:20
GR0124036709 EUR 102,2 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
12:31:59
XS2010038144 EUR 100,3 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:56:51
USJ6354YAP90 EUR 104,835 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:51:50
US38141GXG45 EUR 103,46 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:50:17
US822582CD22 EUR 104,908 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:49:31
US11134LAR06 EUR 105,899 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:48:30
USJ6354YAQ73 EUR 108,7669 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:47:58
US30231GBD34 EUR 106,23 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
09:09:05
EURUSD FWD 20200831 USD 1,098 26.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
11:46:58
US606822BR40 EUR 103,81 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:46:09
XS1219971774 EUR 103,882 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:45:19
XS0863524277 EUR 104,9 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:44:36
US02209SAU78 EUR 105,172 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:39:31
US78015K7H17 EUR 100,236 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:38:14
XS2181972568 EUR 101,255 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:23:01
GR0114030555 EUR 107,524 3.537 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:31:08
US38141GXG45 EUR 103,46 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
11:21:49
EURCHFFXRS219538 CHF 1,0655 48.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
10:55:05
XS2193662728 EUR 101 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
10:54:16
XS2193662728 EUR 100,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Ιουν 2020
09:55:19
SWAPTIONS786 USD 380.000 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
07:31:08
EUA 21DEC20 EUR 24,55 24.550 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
09:37:16
EURCHFFXRS219532 CHF 1,0654 55.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
06:44:06
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200820 EUR 10.302 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Ιουν 2020
06:40:23
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200820 EUR 24.720 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
16:04:40
XS1048428442 EUR 106,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:15:25
US717081EZ22 EUR 102,847 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
17:09:05
BTB FLEXIBLE FORWARDS168103 GBP 0,902 11.086.475 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
16:53:06
EURGBPFXRS219527 GBP 0,9037 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
16:54:14
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1656570 USD 0 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
16:48:38
FX OTC OPTIONS1656569 USD 594 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
17:02:39
FX OTC OPTIONS1656571 USD 630 140.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
16:52:17
EURGBPFXRS219526 GBP 0,9037 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
16:48:38
FX OTC OPTIONS1656568 USD 594 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
14:30:19
XS2114413565 EUR 95,3 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
16:35:59
GRS118003003 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. EUR 0 25.268 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:35:24
GRS403003007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. EUR 0 45.816 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:34:45
GRS110003001 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. EUR 0 20.680 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:33:41
GRS517003000 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 0 19.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:33:05
GRS310003009 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. EUR 0 45.723 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:32:34
GRS222213001 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. EUR 0 12.700 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:31:51
GRS118003003 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. EUR 0 25.268 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:31:12
GRS403003007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. EUR 0 45.816 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:30:43
GRS110003001 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. EUR 0 20.680 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:29:49
GRS517003000 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 0 19.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
18 Ιουν 2020
16:26:44
GRS517003000 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 0 19.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:25:52
GRS310003009 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. EUR 0 45.723 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:24:49
GRS222213001 ΕΚΤΕΡ Α.Ε. EUR 0 12.700 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:22:30
GRS310003009 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. EUR 8,5 7.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
17 Ιουν 2020
16:20:18
GRS310003009 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. EUR 8,5 7.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
18 Ιουν 2020
12:26:43
GR0002203694 EUR 99,9631 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
12:26:26
GR0004117439 EUR 99,9767 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
10:57:02
GR0124036709 EUR 102 3.570.575 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:38:53
XS2105097393 EUR 97,42 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:40:11
XS1883942648 EUR 112,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:39:06
XS2105097393 EUR 97,42 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:40:44
XS1956050923 EUR 119,2 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:39:19
XS2105097393 EUR 97,42 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
14:49:56
FX OTC OPTIONS1656550 USD 28.200 22.550.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
14:42:59
EURUSDFXRS219521 USD 1,1246 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
14:26:01
EURUSDFXRS219520 USD 1,1246 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
12:35:42
EURUSDFXRS219513 USD 1,1282 70.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
12:27:29
XS2193662728 EUR 100,445 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
09:19:23
EUA 21DEC20 EUR 22,83 22.830 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
12:26:03
XS2193662728 EUR 100,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
11:28:45
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1656399 GBP 0 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
11:25:24
FX OTC OPTIONS1656397 GBP 1.021 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
11:16:22
GR0138015814 EUR 148,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
11:06:21
GR0138015814 EUR 148,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
10:57:19
US298785HP47 EUR 105,466 78.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
11:07:36
CIRS20426 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
11:25:25
FX OTC OPTIONS1656398 GBP 1.021 180.800 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
15:33:49
GR0138015814 EUR 146,507 29.820 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
15:31:36
GR0133011248 EUR 136,548 30.390 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
15:29:21
GR0128015725 EUR 129,39 38.120 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
15:28:13
GR0124034688 EUR 119,602 35.650 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
15:26:00
GR0114030555 EUR 107,559 25.272 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
10:38:36
SWAPTIONS785 USD 640.000 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
10:33:30
XS2193662728 EUR 100,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
10:33:16
XS2193662728 EUR 100,5 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
10:11:23
XS2190956941 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
10:07:09
XS2190956941 EUR 100 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
09:55:10
XS2193657561 EUR 99,589 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Ιουν 2020
07:05:17
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1041 28.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Ιουν 2020
07:04:45
EURUSD FWD 20200831 USD 1,098 57.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
11:49:34
GR0124036709 EUR 101,5 90.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:45:40
GR0124036709 EUR 99,575 90.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:59:02
XS1989380503 EUR 107,4 10.744.396 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:29:02
XS1048428442 EUR 106,2 1.073.024 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
15:29:36
XS2013574384 EUR 90,7 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
16:09:31
EURUSDFXRS219503 USD 1,124 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
16:00:43
XS2079716853 EUR 99,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
16:00:36
XS2079716853 EUR 99,67 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
15:35:50
FX OTC OPTIONS1656388 USD 840 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
15:30:11
XS1586710185 EUR 102 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
15:29:56
XS1586710185 EUR 101,95 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:45:41
GR0124036709 EUR 99,575 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:45:41
GR0124036709 EUR 99,575 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:53:55
GR0138015814 EUR 147,38 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138011771 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138012787 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138013793 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138009759 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138014809 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138008744 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138007738 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:15:45
GR0138010765 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:37
GR0138006722 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:37
GR0133010232 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:37
GR0133008210 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:37
GR0138005716 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:37
GR0133007204 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:26:57
GR0133011248 EUR 136,3 130.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:37:19
EURUSDFXRS219502 USD 1,1249 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:36
GR0128014710 EUR 123,7 1.950 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:36
GR0133009226 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:36
GR0128013704 EUR 123,7 1.950 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:36
GR0128011682 EUR 123,7 1.950 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:36
GR0128012698 EUR 123,7 1.950 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:36
GR0133006198 EUR 123,7 2.080 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:14:36
GR0128010676 EUR 123,7 1.950 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:36:11
GR0128014710 EUR 117,35 17.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:27:00
GR0124036709 EUR 99,575 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:31:32
XS1405784015 EUR 100,031 160.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
17:56:52
XS2111230285 EUR 85 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
14:03:31
FX OTC OPTIONS1656372 USD 1.729 115.483 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
13:39:36
FR0013519279 EUR 99,3 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:26:31
XS1703065620 EUR 81 8.193.333 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:24:34
XS1703065620 EUR 81 8.193.333 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:20:27
XS1703065620 EUR 81 8.193.333 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
12:20:46
EURCHFFXRS219496 CHF 1,0683 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
12:25:04
IT0005383309 EUR 99,61 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
12:19:33
GR0138015814 EUR 146,5 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
12:13:58
GR0124035693 EUR 122 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
12:13:58
GR0124035693 EUR 122 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:56:21
EURCHFFXRS219495 CHF 1,0694 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
11:32:51
EURCHFFXRS219494 CHF 1,0698 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
11:40:38
XS1956050923 EUR 119,2 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:40:18
XS1883942648 EUR 112,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:38:19
XS2105097393 EUR 97,42 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
11:28:28
FX OTC OPTIONS1656361 USD 3.000 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
11:27:53
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1656360 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
08:49:02
EUA 21DEC20 EUR 22,86 22.860 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
10:40:35
XS2193658619 EUR 99,177 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:37:34
XS2010031057 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:39:07
FR0013519048 EUR 99,987 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:37:19
XS2010031057 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:35:26
XS2010031057 EUR 100 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:37:05
XS2010031057 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:34:32
FR0013519048 EUR 99,887 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:33:28
XS2193658619 EUR 99,077 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
10:10:27
EURCHFFXRS219479 CHF 1,0701 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
12:44:02
US717081EZ22 EUR 102,847 2.574.717 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
09:38:38
FX OTC OPTIONS1656359 USD 3.000 1.120.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Ιουν 2020
07:44:29
ES0000012F76 EUR 100,212 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
07:41:27
PTOTELOE0028 EUR 99,351 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Ιουν 2020
07:35:51
ES0000012G34 EUR 107,108 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
12:12:30
FR0013183571 EUR 83,52 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
17:53:23
XS2111230285 EUR 85 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
15:37:30
GR0124036709 EUR 102,1 102.100 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:46:00
USC10602AR84 EUR 0,7638 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:54:08
XS2013574202 EUR 95,5 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:52:49
XS2013574384 EUR 90,2 900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:51:49
XS2013574384 EUR 90,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:49:58
FX OTC OPTIONS1656358 USD 53.500 24.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
16:43:52
XS1637276848 EUR 109,829 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:22:52
GR0124034688 EUR 119,7 1.600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
16:02:06
FX OTC OPTIONS1656357 USD 1.806 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
16:01:17
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1656356 USD 0 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
15:58:32
EURUSDFXRS219475 USD 1,131 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
15:32:42
FX OTC OPTIONS1656353 USD 1.860 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
15:19:40
GR0128015725 EUR 130,465 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
15:19:10
FX OTC OPTIONS1656348 USD 77,5 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
15:14:03
FX OTC OPTIONS1656347 USD 95 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
14:34:08
GR0138014809 EUR 135,1 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:30:40
GR0138013793 EUR 134,3 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:27:12
GR0138012787 EUR 133,4 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:24:54
GR0138011771 EUR 132,4 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:22:34
GR0138010765 EUR 131,4 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:20:16
GR0138009759 EUR 130,35 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:19:06
GR0138008744 EUR 129,25 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:14:29
GR0138007738 EUR 128,25 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:12:10
GR0138006722 EUR 127 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:09:52
GR0138005716 EUR 125,6 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:07:33
GR0133010232 EUR 123,4 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:04:05
GR0133009226 EUR 122 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
13:59:28
GR0133008210 EUR 121,5 9.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:53:37
GR0004120466 EUR 99,9004 4.505.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:53:12
GR0004120466 EUR 99,9004 151.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
13:56:00
USU8810LAA18 EUR 100,15 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
13:53:41
GR0128016731 EUR 106,177 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
14:40:07
XS1640903701 EUR 97,78 230.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:45:12
GR0004120466 EUR 99,9004 151.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:45:11
GR0004120466 EUR 99,9004 4.505.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:29:39
GR0128016731 EUR 106,8 268.729 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:11:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1331 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
13:58:00
GR0124036709 EUR 102,4 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:37:47
XS2018638648 EUR 86,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
10:51:49
EURCHF SWAP 20200918 CHF 1,0719 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
12:58:29
GR0138015814 EUR 146,299 5.964 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:57:22
GR0133011248 EUR 136,284 6.078 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:56:16
GR0128015725 EUR 129,267 7.624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:55:07
GR0124034688 EUR 119,589 7.128 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
13:02:45
GR0124036709 EUR 102,3 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:56:20
GR0124034688 EUR 120,41 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:42:11
XS2018638648 EUR 85,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:40:17
US71654QBH48 EUR 98,25 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:30:30
GR0133011248 EUR 136,65 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:31:00
US71654QBH48 EUR 98,4 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
12:30:51
US71654QBH48 EUR 98,25 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
09:39:26
EURBGN SWAP 20200918 BGN 1,9625 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
09:15:23
GR0004120466 EUR 99,9004 336.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
12:05:20
XS1883942648 EUR 111,65 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:50:40
GR0133011248 EUR 136,55 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:44:02
EURUSDFXRS219456 USD 1,1331 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
11:40:07
EURGBPFXRS219454 GBP 0,8969 9.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
11:30:38
XS1405784015 EUR 100,031 160.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:18:57
BTB FLEXIBLE FORWARDS168070 USD 1,135 44.052.863 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Ιουν 2020
08:27:15
GR0002204700 EUR 99,9528 3.202.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
08:24:01
GR0002204700 EUR 99,9528 3.202.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
11:01:51
EURCHFFXRS219449 CHF 1,0729 70.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
16:08:10
US037833AK68 EUR 104,575 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
12:57:58
XS2111230285 EUR 85,95 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
12:36:52
XS2111230285 EUR 86,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
08:17:46
EUA 21DEC20 EUR 22,24 22.240 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
12:40:10
XS2010038144 EUR 99,57 190.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Ιουν 2020
09:34:24
FX OTC OPTIONS1656331 RUB 40.900 690.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
05:06:00
EURUSD FWD 20200618 USD 1,1335 3.400.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
05:06:00
EURUSD FWD 20200618 USD 1,1335 2.267.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
17:09:18
FX OTC OPTIONS1656328 USD 1.200 226.580 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
16:05:05
EURUSDFXRS219437 USD 1,125 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
16:05:32
GR0128016731 EUR 106,235 1.800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
11:13:40
USP78625DW03 EUR 92,84 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
10:32:09
US71654QBG64 EUR 94,92 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
15:34:20
XS0885736925 EUR 113,925 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
15:43:51
GR0128015725 EUR 128,85 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
15:39:40
XS1500377517 EUR 103,38 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
15:37:32
XS1586710185 EUR 100,72 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:45:40
GR0124036709 EUR 99,575 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
13:12:02
IT0005413171 EUR 101,3 5.068.607 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
14:35:26
GR0138015814 EUR 145,828 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
14:34:05
GR0138015814 EUR 145,8 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
14:24:24
EURCHFFXRS219433 CHF 1,0686 32.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
12:12:31
XS1703065620 EUR 76,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
11:06:58
XS1822782899 EUR 98,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
13:43:11
DE000A11QR73 EUR 103,514 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
13:42:46
DE000A11QR73 EUR 103,72 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
12:47:10
EURCHFFXRS219429 CHF 1,0703 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
12:32:40
GR0124036709 EUR 101,27 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
14:38:35
AT0000A28KX7 EUR 101,904 230.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
14:35:09
BE0000342510 EUR 103,999 230.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
14:31:49
ES00000128B8 EUR 101,089 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
13:56:08
NL0011896857 EUR 100,719 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
13:29:28
DE0001141760 EUR 101,35 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
13:26:05
DE0001104735 EUR 99,938 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
12:12:50
FI4000020961 EUR 103,139 1.050.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
11:39:18
FR0013239985 EUR 100,738 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
11:27:04
BE0000318270 EUR 101,013 467.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
12:15:41
EURCHFFXRS219428 CHF 1,0703 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
12:29:18
GRS095003000 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. EUR 1 225.273 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
15 Ιουν 2020
09:28:53
GR0004119450 EUR 99,888 310.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
12:05:28
XS1883942648 EUR 111,65 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
12:14:08
EURUSDFXRS219426 USD 1,1256 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
11:58:52
CIRS20424 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
11:57:41
CIRS20423 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
11:56:07
CIRS20422 EUR 0 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
11:48:30
GR0114030555 EUR 107,467 7.581 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Ιουν 2020
08:58:56
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1 26.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
09:00:30
EUA 21DEC20 EUR 22,08 22.080 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Ιουν 2020
08:18:45
GR0004120466 EUR 99,8502 802.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
17:12:39
XS1637276848 EUR 109,76 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
16:44:04
GR0124036709 EUR 101,21 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
16:44:04
GR0124036709 EUR 101,15 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:57:53
USU42804AQ45 EUR 68,68 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
15:45:02
EURUSDFXRS219419 USD 1,1307 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
11:24:15
GR0124036709 EUR 99,405 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
15:21:52
US594918CD48 EUR 104,051 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
15:00:33
US023135BT22 EUR 99,331 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
15:30:52
XS1799939027 EUR 105,375 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
15:30:17
XS1799939027 EUR 105,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
11:11:36
EURUSD FWD 20200731 USD 1,131 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
13:32:17
FX OTC OPTIONS1655044 USD 340 114.690 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
10:25:32
EUA 21DEC20 EUR 22,35 22.350 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
18:04:09
GR0124036709 EUR 100,55 130.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
10:46:50
INTEREST RATE SWAP20419 EUR 159 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
10:37:00
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 1.079.157 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
13:01:17
XS2010038144 EUR 99,55 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
12:20:54
XS2111230285 EUR 86,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
12:59:58
EURUSDFXRS219411 USD 1,1322 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
12:50:44
AT0000386115 EUR 100,209 295.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
11:25:52
GR0128016731 EUR 99,3079 100.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
11:26:11
GR0128016731 EUR 99,3079 100.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
09:51:23
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1333 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
12:29:30
EURUSDFXRS219409 USD 1,1321 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
12:07:20
FX OTC OPTIONS1654954 USD 1.598 267.665 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
12:06:35
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1654953 USD 0 267.665 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
09:09:46
GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. EUR 4,055 5.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
12 Ιουν 2020
11:43:10
FX OTC OPTIONS1654949 USD 1.598 267.665 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
08:53:06
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1274 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Ιουν 2020
11:02:54
BTB FLEXIBLE FORWARDS168043 USD 1,132 7.067.138 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:36:47
XS2121408996 EUR 76,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
07:41:29
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1123 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:37:54
GR0133011248 EUR 133,32 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
16:37:24
DE000DB7XJJ2 EUR 98 505.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:24:29
GR0124036709 EUR 100,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:20:36
GR0124036709 EUR 99,375 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Ιουν 2020
06:57:08
EURUSD FWD 20210209 USD 1,1297 90.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
09:02:36
EURNOK LOCK IN AMERICAN 20200810 EUR 19.008 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
15:35:36
EUA 21DEC20 EUR 22,285 222.850 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
16:29:36
INTEREST RATE SWAP20418 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
17:30:22
FX OTC OPTIONS1654940 USD 736 182.720 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
12:44:02
US023135BT22 EUR 99,331 298.243 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
12:44:02
US594918CD48 EUR 104,051 6.249.302 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
09:44:02
GR0124036709 EUR 99,65 856.990 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
09:33:02
GR0124036709 EUR 99,405 198.810 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
16:48:51
FX OTC OPTIONS1654936 USD 1.440 228.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
16:48:10
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1654935 USD 0 228.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
16:36:44
