Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 96019 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα / Ονομαστικό Ποσό Ονομαστικό Ποσό Είδ. Συν/γής Ομόλογο Μετοχικοί Τίτλοι
25 Νοε 2020
10:39:51
EU000A285VM2 EUR 101,6 800.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:39:14
EU000A285VM2 EUR 101,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:38:56
EU000A285VM2 EUR 101,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:38:39
EU000A285VM2 EUR 102,14 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:38:30
EU000A285VM2 EUR 101,6 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:37:52
EU000A285VM2 EUR 101,6 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:37:24
EU000A285VM2 EUR 101,6 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:37:11
EU000A285VM2 EUR 102,19 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:35:25
EU000A285VM2 EUR 101,5 9.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:33:29
EU000A285VM2 EUR 101,5 3.900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:28:40
XS2258400162 EUR 99,616 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:13:06
XS2264712436 EUR 100,602 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:12:26
XS2264712436 EUR 100,602 900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
25 Νοε 2020
10:10:45
XS2258400162 EUR 99,716 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:14:46
XS1214673722 EUR 101 900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:56:06
XS2010038144 EUR 102,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
16:05:49
XS2018638648 EUR 83,45 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:30:52
XS0290580595 EUR 106,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:40:08
US03512TAC53 EUR 105,35 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:05:39
XS0620695204 EUR 102,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:10:51
XS2121408996 EUR 68,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:06:03
US780097BA81 EUR 116,4 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:56:20
XS1405775377 EUR 105,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:38:49
USU07264AG68 EUR 108,7 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:32:07
US31562QAF46 EUR 107,625 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:20:17
US06738EAN58 EUR 113,847 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
11:38:20
XS2111230285 EUR 91,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
20:54:15
NL0009538784 USD 158,3 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:59
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:18
US1630921096 USD 36,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:19
US1630921096 USD 36,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:19
US1630921096 USD 36,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:20
US1630921096 USD 36,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:20
US1630921096 USD 36,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:21
US1630921096 USD 36,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:21
US1630921096 USD 36,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:25
US30161N1019 USD 42,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:26
US30161N1019 USD 42,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:26
US30161N1019 USD 42,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:26
US30161N1019 USD 42,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:27
US30161N1019 USD 42,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:27
US30161N1019 USD 42,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:36
US30161N1019 USD 42,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:37
US30161N1019 USD 42,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:37
US30161N1019 USD 42,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:37
US30161N1019 USD 42,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:38
US30161N1019 USD 42,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:38
US30161N1019 USD 42,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:42
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:43
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:43
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:44
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:44
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:58
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:58
US4581401001 USD 47,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:58
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:52:59
US4581401001 USD 47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:28
US0937121079 USD 24,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:28
US0937121079 USD 24,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:30
US0937121079 USD 24,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:32
US0937121079 USD 24,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:32
US0937121079 USD 24,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:33
US0937121079 USD 24,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:33
US0937121079 USD 24,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:33
US0937121079 USD 24,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:34
US0937121079 USD 24,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:34
US0937121079 USD 24,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:40
US1630921096 USD 36,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:40
US1630921096 USD 36,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:42
US1630921096 USD 36,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:42
US1630921096 USD 36,65 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:43
US1630921096 USD 36,65 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:43
US1630921096 USD 36,65 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:50:43
US1630921096 USD 36,65 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:03
US2383371091 USD 27,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:04
US2383371091 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:05
US2383371091 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:05
US2383371091 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:05
US2383371091 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:06
US4404521001 USD 47,57 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:06
US0937121079 USD 24,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:07
US0937121079 USD 24,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:07
US0937121079 USD 24,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:08
US0937121079 USD 24,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:08
US0937121079 USD 24,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:09
US0937121079 USD 24,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:14
US0937121079 USD 24,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:19
US2383371091 USD 27,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:21
US2383371091 USD 27,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:22
US0937121079 USD 24,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:22
US0937121079 USD 24,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:39:23
US0937121079 USD 24,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:26
US46267X1081 USD 22,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:27
US46267X1081 USD 22,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:28
US5010441013 USD 32,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:30
US2383371091 USD 27,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:30
US2383371091 USD 27,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:31
US2383371091 USD 27,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:35
US69351T1060 USD 30,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:36
US2383371091 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:39
US69351T1060 USD 30,65 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:41
US2383371091 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:41
US2383371091 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:37:42
US2383371091 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:05
US4581401001 USD 47,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:06
US4581401001 USD 47,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:08
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:09
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:09
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:10
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:10
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:10
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:41
US83304A1060 USD 44,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:41
US83304A1060 USD 44,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:42
US83304A1060 USD 44,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:43
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:44
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:44
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:44
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:45
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:45
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:45
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:46
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:48
US0937121079 USD 24,94 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:49
US0937121079 USD 24,94 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:50
US46267X1081 USD 22,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:50
US46267X1081 USD 22,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:53
US2383371091 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:53
US2383371091 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:54
US69351T1060 USD 30,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:55
US69351T1060 USD 30,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:34:56
US5010441013 USD 32,77 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:17
US88034P1093 USD 16,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:18
US35137L1052 USD 29,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:18
US35137L1052 USD 29,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:18
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:19
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:19
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:19
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:20
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:20
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:21
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:21
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:22
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:22
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:23
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:23
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:23
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:24
US35137L1052 USD 29,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:24
US35137L1052 USD 29,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:24
US35137L1052 USD 29,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:26
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:27
US4581401001 USD 47,04 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:27
US4581401001 USD 47,04 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:31
US83304A1060 USD 44,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:31
US83304A1060 USD 44,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:32
US83304A1060 USD 44,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:33:32
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:32
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:33
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:33
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:34
US9621661043 USD 29,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:34
US9621661043 USD 29,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:35
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:36
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:36
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:37
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:37
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:38
US3453708600 USD 9,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:38
US3696041033 USD 10,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:39
US69351T1060 USD 30,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:40
US3696041033 USD 10,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:41
US3453708600 USD 9,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:42
US3453708600 USD 9,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:44
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:45
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:45
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:45
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:46
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:46
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:47
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:54
US35137L1052 USD 29,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:54
US35137L1052 USD 29,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:54
US35137L1052 USD 29,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:55
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:56
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:32:56
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:01
US22052L1044 USD 38,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:21
US3379321074 USD 26,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:22
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:22
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:23
US3379321074 USD 26,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:23
US3379321074 USD 26,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:23
AN8068571086 USD 22,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:24
AN8068571086 USD 22,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:25
AN8068571086 USD 22,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:26
US22052L1044 USD 38,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:26
US22052L1044 USD 38,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:27
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:28
US22052L1044 USD 38,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:28
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:29
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:29
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:34
US69351T1060 USD 30,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:35
US3696041033 USD 10,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:36
US3696041033 USD 10,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:37
US88034P1093 USD 16,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:39
US49456B1017 USD 15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:39
US49456B1017 USD 15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:40
US49456B1017 USD 15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:41
US3453708600 USD 9,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:42
US3453708600 USD 9,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:42
US3453708600 USD 9,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:44
US35137L1052 USD 29,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:44
US35137L1052 USD 29,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:46
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:47
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:47
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:47
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:48
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:48
US9621661043 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:50
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:50
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:51
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:51
US5010441013 USD 32,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:30:58
PA1436583006 USD 20,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:30:58
PA1436583006 USD 20,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:30:59
PA1436583006 USD 20,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:30:59
PA1436583006 USD 20,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:30:59
PA1436583006 USD 20,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:00
PA1436583006 USD 20,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:31:01
US22052L1044 USD 38,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:58
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:00
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:00
US3379321074 USD 26,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:00
US3379321074 USD 26,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:01
US3379321074 USD 26,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:01
US3379321074 USD 26,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:01
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:03
US2193501051 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:04
US2193501051 USD 37,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:05
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:06
US9314271084 USD 38,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:07
US9314271084 USD 38,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:07
US9314271084 USD 38,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:07
US9314271084 USD 38,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:08
US9314271084 USD 38,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:08
US9314271084 USD 38,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:17
US9314271084 USD 38,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:17
US9314271084 USD 38,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:18
US9314271084 USD 38,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:18
US9314271084 USD 38,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:19
US9314271084 USD 38,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:19
US9314271084 USD 38,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:19
US2193501051 USD 37,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:20
US2193501051 USD 37,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:21
US3379321074 USD 26,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:21
US3379321074 USD 26,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:22
US3379321074 USD 26,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:24
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:25
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:25
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:25
US22052L1044 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:37
AN8068571086 USD 22,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:37
AN8068571086 USD 22,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:38
AN8068571086 USD 22,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:39
US9694571004 USD 21,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:39
US9694571004 USD 21,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:41
PA1436583006 USD 20,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:41
PA1436583006 USD 20,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:42
PA1436583006 USD 20,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:43
PA1436583006 USD 20,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:43
PA1436583006 USD 20,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:29:44
PA1436583006 USD 20,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:52
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:53
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:53
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:54
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:54
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:55
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:55
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:56
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:56
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:57
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:57
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:28:58
US22052L1044 USD 38,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:58
US3379321074 USD 27,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:59
US3379321074 USD 27,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:00
US3379321074 USD 27,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:00
US3379321074 USD 27,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:01
US3379321074 USD 27,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:02
US3379321074 USD 27,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:02
US3379321074 USD 27,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:05
US22052L1044 USD 38,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:06
US22052L1044 USD 38,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:06
US22052L1044 USD 38,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:06
US22052L1044 USD 38,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:25:07
US22052L1044 USD 38,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:01
US22052L1044 USD 38,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:02
US22052L1044 USD 38,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:02
US22052L1044 USD 38,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:02
US22052L1044 USD 38,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:04
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:04
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:05
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:05
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:05
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:06
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:06
US3379321074 USD 27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:47
US49456B1017 USD 14,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:48
US49456B1017 USD 14,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:49
US3696041033 USD 10,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:49
US3696041033 USD 10,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:50
US3696041033 USD 10,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:50
US3696041033 USD 10,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:51
US22052L1044 USD 38,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:23:52
US22052L1044 USD 38,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:24:00
US22052L1044 USD 38,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:25
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:25
US00206R1023 USD 29,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:26
US00206R1023 USD 29,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:26
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:27
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:30
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:31
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:34
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:34
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:34
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:35
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:36
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:22:36
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:02
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:03
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:03
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:04
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:04
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:04
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:05
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:06
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:06
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:07
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:07
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:08
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:08
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:09
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:12
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:12
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:13
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:13
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:13
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:14
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:14
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:14
US22052L1044 USD 38,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:25
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:25
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:25
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:26
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:21:26
US00206R1023 USD 29,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:07
AN8068571086 USD 22,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:07
AN8068571086 USD 22,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:08
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:09
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:09
AN8068571086 USD 22,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:14
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:15
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:18
US22052L1044 USD 38,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:35
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:36
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:20:43
US22052L1044 USD 38,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:58
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:58
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:59
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:59
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:19:51
US1630921096 USD 36,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:19:51
US1630921096 USD 36,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:19:53
US1630921096 USD 36,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:19:54
US22052L1044 USD 38,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:19:54
US49456B1017 USD 14,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:19:55
US49456B1017 USD 14,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:43
US7170811035 USD 36,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:43
US7170811035 USD 36,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:45
US9694571004 USD 21,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:45
US9694571004 USD 21,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:46
US9694571004 USD 21,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:54
US9694571004 USD 21,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:54
US9694571004 USD 21,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:55
US9694571004 USD 21,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:55
US9694571004 USD 21,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:18:57
US9694571004 USD 21,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:26
US3379321074 USD 27,05 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:27
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:27
US3379321074 USD 27,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:28
US3379321074 USD 27,05 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:28
US3379321074 USD 27,04 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:29
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:31
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:32
US49456B1017 USD 14,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:35
US22052L1044 USD 38,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:36
US7170811035 USD 36,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:36
US7170811035 USD 36,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:38
US1630921096 USD 36,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:38
US1630921096 USD 36,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:39
US1630921096 USD 36,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:43
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:43
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:43
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:44
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:44
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:47
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:47
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:47