DE000DB7XJJ2 EUR 98 505.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
16:35:15
FX OTC OPTIONS1654934 USD 415 114.620 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
11:14:45
XS1500377517 EUR 103,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
16:32:10
FX OTC OPTIONS1654933 USD 1.440 228.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
13:21:44
GR0124036709 EUR 99,55 37.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:22:30
GR0124036709 EUR 99,7 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:01:11
GR0124036709 EUR 99,55 870.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
15:09:10
GR0124036709 EUR 100,1 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:58:55
GR0124036709 EUR 99,375 130.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:59:41
GR0124036709 EUR 99,375 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:57:49
GR0004120466 EUR 99,787 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:48:38
XS2105097393 EUR 96,558 26.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:00:27
GR0124036709 EUR 99,375 13.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:08:16
XS2105097393 EUR 96,284 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
09:56:44
XS1789699607 EUR 100,507 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:45:44
XS1883942648 EUR 111,15 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
16:04:49
FX OTC OPTIONS1654930 GBP 1.286,85 167.850 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
16:04:05
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1654929 GBP 0 167.850 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
08:03:59
XS1449458915 EUR 103,12 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
08:07:01
XS1449458915 EUR 103,2 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
15:43:31
FX OTC OPTIONS1654921 USD 1.286,85 167.850 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
15:25:13
XS1500377517 EUR 102,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
12:50:42
EURUSD SWAP 20200618 USD 1,1344 2.644.569.817 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
12:50:31
EURUSD SWAP 20200615 USD 1,1343 1.763.201.975 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
15:28:42
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 245 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
11 Ιουν 2020
15:27:34
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 683 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
11 Ιουν 2020
15:25:25
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 800 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
11 Ιουν 2020
14:57:52
EURGBPFXRS219393 GBP 0,8978 75.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
14:43:52
EURGBPFXRS219392 GBP 0,8978 75.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
14:19:38
EURUSDFXRS219390 USD 1,1366 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
13:57:39
EURUSDFXRS219388 USD 1,1376 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
14:00:57
XS2157183950 EUR 109,75 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
14:00:57
XS2157183950 EUR 109,75 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
14:00:57
XS2157183950 EUR 109,75 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
14:00:57
XS2157183950 EUR 109,75 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
14:00:57
XS2157183950 EUR 109,75 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
13:47:24
FX OTC OPTIONS1654909 USD 24.000 11.400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
13:12:04
XS2157184255 EUR 104,7 1.700.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
13:10:03
EURCHFFXRS219387 CHF 1,071 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:09:57
GR0124036709 EUR 100,25 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
13:03:25
GR0138015814 EUR 144,65 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
12:58:45
EURUSDFXRS219384 USD 1,1404 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
12:48:31
GR0128016731 EUR 104,55 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
13:11:46
XS2157184255 EUR 104,69 1.700.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
12:23:40
XS1684385591 EUR 100,15 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:08:36
AT0000A105W3 EUR 107,497 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:13:19
GR0118019679 EUR 105,043 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:08:36
DE0001104750 EUR 100,246 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:35:04
EU000A1G0DK9 EUR 101,1718 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:50:45
BE0000321308 EUR 106,005 462.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:36:10
FI4000062625 EUR 105,599 190.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:24:59
NL0000102275 EUR 111,164 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:23:52
DE000BHY0A07 EUR 101,0494 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:15:49
AT0000A1XM92 EUR 101,063 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:14:42
FR0013232105 EUR 100,5946 1.300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
12:30:27
EURCHFFXRS219382 CHF 1,0705 70.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:46:46
GR0004120466 EUR 99,749 2.880.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:46:21
GR0004120466 EUR 99,749 3.360.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:45:55
GR0004120466 EUR 99,749 2.880.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:45:43
GR0004120466 EUR 99,749 2.880.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
12:22:58
FX OTC OPTIONS1654898 USD 526,75 276.275 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
11:32:51
GR0124036709 EUR 99,405 1.475.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:30:09
GR0124036709 EUR 99,405 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
15:18:08
GR0124036709 EUR 100,8 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
11:59:50
EURCHFFXRS219380 CHF 1,0706 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
12:03:30
XS1048428442 EUR 107,8 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:32:10
XS1048428442 EUR 108,8 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
11:47:38
EURCHFFXRS219374 CHF 1,0706 10.170.377 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
11:44:06
GR0124036709 EUR 100,06 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
08:51:25
EURUSD FWD 20200831 USD 1,098 43.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
11:23:14
GR0128015725 EUR 127,25 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
07:56:13
EUA 21DEC20 EUR 22,99 22.990 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
10:58:28
EURCHFFXRS219368 CHF 1,0699 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
16:36:49
US857524AB80 EUR 107,382 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
15:45:59
XS2027596530 EUR 96,25 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
15:43:59
XS2109813142 EUR 101,375 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:10:13
GR0128016731 EUR 103,705 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:07:28
GR0124034688 EUR 117,55 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:05:04
GR0128015725 EUR 126,75 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:49:58
FR0013518420 EUR 98,547 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:46:18
XS2113658202 EUR 100 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:41:42
GR0133011248 EUR 134,23 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:41:11
GR0138015814 EUR 143,68 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:39:26
FX OTC OPTIONS1654888 RUB 137.000 34.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
10:39:00
FX OTC OPTIONS1654887 RUB 138.000 34.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
07:46:07
GR0004119450 EUR 99,8864 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:28:58
CIRS20416 EUR 0 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Ιουν 2020
10:22:44
GR0128015725 EUR 127,235 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
10:22:20
FI4000440557 EUR 99,019 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
09:59:23
XS2113658202 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
09:55:19
FI4000440557 EUR 99,049 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Ιουν 2020
06:33:15
GR0004119450 EUR 99,8864 136.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
17:12:46
XS1762709340 EUR 109,0967 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
17:06:47
CH0516606404 USD 107,47 80 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Ιουν 2020
16:41:54
XS1762709340 EUR 109,3967 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
16:20:58
XS2060691719 EUR 98,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
16:20:58
XS2060691719 EUR 98,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:38:16
GR0124036709 EUR 100,5 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
15:41:23
GR0128015725 EUR 127,235 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
15:35:07
FX OTC OPTIONS1654850 USD 22.700 5.725.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:35:34
FX OTC OPTIONS1654851 USD 11.250 2.862.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:32:14
EURUSDFXRS219354 USD 1,1373 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:27:43
FX OTC OPTIONS1654849 USD 1.440 458.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:20:00
FX OTC OPTIONS1654847 USD 2.675,25 702.330 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:17:21
FX OTC OPTIONS1654846 USD 4.386 1.164.840 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:14:05
FX OTC OPTIONS1654845 USD 420 114.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:11:57
FX OTC OPTIONS1654844 USD 955,65 317.165 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
13:30:13
GR0124035693 EUR 120,4 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
15:05:18
FX OTC OPTIONS1654832 USD 2.351,61 596.124 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:03:05
FX OTC OPTIONS1654829 USD 3.250 1.142.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:01:02
SWAPTIONS784 USD 200.000,1 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:01:54
FX OTC OPTIONS1654828 USD 1.520,9 519.830 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:00:53
FX OTC OPTIONS1654827 USD 1.305 342.600 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:00:04
FX OTC OPTIONS1654826 USD 3.459,25 780.900 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:59:02
FX OTC OPTIONS1654825 USD 860 228.400 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:56:54
FX OTC OPTIONS1654824 USD 4.300 1.142.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:53:30
FX OTC OPTIONS1654823 USD 500 114.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
15:08:32
GR0124036709 EUR 100,1 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:49:03
FX OTC OPTIONS1654822 USD 191,25 51.390 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
14:48:04
FX OTC OPTIONS1654821 USD 1.600 572.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
12:52:52
GR0124035693 EUR 120,54 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:51:17
GR0124035693 EUR 120,57 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:22:34
XS1716212243 EUR 101,92 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:21:09
XS1716212243 EUR 101,6 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
14:10:24
GR0004120466 EUR 99,749 12.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:27:17
GR0124036709 EUR 99,575 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:12:17
GR0124035693 EUR 120,655 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:01:33
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1123 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
11:00:58
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1054 65.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
13:41:48
GR0004120466 EUR 99,787 14.020.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:41:23
GR0004120466 EUR 99,749 14.020.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:41:08
GR0004120466 EUR 99,749 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:31:05
BTB FLEXIBLE FORWARDS168004 USD 1,132 492.560 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
13:29:50
BTB FLEXIBLE FORWARDS168003 USD 1,133 1.011.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
13:23:08
XS1716212243 EUR 101,92 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:20:43
GR0128015725 EUR 127,198 762 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:20:43
GR0133011248 EUR 133,729 608 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:20:43
GR0138015814 EUR 143,202 596 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:19:33
GR0124034688 EUR 117,953 713 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:19:33
GR0114030555 EUR 107,891 506 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:18:36
GR0124035693 EUR 120,7 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
13:07:25
XS2105097393 EUR 96,284 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:48:58
XS2105097393 EUR 96,558 26.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:46:21
XS1883942648 EUR 111,15 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
09:56:59
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1 21.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
09:50:31
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1097 20.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
12:18:23
US345370CR99 EUR 95,1 67.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:12:00
FX OTC OPTIONS1654805 CHF 8.700 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
12:13:03
US345370CR99 EUR 95,35 67.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:12:54
US345370CR99 EUR 95,1 67.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
12:02:50
GR0138015814 EUR 0 14.225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
09:02:36
EURNOK LOCK IN AMERICAN 20200810 EUR 19.008 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
11:37:30
GR0124036709 EUR 99,405 355.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
09:24:12
EUA 21DEC20 EUR 22,56 22.560 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Ιουν 2020
11:22:15
GR0124036709 EUR 99,405 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
08:27:16
GR0002204700 EUR 99,9511 46.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:04:17
GR0124036709 EUR 99,405 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:03:49
GR0124036709 EUR 99,405 2.300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
11:00:07
GR0124036709 EUR 99,77 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:50:44
GR0124036709 EUR 99,7 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:49:10
IE00BKFVC899 EUR 99,165 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:48:46
IE00BKFVC899 EUR 99,165 4.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:42:30
GR0124036709 EUR 99,55 37.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:42:10
GR0124036709 EUR 99,55 870.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:28:34
GR0124036709 EUR 99,625 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:23:49
GR0124036709 EUR 99,375 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:23:25
GR0124036709 EUR 99,375 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:23:05
GR0124036709 EUR 99,375 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:21:47
GR0124036709 EUR 99,375 1.350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:21:32
GR0124036709 EUR 99,375 6.650.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:21:05
GR0124036709 EUR 99,375 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:20:44
GR0124036709 EUR 99,375 50.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:15:42
IE00BKFVC899 EUR 99,135 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:14:23
ES0000012G42 EUR 99,09 7.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:12:17
ES0000012G42 EUR 99,15 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:11:55
ES0000012G42 EUR 99,15 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:10:55
ES0000012G42 EUR 99,09 16.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:07:59
ES0000012G42 EUR 99,12 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:07:07
ES0000012G42 EUR 99,12 7.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
10:02:54
GR0124036709 EUR 99,375 158.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Ιουν 2020
09:54:59
XS1789699607 EUR 100,507 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
17:32:15
XS1586710185 EUR 101,48 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
17:28:38
XS2060691719 EUR 99,38 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
17:04:14
EURUSDFXRS219320 USD 1,1342 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
16:58:06
US428040CT42 EUR 70 14.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
16:37:05
US857524AB80 EUR 107,382 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
16:38:59
XS2060691719 EUR 98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:39:00
EURUSD SWAP 20200611 USD 1,1298 4.425.562.046 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
15:58:06
US81180WAH43 EUR 106,5 2.985.694 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
15:45:31
XS2027596530 EUR 96,25 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
15:43:13
XS2109813142 EUR 101,375 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
15:26:45
FX OTC OPTIONS1654769 USD 1.471,94 5.090.085 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
15:25:50
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1654768 USD 0 5.090.085 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
15:27:28
EURUSDFXRS219317 USD 1,1292 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
15:22:52
EURUSDFXRS219315 USD 1,1298 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
11:29:02
XS1048428442 EUR 108,8 5.490.051 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:29:02
XS1048428442 EUR 107,8 3.808.036 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:37:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1276 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
12:03:30
XS2010038144 EUR 100,3 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
14:53:03
GR0128015725 EUR 126,785 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:58:32
XS2111230285 EUR 87,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
14:13:35
DE000A289RN6 EUR 107,196 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
16:49:07
XS2114234714 EUR 66 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:25:28
EURUSD FWD 20201208 USD 1,1191 9.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
13:55:57
FX OTC OPTIONS1654754 USD 355 113.660 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
10:56:30
XS2024502960 EUR 102,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:39:59
XS1251078009 EUR 85,575 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:37:44
XS1881005976 EUR 80,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:34:23
FR0013183571 EUR 87,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
13:31:02
XS1700480160 EUR 72,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:07:22
DE0001102416 EUR 105,125 90.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
10:24:13
EURCHF SWAP 20200911 CHF 1,0744 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
13:09:12
FX OTC OPTIONS1654746 USD 1.306,3 5.090.085 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
12:59:51
XS2111230285 EUR 87 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:10:34
FX OTC OPTIONS1654738 USD 1.081,08 50.945.895 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
12:09:29
FX OTC OPTIONS1654737 SEK 44.200 108.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
12:08:26
FX OTC OPTIONS1654736 SEK 88.600 106.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
12:47:11
XS2092381107 EUR 86,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:47:10
XS2055106137 EUR 98,31 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
15:43:32
US023135BT22 EUR 99,635 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:24:20
GR0114029540 EUR 107,8 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:10:26
GR0128016731 EUR 103,705 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:07:54
GR0124034688 EUR 117,55 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
15:29:46
XS2157183950 EUR 107,45 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
12:41:57
FR0013312154 EUR 102,93 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
12:05:46
GR0128015725 EUR 126,75 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
12:08:12
GR0133011248 EUR 134,5 49.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
12:07:05
GR0133011248 EUR 134,5 101.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
18:41:38
XS1611858090 EUR 89,95 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
18:41:37
XS1640903701 EUR 100,375 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:17:29
XS2189356996 EUR 96,5 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:15:57
XS2189356996 EUR 96,6 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
11:14:35
XS2188805845 EUR 99,434 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Ιουν 2020
07:53:29
EUA 21DEC20 EUR 22,79 22.790 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
07:49:23
EUA 21DEC20 EUR 23,32 23.320 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
10:43:59
GR0128016731 EUR 102,984 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
10:42:52
GR0118019679 EUR 104,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
10:39:49
FX OTC OPTIONS1654735 USD 2.540,33 301.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Ιουν 2020
10:35:31
XS2188805845 EUR 99,334 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
10:42:34
XS2157183950 EUR 108,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
07:22:20
GR0004119450 EUR 99,8855 51.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Ιουν 2020
06:15:58
EURUSD FWD 20201208 USD 1,13 62.100 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
18:30:20
XS2189259018 EUR 99,689 3.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
17:29:37
USC10602BG11 EUR 73,278 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:07:38
US91911TAH68 EUR 126,25 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:08:31
US91911TAH68 EUR 126,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:09:13
US900123CM05 EUR 84,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:09:55
US900123CM05 EUR 84,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:10:40
US279158AJ82 EUR 105,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:11:11
US279158AJ82 EUR 105,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:11:56
USP32466AA50 EUR 98,45 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:12:21
USP32466AA50 EUR 98,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:14:04
US86964WAF95 EUR 107,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:14:37
US86964WAF95 EUR 107,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
17:04:43
USU59327AA11 EUR 94,75 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
16:53:47
XS2189259018 EUR 99,719 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
16:53:00
XS2189259018 EUR 99,719 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
16:48:28
XS2114234714 EUR 65,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
16:54:13
XS2028846363 EUR 106,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
16:54:13
XS2028846363 EUR 106,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:39:41
EURUSD SWAP 20200615 USD 1,1316 883.673.253 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
13:39:28
EURUSD SWAP 20200609 USD 1,1311 1.768.268.423 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
10:50:12
XS2121408996 EUR 74,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
13:02:41
XS2121408996 EUR 73 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:41:01
XS1911645049 EUR 104 104 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
15:29:19
XS2157183950 EUR 107,35 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:59:56
GR0118019679 EUR 105,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
14:33:18
XS1508450688 EUR 106,95 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
14:32:47
DE000CZ40MC5 EUR 100,95 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
14:05:09
GR0118019679 EUR 105,66 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:54:47
GR0124035693 EUR 120,78 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:19:08
GR0133011248 EUR 134,015 14.950 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:18:01
GR0128015725 EUR 127,205 18.752 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:37:12
EURGBPFXRS219276 GBP 0,8966 49.312.175 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
13:46:48
BTB FLEXIBLE FORWARDS167955 USD 1,1315 1.922.227 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
10:31:11
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 19.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
11:29:02
XS2105095777 EUR 95 9.523.907 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
11:32:02
IT0005413171 EUR 101,6 10.164.057 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
13:10:52
EURGBPFXRS219273 GBP 0,8966 896.585 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
12:41:04
FR0013312154 EUR 103 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
12:19:28
EURUSDFXRS219270 USD 1,1334 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
07:08:26
EUA 21DEC20 EUR 22,29 22.290 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
11:38:49
XS2114234714 EUR 68 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
11:21:55
XS2111230285 EUR 88,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:37:06
XS1721463500 EUR 102,2 10.342.951 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
11:32:04
FX OTC OPTIONS1653441 AUD 102.500 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
11:14:04
XS2111230285 EUR 88,49 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
11:08:50
FX OTC OPTIONS1653436 USD 1.680,7 390.334 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
11:07:29
FX OTC OPTIONS1653433 USD 1.212,6 293.604 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
11:06:39
FX OTC OPTIONS1653432 USD 2.200,43 585.960 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
10:51:04
US77586TAA43 EUR 1,8 48.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
10:55:10
XS1614416193 EUR 105,33 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
09:57:40
FX OTC OPTIONS1653419 NOK 627.000 112.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
06:42:05
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200619 EUR 9.336 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Ιουν 2020
07:12:05
IT0005383309 EUR 99,422 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Ιουν 2020
08:15:38
BTB FLEXIBLE FORWARDS167933 USD 1,1343 881.601 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
19:14:17
XS2092381107 EUR 86,25 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
19:13:52
XS2092381107 EUR 86,25 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
15:27:50
EURAUD SWAP 20200626 AUD 1,6297 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
17:57:15
GR0138015814 EUR 144,28 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
17:45:43
GR0118020685 EUR 105,61 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:14:18
GR0002204700 EUR 99,874 55.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:35:14
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:34:48
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:34:29
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:33:29
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:33:01
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:32:36
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:31:30
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:30:23
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:29:44
GR0002204700 EUR 99,874 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:29:00
GR0002204700 EUR 99,874 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:31:54
GR0002204700 EUR 99,874 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:21:59
GR0002204700 EUR 99,874 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:15:48
GR0002204700 EUR 99,893 22.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:16:20
GR0002204700 EUR 99,893 1.070.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
11:34:48
CH0486093310 EUR 92,78 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:13:41
GR0002204700 EUR 99,893 10.060.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
15:23:27
XS1721463500 EUR 102,5 5.186.168 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
11:31:02
IT0005413171 EUR 99,55 9.959.057 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
11:48:02
IT0005413171 EUR 100 5.002.029 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
15:37:29
GR0118020685 EUR 105,2 190.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
15:18:32
XS1790990474 EUR 103,97 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:33:44
EURUSD SWAP 20200615 USD 1,1246 889.165.518 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
12:33:23
EURUSD SWAP 20200608 USD 1,1245 1.778.568.253 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
13:26:45