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:17:48
US9694571004 USD 21,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:21
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:21
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:23
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:23
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:24
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:24
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:24
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:25
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:27
US3379321074 USD 27,03 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:32
US3379321074 USD 27,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:14:36
US3379321074 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:13:35
US9694571004 USD 21,94 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:13:36
US9694571004 USD 21,94 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:13:38
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:13:38
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:13:39
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:26
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:28
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:29
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:30
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:31
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:31
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:31
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:32
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:32
US3379321074 USD 27,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:36
US3379321074 USD 27,06 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:37
US3379321074 USD 27,06 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:47
US9694571004 USD 21,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:48
US9694571004 USD 21,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:50
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:51
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:51
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:52
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:12:52
US49456B1017 USD 14,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:05:59
US3696041033 USD 10,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:00
US3696041033 USD 10,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:00
US3379321074 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:01
US3379321074 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:04
US9314271084 USD 38,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:06
US89677Q1076 USD 33,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:08
US1011371077 USD 33,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:10
US5010441013 USD 32,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:12
US3379321074 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:12
US3379321074 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:12
US3379321074 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:13
US3379321074 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:06:13
US3379321074 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:57
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:58
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:05:57
US9621661043 USD 29,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:05:58
US3696041033 USD 10,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:01
US3696041033 USD 10,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:01
US3696041033 USD 10,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:01
US3696041033 USD 10,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:31
US3696041033 USD 10,41 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:31
US49456B1017 USD 14,99 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:32
US88034P1093 USD 16,4 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:32
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:32
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:33
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:34
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:35
US3379321074 USD 27,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:35
US3379321074 USD 27,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:37
US9621661043 USD 29,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:41
US5010441013 USD 32,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:42
US1011371077 USD 33,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:44
US89677Q1076 USD 33,74 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:46
US9314271084 USD 38,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:57
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:07
US3379321074 USD 27,14 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:09
US3379321074 USD 27,14 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:09
US3379321074 USD 27,14 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:09
US25470F1049 USD 27,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:10
US9314271084 USD 38,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:10
US0605051046 USD 28,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:16
US3696041033 USD 10,43 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:17
US3453708600 USD 9,4 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:19
US49456B1017 USD 15,01 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:21
US88034P1093 USD 16,41 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:03:56
US3453708600 USD 9,4 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:04:00
US3696041033 USD 10,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:02:40
US98986T1088 USD 7,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:29
US9314271084 USD 38,28 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:29
US9314271084 USD 38,28 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:29
US9314271084 USD 38,28 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:30
US9314271084 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:30
US9314271084 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:31
US9314271084 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:31
US9314271084 USD 38,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:32
US3379321074 USD 27,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:32
US3379321074 USD 27,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:33
US3379321074 USD 27,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:34
US0605051046 USD 28,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:35
US25470F1049 USD 27,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
20:01:42
US98986T1088 USD 7,95 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:59:29
US30161N1019 USD 42,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:59:29
GB00BDCPN049 USD 43,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:59:30
US0640581007 USD 40,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:59:32
US9314271084 USD 38,33 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:59:32
US9314271084 USD 38,33 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:59:33
US9314271084 USD 38,33 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:05
US49456B1017 USD 14,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:06
US89677Q1076 USD 33,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:06
US89677Q1076 USD 33,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:06
US5010441013 USD 32,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:07
US5010441013 USD 32,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:07
US5010441013 USD 32,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:07
US89677Q1076 USD 33,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:08
US69351T1060 USD 30,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:08
US69351T1060 USD 30,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:09
US69351T1060 USD 30,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:10
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:11
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:11
US1011371077 USD 33,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:23
US1011371077 USD 33,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:24
US1011371077 USD 33,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:24
US00206R1023 USD 29,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:25
US00206R1023 USD 29,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:28
US9314271084 USD 38,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:29
US9314271084 USD 38,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:29
US9314271084 USD 38,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:33
US0640581007 USD 40,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:34
US48251W1045 USD 38,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:36
US30161N1019 USD 42,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:39
US48251W1045 USD 38,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:57:41
GB00BDCPN049 USD 43,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:02
US49456B1017 USD 14,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:27
US00206R1023 USD 29,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:27
US00206R1023 USD 29,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:29
US69351T1060 USD 30,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:29
US69351T1060 USD 30,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:29
US69351T1060 USD 30,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:33
US5010441013 USD 32,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:33
US5010441013 USD 32,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:33
US5010441013 USD 32,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:35
US1011371077 USD 33,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:35
US1011371077 USD 33,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:36
US1011371077 USD 33,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:37
US89677Q1076 USD 33,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:38
US89677Q1076 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:38
US89677Q1076 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:00
US8447411088 USD 48,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:01
US8447411088 USD 48,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:01
US8447411088 USD 48,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:04
US8447411088 USD 48,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:05
US8447411088 USD 48,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:05
US8447411088 USD 48,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:09
US30161N1019 USD 42,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:51
US8447411088 USD 48,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:52
US8447411088 USD 48,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:53
US8447411088 USD 48,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:53
US8447411088 USD 48,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:54
US30161N1019 USD 42,58 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:54
US30161N1019 USD 42,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:55:54
US30161N1019 USD 42,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:00
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:56:00
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:32
US83304A1060 USD 43,76 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:33
US83304A1060 USD 43,76 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:34
AN8068571086 USD 22,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:34
US4581401001 USD 47,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:37
US83304A1060 USD 43,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:41
US8447411088 USD 48,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:41
US8447411088 USD 48,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:53:42
US8447411088 USD 48,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:50:58
US56585A1025 USD 42,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:50:59
US4581401001 USD 47,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:50:59
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:00
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:00
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:01
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:01
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:02
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:04
US8447411088 USD 48,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:06
US4581401001 USD 47,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:08
US83304A1060 USD 43,83 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:09
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:10
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:12
US30161N1019 USD 42,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:12
US30161N1019 USD 42,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:14
US30231G1022 USD 41,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:14
US30231G1022 USD 41,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:16
US2473617023 USD 40,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:18
AN8068571086 USD 22,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:25
US90184L1026 USD 44,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:26
US90184L1026 USD 44,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:52
US2473617023 USD 40,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:54
US30231G1022 USD 41,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:55
US30231G1022 USD 41,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:57
US83304A1060 USD 43,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:51:58
US83304A1060 USD 43,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:50:56
US56585A1025 USD 42,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:50:56
US56585A1025 USD 42,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:50:57
US56585A1025 USD 42,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:58
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:59
US92552V1008 USD 16,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:00
US4581401001 USD 47,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:01
US4581401001 USD 47,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:04
US30231G1022 USD 41,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:07
US30161N1019 USD 42,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:07
US30161N1019 USD 42,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:13
BMG5876H1051 USD 44,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:14
US4581401001 USD 47,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:15
US30231G1022 USD 41,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:16
US4581401001 USD 47,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:16
US30161N1019 USD 42,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:17
US30161N1019 USD 42,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:17
BMG5876H1051 USD 44,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:24
US4581401001 USD 47,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:25
US83304A1060 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:26
US83304A1060 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:26
US83304A1060 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:27
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:28
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:28
US90184L1026 USD 44,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:28
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:29
US90184L1026 USD 44,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:37
US83304A1060 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:37
US83304A1060 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:38
US83304A1060 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:39
US90184L1026 USD 44,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:44
US56585A1025 USD 42,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:45
US56585A1025 USD 42,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:45
US56585A1025 USD 42,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:48:46
US56585A1025 USD 42,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:00
US9314271084 USD 38,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:03
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:04
US3696041033 USD 10,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:05
US3453708600 USD 9,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:07
US3453708600 USD 9,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:08
US3453708600 USD 9,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:10
US2937921078 USD 20,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:11
US2937921078 USD 20,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:13
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:14
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:14
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:56
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:57
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:57
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:58
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:47:58
US9314271084 USD 38,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:46:08
US88034P1093 USD 16,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:46:19
US9314271084 USD 38,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:00
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:06
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:06
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:06
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:07
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:07
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:08
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:08
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:10
US2937921078 USD 20,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:10
US2937921078 USD 20,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:14
US92552V1008 USD 16,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:16
US88034P1093 USD 16,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:20
US3696041033 USD 10,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:21
US3696041033 USD 10,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:23
US3453708600 USD 9,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:23
US3453708600 USD 9,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:24
US3453708600 USD 9,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:25
US9314271084 USD 38,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:26
US9314271084 USD 38,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:44:26
US9314271084 USD 38,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:41
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:42
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:42
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:43
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:44
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:45
US3379321074 USD 27,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:45
US3379321074 USD 27,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:46
US3379321074 USD 27,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:46
US3379321074 USD 27,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:43:57
US48251W1045 USD 38,46 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:42:07
US2193501051 USD 37,51 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:42:08
US2193501051 USD 37,52 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:26
US04650Y1001 USD 17,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:27
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:28
US3379321074 USD 27,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:29
AN8068571086 USD 22,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:30
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:31
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:31
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:31
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:41:32
US2937921078 USD 20,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:40:24
US0937121079 USD 24,46 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:40:25
US0937121079 USD 24,46 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:40:26
US3379321074 USD 27,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:40:26
US3379321074 USD 27,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:40:30
PA1436583006 USD 19,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:39:01
US48251W1045 USD 38,46 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:39:05
US46267X1081 USD 22,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:39:20
US0937121079 USD 24,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:37:59
US3453708600 USD 9,37 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:00
US3453708600 USD 9,38 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:00
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:01
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:01
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:01
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:02
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:02
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:03
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:03
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:04
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:09
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:11
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:12
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:12
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:13
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:13
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:13
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:14
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:14
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:22
US04650Y1001 USD 17,68 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:25
PA1436583006 USD 19,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:27
US2937921078 USD 20,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:30
AN8068571086 USD 22,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:33
US0937121079 USD 24,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:35
US46267X1081 USD 22,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:38
US3379321074 USD 27,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:39
US3379321074 USD 27,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:40
US3379321074 USD 27,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:46
US9621661043 USD 29,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:38:50
US9621661043 USD 29,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:37:58
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:37:58
US3453708600 USD 9,38 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:18
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:18
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:19
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:19
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:20
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:20
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:28
US49456B1017 USD 14,9 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:28
US49456B1017 USD 14,9 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:33
US3453708600 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:33
US3453708600 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:35:33
US3453708600 USD 9,36 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:03
PA1436583006 USD 19,87 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:04
PA1436583006 USD 19,87 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:05
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:06
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:07
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:07
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:08
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:08
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:09
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:09
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:10
US3696041033 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:12
US49456B1017 USD 14,9 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:33:13
US49456B1017 USD 14,9 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:18
PA1436583006 USD 19,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:19
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:19
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:19
PA1436583006 USD 19,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:20
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:20
PA1436583006 USD 19,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:21
PA1436583006 USD 19,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:23
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:24
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:29
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:30
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:30
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:30
PA1436583006 USD 19,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:31
PA1436583006 USD 19,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:31
PA1436583006 USD 19,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:32
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:32
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:32
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:35
PA1436583006 USD 19,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:36
PA1436583006 USD 19,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:36
PA1436583006 USD 19,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:37
PA1436583006 USD 19,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:38
PA1436583006 USD 19,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:38
PA1436583006 USD 19,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:42
PA1436583006 USD 19,84 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:46
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:47
PA1436583006 USD 19,84 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:31:47
US3696041033 USD 10,43 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:27
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:27
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:28
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:29
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:29
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:32
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:33
PA1436583006 USD 19,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:33
PA1436583006 USD 19,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:34
PA1436583006 USD 19,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:34
PA1436583006 USD 19,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:34
PA1436583006 USD 19,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:35
PA1436583006 USD 19,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:46
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:50
US9497461015 USD 28,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:50
US9497461015 USD 28,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:51
US9497461015 USD 28,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:52
US9497461015 USD 28,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:53
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:53
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:54
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:54
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:55
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:28:55
PA1436583006 USD 19,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:07
US00206R1023 USD 29,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:08
US00206R1023 USD 29,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:09
PA1436583006 USD 19,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:12
US00206R1023 USD 29,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:16
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:17
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:17
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:17
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:27:18
US9497461015 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:26:21
US22052L1044 USD 38,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:26:22
US0605051046 USD 28,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:26:25
PA1436583006 USD 19,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:26:26
PA1436583006 USD 19,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:26:26
PA1436583006 USD 19,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:26:26
PA1436583006 USD 19,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:25:19
US1630921096 USD 36,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:25:19
US1630921096 USD 36,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:25:22
PA1436583006 USD 19,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:25:23
PA1436583006 USD 19,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:24:50
US89832Q1094 USD 48,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:24:50
US89832Q1094 USD 48,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:24:53
PA1436583006 USD 19,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:24:54
PA1436583006 USD 19,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:09
US8447411088 USD 48,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:10
US8447411088 USD 48,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:10
US8447411088 USD 48,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:11
US8447411088 USD 48,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:11
US8447411088 USD 48,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:13
US89832Q1094 USD 48,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:13
US89832Q1094 USD 48,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:16
US8447411088 USD 48,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:18
US22052L1044 USD 38,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:20
US7170811035 USD 36,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:22
US1630921096 USD 36,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:22
US1630921096 USD 36,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:27
US8447411088 USD 48,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:28
US7170811035 USD 36,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:32
US00206R1023 USD 29,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:33
US00206R1023 USD 29,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:33
US00206R1023 USD 29,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:35
US0605051046 USD 28,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:38
US9497461015 USD 28,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:38
US9497461015 USD 28,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:39
US9497461015 USD 28,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:39
US9497461015 USD 28,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:45
PA1436583006 USD 19,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:46
PA1436583006 USD 19,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:23:46
PA1436583006 USD 19,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:39
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:39
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:39
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:40
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:40
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:41
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:41
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:42
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:43
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:43
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:43
US3696041033 USD 10,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:44
US3696041033 USD 10,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:44
US3696041033 USD 10,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:45
US3696041033 USD 10,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:45
US3696041033 USD 10,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:45
US3696041033 USD 10,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:46
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:46
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:46
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:47
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:47
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:48
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:49
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:49
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:50
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:50
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:51
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:52
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:52
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:56
US8447411088 USD 48,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:56
US8447411088 USD 48,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:56
US8447411088 USD 48,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:57
US8447411088 USD 48,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:22:57
US8447411088 USD 48,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:20:40
US5007541064 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:20:41
US5007541064 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:20:44
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:20:44
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:20:45
US3696041033 USD 10,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:58
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:58
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:58
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:59
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:59
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:17:04
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:17:04
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:17:05
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:17:05
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:17:05
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:17:06
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:17:08
US3696041033 USD 10,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:36
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:37
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:45
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:46
US3453708600 USD 9,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:54
BMG5876H1051 USD 44,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:55
BMG5876H1051 USD 44,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:55
BMG5876H1051 USD 44,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:16:56
BMG5876H1051 USD 44,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:58
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:58
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:59
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:59
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:59
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:00
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:00
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:00
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:06
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:06
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:37
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:38
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:39
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:39
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:40
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:41
BMG5876H1051 USD 44,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:41
BMG5876H1051 USD 44,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:42
BMG5876H1051 USD 44,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:15:42
BMG5876H1051 USD 44,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:01
US0937121079 USD 24,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:02
US30231G1022 USD 41,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:02
US30231G1022 USD 41,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:02
US30231G1022 USD 41,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:03
US30231G1022 USD 41,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:04
US30231G1022 USD 41,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:04
US30231G1022 USD 41,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:04
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:05
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:05
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:05
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:06
US49456B1017 USD 14,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:08
US88034P1093 USD 16,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:09
US88034P1093 USD 16,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:11
US49456B1017 USD 14,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:11
US49456B1017 USD 14,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:15
US3696041033 USD 10,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:15
US3696041033 USD 10,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:18
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:18
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:20
US5007541064 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:21
US5007541064 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:22
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:22
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:23
US5010441013 USD 32,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:24
US1011371077 USD 33,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:25
US1011371077 USD 33,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:25
US1011371077 USD 33,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:51
US1011371077 USD 33,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:51
US1011371077 USD 33,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:52
US1011371077 USD 33,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:54
US49456B1017 USD 14,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:55
US49456B1017 USD 14,94 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:13:58
US0937121079 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:13:59
US0937121079 USD 24,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:00
US0937121079 USD 24,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:01
US0937121079 USD 24,31 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:14:01
US0937121079 USD 24,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:10:25
AN8068571086 USD 22,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:10:26
AN8068571086 USD 22,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:10:29
US0937121079 USD 24,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:10:30
US0937121079 USD 24,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:10:30
US0937121079 USD 24,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:00
US6516391066 USD 57,46 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:02
US30231G1022 USD 41,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:04
US30231G1022 USD 41,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:05
US0268747849 USD 40,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:06
US30231G1022 USD 41,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:06
US30231G1022 USD 41,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:07
US30231G1022 USD 41,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:07
US30231G1022 USD 41,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:07
US30231G1022 USD 41,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:08
US30231G1022 USD 41,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:34
US83088V1026 USD 29,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:35
US83088V1026 USD 29,28 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:36
US83088V1026 USD 29,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:36
US83088V1026 USD 29,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:41
AN8068571086 USD 22,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:41
AN8068571086 USD 22,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:44
US0937121079 USD 24,21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:44
US0937121079 USD 24,21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:44
US0937121079 USD 24,21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:48
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:48
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:48
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:49
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:09:49
US49456B1017 USD 14,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:08:15
US30231G1022 USD 41,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:08:15
US30231G1022 USD 41,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:08:16
US30231G1022 USD 41,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:08:17
US83088V1026 USD 29,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:08:18
US83088V1026 USD 29,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:08:26
US30231G1022 USD 41,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:07:41
US0268747849 USD 40,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:07:42
GB00BDCPN049 USD 44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:07:44
US83088V1026 USD 29,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:07:45
US30231G1022 USD 41,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:07:46
US30231G1022 USD 41,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:07:46
US30231G1022 USD 41,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:28
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:29
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:29
US83088V1026 USD 29,24 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:29
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:30
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:31
US0268747849 USD 40,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:32
US83088V1026 USD 29,24 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:36
US30231G1022 USD 41,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:40
US0268747849 USD 40,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:06:46
GB00BDCPN049 USD 44,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:17
US3696041033 USD 10,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:18
US3696041033 USD 10,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:18
US3696041033 USD 10,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:18
US3696041033 USD 10,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:19
US3696041033 USD 10,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:20
US3696041033 USD 10,49 2.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:21
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:21
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:22
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:23
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:23
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:23
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:25
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:25
US83088V1026 USD 29,24 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:25
US83088V1026 USD 29,25 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:26
US83088V1026 USD 29,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:26
US83088V1026 USD 29,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:30
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:30
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:31
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:32
US83088V1026 USD 29,24 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:34
US83088V1026 USD 29,25 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:34
US83088V1026 USD 29,25 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:35
US83088V1026 USD 29,25 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:04:35
US83088V1026 USD 29,25 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:03
US3696041033 USD 10,49 2.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:07
US83088V1026 USD 29,28 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:36
US83088V1026 USD 29,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:52
US3696041033 USD 10,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:53
US3696041033 USD 10,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:53
US3696041033 USD 10,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:54
US3696041033 USD 10,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:03:54
US3696041033 USD 10,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:49
US3696041033 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:50
US3696041033 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:50
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:50
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:51
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:51
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:52
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:52
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:52
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:53
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:55
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:55
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:56
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:58
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:02:59
US3696041033 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:01:01
US3696041033 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:01:01
US3696041033 USD 10,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:01:05
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:01:06
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:01:06
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:01:06
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:54
US3453708600 USD 9,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:54
US3453708600 USD 9,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:55
US3453708600 USD 9,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:55
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:55
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:56
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:56
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:57
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
19:00:57
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:59:41
US3696041033 USD 10,48 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:59:42
US3696041033 USD 10,48 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:59:42
US3696041033 USD 10,48 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:59:49
US3696041033 USD 10,47 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:59:50
US3696041033 USD 10,47 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:59:51
US3696041033 USD 10,47 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:36
US49456B1017 USD 15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:37
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:38
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:39
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:40
US3453708600 USD 9,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:40
US3453708600 USD 9,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:40
US3453708600 USD 9,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:44
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:44
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:44
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:45
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:57:49
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:24
US5010441013 USD 32,87 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:24
US5010441013 USD 32,87 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:24
US83088V1026 USD 29,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:25
US83088V1026 USD 29,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:25
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:26
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:26
US49456B1017 USD 15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:27
US5010441013 USD 32,87 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:30
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:30
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:33
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:33
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:34
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:34
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:35
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:35
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:36
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:36
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:37
US3696041033 USD 10,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:39
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:40
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:40
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:40
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:41
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:41
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:42
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:42
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:55:42
US3453708600 USD 9,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:53:58
US1011371077 USD 33,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:53:59
US5010441013 USD 32,86 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:53:59
US5010441013 USD 32,86 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:53:56
US1011371077 USD 33,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:35
US0605051046 USD 28,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:36
US0605051046 USD 28,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:37
US0605051046 USD 28,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:37
US0605051046 USD 28,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:37
US0605051046 USD 28,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:39
US0605051046 USD 28,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:39
US83088V1026 USD 29,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:40
US83088V1026 USD 29,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:43
US5010441013 USD 32,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:44
US1011371077 USD 33,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:45
US1011371077 USD 33,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:50
US49456B1017 USD 15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:50
US49456B1017 USD 15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:52:51
US49456B1017 USD 15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:51:02
US3379321074 USD 27,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:51:04
US0605051046 USD 28,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:50:22
US9497461015 USD 28,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:50:23
US9497461015 USD 28,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:50:24
US0605051046 USD 28,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:50:52
US25470F1049 USD 27,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:50:53
US25470F1049 USD 27,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:50:53
US25470F1049 USD 27,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:50:55
US0605051046 USD 28,56 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:26
US00206R1023 USD 29,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:27
US00206R1023 USD 29,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:28
US00206R1023 USD 29,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:28
US00206R1023 USD 29,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:29
US00206R1023 USD 29,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:29
US00206R1023 USD 29,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:30
US00206R1023 USD 29,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:31
US00206R1023 USD 29,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:32
US0605051046 USD 28,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:32
US0605051046 USD 28,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:33
US0605051046 USD 28,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:35
US25470F1049 USD 27,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:36
US25470F1049 USD 27,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:39
US25470F1049 USD 27,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:41
US9497461015 USD 28,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:42
US9497461015 USD 28,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:49:46
US3379321074 USD 27,49 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:48:16
US00206R1023 USD 29,28 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:47:52
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:47:54
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:47:56
US00206R1023 USD 29,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:59
US00206R1023 USD 29,32 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:46:45
US3379321074 USD 27,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:46:46
US3379321074 USD 27,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:46:47
US3379321074 USD 27,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:46:48
US3379321074 USD 27,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:46:51
US00206R1023 USD 29,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:46:51
US00206R1023 USD 29,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:46:52
US00206R1023 USD 29,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:47:00
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:47:00
US49456B1017 USD 15,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:03
US01609W1027 USD 277,13 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:48
US6092071058 USD 57,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:49
US6092071058 USD 57,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:49
US6092071058 USD 57,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:49
US6092071058 USD 57,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:50
US6092071058 USD 57,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:50
US6092071058 USD 57,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:50
US49456B1017 USD 15,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:51
US6092071058 USD 57,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:51
US6092071058 USD 57,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:53
US3379321074 USD 27,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:53
US3379321074 USD 27,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:53
US3379321074 USD 27,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:54
US3379321074 USD 27,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:58
US00206R1023 USD 29,33 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:45:58
US00206R1023 USD 29,32 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:44:32
US49456B1017 USD 15,03 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:43:00
US1011371077 USD 33,81 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:43:01
US6092071058 USD 57,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:43:01
US6092071058 USD 57,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:43:02
US6092071058 USD 57,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:43:02
US6092071058 USD 57,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:43:02
US6092071058 USD 57,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:43:15
US6092071058 USD 57,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:00
US6092071058 USD 57,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:00
US6092071058 USD 57,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:39
US83088V1026 USD 29,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:40
US83088V1026 USD 29,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:40
US83088V1026 USD 29,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:43
US6092071058 USD 57,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:54
US6092071058 USD 57,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:56
BMG5876H1051 USD 44,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:58
BMG5876H1051 USD 44,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:58