XS0552915943 EUR 90,5 9.089.132 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
13:24:24
XS0552915943 EUR 90,5 9.089.132 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
13:16:59
XS0552915943 EUR 90,5 9.089.132 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
14:49:51
XS1813724603 EUR 102,27 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
13:58:14
XS1685702794 EUR 24,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
14:06:53
SWAPTIONS783 USD 200.000,1 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
12:17:42
US097023CS21 EUR 103,33 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
14:01:30
SWAPTIONS782 USD 280.000,5 75.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
13:53:23
SWAPTIONS781 USD 480.000 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
13:49:11
XS2157183950 EUR 105,49 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
13:48:56
XS2157183950 EUR 105,48 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
13:38:14
SWAPTIONS780 USD 0 75.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
13:36:49
SWAPTIONS779 USD 0 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
13:35:08
SWAPTIONS778 USD 0 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
13:20:41
EURAUDFXRS219200 AUD 1,6249 162.495 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
09:53:07
EURCHF SWAP 20200810 CHF 1,0752 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
12:39:38
EURNOKFXRS219198 NOK 10,6333 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
11:56:42
XS2010038144 EUR 100,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:00:02
XS2060691719 EUR 97,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:32:30
US92857WBQ24 EUR 117,125 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:29:35
US92857WBQ24 EUR 117,1 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:20:45
US345370CR99 EUR 91,8133 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:20:25
US345370CR99 EUR 91,5 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
09:33:24
EURUSD SWAP 20200608 USD 1,12 1.785.714.286 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
07:20:44
EUA 21DEC20 EUR 22,16 22.160 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
12:23:32
US345370CR99 EUR 91,8133 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:19:21
IT0005413171 EUR 99,93 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:18:11
IT0005413171 EUR 99,78 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:18:06
IT0005413171 EUR 99,78 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:06:31
IT0005413171 EUR 99,55 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:06:01
IT0005413171 EUR 99,55 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
12:05:21
IT0005413171 EUR 99,55 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
09:31:15
EURUSD FWD 20201204 USD 1,1122 21.205 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
12:04:12
IT0005413171 EUR 99,52 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
09:11:26
GR0002204700 EUR 99,9495 2.002.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
11:43:18
XS2060691719 EUR 98,88 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
12:09:35
US717081EZ22 EUR 100,323 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
07:57:21
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1095 43.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
10:35:33
XS2187525949 EUR 99,785 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
10:28:41
XS2187525949 EUR 99,985 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
10:24:31
XS2181347183 EUR 98,944 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
10:23:59
XS2181347183 EUR 98,944 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
10:17:34
XS2181347183 EUR 98,914 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Ιουν 2020
10:07:19
FX OTC OPTIONS1653230 USD 32.000 8.625.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Ιουν 2020
09:54:53
IT0005413171 EUR 99,52 18.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
19:12:27
XS1085735899 EUR 116,1 24.300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:41:04
EURUSD FWD 20210129 USD 1,1292 220.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
14:39:51
GR0114031561 EUR 109,7 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
16:12:49
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1653014 USD 740 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
16:12:09
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1653013 USD 0 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
15:32:49
XS1807435026 EUR 65,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
15:42:53
GR0124034688 EUR 116,273 32.320 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
15:33:56
XS1881005976 EUR 77,09 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:12:39
GR0114031561 EUR 109,7 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
15:57:43
FX OTC OPTIONS1653011 USD 740 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
14:34:12
GR0118019679 EUR 104,1 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
13:16:07
XS2060691719 EUR 97,25 975.888 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
13:48:20
XS1721463500 EUR 101,845 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:10:19
XS1085735899 EUR 116,1 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:14:28
GR0002204700 EUR 99,893 22.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:22:49
XS2092381107 EUR 84,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:03:32
EURUSDFXRS219170 USD 1,1206 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
13:53:47
GR0002204700 EUR 99,874 35.455.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
13:49:45
GR0002204700 EUR 99,874 55.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
13:45:52
GR0002204700 EUR 99,874 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
14:00:04
EURUSDFXRS219169 USD 1,1206 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
12:54:31
GR0118019679 EUR 104,14 2.325.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
13:22:43
GR0128016731 EUR 103,365 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
13:02:21
GR0128015725 EUR 126,38 17.277.993 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
12:59:55
XS2181689659 EUR 97,332 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
15:00:00
GRS323003012 EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. EUR 0,3797 36.997 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
3 Ιουν 2020
12:57:34
GR0124034688 EUR 116,85 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
12:26:40
INTEREST RATE SWAP20409 EUR 237 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
12:23:57
XS1551761569 EUR 93,8 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
12:23:47
XS1551761569 EUR 93,75 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:31:26
FR0013183571 EUR 81 8.500.102 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
12:09:35
GR0138015814 EUR 142 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
09:30:56
GR0004119450 EUR 99,8831 141.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:28:55
FR0013183571 EUR 81 8.500.102 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:26:37
FR0013183571 EUR 81 8.500.102 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:18:52
XS2060691719 EUR 97 973.388 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:14:53
XS2060691719 EUR 97 973.388 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
11:47:16
FX OTC OPTIONS1652984 USD 22.000 11.420.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
11:46:22
FX OTC OPTIONS1652983 USD 2.500 6.420.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
11:46:04
FX OTC OPTIONS1652982 USD 86.016 11.222.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
11:32:05
CH0486093310 EUR 92,48 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
11:00:55
XS2186001314 EUR 100,1 230.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
11:00:26
XS2186001314 EUR 100,1 170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:59:13
GR0124035693 EUR 119,05 33.466.608 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:40:32
XS2185997884 EUR 100,1 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:39:53
XS2185997884 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:37:46
EURGBPFXRS219146 GBP 0,8906 1.068.768 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
10:39:10
XS2185997884 EUR 100,25 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:28:43
XS2181689659 EUR 97,582 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
10:26:57
XS2186001314 EUR 100 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
07:48:23
EURAUD SWAP 20200618 AUD 1,618 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
07:55:33
EUA 21DEC20 EUR 22,15 22.150 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
10:24:18
XS2185997884 EUR 100 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Ιουν 2020
06:41:29
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 64.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
06:41:29
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 64.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Ιουν 2020
06:41:03
EURUSD FWD 20200715 USD 1,109 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
14:58:43
EURAUD SWAP 20200618 AUD 1,6256 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
12:24:09
EURUSD SWAP 20200604 USD 1,1174 2.684.804.009 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
12:24:09
EURUSD SWAP 20200604 USD 1,1174 2.684.767.969 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
06:07:17
EURUSD FWD 20200730 USD 1,115 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
10:10:08
GR0000200064 EUR 99,9819 3.350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
10:03:19
GR0000200064 EUR 99,9819 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
18:07:15
DE000DL19VD6 EUR 99,938 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
16:18:07
XS2092381107 EUR 83 17.209.167 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
18:04:56
DE000DL19VD6 EUR 100,138 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
17:18:10
GRC8121176B9 EUR 100,425 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
17:16:22
GRC8121176B9 EUR 100,925 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
17:11:06
EURCHFFXRS219137 CHF 1,0756 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
17:09:27
FX OTC OPTIONS1652901 USD 23.000 1.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
14:54:16
IT0005383309 EUR 98,587 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
15:54:07
US487836BJ64 EUR 103,52 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
14:00:20
XS1314321941 EUR 118,4 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
15:24:39
GR0114030555 EUR 107,13 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
15:31:12
GR0124035693 EUR 119,017 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
12:25:21
GRC8161185B1 EUR 101 88.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
11:26:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,1181 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουν 2020
10:18:36
XS1733289406 EUR 91,85 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
10:19:36
XS1733289406 EUR 91,85 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
10:14:21
GR0118019679 EUR 104,066 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
11:10:07
INTEREST RATE SWAP20408 EUR 234,3 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
13:12:45
GR0128016731 EUR 103,665 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
12:59:57
GR0128016731 EUR 103,665 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
13:06:13
GRC1451184D4 EUR 101 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
12:47:55
FX OTC OPTIONS1652798 USD 700 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
13:02:25
XS1085735899 EUR 116,05 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
13:00:19
XS2157183950 EUR 106,5 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
12:42:05
EURGBPFXRS219122 GBP 0,8903 9.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
12:25:53
US36962G6S82 EUR 102,656 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
12:39:17
EURUSDFXRS219120 USD 1,1179 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
12:27:26
GR0118020685 EUR 104 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
12:37:47
XS1085735899 EUR 116,05 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
12:28:28
XS1085735899 EUR 116,05 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
07:26:27
EUA 21DEC20 EUR 21,05 21.050 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
2 Ιουν 2020
12:13:43
XS2157184255 EUR 103,23 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
12:12:50
FR0013477254 EUR 81,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
11:42:00
XS2121408996 EUR 64 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
2 Ιουν 2020
10:16:56
CIRS20405 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουν 2020
09:43:11
XS1449458915 EUR 102,99 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
09:45:31
XS1449458915 EUR 102,95 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
16:40:53
XS1716212243 EUR 99,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
16:17:41
XS1716212243 EUR 99,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
15:51:52
EURUSDFXRS219101 USD 1,1107 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουν 2020
13:16:07
US191216BG40 EUR 100,483 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
13:16:07
US92857WBC38 EUR 104,602 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
13:15:01
US037833BF64 EUR 103,56 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
15:39:38
GR0133011248 EUR 133,3 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
14:47:08
EURUSDFXRS219098 USD 1,1114 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
14:24:20
XS1377682676 EUR 106,038 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
07:49:36
GRC813119AD1 EUR 99,8389 12.080.506 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
07:49:46
GRC3931176B0 EUR 101,3519 19.054.166 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
13:51:13
GR0128016731 EUR 103,415 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
14:00:04
XS1314321941 EUR 118,4 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:05:34
EURAUD SWAP 20200618 AUD 1,6514 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουν 2020
11:01:48
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0911 70.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουν 2020
13:41:34
GR0128016731 EUR 103,5 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
13:26:59
EURUSDFXRS219097 USD 1,112 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
1 Ιουν 2020
13:07:32
GRC1451184D4 EUR 101,5 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
13:16:08
XS1796266754 EUR 88,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
12:29:16
GRC8161185B1 EUR 101,5 88.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
10:29:09
XS2060691719 EUR 96,5 29.048.361 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
10:14:41
XS2060691719 EUR 96,5 9.682.787 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
10:12:49
XS2060691719 EUR 96,5 9.682.787 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
12:01:59
GR0133011248 EUR 133,55 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
09:54:08
FR0013479748 EUR 96 9.608.607 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0138006722 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0138011771 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0133007204 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0133006198 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0138005716 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0128011682 EUR 121,65 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0138007738 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0138010765 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0128012698 EUR 121,65 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0138013793 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0128013704 EUR 121,65 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:52
GR0133009226 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:51
GR0138008744 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:51
GR0133010232 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:51
GR0128014710 EUR 121,65 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:51
GR0138012787 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:51
GR0128010676 EUR 121,65 150 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:51
GR0133008210 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:51
GR0138014809 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
11:14:50
GR0138009759 EUR 121,65 160 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
07:35:00
EUA 21DEC20 EUR 21,49 64.470 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:34:05
XS1048428442 EUR 104,9 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:10:33
XS1048428442 EUR 104,69 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
10:17:46
XS1733289406 EUR 92 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
1 Ιουν 2020
10:14:29
GR0118019679 EUR 104,066 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
17:11:39
GRS282183003 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR 16,32 13.205 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
29 Μαϊ 2020
17:11:39
GRS260333000 ΟΤΕ Α.Ε. EUR 12,66 120.624 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
29 Μαϊ 2020
17:37:30
XS1762709340 EUR 107,5689 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
17:30:09
XS1762709340 EUR 107,8689 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
16:48:20
US05526DBJ37 EUR 104,083 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
17:03:02
FX OTC OPTIONS1651514 USD 34.916 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
17:01:13
FX OTC OPTIONS1651513 USD 34.916 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
13:28:23
EURBGN SWAP 20200902 BGN 1,9576 60.685.600 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
15:55:03
EURUSDFXRS219072 USD 1,1137 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
15:51:00
XS2178857285 EUR 2,12 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:39:38
EURUSD SWAP 20200602 USD 1,1134 2.245.374.528 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:41:52
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:41:04
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:40:30
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:39:59
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:39:24
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:38:27
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:37:40
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:36:48
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:34:30
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:33:40
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:31:39
CH0401668600 EUR 82,35 3.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
13:00:57
US912810SJ88 EUR 119,668 215.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
14:55:44
EURUSDFXRS219069 USD 1,119 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
17:29:46
XS1989383788 EUR 119,005 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:06:10
XS2105097393 EUR 93,88 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
14:15:26
EURUSDFXRS219066 USD 1,1134 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
14:16:20
BTB FLEXIBLE FORWARDS167828 USD 1,1126 4.493.978 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
13:36:57
GR0138015814 EUR 142,2 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
13:01:50
US912810SJ88 EUR 119,668 215.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:58:35
XS2013574202 EUR 94 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:42
GR0138006722 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:42
GR0138014809 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0128011682 EUR 121,8 10.590 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0133008210 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0138008744 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0133006198 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0138011771 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0133009226 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0138012787 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0138009759 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0138005716 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0138013793 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0133010232 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0128014710 EUR 121,8 10.590 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:41
GR0128012698 EUR 121,8 10.590 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:40
GR0128013704 EUR 121,8 10.590 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:40
GR0138007738 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:40
GR0128010676 EUR 121,8 10.590 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:40
GR0133007204 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:51:13
FX OTC OPTIONS1651341 USD 2.000 5.277.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:51:43
FX OTC OPTIONS1651343 USD 1.750 5.282.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:40
GR0138010765 EUR 121,8 11.295 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:50:19
FX OTC OPTIONS1651338 USD 2.250 5.255.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:48:31
XS2157184255 EUR 103,25 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:48:40
FX OTC OPTIONS1651337 USD 570 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:23:43
BTB FLEXIBLE FORWARDS167827 USD 1,11 18.018.018 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
11:48:12
GR0118019679 EUR 103,4 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:36:45
GR0138015814 EUR 142,32 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:33:55
GR0138015814 EUR 142,6 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:19:36
FX OTC OPTIONS1651326 USD 2.600 1.115.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
12:17:14
FX OTC OPTIONS1651325 USD 1.959,61 56.752.477 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
11:36:52
GR0124034688 EUR 117,06 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
11:15:00
GR0118020685 EUR 103,748 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
11:26:04
FX OTC OPTIONS1651301 USD 2.750 557.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
11:09:55
US71654QCP54 EUR 88,1 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
11:13:33
US71654QCP54 EUR 88,1 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Μαϊ 2020
11:13:09
US71654QCP54 EUR 88,25 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
07:42:23
EUA 21DEC20 EUR 21,35 64.050 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Μαϊ 2020
08:51:03
BTB FLEXIBLE FORWARDS167814 USD 1,1088 450.938 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
17:28:58
XS1989383788 EUR 119,005 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
17:16:28
FX OTC OPTIONS1651273 USD 2.013 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
17:12:07
FX OTC OPTIONS1651272 USD 1.590 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:59
CH0401668600 EUR 82,35 39.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:44:01
FX OTC OPTIONS1651271 USD 277,5 75.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:30:32
CH0401668600 EUR 82,35 39.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:23:42
EURUSDFXRS219040 USD 1,1036 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:24:08
CH0401668600 EUR 82,65 39.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:04:06
EURUSDFXRS219037 USD 1,1026 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:06:31
XS2105097393 EUR 93,88 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:02:35
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1651268 USD 3.200 1.105.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
16:01:51
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1651267 USD 0 1.105.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:47:45
GR0128016731 EUR 102,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:47:45
GR0114029540 EUR 107,25 66.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:46:38
GR0124035693 EUR 118,25 34.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
15:35:20
EURUSDFXRS219034 USD 1,1016 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
15:25:45
EURUSDFXRS219032 USD 1,1013 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
11:43:22
XS2121408996 EUR 61,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
14:23:08
XS2055106137 EUR 98,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
14:21:39
XS2055106137 EUR 98,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
13:44:49
GR0138015814 EUR 140,537 8.348 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
13:42:42
GR0133011248 EUR 131,529 8.507 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
13:40:27
GR0128015725 EUR 125,13 10.670 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
13:38:12
GR0124034688 EUR 115,752 9.978 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
13:34:51
GR0114030555 EUR 106,471 7.075 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:55:45
XS2018638648 EUR 72,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:53:31
XS2028846363 EUR 95,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:52:51
XS2018638648 EUR 72 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:50:49
XS2028846363 EUR 96 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
09:57:47
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200611 EUR 2.193 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
09:57:05
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200611 EUR 11.199 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:49:50
XS2157183950 EUR 106,553 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:31:32
FX OTC OPTIONS1651254 SEK 109.000 218.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
12:31:00
FX OTC OPTIONS1651253 SEK 266.000 212.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
09:19:50
EURUSD FWD 20200904 USD 1,1124 26.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
11:19:07
XS2018638648 EUR 72 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
08:55:30
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0911 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
11:39:11
XS2092381107 EUR 76,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
11:39:27
XS2108438255 EUR 76 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
11:24:38
GR0124034688 EUR 116,42 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
11:13:45
XS2018638648 EUR 71,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
10:46:17
FX OTC OPTIONS1651240 USD 3.200 1.105.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
10:27:26
FX OTC OPTIONS1651233 PLN 49.300 44.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Μαϊ 2020
10:03:28
XS2182404298 EUR 99,488 7.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Μαϊ 2020
09:35:46
BTB FLEXIBLE FORWARDS167791 USD 1,1 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
07:03:29
EUA 21DEC20 EUR 21,42 85.680 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
17:45:37
FR0013515806 EUR 99,557 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
17:42:37
FR0013515806 EUR 99,527 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
17:42:34
FR0013515871 EUR 99,679 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:16:13
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1031 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:16:13
EURUSD FWD 20200731 USD 1,103 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
10:16:45
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1031 2.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
10:40:31
GR0004119450 EUR 99,8801 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
08:14:06
GR0004119450 EUR 99,8801 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
17:38:00
FR0013515871 EUR 99,579 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
15:50:59
EURUSDFXRS219015 USD 1,1015 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
15:38:35
XS2010038144 EUR 98,575 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
15:41:02
XS2013574202 EUR 92,5 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
15:36:32
XS2010038144 EUR 98,275 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
15:04:17
EURUSDFXRS219009 USD 1,1017 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
14:51:52
XS1684385591 EUR 100,052 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:47:25
XS2157183950 EUR 106,553 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:46:09
XS0191754729 EUR 151,75 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:45:15
XS0191754729 EUR 151,6 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:43:46
US55608KAH86 EUR 102,9 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:43:05
US55608KAH86 EUR 103 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:41:55
XS2157183950 EUR 106,074 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:34:57