BMG5876H1051 USD 44,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:58
US83088V1026 USD 29,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:42:59
US1011371077 USD 33,81 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:01
US89832Q1094 USD 48,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:02
US89832Q1094 USD 48,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:02
US89832Q1094 USD 48,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:05
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:06
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:06
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:07
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:08
US89832Q1094 USD 48,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:09
US89832Q1094 USD 48,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:09
US89832Q1094 USD 48,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:10
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:12
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:12
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:13
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:13
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:13
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:14
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:14
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:20
US68389X1054 USD 57,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:22
US2605571031 USD 57,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:23
US0010551028 USD 46,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:25
US20825C1045 USD 44,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:27
US9029733048 USD 44,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:28
US9029733048 USD 44,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:29
US20825C1045 USD 44,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:32
US0605051046 USD 28,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:37
US9029733048 USD 44,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:38
US9029733048 USD 44,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:39
US0010551028 USD 46,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:39
US68389X1054 USD 57,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:39
US0605051046 USD 28,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:43
US2605571031 USD 57,74 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:44
US20825C1045 USD 44,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:44
US20825C1045 USD 44,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:49
US83088V1026 USD 29,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:49
US83088V1026 USD 29,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:49
US83088V1026 USD 29,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:50
US83088V1026 USD 29,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:51
US1011371077 USD 33,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:52
US1011371077 USD 33,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:57
BMG5876H1051 USD 44,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:57
BMG5876H1051 USD 44,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:58
BMG5876H1051 USD 44,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:51
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:53
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:54
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:54
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:54
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:55
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:55
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:55
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:56
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:56
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:56
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:57
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:57
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:57
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:58
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:58
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:58
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:59
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:40:59
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:00
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:00
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:41:00
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:39:57
US01609W1027 USD 277,14 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:37:03
US4404521001 USD 47,82 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:34:00
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:34:01
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:34:01
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:34:02
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:34:02
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:34:03
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:34:03
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:33:57
US1630921096 USD 36,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:33:58
US1630921096 USD 36,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:33:59
US1630921096 USD 36,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:23
US22052L1044 USD 38,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:23
US22052L1044 USD 38,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:24
US22052L1044 USD 38,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:24
US22052L1044 USD 38,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:24
US22052L1044 USD 38,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:25
US22052L1044 USD 38,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:28
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:28
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:29
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:29
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:29
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:30
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:30
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:30
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:31
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:31
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:31
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:32
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:32
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:32
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:33
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:33
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:43
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:43
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:45
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:45
US3696041033 USD 10,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:48
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:48
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:32:49
US49456B1017 USD 15,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:30:00
US90353T1007 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:30:07
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:30:07
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:30:07
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:30:08
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:28:48
US2383371091 USD 26,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:28:54
US22052L1044 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:27:03
US7170811035 USD 36,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:27:04
US7170811035 USD 36,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:27:07
US22052L1044 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:27:07
US22052L1044 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:27:50
US01609W1027 USD 276,82 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:15
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:16
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:16
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:16
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:17
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:17
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:17
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:18
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:18
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:19
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:19
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:22
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:23
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:23
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:24
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:24
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:24
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:25
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:25
US2383371091 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:26
US2383371091 USD 26,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:27
US90353T1007 USD 51,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:29
US22052L1044 USD 38,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:30
US22052L1044 USD 38,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:32
US22052L1044 USD 38,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:34
US7170811035 USD 36,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:35
US7170811035 USD 36,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:37
US1630921096 USD 36,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:37
US1630921096 USD 36,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:37
US1630921096 USD 36,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:42
US49456B1017 USD 15,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:43
US49456B1017 USD 15,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:43
US49456B1017 USD 15,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:43
US49456B1017 USD 15,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:45
US3696041033 USD 10,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:46
US3696041033 USD 10,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:46
US3696041033 USD 10,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:26:46
US3696041033 USD 10,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:10
US4404521001 USD 47,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:11
US4404521001 USD 47,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:12
US4404521001 USD 47,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:13
US4404521001 USD 47,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:14
US4404521001 USD 47,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:16
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:17
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:17
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:18
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:18
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:18
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:19
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:19
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:23:20
US2383371091 USD 26,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:21:11
US90184L1026 USD 45,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:21:12
BMG5876H1051 USD 44,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:21:13
US4404521001 USD 47,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:21:14
US4404521001 USD 47,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:20:08
BMG5876H1051 USD 44,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:20:10
US90184L1026 USD 45,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:20:13
US4404521001 USD 47,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:20:14
US4404521001 USD 47,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:20:14
US4404521001 USD 47,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:17
US01609W1027 USD 277,11 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:30
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:30
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:31
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:31
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:31
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:32
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:32
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:32
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:33
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:33
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:34
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:34
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:34
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:35
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:35
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:35
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:36
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:36
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:36
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:37
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:37
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:38
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:38
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:39
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:39
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:40
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:42
US2383371091 USD 26,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:42
US2383371091 USD 26,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:43
US2383371091 USD 26,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:43
US2383371091 USD 26,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:44
US2383371091 USD 26,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:44
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:44
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:45
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:19:51
US88034P1093 USD 16,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:14
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:16
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:16
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:17
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:17
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:21
US88034P1093 USD 16,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:21
US88034P1093 USD 16,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:22
US88034P1093 USD 16,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:22
US88034P1093 USD 16,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:22
US88034P1093 USD 16,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:23
US88034P1093 USD 16,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:23
US88034P1093 USD 16,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:23
US88034P1093 USD 16,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:24
US88034P1093 USD 16,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:24
US88034P1093 USD 16,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:24
US88034P1093 USD 16,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:25
US88034P1093 USD 16,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:17:30
US2383371091 USD 26,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:14
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:15
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:15
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:16
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:16
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:16
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:17
US2383371091 USD 26,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:17
US02209S1033 USD 41,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:18
US02209S1033 USD 41,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:20
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:21
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:21
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:21
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:22
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:22
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:22
US88034P1093 USD 16,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:26
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:27
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:15:27
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:13:00
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:13:01
US88034P1093 USD 16,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:13:01
US88034P1093 USD 16,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:02
US02209S1033 USD 41,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:05
US2383371091 USD 26,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:06
US2383371091 USD 26,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:07
US2383371091 USD 26,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:07
US2383371091 USD 26,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:08
US2383371091 USD 26,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:08
US2383371091 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:09
US2383371091 USD 26,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:18
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:18
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:19
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:49
US26875P1012 USD 54,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:11:59
US26875P1012 USD 54,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:11:59
US26875P1012 USD 54,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:01
US02209S1033 USD 41,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:12:01
US02209S1033 USD 41,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:08:02
US02209S1033 USD 41,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:08:02
US02209S1033 USD 41,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:08:02
US02209S1033 USD 41,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:08:03
US02209S1033 USD 41,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:08:03
US02209S1033 USD 41,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:07:58
US0605051046 USD 28,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:07:58
US26875P1012 USD 54,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:07:59
US26875P1012 USD 54,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:07:59
US26875P1012 USD 54,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:06:52
US26875P1012 USD 54,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:06:53
US26875P1012 USD 54,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:06:53
US26875P1012 USD 54,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:00
US04650Y1001 USD 17,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:01
US04650Y1001 USD 17,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:06
US30231G1022 USD 41,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:07
US30231G1022 USD 41,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:08
US04650Y1001 USD 17,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:09
US04650Y1001 USD 17,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:10
US2786421030 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:11
US2786421030 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:04:14
US26875P1012 USD 54,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:14
GB00BDCPN049 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:15
GB00BDCPN049 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:15
GB00BDCPN049 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:15
GB00BDCPN049 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:16
US30161N1019 USD 42,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:16
US30161N1019 USD 42,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:17
US90353T1007 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:32
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:34
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:34
US00206R1023 USD 29,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:35
US00206R1023 USD 29,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:35
US3379321074 USD 27,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:36
US3379321074 USD 27,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:36
US3696041033 USD 10,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:36
US3696041033 USD 10,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:39
US2786421030 USD 51,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:40
US2786421030 USD 51,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:41
US26875P1012 USD 54,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:42
US26875P1012 USD 54,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:43
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:44
US02209S1033 USD 41,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:45
US30231G1022 USD 41,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:46
US30231G1022 USD 41,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:52
US0605051046 USD 28,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:55
US2383371091 USD 26,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:57
US88034P1093 USD 16,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:03:58
US88034P1093 USD 16,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:22
US89832Q1094 USD 48,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:23
US89832Q1094 USD 48,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:24
US89832Q1094 USD 48,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:24
US8085131055 USD 49,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:25
US8085131055 USD 49,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:26
US8085131055 USD 49,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:27
US8085131055 USD 49,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:27
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:27
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:28
US3119001044 USD 48,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:28
US3119001044 USD 48,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:29
US3119001044 USD 48,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:31
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:31
US88034P1093 USD 16,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:32
US3696041033 USD 10,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:33
US3696041033 USD 10,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:34
US00206R1023 USD 29,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:35
US00206R1023 USD 29,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:36
US3379321074 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:36
US3379321074 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:38
US30161N1019 USD 42,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:38
US30161N1019 USD 42,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:39
GB00BDCPN049 USD 44,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:40
GB00BDCPN049 USD 44,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:40
GB00BDCPN049 USD 44,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:40
GB00BDCPN049 USD 44,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
18:01:43
US90353T1007 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:02
US89832Q1094 USD 48,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:02
US89832Q1094 USD 48,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:02
US89832Q1094 USD 48,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:06
US3119001044 USD 48,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:06
US3119001044 USD 48,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:06
US3119001044 USD 48,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:09
US8085131055 USD 49,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:09
US8085131055 USD 49,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:09
US8085131055 USD 49,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:10
US8085131055 USD 49,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:12
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:58:13
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:54
US83304A1060 USD 44,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:55
US90184L1026 USD 45,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:55
US90184L1026 USD 45,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:56
US90184L1026 USD 45,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:56
US83304A1060 USD 44,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:57
US83304A1060 USD 44,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:57
US4581401001 USD 46,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:58
US83304A1060 USD 44,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:58
US83304A1060 USD 44,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:58
US83304A1060 USD 44,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:57:59
US83304A1060 USD 44,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:55:05
US4581401001 USD 46,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:55:06
US4581401001 USD 46,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:55:07
US4581401001 USD 46,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:55:10
US83304A1060 USD 43,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:55:10
US83304A1060 USD 43,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:55:11
US83304A1060 USD 43,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:25
US56585A1025 USD 41,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:26
US56585A1025 USD 41,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:26
US56585A1025 USD 41,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:27
US56585A1025 USD 41,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:28
US30161N1019 USD 42,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:28
US30161N1019 USD 42,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:29
US30161N1019 USD 42,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:30
US17275R1023 USD 42,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:30
US17275R1023 USD 42,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:33
US49456B1017 USD 15,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:34
US49456B1017 USD 15,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:34
US49456B1017 USD 15,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:35
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:35
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:36
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:36
US00206R1023 USD 29,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:36
US00206R1023 USD 29,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:39
US89832Q1094 USD 48,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:39
US89832Q1094 USD 48,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:41
US4581401001 USD 46,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:41
US4581401001 USD 46,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:41
US4581401001 USD 46,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:42
US4581401001 USD 46,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:45
US89832Q1094 USD 48,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:49
US89832Q1094 USD 48,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:53
US90184L1026 USD 45,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:53
US90184L1026 USD 45,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:54
US90184L1026 USD 45,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:56
US83304A1060 USD 44,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:56
US83304A1060 USD 44,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:56
US83304A1060 USD 44,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:53:57
US83304A1060 USD 44,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:58
US30161N1019 USD 42,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:59
US30161N1019 USD 42,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:59
US30161N1019 USD 42,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:48:00
US17275R1023 USD 42,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:48:01
US17275R1023 USD 42,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:48:38
US92552V1008 USD 16,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:48:41