XS1640903701 EUR 97,08 230.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:34:31
XS1640903701 EUR 97 230.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:27:25
BTB FLEXIBLE FORWARDS167776 USD 1,1003 4.544.215 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
13:04:56
XS2010038144 EUR 97,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:55:02
INTEREST RATE SWAP20385 EUR 237 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:49:59
EURCHFFXRS218998 CHF 1,0663 20.259.510 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:36:21
GR0128016731 EUR 102,185 15.840.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:32:03
US55608KAH86 EUR 103,075 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:31:36
US55608KAH86 EUR 103 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:44:08
GR0128016731 EUR 102,125 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:06:25
GR0138015814 EUR 139,84 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
12:06:10
GR0138015814 EUR 139,84 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Μαϊ 2020
11:19:30
GR0128016731 EUR 101,411 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
07:28:05
EUA 21DEC20 EUR 21,69 65.070 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Μαϊ 2020
15:47:50
XS1790929217 EUR 67,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
17:03:08
FX OTC OPTIONS1651038 USD 4.250 900.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Μαϊ 2020
16:50:58
FX OTC OPTIONS1651037 USD 3.203,2 910.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Μαϊ 2020
14:59:13
XS2010038144 EUR 96 19.448.611 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
16:57:06
US9128284G23 EUR 101,91 122.619 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
16:47:47
CH0516606404 USD 103,4 18 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
26 Μαϊ 2020
16:43:49
DE0001102457 EUR 106,4 2.238.517 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
14:38:10
XS2055106137 EUR 97 19.518.101 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
15:59:21
USU07265AF50 EUR 113 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
15:30:48
EURUSDFXRS218984 USD 1,0975 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
17:28:20
US013817AW16 EUR 100,542 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
13:31:31
XS1433214449 EUR 96,7 224.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
13:30:26
XS1433214449 EUR 96,56 224.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:38:14
GR0133011248 EUR 131,05 6.617.527 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:36:09
GR0124035693 EUR 117,98 593.985 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:26:47
GR0124034688 EUR 115,7 5.845.963 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
12:49:39
GR0128016731 EUR 101,7 204.568 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
09:34:55
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1274 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:05:38
GR0114030555 EUR 106,45 85.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
12:14:57
XS2157184255 EUR 103,2 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:07:54
GR0114030555 EUR 106,383 20.219 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
12:13:54
XS2157184255 EUR 103,22 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:42:27
XS2157183950 EUR 106,074 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:02:13
GR0128016731 EUR 102,265 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
11:01:34
GR0128016731 EUR 102,265 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
08:27:07
EURUSD FWD 20200904 USD 1,1124 30.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Μαϊ 2020
07:21:31
EUA 21DEC20 EUR 21,68 65.040 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
26 Μαϊ 2020
10:59:49
GR0128015725 EUR 125,165 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
26 Μαϊ 2020
07:16:17
GR0004119450 EUR 99,8797 51.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:02:35
XS1989383788 EUR 118,5 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:00:36
XS1989383788 EUR 118,5 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Μαϊ 2020
15:00:07
GR0124034688 EUR 114,932 1.064 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Μαϊ 2020
14:58:59
GR0133011248 EUR 129,813 908 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Μαϊ 2020
14:58:59
GR0128015725 EUR 123,915 1.140 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Μαϊ 2020
14:58:59
GR0114030555 EUR 106,254 755 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Μαϊ 2020
14:58:59
GR0138015814 EUR 138,079 892 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Μαϊ 2020
11:47:53
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 110.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:04:37
XS2157183950 EUR 106 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:38:26
XS1956050923 EUR 114,8 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:39:02
XS2105097393 EUR 94,25 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:05:13
XS2157183950 EUR 105,95 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Μαϊ 2020
13:11:08
EURJPYFXRS218948 JPY 117,464 700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Μαϊ 2020
13:04:50
EURJPYFXRS218947 JPY 117,464 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Μαϊ 2020
09:40:49
EURUSD FWD 20201204 USD 1,1122 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Μαϊ 2020
11:50:58
XS1845139788 EUR 99,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
07:26:17
EUA 21DEC20 EUR 21,49 64.470 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
17:29:22
US013817AW16 EUR 100,042 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
16:38:17
INTEREST RATE SWAP20368 EUR 380,25 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:18:57
XS0938722666 EUR 104,77 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
16:23:18
GR0118020685 EUR 103,054 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
16:22:57
GR0118020685 EUR 103 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
15:59:21
EURUSDFXRS218927 USD 1,09 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
16:14:11
GR0128015725 EUR 124,5 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:21:10
XS1789699607 EUR 97,519 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
12:46:21
XS1936308391 EUR 98,87 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:49:47
GR0138015814 EUR 137,963 892 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:49:31
INTEREST RATE SWAP20367 EUR 237 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:46:27
GR0133011248 EUR 129,875 908 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:44:09
GR0128015725 EUR 124,055 1.140 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:40:48
GR0124034688 EUR 115,155 1.064 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:37:27
GR0114030555 EUR 106,612 755 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:39:17
XS2105097393 EUR 94,25 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:37:59
XS1956050923 EUR 114,8 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:22:09
EURUSDFXRS218920 USD 1,0912 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:05:24
XS2157183950 EUR 105,95 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:04:20
XS2157183950 EUR 106 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:02:06
XS1989383788 EUR 118,5 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
14:00:49
XS1989383788 EUR 118,5 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:55:32
GR0118020685 EUR 103,46 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:55:08
GR0124035693 EUR 117,91 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:49:30
EURSEKFXRS218918 SEK 10,5587 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:44:45
FX OTC OPTIONS1649743 JPY 52.500 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:39:57
EURPLNFXRS218917 PLN 4,5193 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:37:09
GR0124034688 EUR 115,56 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:36:34
GR0124035693 EUR 118,01 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:53:46
XS1960557467 EUR 104,92 60.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:32:05
EURNOKFXRS218916 NOK 10,9612 17.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:30:14
EURCADFXRS218915 CAD 1,5266 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
13:24:29
FX OTC OPTIONS1649739 USD 25.000 6.420.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
11:29:54
XS2010038144 EUR 96 19.445.833 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
12:49:07
GR0128016731 EUR 101,3 778.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
12:47:52
GR0128016731 EUR 101,3 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
12:44:22
GR0138015814 EUR 138,3 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
12:25:03
EURUSDFXRS218912 USD 1,0903 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
11:57:14
CY0146250812 EUR 101,8514 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
11:46:09
USV6703DAA29 EUR 99 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
10:58:58
EURDKKFXRS218907 DKK 7,4577 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
07:19:26
EUA 21DEC20 EUR 21,27 85.080 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Μαϊ 2020
10:24:10
XS2176899701 EUR 100,03 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
10:22:53
XS2176897754 EUR 100,03 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
10:14:44
XS2176895469 EUR 100 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
10:13:25
XS2176899701 EUR 100 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
10:11:00
XS2176897754 EUR 100 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Μαϊ 2020
09:59:14
XS2176895469 EUR 100,03 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
18:01:13
USU07265AF50 EUR 113,25 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
17:23:10
FX OTC OPTIONS1649721 USD 1.488 534.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
17:22:35
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1649720 USD 0 535.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
17:21:59
FX OTC OPTIONS1649719 USD 1.705 611.886 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
17:21:03
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1649718 USD 0 611.875 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
17:02:09
GR0128015725 EUR 123,915 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
17:05:19
XS2105095777 EUR 94,197 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
17:05:06
XS2105095777 EUR 94,181 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:40:06
XS2018638648 EUR 68,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
12:52:51
USC10602BG11 EUR 59,925 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
13:00:50
US29082HAB87 EUR 85 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:37:12
EURJPYFXRS218899 JPY 118,232 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
13:07:31
USP78625DX85 EUR 90,98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
13:09:49
USU8810LAA18 EUR 99,495 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:09:29
XS1314321941 EUR 117,565 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:30:26
GR0124034688 EUR 114,475 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:32:12
XS2105097393 EUR 92,19 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:25:32
US9127962W81 EUR 99,9924 469.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
18:04:34
US912796XG90 EUR 99,9699 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:41:19
XS2105095777 EUR 93,677 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:41:10
XS2105095777 EUR 93,66 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:38:22
EURJPYFXRS218900 JPY 118,232 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:43:58
FR0011697028 EUR 103,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:35:58
FR0011697028 EUR 103,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
14:10:11
XS2109812508 EUR 87,66 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:11:11
XS2105097393 EUR 93,8 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
16:02:36
XS2121408996 EUR 52,875 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
15:54:09
FX OTC OPTIONS1649716 USD 1.870 551.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
15:52:06
EURUSDFXRS218896 USD 1,1004 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
15:30:11
GR0128015725 EUR 124,035 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
15:27:12
FX OTC OPTIONS1649709 USD 6.400 2.230.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
07:50:03
XS2058691663 EUR 103,99 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
07:51:14
XS2058691663 EUR 103,865 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
15:02:06
XS2010038144 EUR 98,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
15:08:56
FX OTC OPTIONS1649708 USD 1.488 534.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
15:06:57
FX OTC OPTIONS1649707 USD 1.705 611.875 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
13:49:58
FR0011697028 EUR 103,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
13:36:28
GR0128016731 EUR 100,665 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
13:34:56
EURUSDFXRS218886 USD 1,097 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
13:09:49
GR0118020685 EUR 102,157 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
12:58:49
XS1504103984 EUR 68 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
12:52:36
XS2121408996 EUR 53,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
12:52:36
XS2121408996 EUR 53,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
09:50:29
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0911 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
12:21:44
XS1883942648 EUR 108,586 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
12:21:21
XS1883942648 EUR 108,6 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
12:33:46
XS1734574137 EUR 97,95 50.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
08:53:35
EURBGN SWAP 20200826 BGN 1,9578 78.312.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
08:41:40
DE000A2YN6V1 EUR 92 27.723.288 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Μαϊ 2020
07:45:23
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1095 15.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
07:46:58
EUA 21DEC20 EUR 21,35 64.050 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Μαϊ 2020
07:10:53
GR0004119450 EUR 99,8777 241.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
19:03:11
DE000A28VQC4 EUR 102,5 2.400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
18:03:32
US912796XG90 EUR 99,9699 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
17:58:08
BTB FLEXIBLE FORWARDS167695 USD 1,0985 2.730.997 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:25:44
GR0128015725 EUR 123,22 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:24:03
GR0124034688 EUR 114,6 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
09:04:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,0941 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:19:27
GR0124034688 EUR 114,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:16:36
XS1956050923 EUR 112,9 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:07:21
GR0128016731 EUR 100,315 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:01:45
XS1314321941 EUR 117,565 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
16:01:07
XS1314321941 EUR 117,565 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
15:53:12
EURUSDFXRS218872 USD 1,0961 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
15:21:26
GR0128015725 EUR 122,2 106.599 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
15:21:26
GR0133011248 EUR 127,387 7.087 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
15:20:19
GR0138015814 EUR 135,5 63.350 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
15:05:38
GR0128015725 EUR 123,13 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
15:03:51
XS1956050923 EUR 112,95 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
15:04:25
XS1596058419 EUR 105,45 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
12:01:22
USDJPY PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200618 USD 9.573 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
14:50:18
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 304 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
20 Μαϊ 2020
14:51:12
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 304 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
20 Μαϊ 2020
14:47:48
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 230 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
20 Μαϊ 2020
14:47:48
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 190 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
20 Μαϊ 2020
14:44:36
BE0974338700 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. EUR 0,01 1.063 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
20 Μαϊ 2020
12:37:39
XS0552915943 EUR 72,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:39:34
XS2178586157 EUR 100,55 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:36:26
XS2178586157 EUR 100,55 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:48:14
US01609WAS17 EUR 103,673 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:49:16
US89153VAT61 EUR 103,52 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
15:31:11
XS2105097393 EUR 90,375 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
15:35:04
XS2105095777 EUR 91,647 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:48:09
GR0128016731 EUR 100,115 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:56:32
XS1734574137 EUR 97,7 50.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:33:21
XS2105097393 EUR 92,19 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:29:26
GR0124034688 EUR 114,475 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:25:32
XS1734574137 EUR 97,7 50.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:07:51
FX OTC OPTIONS1649530 USD 3.060 1.098.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
13:05:51
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1649529 USD 0 1.098.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
12:39:53
XS0552915943 EUR 73 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:30
GR0133006198 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:30
GR0128014710 EUR 118,1 3.750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138013793 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138007738 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138009759 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138011771 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138005716 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138012787 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138006722 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0128013704 EUR 118,1 3.750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0133007204 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0133009226 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0133010232 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138014809 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0133008210 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138008744 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0128011682 EUR 118,1 3.750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0128012698 EUR 118,1 3.750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0128010676 EUR 118,1 3.750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:36:29
GR0138010765 EUR 118,1 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:28:38
FX OTC OPTIONS1649525 USD 3.335,4 1.098.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:10:32
XS2178857954 EUR 100,03 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:09:00
XS2178857285 EUR 99,811 650.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:08:25
GR0128016731 EUR 99,865 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
11:07:00
XS2081615473 EUR 93,6 2.451.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
10:52:13
XS2180007549 EUR 99,926 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
08:06:53
EURUSD FWD 20200604 USD 1,0946 575.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Μαϊ 2020
10:29:59
XS2178857954 EUR 100 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Μαϊ 2020
10:28:39
XS2178857285 EUR 99,781 650.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
07:39:52
EUA 21DEC20 EUR 20,06 60.180 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
13:14:23
USY2R27RAB56 EUR 95,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
14:02:51
INTEREST RATE SWAP20366 EUR 293,6 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:45:10
XS2069980246 EUR 80,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
16:04:07
EURUSDFXRS218854 USD 1,0945 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
15:33:18
XS2105095777 EUR 91,647 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
15:29:00
XS1094768469 EUR 104,163 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
15:29:47
XS2105097393 EUR 90,375 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
15:28:10
XS1094768469 EUR 104 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:18:00
EURUSD FWD 20210226 USD 1,1023 180.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
14:50:22
EURUSDFXRS218848 USD 1,0954 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
11:48:41
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200528 EUR 3.060 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
14:06:00
XS1169832810 EUR 101,875 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
14:02:04
DE000A28VQC4 EUR 102,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:38:02
XS2157183950 EUR 101,75 10.196.575 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:42:46
EURGBPFXRS218842 GBP 0,8942 9.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:49:30
US89153VAT61 EUR 103,52 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:47:44
US01609WAS17 EUR 103,673 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
09:53:46
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1095 41.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
09:52:46
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:34:37
FX OTC OPTIONS1649211 USD 35.100 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
12:22:21
XS2178586157 EUR 100,462 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
11:45:10
XS1090107159 EUR 97,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
11:39:53
XS2154418730 EUR 103,9 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
11:31:39
GR0128016731 EUR 99,215 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
11:30:36
GR0128015725 EUR 122,185 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
11:28:02
BTB FLEXIBLE FORWARDS167673 USD 1,0925 2.745.995 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138011771 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0128013704 EUR 117,6 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138005716 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0133007204 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138012787 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0128012698 EUR 117,6 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:05
GR0133010232 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:05
GR0138008744 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:05
GR0133008210 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:05
GR0138014809 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0133006198 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138006722 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0128011682 EUR 117,6 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138007738 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
11:01:56
EURUSDFXRS218824 USD 1,1024 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
09:24:23
GR0114030555 EUR 106,1 1.115.758 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138010765 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0133009226 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138013793 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0138009759 EUR 117,6 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:04
GR0128014710 EUR 117,6 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:53:03
GR0128010676 EUR 117,6 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:56:27
FR0013505542 EUR 102,8 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:55:14
FR0013505542 EUR 102,8 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:52:15
EURUSDFXRS218823 USD 1,094 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:51:25
XS2178833690 EUR 99,334 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:48:08
XS2178833690 EUR 99,234 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:47:15
XS2178833690 EUR 99,234 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:45:21
XS2178833427 EUR 99,423 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:44:16
XS2178833427 EUR 99,423 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:43:27
XS2178833427 EUR 99,423 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
14:37:17
GR0118020685 EUR 101,146 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:35:39
XS2178833427 EUR 99,523 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
19 Μαϊ 2020
10:01:03
XS2175848170 EUR 99,691 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
07:20:52
EUA 21DEC20 EUR 20,43 61.290 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
17:10:21
BTB FLEXIBLE FORWARDS167660 GBP 0,8877 750.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
17:01:35
XS1085735899 EUR 114,75 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
15:59:02
XS2157183950 EUR 100,5 20.141.918 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
16:47:51
GR0128015725 EUR 121,015 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
16:52:22
CH0516606404 USD 102 16 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
18 Μαϊ 2020
16:32:21
XS2149280948 EUR 104,82 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
16:14:30
EURUSDFXRS218808 USD 1,0844 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
15:14:09
FX OTC OPTIONS1649186 GBP 12.900 1.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
14:59:23
GR0128015725 EUR 121,065 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
14:51:26
EURUSDFXRS218804 USD 1,082 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
14:45:35
EURUSDFXRS218803 USD 1,0816 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
14:33:48
GR0118020685 EUR 101,146 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
13:40:05
GR0133011248 EUR 126,9 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
13:22:30
XS2153597518 EUR 105,82 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
10:04:26
EURGBP SWAP 20200622 GBP 0,8918 2.242.655.304 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
12:53:02
GR0128016731 EUR 98,165 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
12:25:23
XS2152932542 EUR 101,5 164.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
12:24:09
XS2152932542 EUR 101,5 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
12:22:08
XS2152932542 EUR 101,5 31.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
12:19:41
EURCHFFXRS218793 CHF 1,0508 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
12:15:54
EURCHFFXRS218792 CHF 1,0509 55.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
11:54:22
CIRS20364 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
10:39:45
XS1085735899 EUR 114,604 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
11:49:21
XS2105097393 EUR 88,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
08:38:57
EURBGN SWAP 20200820 BGN 1,9574 35.233.200 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
11:34:57
GR0138015814 EUR 134 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
07:28:30
EUA 21DEC20 EUR 19,26 77.040 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Μαϊ 2020
09:52:49
XS2152932542 EUR 101,6 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
18 Μαϊ 2020
09:51:47
XS2152932542 EUR 101,6 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
17:57:47
XS2152932542 EUR 101,6 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
17:52:55
XS1085735899 EUR 114,67 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
15:52:00
XS1085735899 EUR 114,57 187.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
15:58:59
XS1085735899 EUR 114,57 129.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
16:52:42
XS2152932542 EUR 101,6 45.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
16:51:52
XS2152932542 EUR 101,6 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
16:51:09
XS2152932542 EUR 101,6 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
16:41:13
XS2152932542 EUR 101,7 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
16:40:15
XS2152932542 EUR 101,7 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
16:39:31
XS2152932542 EUR 101,7 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
13:50:00
EURUSD SWAP 20200812 USD 1,0857 1.842.154.953 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
13:49:09