US92552V1008 USD 16,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:48:41
US92552V1008 USD 16,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:48:45
US56585A1025 USD 41,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:48:45
US56585A1025 USD 41,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:09
US98850P1093 USD 60,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:10
US98850P1093 USD 60,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:10
US98850P1093 USD 60,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:11
US98850P1093 USD 60,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:11
US98850P1093 USD 60,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:11
US98850P1093 USD 60,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:12
US98850P1093 USD 60,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:12
US98850P1093 USD 60,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:12
US98850P1093 USD 60,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:13
US98850P1093 USD 60,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:19
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:20
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:20
US3453708600 USD 9,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:23
US49456B1017 USD 15,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:23
US49456B1017 USD 15,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:23
US49456B1017 USD 15,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:25
US92552V1008 USD 16,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:25
US92552V1008 USD 16,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:25
US92552V1008 USD 16,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:27
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:27
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:28
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:28
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:29
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:29
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:29
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:30
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:30
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:31
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:31
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:33
US00206R1023 USD 29,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:34
US00206R1023 USD 29,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:43
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:45
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:45
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:46
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:47
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:49
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:49
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:50
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:51
US35137L1052 USD 29,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:52
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:53
US35137L1052 USD 29,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:56
US56585A1025 USD 41,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:47:57
US56585A1025 USD 41,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:25
US3379321074 USD 27,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:26
US22052L1044 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:26
US22052L1044 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:26
US3696041033 USD 10,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:27
US4581401001 USD 46,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:28
US4581401001 USD 46,9 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:29
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:29
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:29
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:30
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:32
US98850P1093 USD 60,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:32
US98850P1093 USD 60,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:33
US98850P1093 USD 60,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:33
US98850P1093 USD 60,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:33
US98850P1093 USD 60,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:34
US98850P1093 USD 60,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:34:34
US98850P1093 USD 60,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:30:02
US22052L1044 USD 38,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:30:03
US22052L1044 USD 38,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:30:09
US3696041033 USD 10,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:45
GB00BDCPN049 USD 44,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:46
US56585A1025 USD 41,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:48
GB00BDCPN049 USD 44,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:49
GB00BDCPN049 USD 44,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:54
US4581401001 USD 46,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:54
US4581401001 USD 46,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:56
US98850P1093 USD 60,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:57
US98850P1093 USD 60,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:29:57
US98850P1093 USD 60,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:04
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:05
US56585A1025 USD 41,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:05
US56585A1025 USD 41,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:05
US56585A1025 USD 41,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:06
GB00BDCPN049 USD 44,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:06
GB00BDCPN049 USD 44,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:08
US56585A1025 USD 41,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:10
US3379321074 USD 27,68 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:13
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:13
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:14
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:14
US00206R1023 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:18
GB00BDCPN049 USD 44,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:21
GB00BDCPN049 USD 44,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:28:21
GB00BDCPN049 USD 44,38 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:25:19
GB00BDCPN049 USD 44,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:25:21
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:25:21
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:25:22
US3453708600 USD 9,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:25:25
US56585A1025 USD 41,92 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:17
US56585A1025 USD 42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:17
GB00BDCPN049 USD 44,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:18
US56585A1025 USD 42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:18
US56585A1025 USD 42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:19
GB00BDCPN049 USD 44,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:19
GB00BDCPN049 USD 44,43 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:20
GB00BDCPN049 USD 44,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:20
GB00BDCPN049 USD 44,42 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:24
US56585A1025 USD 41,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:24
US56585A1025 USD 41,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:28
GB00BDCPN049 USD 44,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:29
GB00BDCPN049 USD 44,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:29
GB00BDCPN049 USD 44,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:35
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:35
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:36
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:22:37
US3453708600 USD 9,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:21:33
US88034P1093 USD 16,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:21:34
US88034P1093 USD 16,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:20:37
US88034P1093 USD 16,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:20:37
US88034P1093 USD 16,33 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:00
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:00
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:01
US30161N1019 USD 42,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:04
US56585A1025 USD 42,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:04
US56585A1025 USD 42,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:07
GB00BDCPN049 USD 44,55 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:10
GB00BDCPN049 USD 44,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:11
GB00BDCPN049 USD 44,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:18:11
GB00BDCPN049 USD 44,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:17:56
US17275R1023 USD 42,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:17:56
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:17:56
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:17:57
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:17:58
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:17:59
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:17:59
US3696041033 USD 10,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:15:56
US00206R1023 USD 29,35 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:15:56
US3696041033 USD 10,6 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:15:57
US3696041033 USD 10,6 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:00
US56585A1025 USD 42,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:01
US30161N1019 USD 42,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:03
US17275R1023 USD 42,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:04
GB00BDCPN049 USD 44,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:06
US20825C1045 USD 44,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:14
US3696041033 USD 10,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:15
US3696041033 USD 10,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:15
US3696041033 USD 10,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:16
US3696041033 USD 10,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:34
US20825C1045 USD 44,68 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:35
US3696041033 USD 10,6 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:36
US3696041033 USD 10,6 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:36
US3696041033 USD 10,6 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:37
US3696041033 USD 10,6 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:13:58
US83088V1026 USD 29,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:13:59
US83088V1026 USD 29,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:13:59
US83088V1026 USD 29,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:14:00
US83088V1026 USD 29,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:14:23
US3696041033 USD 10,59 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:14:24
US3696041033 USD 10,59 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:14:26
US00206R1023 USD 29,34 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:13:56
US83088V1026 USD 29,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:13:56
US83088V1026 USD 29,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:13:57
US83088V1026 USD 29,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:13:58
US83088V1026 USD 29,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:48
US5007541064 USD 33,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:49
US0640581007 USD 40,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:50
US0010551028 USD 45,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:50
US90184L1026 USD 45,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:52
US83088V1026 USD 29,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:52
US83088V1026 USD 29,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:53
US83088V1026 USD 29,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:53
US83088V1026 USD 29,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:57:54
US83088V1026 USD 29,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:14
US49456B1017 USD 15,01 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:15
US3696041033 USD 10,59 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:16
US3696041033 USD 10,59 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:17
US98986T1088 USD 8,06 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:20
US0382221051 USD 82,59 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:21
US0382221051 USD 82,59 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:23
US0640581007 USD 40,77 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:27
US0010551028 USD 45,77 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:30
US90184L1026 USD 45,21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:33
US5007541064 USD 33,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:34
US83088V1026 USD 29,47 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:35
US83088V1026 USD 29,46 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:55:35
US83088V1026 USD 29,48 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:54:08
US0605051046 USD 28,71 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:54:11
US0605051046 USD 28,73 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:52:03
US98986T1088 USD 8,08 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:47
US7561091049 USD 62,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:47
US7561091049 USD 62,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:48
US7561091049 USD 62,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:48
US7561091049 USD 62,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:48
US7561091049 USD 62,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:49
US7561091049 USD 62,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:49
US7561091049 USD 62,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:53
US3696041033 USD 10,59 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:54
US3696041033 USD 10,59 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:51:56
US49456B1017 USD 15 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:50
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:51
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:51
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:51
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:52
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:52
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:53
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:53
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:53
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:54
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:55
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:56
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:57
US3696041033 USD 10,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:57
US7561091049 USD 62,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:46:58
US7561091049 USD 62,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:01
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:02
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:02
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:02
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:03
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:05
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:05
US3696041033 USD 10,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:05
US3696041033 USD 10,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:06
US3696041033 USD 10,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:08
US7561091049 USD 62,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:08
US7561091049 USD 62,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:12
US3696041033 USD 10,56 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:25
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:25
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:26
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:26
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:27
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:28
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:28
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:29
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:29
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:29
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:30
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:30
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:31
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:33
US01609W1027 USD 275,98 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:44:59
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:01
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:45:01
US3696041033 USD 10,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:43:54
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:43:54
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:42:27
US4404521001 USD 47,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:42:28
US4404521001 USD 47,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:42:28
US4404521001 USD 47,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:42:29
US49456B1017 USD 14,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:42:29
US49456B1017 USD 14,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:42:30
US7561091049 USD 62,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:42:34
US7561091049 USD 62,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:41:38
US0605051046 USD 28,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:41:39
US0605051046 USD 28,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:41:42
US3696041033 USD 10,57 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:41:42
US3696041033 USD 10,57 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:41:43
US3696041033 USD 10,57 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:05
US4404521001 USD 47,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:06
US4404521001 USD 47,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:07
US4404521001 USD 47,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:07
US4404521001 USD 47,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:08
US4404521001 USD 47,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:08
US4404521001 USD 47,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:08
US4404521001 USD 47,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:09
US4404521001 USD 47,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:09
US4404521001 USD 47,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:09
US4404521001 USD 47,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:11
US4404521001 USD 47,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:11
US4404521001 USD 47,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:12
US4404521001 USD 47,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:15
US7561091049 USD 62,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:17
US0605051046 USD 28,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:17
US0605051046 USD 28,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:19
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:19
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:20
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:20
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:21
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:21
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:22
US3696041033 USD 10,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:25
US3696041033 USD 10,57 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:30
US49456B1017 USD 14,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:31
US49456B1017 USD 14,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:40:49
US01609W1027 USD 276,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:00
US89677Q1076 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:01
US89677Q1076 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:02
US89677Q1076 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:03
US89677Q1076 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:04
US89677Q1076 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:06
US4404521001 USD 47,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:06
US4404521001 USD 47,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:07
US4404521001 USD 47,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:07
US4404521001 USD 47,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:28:08
US4404521001 USD 47,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:27:56
US89677Q1076 USD 33,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:27:59
US89677Q1076 USD 33,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:27:59
US89677Q1076 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:23:45
US01609W1027 USD 276,48 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
11:06:57
XS1332331302 EUR 103 160.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:06:41
XS1332331302 EUR 103 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
16:12:40
US5007541064 USD 33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:12:41
US5007541064 USD 33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:12:44
US89677Q1076 USD 33,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:12:47
US4404521001 USD 47,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:04
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:04
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:05
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:05
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:05
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:06
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:06
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:07
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:07
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:07
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:08
US4404521001 USD 48,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:09
US4404521001 USD 48,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:09
US4404521001 USD 48,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:09
US4404521001 USD 48,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:13
US5007541064 USD 33,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:13
US5007541064 USD 33,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:15
US89677Q1076 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:15
US89677Q1076 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:16
US89677Q1076 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:16
US89677Q1076 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:16
US89677Q1076 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:17
US89677Q1076 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:11:17
US89677Q1076 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:10:29
US0079031078 USD 84,9 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:00:39
US88160R1014 USD 546,76 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:33
PA1436583006 USD 19,68 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:52
US56585A1025 USD 42,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:52
US17275R1023 USD 42,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:53
US03768E1055 USD 45,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:55
US30161N1019 USD 42,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:56
US4404521001 USD 48,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:56
US4404521001 USD 48,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:58:56
US4404521001 USD 48,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:57:00
US56585A1025 USD 42,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:57:03
US30161N1019 USD 42,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:57:05
US17275R1023 USD 42,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:57:07
US03768E1055 USD 45,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:56:51
US0255371017 USD 84,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:56:53
US0255371017 USD 84,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:31
US48273U1025 USD 22,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:32
US48273U1025 USD 22,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:33
US48273U1025 USD 22,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:34
US48273U1025 USD 22,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:38
US0255371017 USD 83,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:51:51
US2193501051 USD 37,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:51:51
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:51:52
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:51:53
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:51:55
US4404521001 USD 48,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:51:58
US8574771031 USD 73,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:51:59
US0640581007 USD 39,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:01
US4404521001 USD 48,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:01
US4404521001 USD 48,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:52:01
US4404521001 USD 48,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:04
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:04
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:05
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:05
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:05
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:06
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:06
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:06
US00206R1023 USD 29,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:07
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:07
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:08
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:09
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:09
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:09
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:10
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:10
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:10
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:11
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:14
US0255371017 USD 84,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:16
US8574771031 USD 73,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:18
US4404521001 USD 48,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:18
US4404521001 USD 48,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:19
US4404521001 USD 48,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:21
US2193501051 USD 37,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:22
US0640581007 USD 39,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:24
US48273U1025 USD 22,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:24
US48273U1025 USD 22,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:25
US48273U1025 USD 22,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:25
US48273U1025 USD 22,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:30
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:30
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:49:31
US49456B1017 USD 15,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:43:41
US00206R1023 USD 29,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:02
US1011371077 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:03
US1011371077 USD 33,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:03
US1011371077 USD 33,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:04
US1011371077 USD 33,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:05
US1011371077 USD 33,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:05
US00206R1023 USD 29,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:06
US00206R1023 USD 29,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:06
US00206R1023 USD 29,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:06
US00206R1023 USD 29,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:42:07
US00206R1023 USD 29,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:38
US30161N1019 USD 42,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:39
US30161N1019 USD 42,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:39
US30161N1019 USD 42,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:42
US00206R1023 USD 29,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:43
US00206R1023 USD 29,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:43
US00206R1023 USD 29,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:44
US00206R1023 USD 29,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:44
US00206R1023 USD 29,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:44
US00206R1023 USD 29,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:55
US56585A1025 USD 42,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:56
US56585A1025 USD 42,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:57
US56585A1025 USD 42,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:00
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:01
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:40:01
US00206R1023 USD 29,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:22
US1011371077 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:23
US1011371077 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:23
US1011371077 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:23
US1011371077 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:24
US1011371077 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:24
US1011371077 USD 33,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:24
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:25
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:26
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:26
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:26
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:27
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:27
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:29
US00206R1023 USD 29,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:29
US00206R1023 USD 29,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:30
US00206R1023 USD 29,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:32
US1011371077 USD 33,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:32
US1011371077 USD 33,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:33
US1011371077 USD 33,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:33
US1011371077 USD 33,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:34
US1011371077 USD 33,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:37
US1011371077 USD 33,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:38
US1011371077 USD 33,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:40
US56585A1025 USD 42,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:41
US56585A1025 USD 42,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:42
US56585A1025 USD 42,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:43
US30161N1019 USD 42,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:44
US30161N1019 USD 42,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:39:44
US30161N1019 USD 42,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:34:02
US89677Q1076 USD 33,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:34:07
US17275R1023 USD 42,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:34:11
US1011371077 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:34:12
US1011371077 USD 33,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:06:56
XS2249778247 EUR 102 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
15:33:00
US9485961018 USD 44,21 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:03
US89677Q1076 USD 33,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:05
US30161N1019 USD 42,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:07
US17275R1023 USD 42,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:09
GB00BDCPN049 USD 44,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:21
US30161N1019 USD 42,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:22
US1011371077 USD 33,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:54
GB00BDCPN049 USD 44,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:56
US1011371077 USD 33,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:33:57
US1011371077 USD 33,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:30
US9485961018 USD 44,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:31
US9485961018 USD 44,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:32
US9485961018 USD 44,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:33
US9485961018 USD 44,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:36
US1011371077 USD 33,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:37
US1011371077 USD 33,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:37
US1011371077 USD 33,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:37
US1011371077 USD 33,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:38
US1011371077 USD 33,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:38
US1011371077 USD 33,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:52
US89677Q1076 USD 33,92 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:55
US1011371077 USD 33,77 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:55
US1011371077 USD 33,77 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:56
US1011371077 USD 33,77 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:56
US1011371077 USD 33,77 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:57
US1011371077 USD 33,77 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:58
US1011371077 USD 33,76 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:32:58
US89677Q1076 USD 33,91 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
17:16:30
CAP AND FLOOR21833 USD 185.000 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
15:31:25
US26875P1012 USD 52,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:31:25
US1011371077 USD 33,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:31:26
US1011371077 USD 33,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:31:36
US9485961018 USD 44,26 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:38
US90353T1007 USD 51,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:38
US90353T1007 USD 51,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:39
US90353T1007 USD 51,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:40
US90353T1007 USD 51,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:45
US1011371077 USD 33,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:45
US1011371077 USD 33,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:46
US1011371077 USD 33,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:46
US1011371077 USD 33,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:46
US1011371077 USD 33,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:27:47
US1011371077 USD 33,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:18
US1011371077 USD 33,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:18
US1011371077 USD 33,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:19
US1011371077 USD 33,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:19
US1011371077 USD 33,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:20
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:20
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:21
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:21
US04650Y1001 USD 17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:21
US04650Y1001 USD 17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:22
US46267X1081 USD 22,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:22
US46267X1081 USD 22,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:23
US46267X1081 USD 22,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:23
US46267X1081 USD 22,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:24
US46267X1081 USD 22,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:25
US46267X1081 USD 22,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:29
US88034P1093 USD 16,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:29
US88034P1093 USD 16,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:30
US88034P1093 USD 16,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:30
US88034P1093 USD 16,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:30
US88034P1093 USD 16,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:31
US9314271084 USD 38,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:31
US2193501051 USD 37,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:34
US1011371077 USD 33,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:34
US1011371077 USD 33,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:36
US9485961018 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:36
US9485961018 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:37
US9485961018 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:37
US9485961018 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:39
US90353T1007 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:39
US90353T1007 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:39
US90353T1007 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:40
US90353T1007 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:26:41
US26875P1012 USD 52,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:03
US04650Y1001 USD 17,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:04
US04650Y1001 USD 17,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:04
US04650Y1001 USD 17,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:05
US04650Y1001 USD 17,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:05
US04650Y1001 USD 17,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:06
US04650Y1001 USD 17,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:06
US04650Y1001 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:06
US04650Y1001 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:07
US04650Y1001 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:07
US04650Y1001 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:08
US04650Y1001 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:08
US04650Y1001 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:09
US04650Y1001 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:09
US04650Y1001 USD 17,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:09
US04650Y1001 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:10
US04650Y1001 USD 17,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:10
US04650Y1001 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:11
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:11
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:11
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:12
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:12
US04650Y1001 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:13
US04650Y1001 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:14
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:14
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:14
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:15
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:15
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:16
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:17
US04650Y1001 USD 17,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:18
US04650Y1001 USD 17,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:18
US04650Y1001 USD 17,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:18
US04650Y1001 USD 17,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:19
US04650Y1001 USD 17,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:23
US9314271084 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:25
US2193501051 USD 37,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:27
US1011371077 USD 33,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:27
US1011371077 USD 33,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:27
US1011371077 USD 33,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:28
US1011371077 USD 33,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:29
US46267X1081 USD 22,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:30
US46267X1081 USD 22,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:30
US46267X1081 USD 22,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:31
US46267X1081 USD 22,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:31
US46267X1081 USD 22,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:31
US46267X1081 USD 22,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:35
US88034P1093 USD 16,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:36
US88034P1093 USD 16,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:36
US88034P1093 USD 16,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:36
US88034P1093 USD 16,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:37
US88034P1093 USD 16,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:24:48
US04650Y1001 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:18:14
US70450Y1038 USD 202,78 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:17:24
US04650Y1001 USD 17,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:09
US9485961018 USD 44,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:14
US9485961018 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:15
US9485961018 USD 44,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:16
US9485961018 USD 44,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:17
US9485961018 USD 44,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:20
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:20
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:20
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:21
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:21
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:22
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:22
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:22
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:23
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:23
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:23
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:16:24
US04650Y1001 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:39
US9485961018 USD 44,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:40
US9485961018 USD 44,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:41
US04650Y1001 USD 17,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:41
US04650Y1001 USD 17,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:41
US04650Y1001 USD 17,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:42
US04650Y1001 USD 17,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:42
US04650Y1001 USD 17,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:14:56
US88160R1014 USD 537,9 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:56
US00206R1023 USD 29,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:57
US00206R1023 USD 29,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:13:10
US25470F1049 USD 27,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:13:11
US3453708600 USD 9,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:13:14
US9485961018 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:13:15
US9485961018 USD 44,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:05
US92826C8394 USD 212,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:05
US92826C8394 USD 212,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:05
US92826C8394 USD 212,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:05
US92826C8394 USD 212,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:11
US3379321074 USD 27,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:12
US3379321074 USD 27,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:12
US3379321074 USD 27,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:13
US3379321074 USD 27,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:13
US3379321074 USD 27,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:14
US49456B1017 USD 15,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:16
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:17
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:17
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:17
US04650Y1001 USD 17,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:21
US9485961018 USD 44,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:22
US9485961018 USD 44,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:22
US9485961018 USD 44,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:22
US9485961018 USD 44,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:26
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:26
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:12:27
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:14
US68389X1054 USD 57,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:14
US1258961002 USD 61,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:15
US9314271084 USD 38,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:15
US9314271084 USD 38,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:16
US9314271084 USD 38,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:19
US04650Y1001 USD 17,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:20
US04650Y1001 USD 17,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:20
US04650Y1001 USD 17,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:20
US04650Y1001 USD 17,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:21
US04650Y1001 USD 17,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:21
US04650Y1001 USD 17,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:21
US04650Y1001 USD 17,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:22
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:22
US04650Y1001 USD 17,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:28
US9314271084 USD 38,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:38
US3379321074 USD 27,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:39
US3379321074 USD 27,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:39
US3379321074 USD 27,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:39
US3379321074 USD 27,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:10:40
US3379321074 USD 27,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:37
US92552V1008 USD 16,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:38
US92552V1008 USD 16,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:38
US92552V1008 USD 16,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:39
US92552V1008 USD 16,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:40
AN8068571086 USD 22,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:41
US3379321074 USD 27,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:41
US3379321074 USD 27,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:44
US9314271084 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:45
US9314271084 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:09:46
US9314271084 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:07:57
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:07:57
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:07:59
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:07:59
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:00
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:00
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:00
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:01
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:01
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:01
US4404521001 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:06
US68389X1054 USD 57,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:07
US1258961002 USD 61,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:10
AN8068571086 USD 22,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:11
US49456B1017 USD 15,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:13
US3453708600 USD 9,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:15
US3379321074 USD 27,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:15
US3379321074 USD 27,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:17
US9314271084 USD 38,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:20
US9485961018 USD 44,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:25
US25470F1049 USD 27,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:28
US92552V1008 USD 16,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:29
US92552V1008 USD 16,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:30
US92552V1008 USD 16,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:32
US92552V1008 USD 16,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:34
US04650Y1001 USD 17,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:34
US04650Y1001 USD 17,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:34
US04650Y1001 USD 17,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:35
US04650Y1001 USD 17,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:49
US00206R1023 USD 29,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:08:49
US00206R1023 USD 29,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:06:11
US90353T1007 USD 51,54 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:06:12
US90353T1007 USD 51,58 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:30
US4404521001 USD 48,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:31
US4404521001 USD 48,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:38
US4404521001 USD 48,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:50
US03768E1055 USD 45,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:52
US22052L1044 USD 38,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:53
US4404521001 USD 48,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:53
US4404521001 USD 48,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:03:57
US0605051046 USD 28,37 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:01:59
US3379321074 USD 27,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:01:59
US3379321074 USD 27,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:00
US3379321074 USD 27,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:01
US3379321074 USD 27,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:01
US3379321074 USD 27,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:02
US3379321074 USD 27,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:02
US3379321074 USD 27,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:02
US3379321074 USD 27,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:05
US3379321074 USD 27,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:06
US3379321074 USD 27,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:06
US3379321074 USD 27,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:06
US0010551028 USD 44,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:07
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:08
US35137L1052 USD 28,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:08
AN8068571086 USD 22,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:11
US0255371017 USD 84,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:11
US0255371017 USD 84,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:13
US0255371017 USD 84,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:25
US22052L1044 USD 38,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:27
US03768E1055 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:29
US4404521001 USD 48,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:29
US4404521001 USD 48,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:46
US0255371017 USD 84,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:47
US0255371017 USD 84,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:48
US0255371017 USD 84,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:48
US0255371017 USD 84,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:49
US4404521001 USD 48,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:50
US4404521001 USD 48,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:50
US4404521001 USD 48,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:50
US4404521001 USD 48,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:02:53
US4404521001 USD 48,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
15:01:58
US3379321074 USD 27,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:59:47
US01609W1027 USD 275,85 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:10
US9485961018 USD 44,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:11
US9485961018 USD 44,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:12
US9485961018 USD 44,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:13
US9485961018 USD 44,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:14
US9314271084 USD 38,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:15
US9314271084 USD 38,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:15
US9314271084 USD 38,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:16
US9314271084 USD 38,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:19
US2810201077 USD 65,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:19
US2810201077 USD 65,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:20
US2810201077 USD 65,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:26
US0255371017 USD 84,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:28
US0010551028 USD 44,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:30
AN8068571086 USD 22,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:32
US49456B1017 USD 15,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:33
US35137L1052 USD 28,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:35
US3379321074 USD 27,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:35
US3379321074 USD 27,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:36
US3379321074 USD 27,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:37
US3379321074 USD 27,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:37
US3379321074 USD 27,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:37
US3379321074 USD 27,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:38
US3379321074 USD 27,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:38
US3379321074 USD 27,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:39
US3379321074 USD 27,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:42
US3379321074 USD 27,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:42
US3379321074 USD 27,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:57:43
US3379321074 USD 27,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:56:21
US22052L1044 USD 38,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:56:22
US22052L1044 USD 38,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:56:25
US49456B1017 USD 14,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:56:27
US49456B1017 USD 15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:56:30
US2810201077 USD 65,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:56:30
US2810201077 USD 65,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:57
US5007541064 USD 32,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:58
US90353T1007 USD 50,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:59
US90353T1007 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:00
US90353T1007 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:01
US22052L1044 USD 38,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:03
US9485961018 USD 44,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:09
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:12
US49456B1017 USD 14,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:12
US49456B1017 USD 14,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:15
US9314271084 USD 38,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:17
US2786421030 USD 50,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:17
US2786421030 USD 50,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:19
US2810201077 USD 65,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:42
US2786421030 USD 50,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:43
US2786421030 USD 50,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:44
US49456B1017 USD 14,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:45
US49456B1017 USD 14,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:53
US9314271084 USD 38,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:53
US9314271084 USD 38,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:55:54
US9314271084 USD 38,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:07
US22052L1044 USD 38,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:07
US22052L1044 USD 38,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:07
US22052L1044 USD 38,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:09
US9485961018 USD 44,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:09
US9485961018 USD 44,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:10
US9485961018 USD 44,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:11
US90353T1007 USD 50,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:12
US90353T1007 USD 50,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:12
US90353T1007 USD 50,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:23
US5007541064 USD 32,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:23
US5007541064 USD 32,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:24
US5007541064 USD 32,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:30
US49456B1017 USD 14,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:56
US5007541064 USD 32,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:57
US5007541064 USD 32,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:53:57
US56585A1025 USD 42,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:53:58
US56585A1025 USD 42,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:53:58
US56585A1025 USD 42,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:53:59
US56585A1025 USD 42,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:53:59
US56585A1025 USD 42,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:53:59
US49456B1017 USD 14,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:54:00
US56585A1025 USD 42,07 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
16:25:10
CREDIT DEFAULT SWAPS825 EUR 0 10.000.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
16:15:54
EURUSDFXRS222945 USD 1,1854 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
16:08:47
EURUSDFXRS222944 USD 1,1851 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
20 Νοε 2020
15:19:50
US126650DP20 EUR 101,176 155.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
13:56:24
EURSGDFXRS222938 SGD 1,5943 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
12:02:27
SWAPTIONS793 EUR 45.000 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
12:04:26
SWAPTIONS794 EUR 16.500 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
12:51:29
GR0124034688 EUR 123,7275 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:52:51
XS2264555744 EUR 98,9 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:48:36
GR0138013793 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:47:56
GR0138012787 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:47:13
GR0138011771 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:46:33
GR0138010765 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:42:27
XS2264555744 EUR 98,9 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:45:57
GR0138009759 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:45:19
GR0138008744 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:43:03
GR0138007738 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:42:10
GR0138006722 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:30:51
GR0138005716 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:54:28
GR0138014809 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:30:14
GR0133010232 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:19:18
GR0133009226 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:18:28
GR0133008210 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:16:36
GR0133007204 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:14:08
GR0133006198 EUR 129,9 800 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:13:11
GR0128014710 EUR 129,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:09:40
GR0128012698 EUR 129,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:08:44
GR0128011682 EUR 129,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:11:14
GR0128013704 EUR 129,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
09:07:18
GR0128010676 EUR 129,9 750 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0128013704 EUR 130,2 90 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0138010765 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0133007204 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0128011682 EUR 130,2 90 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0138006722 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0138009759 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0128010676 EUR 130,2 90 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0128012698 EUR 130,2 90 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0138008744 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:07
GR0133010232 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:07
GR0138013793 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:07
GR0138007738 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0128014710 EUR 130,2 90 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0133006198 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0133008210 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:07
GR0138005716 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:07
GR0138011771 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0133009226 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0138012787 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
11:11:06
GR0138014809 EUR 130,2 96 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
10:55:30
GR0138015814 EUR 159,35 242.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
10:54:23
GR0133011248 EUR 145,4 161.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
10:41:48
FX OTC OPTIONS1691101 USD 24.000 3.727.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
10:41:25
FX OTC OPTIONS1691100 USD 24.000 3.456.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
10:33:38
XS2264555744 EUR 98,005 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
16:38:12
XS2092381107 EUR 96,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
16:20:09
XS1085735899 EUR 116,75 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Νοε 2020
14:51:25
GRR000000010 EUR 0,25 91.700 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
15:27:08
XS1611858090 EUR 102,375 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
13:14:40
XS2244837162 EUR 107,24 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
12:16:05
USJ57160DY66 EUR 105,7 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
24 Νοε 2020
14:48:01
US56585A1025 USD 41,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:48:01
US56585A1025 USD 41,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:48:36
US4404521001 USD 48,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:48:37
US4404521001 USD 48,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:48:46
US56585A1025 USD 41,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:47:16
US2546871060 USD 150,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:47:17
US2546871060 USD 150,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:47:50
US4404521001 USD 48,65 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:47:51
US4404521001 USD 48,65 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:47:52
US4404521001 USD 48,65 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:47:54
US4404521001 USD 48,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:47:55
US4404521001 USD 48,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:45:22
US35137L1052 USD 28,93 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:45:29
US4404521001 USD 48,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:45:30
US4404521001 USD 48,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:45:30
US4404521001 USD 48,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:43:59
US4404521001 USD 48,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:43:59
US4404521001 USD 48,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:44:00
US4404521001 USD 48,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:44:26
US4404521001 USD 48,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:44:29
US56585A1025 USD 41,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:44:32
US56585A1025 USD 42,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:58
US4404521001 USD 48,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:59
US4404521001 USD 48,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:43:58
BMG5876H1051 USD 43,9 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:14
US88160R1014 USD 535,76 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:31
BMG5876H1051 USD 43,92 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:31
BMG5876H1051 USD 43,92 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:33
BMG5876H1051 USD 43,88 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:33
BMG5876H1051 USD 43,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:34
BMG5876H1051 USD 43,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:35
BMG5876H1051 USD 43,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:35
BMG5876H1051 USD 43,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:35
BMG5876H1051 USD 43,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:36
BMG5876H1051 USD 43,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:36
BMG5876H1051 USD 43,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:37
BMG5876H1051 USD 43,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:41
BMG5876H1051 USD 43,91 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:45
US49456B1017 USD 15,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:46
US35137L1052 USD 28,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:42:48
US56585A1025 USD 42,32 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:22
US22052L1044 USD 38,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:23
US22052L1044 USD 38,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:23
US22052L1044 USD 38,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:24
US22052L1044 USD 38,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:25
US22052L1044 USD 38,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:27
US22052L1044 USD 38,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:28
US22052L1044 USD 38,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:30
BMG5876H1051 USD 44,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:30
BMG5876H1051 USD 44,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:31
BMG5876H1051 USD 44,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:31
BMG5876H1051 USD 44,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:41:31
BMG5876H1051 USD 44,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:38:37
BMG5876H1051 USD 44,11 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:38:38
BMG5876H1051 USD 44,11 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:38:38
BMG5876H1051 USD 44,11 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:37:43
US4581401001 USD 46,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:37:47
US22052L1044 USD 38,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:37:47
US22052L1044 USD 38,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:37:48
US22052L1044 USD 38,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:37:48
US22052L1044 USD 38,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:37:48
US22052L1044 USD 38,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:06
US91913Y1001 USD 57,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:06
US91913Y1001 USD 57,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:07
US91913Y1001 USD 57,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:07
US7185461040 USD 67,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:26
US49456B1017 USD 14,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:27
US49456B1017 USD 14,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:28
US3379321074 USD 27,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:29
US3379321074 USD 27,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:29
US3379321074 USD 27,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:30
US3379321074 USD 27,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:32
US22052L1044 USD 38,53 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:32
US22052L1044 USD 38,53 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:35
BMG5876H1051 USD 44,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:37
US3379321074 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:38
US3379321074 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:39
US3379321074 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:40
US3379321074 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:42
BMG5876H1051 USD 44,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:44
BMG5876H1051 USD 44,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:49
US49456B1017 USD 14,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:50
US49456B1017 USD 14,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:36:52
US4581401001 USD 46,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:31
US30231G1022 USD 40,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:34
US4581401001 USD 46,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:35
US4581401001 USD 46,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:36
US4581401001 USD 46,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:39
US4581401001 USD 46,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:40
US4581401001 USD 46,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:40
US4581401001 USD 46,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:41
US30231G1022 USD 40,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:44
US91913Y1001 USD 57,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:44
US91913Y1001 USD 57,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:45
US91913Y1001 USD 57,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:35:51
US7185461040 USD 67,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:31:05
US92826C8394 USD 211,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:31:09
US00846U1016 USD 114,87 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
14:31:50
US2567461080 USD 106,05 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
24 Νοε 2020
11:51:40
EURUSD FWD 20210518 USD 1,1843 25.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
11:51:40
EURUSD FWD 20210518 USD 1,1843 2.499.999 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
11:08:56
EURAUD SWAP 20201204 AUD 1,6176 5.700.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
11:08:56
EURAUD SWAP 20201204 AUD 1,6176 7.500.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
24 Νοε 2020
08:40:33
EURUSD FWD 20201230 USD 1,1874 480.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Νοε 2020
18:24:17
FX OTC OPTIONS1691094 USD 600 60.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Νοε 2020
18:14:18
FX OTC OPTIONS1691091 USD 1.068 133.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Νοε 2020
18:10:35
GR0128016731 EUR 113,49 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
18:08:32
GR0138015814 EUR 159,45 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
17:46:42
FX OTC OPTIONS1690938 USD 2.520 800.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
23 Νοε 2020
17:38:07
FR0014000T33 EUR 99,57 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
17:35:07
FR0014000T33 EUR 99,67 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
17:34:20
FR0014000T33 EUR 99,67 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
17:26:51
IE00B6X95T99 EUR 113,462 181.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
17:25:49
IE00B4TV0D44 EUR 126,193 675.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
16:04:50
XS1694217495 EUR 112,0725 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:06:32
XS2111230285 EUR 91 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:19:07
XS1694217495 EUR 112,0725 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:06:48
XS2111230285 EUR 91 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
12:46:26
XS2264074647 EUR 100 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
12:21:43
GR0128015725 EUR 135,7 324.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
12:19:28
GR0124034688 EUR 122,89 80.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
12:20:03
GRC2451207D1 EUR 99,75 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
12:12:39
GRC2451207D1 EUR 100,25 15.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
11:56:56
XS2264074647 EUR 100,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
20:54:01
US1912161007 USD 52,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:02
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:02
US3453708600 USD 8,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:03
US3453708600 USD 8,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:04
US3453708600 USD 8,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:05
US45841N1072 USD 52,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:05
US02156K1034 USD 35,09 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:10
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:10
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:11
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:11
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:11
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:12
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:12
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:12
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:13
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:13
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:13
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:14
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:25
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:26
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:26
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:27
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:27
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:27
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:28
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:28
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:29
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:30
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:31
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:31
US17275R1023 USD 41,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:37
US20030N1019 USD 49,87 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:54:46
US20030N1019 USD 49,87 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:14
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:15
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:15
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:16
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:16
US02156K1034 USD 35,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:17
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:17
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:17
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:18
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:18
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:18
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:19
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:20
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:20
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:21
US02156K1034 USD 35,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:25
US02156K1034 USD 35,1 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:29
US17275R1023 USD 41,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:31
US45841N1072 USD 52,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:32
US1912161007 USD 52,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:37
US3453708600 USD 8,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:37
US3453708600 USD 8,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:38
US3453708600 USD 8,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:53:46
US0079031078 USD 85,17 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:02
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:03
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:03
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:05
US17275R1023 USD 41,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:06
US17275R1023 USD 41,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:06
US17275R1023 USD 41,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:07
US45841N1072 USD 52,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:08
US45841N1072 USD 52,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:08
US45841N1072 USD 52,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:10
US8574771031 USD 70,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:10
US8574771031 USD 70,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:11
US8574771031 USD 70,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:21
US8574771031 USD 70,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:22
US8574771031 USD 70,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:22
US8574771031 USD 70,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:25
US45841N1072 USD 52,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:26
US45841N1072 USD 52,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:26
US45841N1072 USD 52,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:26
US45841N1072 USD 52,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:40
US17275R1023 USD 41,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:41
US17275R1023 USD 41,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:41
US45841N1072 USD 52,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:42
US45841N1072 USD 52,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:43
US45841N1072 USD 52,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:43
US45841N1072 USD 52,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:44
US45841N1072 USD 52,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:44
US45841N1072 USD 52,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:45
US45841N1072 USD 52,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:45
US17275R1023 USD 41,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:50
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:51
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:51
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:51
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:52
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:52
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:52
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:53
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:53
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:53
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:54
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:54
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:55
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:55
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:55
US02156K1034 USD 35,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:25
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:27
US83304A1060 USD 45,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:27
US83304A1060 USD 45,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:28
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:31
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:32
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:32
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:32
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:33
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:55
US02156K1034 USD 35,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:55
US02156K1034 USD 35,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:56
US02156K1034 USD 35,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:56
US02156K1034 USD 35,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:56
US02156K1034 USD 35,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:57
US83304A1060 USD 45,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:57
US83304A1060 USD 45,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:57
US83304A1060 USD 45,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:58
US02156K1034 USD 35,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:58
US02156K1034 USD 35,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:52:01
US02156K1034 USD 35,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:00
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:01
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:01
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:15
US83304A1060 USD 45,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:16
US83304A1060 USD 45,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:17
US83304A1060 USD 45,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:17
US83304A1060 USD 45,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:17
US83304A1060 USD 45,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:18
US83304A1060 USD 45,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:19
US1924461023 USD 77,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:20
US1924461023 USD 77,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:22
US92939U1060 USD 95,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:32
US92939U1060 USD 95,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:37
US1924461023 USD 77,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:40
US1924461023 USD 77,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:57
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:58
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:58
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:58
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:59
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:59
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:50:59
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:51:00
US02156K1034 USD 35,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:49:56
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:49:57
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:49:57
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:49:57
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:49:58
US83304A1060 USD 45,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:49:58
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:49:58
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:44
US3703341046 USD 61,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:45
US3703341046 USD 61,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:46
US3703341046 USD 61,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:47
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:50
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:50
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:50
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:51
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:48:51
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:59
US4581401001 USD 46,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:59
US4581401001 USD 46,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:02
US35137L1052 USD 28,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:05
US22052L1044 USD 37,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:06
US22052L1044 USD 37,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:06
US22052L1044 USD 37,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:07
US35137L1052 USD 28,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:07
US35137L1052 USD 28,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:08
US35137L1052 USD 28,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:09
US35137L1052 USD 28,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:09
US35137L1052 USD 28,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:10
US35137L1052 USD 28,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:10
US35137L1052 USD 28,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:14
US3703341046 USD 61,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:15
US3703341046 USD 61,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:15
US3703341046 USD 61,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:17
US83304A1060 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:17
US83304A1060 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:18
US83304A1060 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:18
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:18
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:19
US83304A1060 USD 45,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:46:19
US83304A1060 USD 45,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:19
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:19
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:20
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:20
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:20
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:21
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:22
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:22
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:22