EURUSD SWAP 20200611 USD 1,0844 1.844.320.875 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
13:45:48
EURUSD SWAP 20200615 USD 1,0848 1.843.598.335 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
16:15:14
XS2152932542 EUR 101,7 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
15:04:50
EURUSDFXRS218781 USD 1,0801 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
14:33:54
GR0128015725 EUR 120,515 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
14:19:22
GR0128015725 EUR 120,515 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
11:58:55
INTEREST RATE SWAP20357 EUR 234,3 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
11:06:57
GR0004119450 EUR 99,876 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
13:43:23
EURUSDFXRS218779 USD 1,0808 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
13:01:52
GR0128016731 EUR 98,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
13:00:00
XS1090107159 EUR 96 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
12:51:15
FX OTC OPTIONS1647918 USD 16.000 5.277.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
12:50:47
FX OTC OPTIONS1647917 USD 16.000 5.542.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
09:46:58
GR0004119450 EUR 99,876 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
14:46:23
US38141GWB66 EUR 107,52 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
09:34:46
EURUSD FWD 20200930 USD 1,1054 35.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
09:31:55
EURUSD FWD 20200930 USD 1,0976 5.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Μαϊ 2020
11:11:02
GR0133011248 EUR 125,4 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
10:43:19
GR0118017657 EUR 107,538 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
10:43:19
GR0124035693 EUR 113,896 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
10:38:21
XS1085735899 EUR 114,604 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Μαϊ 2020
10:14:57
EURTRYFXRS218766 TRY 7,4666 21.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
07:30:11
EUA 21DEC20 EUR 18,93 56.790 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
17:04:50
FX OTC OPTIONS1647904 GBP 1.001 489.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
17:04:21
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1647903 GBP 0 489.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
17:02:53
FX OTC OPTIONS1647902 GBP 2.000 442.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
17:02:03
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1647901 GBP 0 442.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
16:32:02
FX OTC OPTIONS1647900 GBP 2.000 442.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
16:30:54
FX OTC OPTIONS1647899 GBP 1.001 489.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
16:15:01
EURUSDFXRS218761 USD 1,08 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
16:13:35
EURUSDFXRS218760 USD 1,079 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
13:23:09
US92857WBC38 EUR 103,2 64.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
13:19:46
US278642AL76 EUR 106,08 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
13:18:37
US037833AK68 EUR 104,24 64.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
16:06:37
XS0615236006 EUR 105,5 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
16:06:11
XS0615236006 EUR 105,5 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
15:52:22
FX OTC OPTIONS1647896 USD 476 140.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
15:49:44
EURUSDFXRS218759 USD 1,0785 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
15:44:58
GR0128016731 EUR 97,75 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
15:35:13
US71654QBH48 EUR 90 38.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
15:35:13
US71654QBH48 EUR 90 23.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
15:25:39
EURUSDFXRS218757 USD 1,0792 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
14:49:55
US38141GWB66 EUR 107,52 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
14:42:17
FX OTC OPTIONS1647883 USD 4.279 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
14:48:30
US38141GWB66 EUR 107,52 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
14:15:36
EURCHFFXRS218752 CHF 1,0511 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
13:47:46
XS1707063589 EUR 83,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
13:47:46
XS1707063589 EUR 83,45 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
13:16:33
EURCHFFXRS218750 CHF 1,0509 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
13:09:51
EURCHFFXRS218749 CHF 1,0513 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
12:34:39
FX OTC OPTIONS1647876 USD 2.830 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
05:34:01
XS1449458915 EUR 102,04 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
05:34:01
XS1449458915 EUR 102,01 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
09:45:59
EURUSD FWD 20201030 USD 1,0852 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
09:44:54
EURUSD FWD 20200930 USD 1,0845 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
09:43:39
EURUSD FWD 20200731 USD 1,083 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
12:31:51
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1647875 USD 0 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
09:23:09
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1097 45.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:51:34
INTEREST RATE SWAP20350 EUR 237 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
12:06:46
XS2157183950 EUR 98,9 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
12:06:35
XS2157183950 EUR 98,89 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:44:31
GR0128015725 EUR 120,435 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:44:15
GR0128015725 EUR 120,435 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
17:30:38
IT0005083057 EUR 111,75 170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:38:52
XS1090107159 EUR 95,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:26:33
GR0138015814 EUR 132,58 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:24:00
GR0138015814 EUR 132,48 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:23:41
EURCHFFXRS218737 CHF 1,0518 28.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Μαϊ 2020
11:23:03
GR0138015814 EUR 132,35 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
10:51:54
FX OTC OPTIONS1647871 USD 2.830 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:56:08
XS2018638648 EUR 65,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:30:07
XS2018638648 EUR 65,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:04:53
GR0114029540 EUR 106,85 28.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Μαϊ 2020
10:39:49
EURCHFFXRS218734 CHF 1,0516 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
14:28:54
XS2028846363 EUR 95,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
07:30:31
EUA 21DEC20 EUR 18,76 56.280 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
16:38:44
INTEREST RATE SWAP20343 EUR 0 18.473.300 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
18:09:06
GR0124035693 EUR 114,28 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
17:32:38
IT0005083057 EUR 111,836 170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
16:39:09
XS2135799679 EUR 105,46 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
16:43:22
BTB FLEXIBLE FORWARDS167612 USD 1,0845 230.521 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
16:11:52
EURUSDFXRS218728 USD 1,0874 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
15:48:33
EURSEKFXRS218727 SEK 10,5838 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
15:43:59
EURCHFFXRS218726 CHF 1,0523 7.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
15:15:15
XS2150006307 EUR 105,369 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
15:11:57
XS0615236006 EUR 105,3 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
15:30:14
GR0138015814 EUR 133 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
15:09:37
EURUSDFXRS218723 USD 1,0875 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
15:11:41
XS0615236006 EUR 105,3 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
12:52:19
INTEREST RATE SWAP20338 EUR 234,3 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:49:45
GR0128015725 EUR 119,55 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
11:39:07
EURUSD FWD 20201204 USD 1,1122 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
14:26:31
EURCHFFXRS218722 CHF 1,0521 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
14:10:17
US45950VEM46 EUR 103,6 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
14:02:24
XS2018638648 EUR 65,57 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:57:21
XS2018638648 EUR 65,57 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:53:48
XS2018638648 EUR 65,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
12:38:57
INTEREST RATE SWAP20337 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
10:52:36
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0867 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:31:47
XS2018638648 EUR 65,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:29:52
XS2018638648 EUR 65,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
11:53:28
GR0114030555 EUR 105,65 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
10:37:10
EURUSD FWD 20201231 USD 1,1216 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:25:48
XS2018638648 EUR 65,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
10:22:19
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 2.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
12:51:34
EURCHFFXRS218718 CHF 1,0515 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
12:50:09
EURUSDFXRS218714 USD 1,0842 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
13:05:54
GR0114029540 EUR 106,85 28.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
12:34:42
GR0133011248 EUR 124,38 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
12:33:47
GR0133011248 EUR 124,5 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Μαϊ 2020
12:22:56
EURCHFFXRS218711 CHF 1,0515 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
09:28:11
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 189.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
11:23:31
CIRS20336 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
11:22:35
CIRS20335 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
11:21:49
CIRS20334 EUR 0 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
17:13:56
XS1637276848 EUR 106,95 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
08:31:01
CHFEUR CROSS CURRENCY 1MONTH/KBC EUR 1,0513 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
10:05:00
EURUSD CROSS CURRENCY 1WEEK/NATWEST USD 1,0826 0 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
07:47:33
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1097 34.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
07:44:21
EURUSD FWD 20200529 USD 1,1054 20.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
07:16:17
EUA 21DEC20 EUR 18,61 55.830 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Μαϊ 2020
09:39:02
EURCHFFXRS218696 CHF 1,0515 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
17:12:26
XS1637276848 EUR 106,921 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
17:10:03
GR0124035693 EUR 113,91 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
17:07:43
USU42314AA95 EUR 0 10.225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
16:42:32
EURUSDFXRS218691 USD 1,0874 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
15:31:02
GR0128016731 EUR 96,1 966.123 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
16:29:31
XS1806502453 EUR 106,7 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
16:29:08
XS1806502453 EUR 106,7 865.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
16:25:07
XS1806502453 EUR 106,7 1.065.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
16:05:22
EURUSDFXRS218689 USD 1,086 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
16:01:49
EURUSDFXRS218688 USD 1,0859 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
15:39:20
EURUSDFXRS218687 USD 1,086 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
10:54:57
XS1892127470 EUR 100,7364 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
15:23:08
GR0124035693 EUR 113,81 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
15:12:36
XS1956050923 EUR 106,35 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
14:47:44
GR0128015725 EUR 119,05 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
14:42:06
US29278DAA37 EUR 111 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
06:20:16
XS0290580595 EUR 106,56 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
06:41:15
XS0290580595 EUR 106,45 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
13:49:03
GR0128016731 EUR 96,585 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
13:35:02
GR0128016731 EUR 96,615 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
13:23:25
GR0138014809 EUR 122,5 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
13:42:55
US364760AK48 EUR 0 103 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
12:44:25
EURRUBFXRS218682 RUB 79,957 450.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
12:42:53
EURCHFFXRS218681 CHF 1,0514 99.879.485 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
12:39:34
XS1439749281 EUR 89,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
12:12:21
XS1956050923 EUR 106,25 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
12:29:56
XS1968706876 EUR 103,3 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
12:10:29
GR0114031561 EUR 107,01 650.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
12:01:19
EURCHFFXRS218678 CHF 1,0514 75.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
12:11:49
CH0516606404 EUR 101,49 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
11:45:54
EURGBPFXRS218677 GBP 0,8764 73.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
08:46:28
EURSEK FWD 20200515 SEK 10,6325 30.478.220 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
11:17:27
EURGBPFXRS218676 GBP 0,8764 73.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
11:28:02
XS2176783319 EUR 99,308 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
07:31:39
EUA 21DEC20 EUR 19,16 76.640 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
11:06:38
EURGBPFXRS218675 GBP 0,8771 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
10:48:17
XS1140860534 EUR 99,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
12 Μαϊ 2020
10:35:02
EURGBPFXRS218671 GBP 0,8771 5.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
10:30:04
EURCHFFXRS218670 CHF 1,0513 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
12 Μαϊ 2020
10:26:46
EURCHFFXRS218669 CHF 1,0509 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
16:33:37
US172967KD27 EUR 97,25 62.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
17:48:39
US364760AK48 EUR 0 103 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
15:06:05
US87264AAU97 EUR 101,7 4.119 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
16:23:36
US172967KD27 EUR 96,75 62.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
16:03:57
INTEREST RATE SWAP20331 EUR 237 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
15:34:45
EURUSDFXRS218660 USD 1,083 65.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
15:33:56
EURUSDFXRS218659 USD 1,0822 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
15:34:30
GR0128015725 EUR 118,855 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
15:48:09
XS0861981180 EUR 102,15 249.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
15:47:39
XS0861981180 EUR 102 249.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
14:57:27
GR0138015814 EUR 131 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
09:49:43
US912828N308 EUR 105,0859 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
14:45:30
EURUSDFXRS218658 USD 1,0816 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
12:01:04
US097023CS21 EUR 100,325 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
14:08:48
FX OTC OPTIONS1647671 SEK 660.000 10.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
13:49:37
GR0138015814 EUR 129,641 6.078 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
13:47:18
GR0133011248 EUR 123,173 6.194 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
13:45:00
GR0128015725 EUR 117,965 7.770 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
13:41:38
GR0124034688 EUR 110,937 7.264 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
13:39:24
GR0114030555 EUR 104,874 5.152 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:54:24
XS1824424706 EUR 79,5 8.049.932 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:53:20
XS1824424706 EUR 79,5 8.049.932 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:51:00
XS1824424706 EUR 79,5 8.049.932 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
10:27:42
EURUSD FWD 20200904 USD 1,1124 1.612.486 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
12:09:34
GR0138005716 EUR 116,4 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
12:09:34
GR0133010232 EUR 115,3 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:40:12
GR0138014809 EUR 122,95 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:37:58
GR0138013793 EUR 122,5 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:35:45
GR0138012787 EUR 122,05 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:34:38
GR0138011771 EUR 121,4 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:32:20
GR0138010765 EUR 120,85 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:30:07
GR0138009759 EUR 120,15 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:27:52
GR0138008744 EUR 119,4 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:22:15
GR0133009226 EUR 114,15 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:21:05
GR0133008210 EUR 112,9 944 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:18:47
GR0128014710 EUR 109,4 885 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:16:29
GR0128011682 EUR 105,85 885 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
12:06:10
CH0516606404 EUR 101,19 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:49:01
RU000A0ZYYN4 EUR 111,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:49:01
RU000A0ZYYN4 EUR 111,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
11 Μαϊ 2020
11:04:33
CIRS20330 EUR 0 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
11 Μαϊ 2020
10:46:05
XS1140860534 EUR 99,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
12:34:54
US912828N308 EUR 105,0859 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
07:16:41
EUA 21DEC20 EUR 19,44 58.320 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
14:57:15
EURAUD SWAP 20200526 AUD 1,6612 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
16:37:56
FX OTC OPTIONS1646439 GBP 105.250 22.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
16:46:25
XS2092381107 EUR 60 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
16:46:25
XS2092381107 EUR 60,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
14:36:00
INTEREST RATE SWAP20329 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
16:08:33
EURUSDFXRS218636 USD 1,0836 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
16:08:06
EURUSDFXRS218635 USD 1,0836 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
15:36:26
US28414HAG83 EUR 109,8 78.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
15:36:26
US28414HAG83 EUR 109,8 110.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
15:36:26
US28414HAG83 EUR 109,8 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
15:36:26
US28414HAG83 EUR 109,8 90.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
15:36:26
US28414HAG83 EUR 109,8 76.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
10:56:56
XS2092381107 EUR 59,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
14:00:02
EURUSDFXRS218631 USD 1,085 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
13:53:35
EURUSDFXRS218629 USD 1,0845 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
13:22:26
US026874DR53 EUR 100,89 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
13:22:17
US026874DR53 EUR 100,89 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
13:18:13
US026874DR53 EUR 100,89 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:58:27
GR0000200064 EUR 99,941 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:59:33
GR0000200064 EUR 99,941 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
12:32:50
EURUSDFXRS218622 USD 1,0846 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
12:34:28
US912828N308 EUR 105,0859 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
12:20:41
US298785GQ39 EUR 108,394 141.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
12:28:14
XS2172965282 EUR 100,03 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Μαϊ 2020
12:10:25
EURCHFFXRS218621 CHF 1,0528 34.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
12:01:43
XS2172965282 EUR 100 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
07:26:59
EUA 21DEC20 EUR 19,63 58.890 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Μαϊ 2020
06:36:39
EURUSD FWD 20200902 USD 1,1165 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:56:27
XS1794675931 EUR 98,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:56:05
XS1794675931 EUR 98,5201 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:44:28
FX OTC OPTIONS1646113 USD 1.000 20.037.209 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:42:11
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1646112 USD 0 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:30:16
FX OTC OPTIONS1646111 USD 1.000 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:06:11
FX OTC OPTIONS1646105 GBP 250 442.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:03:52
GR0000200064 EUR 99,9 50.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
16:58:39
FX OTC OPTIONS1646104 AUD 182.000 16.900.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:10:06
FX OTC OPTIONS1646107 GBP 250 442.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
17:09:34
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1646106 GBP 0 442.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
16:42:58
FX OTC OPTIONS1646103 USD 22.900 10.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
16:25:31
EURCHFFXRS218609 CHF 1,0529 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
16:04:11
EURUSDFXRS218608 USD 1,08 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
12:43:55
GR0000200064 EUR 99,93 50.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
16:02:14
US026874DR53 EUR 100,153 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
16:01:50
US026874DR53 EUR 100,4 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
15:54:10
EURJPYFXRS218607 JPY 114,92 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
15:40:48
US912810EH78 EUR 105,8765 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
15:37:45
EURJPYFXRS218606 JPY 114,92 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:52:03
GR0000200064 EUR 99,941 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:52:48
GR0000200064 EUR 99,941 2.115.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
14:55:58
XS1968706876 EUR 101,75 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
14:00:25
EURUSDFXRS218601 USD 1,0796 130.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:57:29
GR0128016731 EUR 96,615 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
14:25:20
GR0000200064 EUR 99,93 894.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
14:23:38
GR0000200064 EUR 99,93 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:47:58
XS1968706876 EUR 101,75 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:43:49
XS1768074319 EUR 95 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:27:14
FX OTC OPTIONS1646089 USD 170,2 74.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:24:16
EURUSDFXRS218592 USD 1,0795 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:21:16
US026874DR53 EUR 100,39 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:20:40
GR0128015725 EUR 118,53 3.700.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:20:34
US026874DR53 EUR 100,5 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
13:20:20
US026874DR53 EUR 100,39 185.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
10:08:37
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0812 1.200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
10:04:02
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1 22.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
05:40:36
XS0638572973 EUR 103,75 2.170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
05:56:05
XS0638572973 EUR 103,64 2.170.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
12:43:22
GR0000200064 EUR 99,93 12.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
12:22:55
XS2092381107 EUR 59 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
12:17:04
EURCHFFXRS218585 CHF 1,0529 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:57:39
GR0000200064 EUR 99,93 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:35:00
GR0128015725 EUR 118,5 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:53:24
GR0000200064 EUR 99,93 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:27:55
XS1314321941 EUR 113,599 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:19:22
XS0805570354 EUR 104,625 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
14:28:32
XS2119468572 EUR 90,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
11:58:15
GRC813119AD1 EUR 98 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
11:52:57
GRC813119AD1 EUR 98,5 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
08:59:31
EURGBP FWD 20200914 GBP 0,889 640.276 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Μαϊ 2020
11:04:16
GR0128016731 EUR 96,22 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
11:01:43
XS2050933626 EUR 87,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
10:17:39
XS2169243479 EUR 99,227 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
10:13:25
XS2169243479 EUR 99,127 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Μαϊ 2020
10:07:34
XS1151586945 EUR 103,25 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
07:18:50
EUA 21DEC20 EUR 19,09 57.270 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
17:36:52
FX OTC OPTIONS1646074 USD 1.122 330.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
17:32:52
FX OTC OPTIONS1646071 USD 1.380,2 335.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
16:53:22
GR0128016731 EUR 96,825 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
16:38:16
US03938LBB99 EUR 95,177 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
16:01:40
FX OTC OPTIONS1646070 USD 501,99 111.554 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
15:55:05
FX OTC OPTIONS1646069 USD 20.700 10.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
15:18:50
US279158AC30 EUR 1.039 6.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
15:17:20
US958102AM75 EUR 103 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
15:15:48
GR0133011248 EUR 124 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
14:28:08
FX OTC OPTIONS1646053 USD 334,8 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
14:25:51
XS2119468572 EUR 90,245 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:38:52
GR0128015725 EUR 118,87 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:37:27
GR0000200064 EUR 99,93 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:36:31
GR0000200064 EUR 99,93 28.409.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
13:13:37
USU8810LAA18 EUR 95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:54:20
GR0128016731 EUR 96,45 3.300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:26:43
GR0138015814 EUR 130,255 5.964 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:25:35
GR0133011248 EUR 123,3 6.078 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:23:21
GR0128015725 EUR 117,588 7.624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:21:06
GR0124034688 EUR 110,717 7.128 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:18:51
GR0114030555 EUR 104,68 5.053 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:36:38
GR0128015725 EUR 118,5 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:29:00
XS1314321941 EUR 113,599 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:20:30
XS0805570354 EUR 104,625 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
12:09:55
XS0088543193 EUR 169,55 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
11:58:50
RU000A0ZYYN4 EUR 111,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
08:49:48
EUA 21DEC20 EUR 19,18 76.720 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
08:28:11
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200602 USD 8.793 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Μαϊ 2020
10:16:55
XS2171316859 EUR 99,581 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Μαϊ 2020
07:13:26
EURUSD FWD 20201015 USD 1,0937 54.685 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
17:46:15
FX OTC OPTIONS1646025 PLN 70.500 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
14:17:36
XS1075219763 EUR 98,665 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
16:00:47
EURUSDFXRS218557 USD 1,0843 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
15:49:43
GR0138015814 EUR 131 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
15:45:30
GR0128015725 EUR 118,675 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
15:33:41
SWAPTIONS777 EUR 91.000 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
12:35:19
EURUSD FWD 20201130 USD 1,0908 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
12:33:55
EURUSD FWD 20200930 USD 1,0891 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
12:27:30
EURUSD FWD 20200731 USD 1,0876 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
15:14:08
GR0138015814 EUR 131,5 30.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
12:27:30
EURUSD FWD 20200724 USD 1,0876 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:03:07
EUA 21DEC20 EUR 19,715 394.300 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:32:28
INTEREST RATE SWAP20327 EUR 234,3 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
14:22:57
GR0128016731 EUR 96,47 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
14:22:37
GR0128016731 EUR 96,47 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
19:15:09
US195325CX13 EUR 103,25 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
12:21:32
US77586TAD81 EUR 106,7 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:55:20
GR0114030555 EUR 104,659 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:55:20
GR0118017657 EUR 106,45 70.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
05:51:41
XS0638572973 EUR 103,65 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
06:29:44
XS0638572973 EUR 103,65 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
06:58:09
XS0638572973 EUR 103,49 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
06:58:38
XS0638572973 EUR 103,54 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:48:19
GR0128016731 EUR 96,455 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:47:13
GR0128015725 EUR 118,625 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:44:32
FX OTC OPTIONS1646004 USD 11.000 3.342.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:44:19
FX OTC OPTIONS1646003 USD 11.000 3.169.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:39:36
FX OTC OPTIONS1646000 USD 465 108.740 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:35:43
FX OTC OPTIONS1645999 JPY 15.000 1.593.750.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:01:20
XS1492665770 EUR 66,28 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:12:28
GR0133011248 EUR 124,4 30.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
10:19:55
EURUSD FWD 20200731 USD 1,1 53.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
13:15:59
RU000A0ZYYN4 EUR 111,2 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
10:16:24
EURUSD FWD 20200609 USD 1,1109 15.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
10:16:24
EURUSD FWD 20200609 USD 1,1109 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
10:14:29
EURUSD FWD 20200529 USD 1,1079 23.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
12:27:46
EURGBPFXRS218549 GBP 0,8715 9.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
11:26:03
BTB FLEXIBLE FORWARDS167506 USD 1,1 9.090.909 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Μαϊ 2020
11:36:49
XS1907130246 EUR 99 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
10:56:02
DE000A19S4U8 EUR 100,927 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
10:55:35
DE000A19S4U8 EUR 100,776 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
17:38:25
CH0401668600 EUR 80,4 6.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
5 Μαϊ 2020
10:19:25
GR0128016731 EUR 97,015 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
20:31:12
FX OTC OPTIONS1645958 NOK 79.800 120.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
20:30:44
FX OTC OPTIONS1645957 NOK 194.500 112.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
19:14:42
US195325CX13 EUR 103,25 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
18:12:15
FX OTC OPTIONS1645956 AUD 24.000 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
17:06:22
FX OTC OPTIONS1645953 USD 3.278,5 910.095 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
16:14:41
US05526DBJ37 EUR 100,899 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
16:15:05
EURUSDFXRS218528 USD 1,094 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
16:07:26
FX OTC OPTIONS1645947 USD 1.479,6 300.852 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
16:58:23
US9127962M00 EUR 99,9975 970.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
14:43:33
EURUSDFXRS218526 USD 1,0939 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
14:33:47
XS1716212243 EUR 95,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
12:58:49
US037833DC16 EUR 103 516.575 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
12:55:25
US037833DC16 EUR 103 1.962.985 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
12:19:58
US77586TAD81 EUR 106,7 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
12:16:43
XS2155352151 EUR 106,25 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
4 Μαϊ 2020
12:09:50
EURCHFFXRS218522 CHF 1,0544 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
11:52:34
FX OTC OPTIONS1645923 USD 23.600 10.950.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
11:37:00
EURCHFFXRS218517 CHF 1,0544 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
11:08:49
CIRS20325 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
07:42:24
EUA 21DEC20 EUR 19,59 195.900 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
4 Μαϊ 2020
08:53:17
ES0000012F76 EUR 97,183 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
18:04:11
INTEREST RATE SWAP20324 EUR 0 34.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
19:07:57
XS2157184255 EUR 98,131 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
19:07:28
XS2157184255 EUR 98,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
18:02:56
FX OTC OPTIONS1644765 USD 112.800 21.660.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
15:29:24
INTEREST RATE SWAP20322 EUR 0 34.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
13:54:22
GR0002203694 EUR 99,847 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:27:03
GR0002203694 EUR 99,82 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:26:33
GR0002203694 EUR 99,82 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
16:58:47
FX OTC OPTIONS1644764 SEK 296.100 109.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
16:57:56
US9127962M00 EUR 99,9975 970.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
16:52:08
XS2060691719 EUR 93,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
16:11:15
EURUSDFXRS218509 USD 1,0843 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
16:00:02
CH0401668600 EUR 80,4 6.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
15:41:38
EURGBPFXRS218508 GBP 0,869 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
15:34:34
EURGBPFXRS218506 GBP 0,869 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
15:25:58
CH0401668600 EUR 80,4 6.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
15:16:41
CH0401668600 EUR 80,7 6.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
12:25:48
XS1109959467 EUR 99,683 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
11:56:44
XS1586710185 EUR 98,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
11:51:48
EURGBP FWD 20201030 GBP 0,8717 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
14:10:04
GR0002203694 EUR 99,847 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
13:44:57
FX OTC OPTIONS1644747 GBP 150 440.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
13:38:43
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1644746 GBP 0 440.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
13:50:32
GR0138015814 EUR 131,55 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
11:34:37
XS2010038144 EUR 95 9.608.333 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
11:33:07
XS2010038144 EUR 95 9.608.333 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
11:30:26
XS2010038144 EUR 95 9.608.333 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
13:10:27
GR0002203694 EUR 99,78 80.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
13:06:11
FX OTC OPTIONS1644742 GBP 150 440.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
10:10:30
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200702 EUR 19.850 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
10:10:04
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200702 EUR 48.410 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
09:44:01
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0891 3.200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
12:26:37
GR0118019679 EUR 100,06 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
09:26:33
EURUSD FWD 20200731 USD 1,0952 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
09:25:06
EURUSD FWD 20200529 USD 1,101 17.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
12:12:47
EURUSDFXRS218500 USD 1,0886 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
12:11:00
GR0002203694 EUR 99,79 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
12:10:49
GR0002203694 EUR 99,79 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
12:10:45
GR0002203694 EUR 99,79 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
11:58:21
FX OTC OPTIONS1644739 USD 420 131.400 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
11:55:18
GR0118020685 EUR 100,05 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
10:46:29
FX OTC OPTIONS1644738 AUD 217.500 16.900.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
30 Απρ 2020
10:19:11
XS2168285000 EUR 99,912 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
10:30:16
US500769GX62 EUR 101,32 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
30 Απρ 2020
10:29:15
XS2075859046 EUR 101,3071 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
19:28:23
US222213AM23 EUR 101,14 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
19:16:59
US298785GL42 EUR 102,065 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
13:55:10
XS1956050923 EUR 105,89 750.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
13:50:37
XS1883942648 EUR 102,5 760.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
17:05:49
XS2116728895 EUR 83,72 140.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
17:25:53
FX OTC OPTIONS1644737 MXN 75.000 20.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
14:25:53
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:25:26
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:24:40
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:24:21
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:24:03
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:23:44
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:23:25
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:23:06
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:22:39
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
14:22:20
GR0002203694 EUR 99,82 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
16:27:20
GRS326003019 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. EUR 11,2 6.500 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
29 Απρ 2020
16:35:58
FX OTC OPTIONS1644736 USD 18.700 5.255.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
16:35:29
FX OTC OPTIONS1644735 USD 18.700 5.605.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
16:32:39
EURUSDFXRS218492 USD 1,0864 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
16:31:53
EURUSDFXRS218491 USD 1,086 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
16:22:20
EURUSDFXRS218490 USD 1,0864 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
16:21:17
EURUSDFXRS218489 USD 1,086 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
16:14:26
FX OTC OPTIONS1644734 USD 39.700 5.605.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
15:51:21
GR0002203694 EUR 99,795 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
13:52:22
NL0000116127 EUR 75 75.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
13:51:01
NL0000116127 EUR 75 75.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
13:46:38
NL0000116127 EUR 75 75.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
15:11:54
EURJPYFXRS218487 JPY 115,54 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
15:08:42
FX OTC OPTIONS1644557 MXN 92.500 120.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
15:05:56
FX OTC OPTIONS1644556 MXN 84.000 117.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
14:59:11
GR0002203694 EUR 99,82 28.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
15:10:38
EURJPYFXRS218485 JPY 115,54 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
13:31:45
XS2018638648 EUR 68,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
13:30:28
XS2018638648 EUR 68,7 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
12:23:15
XS2111230285 EUR 71,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
12:37:50
XS1244815111 EUR 82 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
13:06:18
XS1703065620 EUR 60,15 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
13:56:57
GR0002203694 EUR 99,82 150.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
11:05:37
EURUSD FWD 20200930 USD 1,0976 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
13:54:24
GR0002203694 EUR 99,82 5.457.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
12:29:13
GR0128016731 EUR 96,6 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
12:28:02
GR0128016731 EUR 96,62 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
09:36:52
EURUSD FWD 20200605 USD 1,12 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
09:35:59
EURUSD FWD 20200605 USD 1,12 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
09:34:25
EURUSD FWD 20200522 USD 1,0839 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
09:33:35
EURUSD FWD 20200522 USD 1,0839 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
11:58:26
FX OTC OPTIONS1644552 PLN 62.500 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
11:18:33
XS1664644983 EUR 98,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
11:47:18
EURCHFFXRS218476 CHF 1,056 55.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
11:35:49
DE000A11QFA7 EUR 99,5 137.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
11:21:46
XS2159874002 EUR 99,8 1 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:59:25
XS2166122486 EUR 99,543 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:58:16
XS2166122304 EUR 99,725 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:56:45
XS2166755509 EUR 99,583 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
15:40:35
US855244AK58 EUR 102,553 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
11:19:26
XS1664644983 EUR 98,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:55:12
XS2166754957 EUR 99,397 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:53:30
XS2166219720 EUR 99,995 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
18:20:49
US79546VAL09 EUR 84,084 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:49:29
XS2168307333 EUR 99,663 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:30:23
XS2166122486 EUR 99,443 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:28:37
XS2166219720 EUR 99,895 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:27:10
XS2167003685 EUR 99,512 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:24:56
XS2166754957 EUR 99,297 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:19:33
XS2166122304 EUR 99,625 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
10:15:50
XS2166755509 EUR 99,483 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
07:25:55
EURUSD FWD 20200910 USD 1,1336 11.218.873 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
29 Απρ 2020
10:13:21
XS2168307333 EUR 99,563 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
29 Απρ 2020
09:53:15
XS2167003685 EUR 99,612 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
16:24:57
INTEREST RATE SWAP20317 EUR 125 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
16:19:28
INTEREST RATE SWAP20316 EUR 133,8 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
18:28:19
XS2168048564 EUR 100,98 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
18:26:37
XS2168048564 EUR 100,93 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
17:13:34
XS2109770151 EUR 90,375 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
17:39:36
XS1808984501 EUR 95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
17:35:01
US836205AQ75 EUR 98,85 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
17:10:38
FX OTC OPTIONS1644548 USD 21.800 10.850.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
16:38:34
US448055AK92 EUR 93,758 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
16:30:41
XS1684384867 EUR 94,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
15:56:58
US71654QBH48 EUR 82,75 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
16:45:42
FX OTC OPTIONS1644547 SEK 219.800 109.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
12:14:14
US912828Z948 EUR 108,4766 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
12:53:06
US912828ZF00 EUR 101,004 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
15:51:02
EURUSDFXRS218463 USD 1,0878 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
15:34:49
GR0118020685 EUR 99,79 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
12:14:12
US77586TAA43 EUR 3,2 1.700.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
14:57:44
EURUSDFXRS218461 USD 1,08 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
15:02:43
XS1685702794 EUR 23,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
07:37:44
XS0638572973 EUR 103,64 1.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
14:29:10
EURCHFFXRS218458 CHF 1,0588 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
14:25:06
GR0124035693 EUR 113,74 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
14:24:53
GR0124035693 EUR 113,74 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
14:26:26
XS2060691719 EUR 92,6 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
14:05:02
EURCHFFXRS218457 CHF 1,0588 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
13:56:22
XS1956050923 EUR 105,89 750.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
11:18:57
EURSEK SWAP 20200630 SEK 10,7772 742.307.835 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
11:17:29
EURGBP SWAP 20200529 GBP 0,8708 2.296.817.759 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
13:48:39
XS1883942648 EUR 102,5 760.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
13:50:55
EURCHFFXRS218455 CHF 1,0586 217.003.365 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
13:28:47
US949746SP73 EUR 99,326 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
13:27:34
US949746SP73 EUR 99,1 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
13:17:57
GR0124035693 EUR 113,73 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
13:07:33
US77586TAA43 EUR 2,62 184.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
06:03:43
XS0638572973 EUR 103,49 1.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
05:54:19
XS0638572973 EUR 103,64 1.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
09:49:59
EURUSD FWD 20201204 USD 1,1122 25.015 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
12:21:55
GR0128010676 EUR 106,05 2.860 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
12:20:30
EURUSDFXRS218451 USD 1,0857 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
16:27:19
XS2060691719 EUR 93,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
12:24:47
US06051GFY08 EUR 99,487 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
12:23:35
US06051GFY08 EUR 99,2 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
11:57:24
FX OTC OPTIONS1644528 USD 510 109.010 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
28 Απρ 2020
11:41:12
GR0114029540 EUR 106,65 30.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
11:22:53
GR0114029540 EUR 106,66 12.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
11:03:51
XS1234897483 EUR 99,38 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
10:50:21
GR0128016731 EUR 97,495 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
15:27:24
GR0133011248 EUR 123,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
10:53:39
GR0128015725 EUR 118,65 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
10:16:11
XS2167193015 EUR 100 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
10:12:53
XS2167193015 EUR 100,25 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
28 Απρ 2020
10:11:38
XS2167193015 EUR 100,03 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
18:31:55
COMMODITY SWAPS1580 EUR 28,587 473.830 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
18:42:55
CH0401668600 EUR 80,54 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:41:53
CH0401668600 EUR 80,54 11.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:40:52
CH0401668600 EUR 80,54 3.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:39:41
CH0401668600 EUR 80,54 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
14:31:57
IT0005252520 EUR 97,028 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:38:49
CH0401668600 EUR 80,54 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:37:48
CH0401668600 EUR 80,54 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:36:59
CH0401668600 EUR 80,54 2.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:35:51
CH0401668600 EUR 80,54 2.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:43:48
CH0401668600 EUR 80,54 4.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
18:34:42
CH0401668600 EUR 80,54 3.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
16:58:49
GRC813119AD1 EUR 98 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
16:55:12
GRC813119AD1 EUR 98,5 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
16:47:54
GR0114031561 EUR 106,39 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
10:34:41
XS2166022934 EUR 99,761 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
10:46:23
XS2166022934 EUR 99,661 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
16:26:52
XS2060691719 EUR 93 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
16:16:35
EURUSDFXRS218439 USD 1,0853 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
16:15:46
USU37818AR97 EUR 101 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
15:38:57
US855244AK58 EUR 102,553 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
15:50:11
FX OTC OPTIONS1644515 USD 111.500 540.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
15:55:46
XS2111230285 EUR 70,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
15:55:46
XS2111230285 EUR 70,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
15:41:02
FR0013477254 EUR 87,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
14:43:23
XS2157184255 EUR 97,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
11:46:34
EURUSD FWD 20200930 USD 1,0976 45.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
14:43:23
XS2157184255 EUR 97,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
14:29:23
GR0138015814 EUR 130,15 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
14:25:36
GR0128016731 EUR 96,27 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
14:21:43
GR0114030555 EUR 105,1 3.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
11:42:18
EURUSD FWD 20200521 USD 1,0859 115.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
13:56:41
EURGBPFXRS218438 GBP 0,8723 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
13:49:02
EURGBPFXRS218437 GBP 0,8723 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
11:01:47
GR0133006198 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
11:00:35
GR0128014710 EUR 115,05 105 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
13:18:58
EURGBPFXRS218436 GBP 0,8731 4.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
13:20:45
SI0002103990 EUR 99,55 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
10:15:38
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1183 54.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
10:02:33
EURUSD FWD 20200519 USD 1,0852 400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
12:49:22
GR0114029540 EUR 106,48 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
12:18:38
GR0114029540 EUR 106,48 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
12:18:04
GR0114029540 EUR 106,55 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
12:08:51
EURSEKFXRS218435 SEK 10,8606 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Απρ 2020
12:10:22
FX OTC OPTIONS1644501 USD 760 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
11:05:12
GR0118020685 EUR 98,28 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
12:22:02
FR0013477254 EUR 87,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:13:49
GR0138012787 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:12:28
GR0138009759 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
11:43:04
DE000A289NE4 EUR 98,91 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:15:34
GR0138014809 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:14:38
GR0138013793 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:12:11
GR0138010765 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:12:10
GR0138011771 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:11:18
GR0138008744 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:09:22
GR0138007738 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:08:25
GR0138006722 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:07:29
GR0138005716 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:06:15
GR0133010232 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:05:00
GR0133009226 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:04:29
GR0133008210 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:04:13
GR0133007204 EUR 115,05 112 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:01:51
GR0133006198 EUR 115,05 113 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:00:39
GR0128014710 EUR 105,05 105 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:59:22
GR0128013704 EUR 115,05 105 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:57:31
GR0128012698 EUR 115,05 105 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:55:00
GR0128011682 EUR 115,05 105 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
09:54:29
GR0128010676 EUR 115,05 105 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
11:25:56
XS2018638648 EUR 69 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
10:57:40
XS1664644983 EUR 98,45 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
11:16:00
XS1664644983 EUR 98,45 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
27 Απρ 2020
07:14:06
EURUSD FWD 20200514 USD 1,0852 450.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
18:33:06
CH0401668600 EUR 80,54 40.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
17:38:37
FR0013510724 EUR 99,297 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
17:38:14
FR0013510724 EUR 99,197 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
17:49:02
XS1685702794 EUR 24 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
16:18:41
FX OTC OPTIONS1642981 USD 492,77 129.676 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
16:10:02
EURUSDFXRS218425 USD 1,0801 42.777.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
15:46:41
EURUSDFXRS218424 USD 1,0805 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
15:25:48
FX OTC OPTIONS1642980 USD 15.108 5.307.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
15:24:31
FX OTC OPTIONS1642979 USD 20.928 5.485.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
10:51:23
CY0148960814 EUR 99,497 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:52:03
CY0148960814 EUR 99,497 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:48:20
CY0148960814 EUR 99,497 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:54:25
CY0148960814 EUR 99,497 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:55:10
CY0148960814 EUR 99,497 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:55:38
CY0148960814 EUR 99,497 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:53:14
CY0148960814 EUR 99,497 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
14:30:33
IT0005252520 EUR 97,028 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
13:21:34
IT0005083057 EUR 106,6 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
13:20:20
IT0005083057 EUR 106,6 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:30:51
US00206RHV78 EUR 103,78 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:22:17
US444859BK72 EUR 104,15 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:50:35
US00206RHV78 EUR 103,737 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
13:51:52
FX OTC OPTIONS1642669 USD 1.090 216.660 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
15:07:15
CH0486093310 EUR 80,36 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:06:07
CH0486093310 EUR 80,36 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:08:11
CH0486093310 EUR 80,36 12.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
13:48:58
GR0133011248 EUR 121,67 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
10:37:41
GR0118019679 EUR 98,764 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
13:35:20
CH0401668600 EUR 80,54 40.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