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:23
US22052L1044 USD 37,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:24
US22052L1044 USD 37,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:24
US22052L1044 USD 37,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:26
US4581401001 USD 46,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:26
US4581401001 USD 46,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:26
US4581401001 USD 46,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:27
US4581401001 USD 46,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:27
US4581401001 USD 46,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:29
US35137L1052 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:29
US35137L1052 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:29
US35137L1052 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:30
US35137L1052 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:30
US35137L1052 USD 28,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:31
US35137L1052 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:56
US4581401001 USD 46,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:57
US4581401001 USD 46,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:45:57
US4581401001 USD 46,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:23
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:23
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:24
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:24
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:24
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:25
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:25
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:25
US83304A1060 USD 45,51 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:26
US83304A1060 USD 45,52 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:26
US83304A1060 USD 45,52 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:28
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:28
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:29
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:29
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:34
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:34
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:34
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:35
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:35
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:36
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:36
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:37
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:44:37
US6092071058 USD 57,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:41
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:41
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:43
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:43
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:44
US83304A1060 USD 45,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:44
US83304A1060 USD 45,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:45
US83304A1060 USD 45,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:46
US83304A1060 USD 45,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:46
US83304A1060 USD 45,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:46
US83304A1060 USD 45,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:47
US83304A1060 USD 45,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:47
US83304A1060 USD 45,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:47
US83304A1060 USD 45,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:42:48
US83304A1060 USD 45,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:03
US83304A1060 USD 45,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:04
US83304A1060 USD 45,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:09
US83304A1060 USD 45,63 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:09
US83304A1060 USD 45,63 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:10
US83304A1060 USD 45,63 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:27
US89677Q1076 USD 33,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:28
US83304A1060 USD 45,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:29
US83304A1060 USD 45,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:31
US89677Q1076 USD 33,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:36
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:36
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:37
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:37
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:37
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:38
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:41
US89677Q1076 USD 33,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:49
US89677Q1076 USD 33,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:50
US89677Q1076 USD 33,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:52
US83304A1060 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:52
US83304A1060 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:52
US83304A1060 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:53
US83304A1060 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:37:53
US83304A1060 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:52
US8552441094 USD 96,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:53
US8552441094 USD 96,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:54
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:55
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:55
BMG162521014 USD 51,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:56
US89677Q1076 USD 33,74 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:56
US89677Q1076 USD 33,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:57
US89677Q1076 USD 33,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:57
US89677Q1076 USD 33,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:36:57
US89677Q1076 USD 33,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:02
US7445731067 USD 58,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:03
US7445731067 USD 58,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:03
US7445731067 USD 58,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:04
US7445731067 USD 58,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:07
US0640581007 USD 38,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:07
US0640581007 USD 38,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:08
US0640581007 USD 38,52 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:09
US3696041033 USD 10,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:10
US3696041033 USD 10,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:10
US3696041033 USD 10,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:12
US7445731067 USD 58,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:12
US7445731067 USD 58,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:35
US7445731067 USD 58,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:36
US7445731067 USD 58,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:36
US0640581007 USD 38,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:37
US0640581007 USD 38,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:38
US0640581007 USD 38,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:40
US3696041033 USD 10,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:41
US3696041033 USD 10,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:41
US3696041033 USD 10,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:46
US8552441094 USD 96,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:46
US8552441094 USD 96,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:51
BMG162521014 USD 51,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:56
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:35:56
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:09
US0640581007 USD 38,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:10
US0640581007 USD 38,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:11
US92343V1044 USD 60,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:12
US92343V1044 USD 60,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:12
US0640581007 USD 38,5 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:13
US3453708600 USD 8,9 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:13
US3453708600 USD 8,9 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:14
US3453708600 USD 8,9 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:14
US3453708600 USD 8,9 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:15
US3453708600 USD 8,9 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:15
US3453708600 USD 8,9 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:21
US3453708600 USD 8,89 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:24
US3453708600 USD 8,89 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:36
US3453708600 USD 8,89 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:39
US3453708600 USD 8,89 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:40
US3453708600 USD 8,89 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:41
US3453708600 USD 8,89 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:53
US7445731067 USD 58,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:53
US7445731067 USD 58,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:54
US7445731067 USD 58,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:33:54
US7445731067 USD 58,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:59
US5951121038 USD 64,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:59
US9314271084 USD 37,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:32:01
US83304A1060 USD 45,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:32:01
US83304A1060 USD 45,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:32:15
US83304A1060 USD 45,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:32:15
US83304A1060 USD 45,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:32:21
US92343V1044 USD 60,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:32:21
US92343V1044 USD 60,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:32:25
US40434L1052 USD 21,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:01
US1912161007 USD 52,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:02
US5951121038 USD 64,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:03
US5951121038 USD 64,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:03
US5951121038 USD 64,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:04
US5951121038 USD 64,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:28
US5951121038 USD 64,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:29
US5951121038 USD 64,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:29
US5951121038 USD 64,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:30
US5951121038 USD 64,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:32
US5951121038 USD 64,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:32
US5951121038 USD 64,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:33
US5951121038 USD 64,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:33
US5951121038 USD 64,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:36
US5951121038 USD 64,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:42
US9314271084 USD 37,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:44
US40434L1052 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:46
US0640581007 USD 38,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:46
US0640581007 USD 38,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:46
US0640581007 USD 38,51 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:01
US5951121038 USD 64,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:01
US5951121038 USD 64,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:01
US5951121038 USD 64,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:03
US0382221051 USD 79,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:03
US0382221051 USD 79,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:26
US2567461080 USD 97,5 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:39
US45841N1072 USD 52,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:40
US5951121038 USD 64,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:50
US5951121038 USD 64,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:54
US0382221051 USD 80,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:55
US0382221051 USD 80,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:30:58
US5951121038 USD 64,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:31:00
US1912161007 USD 52,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:09
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:10
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:10
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:10
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:11
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:11
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:11
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:12
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:12
US56585A1025 USD 40,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:13
US2567461080 USD 97,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:13
US2567461080 USD 97,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:14
US2567461080 USD 97,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:20
US56585A1025 USD 40,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:21
US56585A1025 USD 40,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:22
US56585A1025 USD 40,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:24
US56585A1025 USD 40,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:29
US45841N1072 USD 52,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:31
US9314271084 USD 37,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:31
US9314271084 USD 37,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:31
US9314271084 USD 37,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:32
US9314271084 USD 37,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:32
US9314271084 USD 37,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:42
US9314271084 USD 37,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:48
US9314271084 USD 37,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:49
US9314271084 USD 37,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:49
US9314271084 USD 37,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:50
US9314271084 USD 37,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:52
US2567461080 USD 97,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:53
US2567461080 USD 97,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:54
US2567461080 USD 97,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:58
US1912161007 USD 52,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:29:59
US1912161007 USD 52,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:27:38
US2786421030 USD 49,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:27:40
US3703341046 USD 61,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:27:43
US56585A1025 USD 40,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:27:43
US56585A1025 USD 40,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:27:44
US56585A1025 USD 40,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:25:12
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:25:13
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:25:13
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:25:14
US2786421030 USD 49,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:25:17
US3703341046 USD 61,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:30
US30161N1019 USD 41,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:31
US30161N1019 USD 41,68 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:31
US30161N1019 USD 41,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:32
US30161N1019 USD 41,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:33
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:34
US56585A1025 USD 40,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:34
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:34
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:35
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:35
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:36
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:36
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:36
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:37
US56585A1025 USD 40,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:37
US56585A1025 USD 40,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:37
US56585A1025 USD 40,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:24:38
US56585A1025 USD 40,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:21:01
US98986T1088 USD 8,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:21:02
US26875P1012 USD 49,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:21:04
US30161N1019 USD 41,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:21:04
US30161N1019 USD 41,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:19
US8740801043 USD 73,59 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:20
US8740801043 USD 73,59 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:20
US8740801043 USD 73,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:20
US8740801043 USD 73,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:21
US8740801043 USD 73,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:22
US8740801043 USD 73,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:23
US8740801043 USD 73,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:23
US8740801043 USD 73,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:26
US30161N1019 USD 41,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:28
US30161N1019 USD 41,7 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:32
US26875P1012 USD 49,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:32
US26875P1012 USD 49,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:36
US98986T1088 USD 8,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:37
US98986T1088 USD 8,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:20:59
US26875P1012 USD 49,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:21:00
US98986T1088 USD 8,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:19:52
US87612E1064 USD 177,9 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:05
US1011371077 USD 33,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:07
US0605051046 USD 27,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:07
US0605051046 USD 27,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:08
US0605051046 USD 27,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:12
US3453708600 USD 8,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:34
US3453708600 USD 8,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:36
US0605051046 USD 27,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:36
US0605051046 USD 27,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:37
US0605051046 USD 27,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:44
US8740801043 USD 73,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:18:44
US8740801043 USD 73,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:17:02
US8740801043 USD 73,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:17:03
US8740801043 USD 73,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:17:03
US8740801043 USD 73,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:17:03
US8740801043 USD 73,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:17:04
US8740801043 USD 73,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:20
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:21
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:22
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:22
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:22
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:23
US1011371077 USD 33,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:23
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:24
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:24
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:24
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:25
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:25
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:27
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:27
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:28
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:28
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:29
US1011371077 USD 33,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:30
US1011371077 USD 33,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:31
US8725401090 USD 61,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:31
US8725401090 USD 61,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:32
US8725401090 USD 61,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:33
US8740801043 USD 73,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:34
US8740801043 USD 73,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:34
US8740801043 USD 73,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:56
US8740801043 USD 73,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:56
US8740801043 USD 73,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:57
US8725401090 USD 61,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:57
US8725401090 USD 61,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:16:59
US8725401090 USD 61,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:17:00
US1011371077 USD 33,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:17
US98986T1088 USD 8,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:18
US45841N1072 USD 53,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:19
US45841N1072 USD 53,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:19
US45841N1072 USD 53,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:23
US1011371077 USD 33,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:23
US1011371077 USD 33,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:24
US1011371077 USD 33,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:24
US1011371077 USD 33,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:25
US1011371077 USD 33,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:33
US03768E1055 USD 44,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:33
US03768E1055 USD 44,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:37
US03768E1055 USD 44,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:37
US03768E1055 USD 44,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:39
US03768E1055 USD 44,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:41
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:42
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:42
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:43
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:43
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:43
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:12:44
US1011371077 USD 33,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:18
PA1436583006 USD 18,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:19
PA1436583006 USD 18,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:20
PA1436583006 USD 18,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:25
US03768E1055 USD 44,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:33
US09260D1072 USD 59,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:34
US30161N1019 USD 41,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:35
US30161N1019 USD 41,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:36
US09260D1072 USD 59,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:36
US09260D1072 USD 59,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:37
US09260D1072 USD 59,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:37
US09260D1072 USD 59,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:38
US03768E1055 USD 44,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:38
US03768E1055 USD 44,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:40
US1011371077 USD 33,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:41
US1011371077 USD 33,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:41
US1011371077 USD 33,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:41
US1011371077 USD 33,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:47
US45841N1072 USD 53,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:47
US45841N1072 USD 53,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:08:47
US45841N1072 USD 53,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:17
US83304A1060 USD 46,17 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:18
US83304A1060 USD 46,17 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:19
US83304A1060 USD 46,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:19
US83304A1060 USD 46,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:20
US83304A1060 USD 46,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:27
US30161N1019 USD 41,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:28
US30161N1019 USD 41,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:30
US03768E1055 USD 44,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:30
US03768E1055 USD 44,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:32
US09260D1072 USD 59,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:32
US09260D1072 USD 59,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:32
US09260D1072 USD 59,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:33
US09260D1072 USD 59,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:33
US09260D1072 USD 59,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:38
PA1436583006 USD 18,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:39
PA1436583006 USD 18,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:39
PA1436583006 USD 18,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:07:41
US98986T1088 USD 8,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:06:12
US87612E1064 USD 178,03 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:14
US87612E1064 USD 178,03 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:29
US3453708600 USD 8,88 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:31
US3453708600 USD 8,88 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:35
US3453708600 USD 8,88 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:37
US3453708600 USD 8,88 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:40
US83304A1060 USD 46,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:41
US83304A1060 USD 46,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:03:41
US83304A1060 USD 46,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:31
US83304A1060 USD 46,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:32
US83304A1060 USD 46,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:32
US83304A1060 USD 46,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:33
US83304A1060 USD 46,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:35
US83304A1060 USD 46,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:35
US83304A1060 USD 46,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:36
US83304A1060 USD 46,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:36
US83304A1060 USD 46,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:40
US83304A1060 USD 46,08 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:40
US83304A1060 USD 46,08 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:46
US3453708600 USD 8,89 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:47
US3453708600 USD 8,89 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:47
US3453708600 USD 8,89 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
20:02:48
US3453708600 USD 8,89 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:06
US3453708600 USD 8,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:07
US3453708600 USD 8,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:07
US3453708600 USD 8,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:09
US3453708600 USD 8,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:14
US83304A1060 USD 46,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:14
US83304A1060 USD 46,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:15
US83304A1060 USD 46,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:15
US83304A1060 USD 46,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:59:15
US83304A1060 USD 46,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:58:11
US3453708600 USD 8,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:58:11
US3453708600 USD 8,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:58:12
US3453708600 