13:13:47
CH0401668600 EUR 80,84 40.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
13:12:51
FX OTC OPTIONS1642666 USD 240 80.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
13:03:04
FX OTC OPTIONS1642663 USD 860 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
12:48:07
GR0128015725 EUR 116,365 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
13:10:32
US912828N480 EUR 101 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
09:49:26
EURUSD FWD 20201210 USD 1,0829 400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
09:48:12
EURUSD FWD 20201013 USD 1,0814 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
09:46:29
EURUSD FWD 20200810 USD 1,0796 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
12:44:21
USY77108AA93 EUR 99,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
12:31:45
GR0124035693 EUR 112,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
12:22:54
GR0128016731 EUR 94,415 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
12:22:26
GR0128016731 EUR 94,17 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
11:01:52
INTEREST RATE SWAP20310 EUR 157,15 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
11:44:53
XS1980857319 EUR 115,985 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
11:42:34
XS2166106448 EUR 99,344 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
11:30:54
XS2164646304 EUR 99,42 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
11:30:33
XS2164646304 EUR 99,42 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
11:06:59
XS1980857319 EUR 115,935 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
11:04:39
XS2161992198 EUR 99,116 30.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
10:55:42
EURCHFFXRS218416 CHF 1,0514 38.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
10:49:27
EURCHFFXRS218415 CHF 1,0514 92.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Απρ 2020
10:32:46
XS2166106448 EUR 98,844 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
10:30:58
XS2164646304 EUR 99,32 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Απρ 2020
07:39:05
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200519 USD 4.823 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
10:23:54
US81180WAV37 EUR 101,85 4.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
15:15:44
US37045XBS45 EUR 98,14 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
19:36:10
US958102AM75 EUR 101,85 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
19:34:06
XS1551761569 EUR 90,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
19:29:05
XS2060691719 EUR 93,35 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
17:30:10
GR0124035693 EUR 112,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
16:00:27
EURUSDFXRS218406 USD 1,0789 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
15:58:41
EURUSDFXRS218405 USD 1,0792 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
16:03:26
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1642640 USD 0 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
16:03:49
FX OTC OPTIONS1642641 USD 1.000 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
15:15:33
FX OTC OPTIONS1642630 RUB 36.600 720.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
14:38:39
GR0138015814 EUR 126,096 2.982 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
14:05:05
XS1629774230 EUR 93 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
14:05:05
XS1629774230 EUR 93,1 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
14:13:07
GR0138015814 EUR 126,7 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
14:13:22
XS1586710185 EUR 99,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
14:09:44
XS1626936543 EUR 100,35 365.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
13:43:22
GR0128016731 EUR 94,415 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
13:35:32
FX OTC OPTIONS1642616 USD 450 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
13:33:20
FX OTC OPTIONS1642615 USD 1.000 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
12:41:36
IT0005383309 EUR 94,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
09:40:41
EURCHF SWAP 20200727 CHF 1,051 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
12:28:43
XS1757843146 EUR 95,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
12:25:33
FX OTC OPTIONS1642606 USD 185 74.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
11:59:50
EURCHFFXRS218401 CHF 1,0509 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
12:01:02
GR0138015814 EUR 127 20.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:56:39
GR0124035693 EUR 112,5 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:16
GR0133009226 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:16
GR0133006198 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:16
GR0133008210 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:16
GR0128013704 EUR 112 1.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:16
GR0138007738 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:16
GR0128014710 EUR 112 1.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:16
GR0133010232 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138005716 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0128012698 EUR 112 1.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138006722 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0133007204 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138009759 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138013793 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138008744 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138012787 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0128011682 EUR 112 1.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138014809 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:15
GR0138011771 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:14
GR0138010765 EUR 112 1.200 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:28:36
EURCHFFXRS218397 CHF 1,0513 73.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
11:23:14
GR0128010676 EUR 112 1.125 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:17:24
EURCHFFXRS218396 CHF 1,0511 150.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
11:11:06
EURJPYFXRS218395 JPY 116,23 400.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
10:53:38
GR0118020685 EUR 98,1 7.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:04:26
GR0118020685 EUR 98,28 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
11:00:12
EURJPYFXRS218394 JPY 116,23 400.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
08:05:43
EURUSD FWD 20200731 USD 1,0952 70.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
08:04:22
EURUSD FWD 20200529 USD 1,095 31.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
10:33:30
FX OTC OPTIONS1642597 USD 156.000 325.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Απρ 2020
09:56:40
ES0000012G34 EUR 99,456 10.030.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
09:55:50
ES0000012G34 EUR 99,486 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
09:54:54
ES0000012G34 EUR 99,486 7.530.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:43:17
US822582CA82 EUR 96,629 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:42:34
US037833CN89 EUR 99,905 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:43:57
USU07265AD03 EUR 95,002 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:42:48
USG91703AL55 EUR 98,791 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:43:40
US30231GAK85 EUR 98,756 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:43:28
US747525AS26 EUR 98,22 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:43:00
USN82008AQ16 EUR 97,659 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:42:22
US458140BC30 EUR 99,354 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Απρ 2020
06:27:37
EURUSD FWD 20200902 USD 1,1165 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
17:04:12
INTEREST RATE SWAP20308 EUR 133,8 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
18:02:44
US744320AW24 EUR 96,35 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
17:56:20
XS2060691719 EUR 93 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
17:56:20
XS2060691719 EUR 93,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
17:49:25
US364760AK48 EUR 98,25 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
17:26:22
US71654QBB77 EUR 93,35 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
16:42:56
XS1933820372 EUR 106,117 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
16:41:10
CH0302790123 EUR 102,39 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
16:38:15
FR0013430733 EUR 96,822 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
17:54:47
GR0138015814 EUR 128,4 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:51:00
US00206RHV78 EUR 103,737 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:30:17
US00206RHV78 EUR 103,78 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:20:00
US444859BK72 EUR 104,15 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
15:11:12
EURCHFFXRS218382 CHF 1,0521 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
15:01:33
EURUSDFXRS218379 USD 1,0876 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
15:00:39
CH0486093310 EUR 80,66 52.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
14:49:24
EURUSDFXRS218374 USD 1,0876 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
14:42:15
EURUSDFXRS218372 USD 1,0879 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
12:32:36
XS2111230285 EUR 74,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
14:01:21
XS2060691719 EUR 92,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
13:57:15
GR0118020685 EUR 97,08 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
13:35:54
XS0876682666 EUR 98,95 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
13:35:10
XS0876682666 EUR 98,875 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
13:17:49
IT0005083057 EUR 106,53 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
13:02:35
BTB FLEXIBLE FORWARDS167380 USD 1,0971 8.385.744 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
12:48:13
FX OTC OPTIONS1642567 RUB 85.000 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
10:02:44
EURUSD FWD 20200521 USD 1,0859 35.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
10:00:35
EURUSD FWD 20200527 USD 1,0835 40.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
12:06:01
EURUSDFXRS218350 USD 1,0891 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
12:08:04
XS2111230285 EUR 74 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
11:52:58
AU3CB0176675 EUR 106,45 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
11:52:58
AU3CB0176675 EUR 106,45 60.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
11:40:43
XS1312891549 EUR 103 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
11:36:00
XS2056730679 EUR 92,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
11:19:33
XS2105095777 EUR 87,78 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
08:15:54
EURUSD FWD 20201015 USD 1,0937 382.795 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
22 Απρ 2020
10:57:52
IT0005398406 EUR 87,216 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:55:38
IT0005408502 EUR 99,693 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
11:13:12
XS0802953165 EUR 101,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
16:37:08
GR0118020685 EUR 99,5 5.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:42:24
CY0148960814 EUR 99,497 37.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:41:25
CY0148960814 EUR 99,497 200.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:12:39
IT0005408502 EUR 99,663 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
10:11:19
IT0005398406 EUR 87,186 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
12:44:26
XS2018638648 EUR 70,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
22 Απρ 2020
06:32:23
EURUSD FWD 20200910 USD 1,1336 22.766.356 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
13:40:51
INTEREST RATE SWAP20302 EUR 0 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
17:10:47
XS2158820477 EUR 100 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:25:11
GR0118020685 EUR 100,116 43.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
16:21:47
FX OTC OPTIONS1642560 USD 21.800 10.850.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
15:57:08
EURUSDFXRS218335 USD 1,0829 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
15:43:00
EURUSDFXRS218334 USD 1,0835 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
15:16:32
DE000A2AAPF1 EUR 99,5 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:17:53
GR0118020685 EUR 100,116 55.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:38:49
GR0118020685 EUR 99,946 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
15:03:44
GR0138015814 EUR 130,5 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:58:23
INTEREST RATE SWAP20304 EUR 0 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
14:38:21
GR0124035693 EUR 112,928 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:50:03
GR0128016731 EUR 95,009 3.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:48:54
GR0114030555 EUR 104,367 13.250 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:48:54
GR0124034688 EUR 110,488 37.562 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
14:09:05
GR0133011248 EUR 123,349 4.798 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
14:11:21
GR0138015814 EUR 129,929 9.958 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
14:06:53
GR0128015725 EUR 117,727 6.018 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
14:04:38
GR0124034688 EUR 110,792 5.629 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:57:51
GR0138015814 EUR 129,962 892 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:54:30
GR0133011248 EUR 123,434 908 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:52:17
GR0128015725 EUR 117,733 1.140 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:48:54
GR0124034688 EUR 110,787 1.064 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:57:40
INTEREST RATE SWAP20303 EUR 0 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
13:38:39
GR0118020685 EUR 100,2 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:33:31
RO1720DBN072 EUR 3,2 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
13:05:17
EURUSDFXRS218331 USD 1,0832 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
12:56:51
GR0118020685 EUR 99,8 3.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
09:52:49
EURNOK SWAP 20200723 NOK 11,586 431.555.325 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Απρ 2020
19:39:48
US822582CA82 EUR 96,629 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:25:45
US037833CN89 EUR 99,905 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
09:42:20
EURUSD FWD 20200515 USD 1,0927 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
12:16:05
XS2060691719 EUR 94,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
12:16:05
XS2060691719 EUR 94,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:19:08
GR0118020685 EUR 100,116 13.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
11:54:42
EURAUDFXRS218325 AUD 1,7239 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
11:20:22
GR0118020685 EUR 100,116 43.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
21 Απρ 2020
09:01:12
EURUSD FWD 20200605 USD 1,12 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
08:59:47
EURUSD FWD 20200522 USD 1,0839 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
08:57:51
EURUSD FWD 20200605 USD 1,12 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
21 Απρ 2020
08:56:21
EURUSD FWD 20200522 USD 1,0839 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
10:23:18
XS2159975619 EUR 99,808 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:23:58
GR0118020685 EUR 100,116 43.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:24:32
GR0118020685 EUR 100,116 25.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
15:45:40
GR0118020685 EUR 100,116 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
15:41:10
GR0118020685 EUR 100,116 35.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:41:10
US30231GAK85 EUR 98,756 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:40:30
US747525AS26 EUR 98,22 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:29:05
USN82008AQ16 EUR 97,659 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:27:28
USG91703AL55 EUR 98,791 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:26:39
USU07265AD03 EUR 95,002 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Απρ 2020
19:24:57
US458140BC30 EUR 99,354 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:37:32
GR0118020685 EUR 99,946 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:35:27
GR0118020685 EUR 99,946 1.430.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:23:29
GR0118020685 EUR 99,946 110.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
16:25:16
XS0933540527 EUR 106,55 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
16:10:31
GR0118020685 EUR 99,916 27.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
15:38:33
EURUSDFXRS218311 USD 1,0886 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
12:43:53
ROHHFRMPIX43 EUR 3,19 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
12:42:00
ROHHFRMPIX43 EUR 3,19 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
15:28:11
XS0798504030 EUR 105,948 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
14:45:22
EURUSDFXRS218310 USD 1,0872 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
14:01:08
CIRS20293 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
11:02:18
GR0128015725 EUR 119,299 19.762 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:02:18
GR0124034688 EUR 112,207 10.612 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:02:18
GR0138015814 EUR 131,614 11.410 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
09:51:13
EURUSD FWD 20200529 USD 1,0878 750.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
12:44:34
EURUSDFXRS218305 USD 1,0872 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
09:51:13
EURUSD FWD 20200529 USD 1,0878 750.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
12:38:12
EURUSDFXRS218304 USD 1,0872 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
11:55:23
EURGBPFXRS218302 GBP 0,8718 9.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
11:32:39
GR0118020685 EUR 100,75 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:39:48
EURUSDFXRS218300 USD 1,0888 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
08:59:46
EURGBP SWAP 20200520 GBP 0,8718 2.294.130.467 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
11:23:09
GR0118020685 EUR 100,116 38.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:12:37
EURCHFFXRS218297 CHF 1,051 54.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Απρ 2020
11:10:49
GR0118020685 EUR 99,916 60.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:09:00
GR0118020685 EUR 99,916 25.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
11:07:36
GR0118020685 EUR 99,916 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:17:10
US279158AC30 EUR 103,5 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:15:38
US364760AK48 EUR 99,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Απρ 2020
16:07:27
GR0138015814 EUR 131,62 2.384 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
16:05:14
GR0133011248 EUR 125,505 2.429 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
16:02:59
GR0128015725 EUR 119,375 3.046 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
15:57:17
GR0114030555 EUR 104,975 2.021 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:44:31
DE000DB7XHP3 EUR 77,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:44:19
DE000DB7XHP3 EUR 77,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
15:59:32
GR0124034688 EUR 112,274 2.849 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:33:21
GR0118020685 EUR 99,916 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:23:05
XS2159975882 EUR 99,083 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:21:02
XS2159975700 EUR 99,252 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:18:00
XS2159975882 EUR 99,083 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:16:52
XS2159975700 EUR 99,282 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:15:39
XS2159975619 EUR 99,908 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:14:51
XS2159975882 EUR 99,113 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:13:54
XS2159975882 EUR 99,113 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
10:12:02
XS2159975619 EUR 99,838 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Απρ 2020
06:31:08
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 0,685 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
14 Απρ 2020
13:52:36
XS0588433267 EUR 102,88 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:39:38
XS1622621222 EUR 99,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
13:52:57
XS1319822752 EUR 103,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:47:16
US345397ZR75 EUR 94,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
16:25:25
GR0118019679 EUR 100,53 7.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
15:46:18
XS2079713322 EUR 96,592 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
12:34:32
XS2092381107 EUR 68,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
14:51:19
XS2021467753 EUR 96,722 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
14:51:00
XS1788515606 EUR 100,342 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
14:32:18
XS1877860533 EUR 101 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
14:18:39
XS2018638648 EUR 70,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
14:18:39
XS2018638648 EUR 70,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0128011682 EUR 115,7 8.243 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0138009759 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0133008210 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0138006722 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0128012698 EUR 115,7 8.243 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0138014809 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0138008744 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0138007738 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0133007204 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:02
GR0128013704 EUR 115,7 8.243 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0138012787 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0138005716 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0133009226 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0133006198 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0138010765 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0138011771 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0138013793 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0128014710 EUR 115,7 8.243 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0133010232 EUR 115,7 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
13:43:41
GR0124034688 EUR 112,94 11.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
10:33:43
EURGBP PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200514 EUR 18.114 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Απρ 2020
12:12:01
GR0128010676 EUR 115,7 8.243 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
09:50:48
EURUSD FWD 20200515 USD 1,0927 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Απρ 2020
11:59:43
GR0128015725 EUR 119,275 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:04:14
GR0138015814 EUR 131,971 1.191 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:01:58
GR0133011248 EUR 125,68 1.214 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:57:31
GR0124034688 EUR 112,073 1.423 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:54:05
GR0114030555 EUR 104,946 1.008 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:05:05
EURCHFFXRS218280 CHF 1,053 52.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Απρ 2020
09:03:19
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1285 4.100.961 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Απρ 2020
11:52:28
EURCHFFXRS218279 CHF 1,0534 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Απρ 2020
12:01:06
AU3CB0176675 EUR 106,5 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
12:01:06
AU3CB0176675 EUR 106,5 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:29:47
USY68856AV83 EUR 100,1 700.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:29:10
USY68856AV83 EUR 100,1 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:23:30
FR0013508694 EUR 99,88 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:23:08
FR0013508694 EUR 99,88 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
11:10:43
USY68856AV83 EUR 100 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Απρ 2020
08:13:43
EURUSD FWD 20200609 USD 1,1109 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Απρ 2020
10:51:20
FR0013508694 EUR 99,78 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
19:16:05
FR0013508710 EUR 99,114 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
16:29:49
INTEREST RATE SWAP20291 EUR 0 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
16:07:44
INTEREST RATE SWAP20290 EUR 0 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
17:58:50
FR0013508710 EUR 99,214 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
17:26:11
FX OTC OPTIONS1641258 RUB 66.000 34.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
17:21:48
FX OTC OPTIONS1641257 RUB 62.500 34.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
17:09:34
FX OTC OPTIONS1641256 RUB 67.000 34.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
17:07:54
FX OTC OPTIONS1641255 RUB 67.000 34.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
16:28:35
GR0138015814 EUR 135,001 9.480 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
16:27:25
GR0133011248 EUR 128,673 9.661 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
16:26:19
GR0128015725 EUR 122,243 12.118 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
16:22:54
GR0124034688 EUR 114,288 11.332 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
16:21:48
GR0114030555 EUR 105,448 8.035 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
16:16:23
EURUSDFXRS218261 USD 1,0962 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
16:27:08
USP8718AAF32 EUR 98,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
15:57:01
US03938LBC72 EUR 96,2 14.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
15:56:34
US03938LBC72 EUR 95 14.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
16:04:48
GR0133011248 EUR 132,33 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:46:44
US345397ZR75 EUR 94,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:40:01
XS1622621222 EUR 99,507 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:30:35
EURCHFFXRS218252 CHF 1,0546 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
14:29:58
EURCHFFXRS218251 CHF 1,0546 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
14:04:26
GR0138015814 EUR 134,7 372.750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:04:26
GR0133011248 EUR 128,7 249.217 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:03:15
GR0128015725 EUR 122,34 24.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:15:38
EURUSDFXRS218248 USD 1,0949 15.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
13:53:05
XS1319822752 EUR 103,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:19:46
US28414HAG83 EUR 109 48.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:19:46
US28414HAG83 EUR 109,1 48.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
14:16:45
XS2025575114 EUR 100,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:13:45
EURCHF SWAP 20200716 CHF 1,0542 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
11:03:33
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1285 28.300 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
13:52:04
XS0588433267 EUR 102,88 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
13:20:42
AU3CB0176675 EUR 106,625 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
13:20:42
AU3CB0176675 EUR 106,625 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
13:20:42
AU3CB0176675 EUR 106,625 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
11:15:56
XS2121408996 EUR 59,95 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
17:46:02
DE0001102465 EUR 106,1 10.614.098 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:49:06
XS2157183950 EUR 98,097 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:31:34
EURUSDFXRS218237 USD 1,0944 218.887.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
12:35:56
XS1567439689 EUR 86,875 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
13:02:38
XS1631414932 EUR 98 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
09:56:50
EURCHF SWAP 20200716 CHF 1,055 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
09:56:50
EURCHF SWAP 20201016 CHF 1,055 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
12:24:02
EURCHFFXRS218247 CHF 1,0542 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
09:32:55
EURUSD FWD 20200515 USD 1,0927 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
12:07:32
EURUSDFXRS218246 USD 1,0953 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
12:06:42
EURUSDFXRS218245 USD 1,0943 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
11:26:36
XS1586710185 EUR 98,05 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:56:39
EURCHFFXRS218242 CHF 1,0538 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
11:54:19
EURUSDFXRS218241 USD 1,0944 218.887.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
11:22:02
GR0114030555 EUR 105,387 17.690 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:22:02
GR0133011248 EUR 128,914 21.273 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:20:52
GR0138015814 EUR 134,696 20.874 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:20:52
GR0118017657 EUR 108,021 19.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:20:52
GR0128015725 EUR 122,289 26.684 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:19:46
GR0124034688 EUR 114,213 24.955 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:44:01
FX OTC OPTIONS1641228 PLN 53.700 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
11:42:42
EURCHFFXRS218240 CHF 1,0543 55.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
08:47:43
EURUSD FWD 20200529 USD 1,101 27.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
08:41:48
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1016 65.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
10:49:16
GR0128015725 EUR 122,225 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
08:37:11
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0888 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
11:15:52
EURUSDFXRS218233 USD 1,0929 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
11:02:10
GR0000199050 EUR 99,941 35.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
11:01:39
GR0000199050 EUR 99,9386 35.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
10:51:36
GR0124034688 EUR 114,217 14.663 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
10:51:36
GR0114030555 EUR 105,414 2.525 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
10:50:26
GR0133011248 EUR 128,975 3.039 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
10:50:26
GR0128015725 EUR 122,375 33.212 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Απρ 2020
10:49:35
FX OTC OPTIONS1641221 RUB 108.500 700.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
10:40:09
EURUSDFXRS218231 USD 1,0929 65.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
10:07:30
CIRS20287 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
10:05:51
CIRS20286 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
10:04:33
CIRS20285 EUR 0 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Απρ 2020
10:02:05
CIRS20284 EUR 0 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Απρ 2020
17:50:41
FX OTC OPTIONS1641220 USD 38.700 5.425.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Απρ 2020
15:33:12
RO1720DBN072 EUR 3,3 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Απρ 2020
12:35:53
ROGSK3O29O97 EUR 3,03 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Απρ 2020
11:58:15
ROXMHUWUOBQ1 EUR 3,08 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Απρ 2020
06:33:54
EURUSD FWD 20200910 USD 1,1336 215.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Απρ 2020
14:28:12
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1640016 USD 0 479.450 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
11:52:09
XS2157183950 EUR 96,49 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:08:11
XS2157184255 EUR 99,579 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Απρ 2020
14:21:20
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1640015 USD 0 479.450 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Απρ 2020
14:13:38
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1640013 USD 0 613.250 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Απρ 2020
14:14:15
FX OTC OPTIONS1640014 USD 0 613.250 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Απρ 2020
10:36:53
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0962 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
15:55:38
XS1843443786 EUR 97,45 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
15:55:53
XS1843443786 EUR 97,45 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Απρ 2020
09:30:20
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1285 60 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
15:02:58
XS0162990229 EUR 142,744 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
13:49:22
US03938LBB99 EUR 94,82 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
12:39:04
FR0013245586 EUR 96,17 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Απρ 2020
11:21:55
FX OTC OPTIONS1640012 USD 1.485 613.250 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Απρ 2020
11:20:53
FX OTC OPTIONS1640011 USD 1.440,5 479.450 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
13:25:59
XS2157183950 EUR 98,097 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:04:33
US606822AQ75 EUR 96,2836 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
17:17:21
US89114QCE61 EUR 96,75 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
11:15:58
XS2157183950 EUR 97,67 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:10:47
US961214EB57 EUR 96,079 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:06:15
US06367WJN48 EUR 96,802 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:15:32
GR0000199050 EUR 99,941 4.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:13:56
GR0000199050 EUR 99,941 7.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:18:45
GR0000199050 EUR 99,941 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:17:54
GR0000199050 EUR 99,941 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Απρ 2020
07:43:47
EURUSD FWD 20200430 USD 1,0998 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Απρ 2020
07:07:36
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1285 1.974.875 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
17:40:06
FX OTC OPTIONS1640010 USD 158.000 10.800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
17:24:12
GR0002202688 EUR 99,86 7.410.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
17:22:04
GR0000199050 EUR 99,93 26.933.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
16:22:52
XS1843443786 EUR 100,177 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
16:23:15
XS1843443786 EUR 100,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
16:50:18
EURUSDFXRS218178 USD 1,0952 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
16:20:26
EURUSDFXRS218175 USD 1,0913 60.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
16:07:28
EURUSDFXRS218174 USD 1,0902 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
14:14:12
GR0133011248 EUR 129,2 395.163 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
14:02:51
GR0133011248 EUR 129,2 1.300.306 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
15:04:11
EURUSDFXRS218167 USD 1,0866 70.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
15:07:13
GR0133011248 EUR 129,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:19:46
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:19:35
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:19:07
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:18:29
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:18:12
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:17:54
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:17:41
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:17:29
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:17:12
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:17:01
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:16:50
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:16:39
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:16:26
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:20:38
GR0000199050 EUR 99,93 1.100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:20:13
GR0000199050 EUR 99,93 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:19:22
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:18:44
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
14:16:14
GR0000199050 EUR 99,93 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:10:20
FR0012759744 EUR 93,58 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
13:44:25
EURUSDFXRS218166 USD 1,0878 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
12:57:13
FX OTC OPTIONS1639989 USD 490.000 140.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
12:50:21
GR0000199050 EUR 99,93 9.446.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
09:36:03
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0898 5.830.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
09:33:42
EURUSD FWD 20200430 USD 1,0876 670.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
09:27:17
EURRSD SWAP 20200715 RSD 117,8 127.334.465 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
12:12:10
EURCHFFXRS218160 CHF 1,0553 10.025.236 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
12:06:15
GR0138015814 EUR 135,64 2.125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
12:04:06
GR0133011248 EUR 129,61 2.125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
09:09:16
EURUSD FWD 20200630 USD 1,0888 5.830.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
09:07:09
EURUSD FWD 20200430 USD 1,0866 670.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
11:51:13
XS2157183950 EUR 96,49 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
11:16:40
BE6321076711 EUR 99,424 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
11:27:22
XS2157184255 EUR 98,3 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
11:20:22
XS2157184255 EUR 98,3 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
11:12:39
EURRUBFXRS218154 RUB 81,625 450.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
11:13:59
EURCHFFXRS218155 CHF 1,0555 92.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
10:57:39
FR0013507852 EUR 99,412 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:27:57
XS2157183950 EUR 98,097 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:10:01
XS2157184255 EUR 99,579 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:41:36
XS2157183950 EUR 98,097 600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:08:52
XS2157184255 EUR 99,579 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:40:01
XS2157183950 EUR 98,097 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:09:29
XS2157184255 EUR 99,579 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:27:04
XS2157183950 EUR 98,097 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:11:11
XS2157184255 EUR 99,579 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:02:08
XS2157184255 EUR 99,579 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
10:48:35
EURCHFFXRS218153 CHF 1,0556 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
10:46:25
EURCHFFXRS218152 CHF 1,0557 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
9 Απρ 2020
10:45:57
BE6321076711 EUR 99,524 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:02:46
XS2157184255 EUR 99,579 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:24:47
XS2157183950 EUR 98,097 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
12:59:30
XS2157184255 EUR 99,579 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:00:55
XS2157184255 EUR 99,579 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:01:29
XS2157184255 EUR 99,579 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:03:31
XS2157184255 EUR 99,579 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:12:57
XS2157184255 EUR 99,579 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:12:29
XS2157184255 EUR 99,579 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:11:59
XS2157184255 EUR 99,579 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Απρ 2020
07:37:29
EURUSD FWD 20200430 USD 1,0998 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
18:25:03
US06367WJN48 EUR 96,802 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:21:57
US606822AQ75 EUR 96,2836 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:11:01
US961214EB57 EUR 96,079 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:06:01
US06367WJN48 EUR 96,802 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
18:04:50
US606822AQ75 EUR 96,28 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
15:23:57
XS1843443786 EUR 98,23 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
17:38:12
XS2111230285 EUR 70 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
17:38:12
XS2111230285 EUR 70 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
17:17:47
US89114QCE61 EUR 96,839 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
15:20:42
EURUSDFXRS218145 USD 1,0871 57.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
11:35:01
US822582AV48 EUR 99,684 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
11:35:01
US717081DV27 EUR 105,188 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
15:12:27
EURGBPFXRS218144 GBP 0,8793 67.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
15:10:25
EURUSDFXRS218143 USD 1,0868 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
14:56:38
EURGBPFXRS218141 GBP 0,8793 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
12:11:19
EURUSD FWD 20200630 USD 1,094 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
14:57:18
EURGBPFXRS218142 GBP 0,8793 67.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
14:38:41
EURUSDFXRS218138 USD 1,0868 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
14:39:23
EURUSDFXRS218139 USD 1,0868 45.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
14:26:03
EURCHFFXRS218137 CHF 1,0557 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
14:16:39
GR0000199050 EUR 99,93 31.247.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:40:53
XS2157183950 EUR 98,097 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:35:18
XS2056730679 EUR 90,85 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
13:22:53
EURCHFFXRS218134 CHF 1,0554 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
12:18:27
GR0138015814 EUR 135,5735 100.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
12:19:17
GR0138015814 EUR 135,5735 100.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
12:54:37
XS2018638648 EUR 70 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
12:55:23
XS2157184255 EUR 99,579 6.200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
09:46:04
EURUSD FWD 20200908 USD 1,12 203.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
09:43:14
EURUSD FWD 20200903 USD 1,11 400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
09:41:06
EURUSD FWD 20200903 USD 1,105 400.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
11:49:58
XS2157184255 EUR 99,579 57.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
11:48:58
XS2157184255 EUR 99,579 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
11:15:41
XS2121408996 EUR 59,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
11:09:00
EURZARFXRS218123 ZAR 19,9962 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
11:02:53
EURSEKFXRS218122 SEK 10,9461 115.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
09:52:14
INTEREST RATE SWAP20280 EUR 374,6 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Απρ 2020
11:14:10
XS2157183950 EUR 97,67 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
10:38:03
XS2157184255 EUR 99,579 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
10:36:32
SI0002103990 EUR 99,745 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
07:56:00
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1022 100.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
14:23:39
US71654QCG55 EUR 73,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
12:13:38
US71654QCK67 EUR 73,15 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
10:09:15
XS2155352151 EUR 99,69 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Απρ 2020
06:58:21
EURUSD FWD 20200910 USD 1,1336 14.336.974 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
14:17:51
US143658BC57 EUR 100 17.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
10:18:46
USU75000BL90 EUR 101,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
16:31:17
INTEREST RATE SWAP20279 EUR 0 23.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
16:50:43
XS1500377517 EUR 101,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
16:13:47
SWAPTIONS772 EUR 96.500 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
16:02:12
XS2100404396 EUR 88,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
16:02:12
XS2100404396 EUR 88,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
15:37:45
EURUSDFXRS218112 USD 1,0905 76.333.495 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
15:39:41
US912828N480 EUR 101,0938 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
14:45:40
EURCHFFXRS218109 CHF 1,0581 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
14:43:14
FX OTC OPTIONS1639952 CHF 10.110 2.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
14:17:23
FX OTC OPTIONS1639945 USD 450 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
14:15:48
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1639944 USD 0 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
11:49:07
GR0128016731 EUR 100,706 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
13:24:03
INTEREST RATE SWAP20278 EUR 0 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
13:21:56
INTEREST RATE SWAP20276 EUR 0 14.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
10:24:40
EURUSD FWD 20200908 USD 1,12 78.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
13:11:05
EURCHFFXRS218103 CHF 1,058 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
10:20:29
EURCHF SWAP 20200709 CHF 1,057 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
10:18:53
EURCHF SWAP 20200707 CHF 1,0582 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
13:13:15
XS1586710185 EUR 0 995 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
12:53:30
EURUSDFXRS218102 USD 1,0862 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
12:25:35
GR0118017657 EUR 108,2 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
12:24:45
GR0118017657 EUR 108,05 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
12:37:28
XS1768074319 EUR 98 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
12:30:01
US45950VEM46 EUR 100,85 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
16:42:15
CH0516606404 EUR 81,28 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:32:31
CH0516606404 EUR 81,31 37.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:28:00
CH0516606404 EUR 81,31 42.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:26:51
CH0516606404 EUR 81,31 74.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
12:09:17
FX OTC OPTIONS1639934 USD 450 244.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
11:40:00
GR0114030555 EUR 105,95 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
11:33:00
GR0138015814 EUR 134,5 2.800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
11:33:00
GR0124034688 EUR 113,9 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
11:33:00
GR0114030555 EUR 106,1 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
11:35:20
EURCHFFXRS218099 CHF 1,057 85.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
12:31:34
GR0114031561 EUR 107,22 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
10:59:43
EURGBPFXRS218095 GBP 0,8815 9.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
08:07:26
EURUSD FWD 20200430 USD 1,105 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
10:37:48
EURUSDFXRS218090 USD 1,0893 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
10:11:18
XS2156510021 EUR 99,386 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
7 Απρ 2020
09:25:11
FX OTC OPTIONS1639929 USD 16.650 5.425.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
09:25:43
FX OTC OPTIONS1639930 USD 20.750 5.425.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
09:23:46
FX OTC OPTIONS1639928 USD 31.500 5.425.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
7 Απρ 2020
06:11:58
EURUSD FWD 20200910 USD 1,1336 1.681.845 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
14:01:09
EURUSD FWD 20200902 USD 1,099 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
16:29:30
US37045XCD66 EUR 85,654 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
13:58:41
EURUSD FWD 20200902 USD 1,094 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
13:56:29
EURUSD FWD 20200831 USD 1,1222 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
15:59:18
FX OTC OPTIONS1639923 USD 711,11 23.999.976 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
15:58:13
XS2028846363 EUR 87,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
15:58:13
XS2028846363 EUR 87,4 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
15:18:22
FX OTC OPTIONS1639922 USD 660 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
15:17:32
STRUCT DEPOSITS FX OTC OPTIONS1639921 USD 0 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
12:39:27
EURUSD FWD 20200609 USD 1,1109 35.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
13:01:05
GR0133011248 EUR 127,5 1.169.293 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
12:56:10
GR0133011248 EUR 127,5 2.565.082 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
14:55:46
XS1485748393 EUR 82 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
14:55:43
XS2092381107 EUR 67,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
14:55:43
XS2092381107 EUR 67,8 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
14:50:55
XS1857022609 EUR 100,55 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
14:50:55
XS1857022609 EUR 100,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:02:27
XS2152062209 EUR 99,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
14:29:59
FX OTC OPTIONS1639917 USD 660 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
14:17:15
US143658BC57 EUR 100 17.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
10:19:58
XS2153593103 EUR 99,677 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
10:17:53
XS2154336338 EUR 99,805 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
10:17:06
XS2154336338 EUR 99,805 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
14:11:13
US143658BC57 EUR 100 17.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
17:44:01
GR0128015725 EUR 121,35 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
17:43:00
GR0138015814 EUR 133,5 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
13:28:13
XS0802953165 EUR 99,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
13:28:13
XS0802953165 EUR 99,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
10:18:23
EURUSD FWD 20200430 USD 1,0998 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
12:12:31
US900123CY43 EUR 75,133 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
6 Απρ 2020
08:52:45
EURUSD FWD 20200521 USD 1,0807 90.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
12:03:48
EURUSDFXRS218081 USD 1,0805 35.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
11:43:51
EURTRYFXRS218078 TRY 7,4463 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
08:55:21
EURUSD FWD 20200527 USD 1,0835 110.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
08:52:45
EURUSD FWD 20200529 USD 1,0807 90.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
11:24:38
EURUSDFXRS218074 USD 1,0834 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
11:21:19
EURUSDFXRS218073 USD 1,0838 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
08:25:33
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1188 1.301.551 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
08:22:33
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1285 3.201.164 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Απρ 2020
10:19:07
USU75000BL90 EUR 101,35 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
17:31:54
FX OTC OPTIONS1638716 TRY 18,75 8.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
17:31:11
GR0128015725 EUR 121,35 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
17:30:25
GR0138015814 EUR 133,5 40.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
17:12:12
FX OTC OPTIONS1638715 SEK 273.000 219.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
16:43:51
CH0516606404 EUR 80,98 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
16:15:23
US05526DAZ87 EUR 97,299 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:40:26
XS2153593103 EUR 99,477 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
16:11:46
EURUSDFXRS218066 USD 1,0786 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
15:52:54
XS2060691719 EUR 91,7 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:51:27
XS2060691719 EUR 91 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:36:17
EURUSDFXRS218065 USD 1,0783 37.700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
15:29:16
FX OTC OPTIONS1638696 USD 1.125 150.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
15:25:42
CH0516606404 EUR 81,01 153.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:20:26
XS1140860534 EUR 99,1 125.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
15:05:39
EURUSDFXRS218064 USD 1,0822 100.640.880 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
14:46:07
EURUSDFXRS218059 USD 1,0822 100.640.880 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
14:20:29
XS2153597518 EUR 99,284 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:06:56
EURCHF SWAP 20200608 CHF 1,0548 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
13:43:06
GR0124034688 EUR 113,98 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
13:40:04
EURSGDFXRS218052 SGD 1,5501 500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
13:32:15
EURSEKFXRS218051 SEK 10,9515 80.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
13:29:28
EURNZDFXRS218050 NZD 1,8462 3.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
13:27:52
FX OTC OPTIONS1638670 USD 624 195.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
13:21:05
EURCHFFXRS218049 CHF 1,0545 10.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
13:03:54
GR0138015814 EUR 134,198 4.173 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
13:15:51
EURCADFXRS218048 CAD 1,5396 38.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
12:43:59
EURUSDFXRS218045 USD 1,0799 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
11:49:32
FR0013506862 EUR 99,423 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:43:19
FR0013506813 EUR 99,817 7.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:41:48
XS2153597518 EUR 99,284 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:38:31
XS2154418144 EUR 99,79 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:34:22
XS2154418730 EUR 99,47 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:32:03
XS2135797202 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:30:16
XS2135799679 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:25:02
FR0013506862 EUR 99,423 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
11:20:22
XS2154325562 EUR 98,545 15.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
10:40:57
XS2153593103 EUR 99,477 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
10:37:45
XS2154336338 EUR 99,605 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
09:08:02
FX OTC OPTIONS1638642 USD 8.664,23 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
09:08:47
FX OTC OPTIONS1638643 USD 34.897,83 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
08:59:57
FR0013506862 EUR 99,523 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
10:11:43
BTB FLEXIBLE FORWARDS167212 GBP 0,8781 11.388.225 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
10:56:34
EURUSD FWD 20200609 USD 1,0839 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
10:32:23
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200429 USD 8.100 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
09:34:47
EURUSD FWD 20200507 USD 1,0814 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
11:47:11
XS0802953165 EUR 98,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
08:42:43
EURUSD FWD 20200908 USD 1,12 19.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
08:41:20
EURUSD FWD 20200511 USD 1,135 51.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
08:25:14
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1016 35.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
08:13:44
EURUSD FWD 20200630 USD 1,1188 319.673 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
08:09:38
EURUSD FWD 20200617 USD 1,1161 785.827 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
07:56:23
EURCHF SWAP 20200707 CHF 1,0544 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
10:52:22
XS2018638648 EUR 69 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
10:44:33
GR0128016731 EUR 100.000 65.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
3 Απρ 2020
06:53:01
EURUSD FWD 20200430 USD 1,0998 70.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
06:48:58
EURUSD PLAIN VANILLA EUROPEAN 20200421 USD 2.172 1 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
06:37:21
EURUSD FWD 20200902 USD 1,1165 20.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
06:35:01
EURUSD FWD 20200908 USD 1,125 7.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
3 Απρ 2020
06:29:12
EURUSD FWD 20200908 USD 1,1285 9.040 Ναι Συν/γή Όχι Όχι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων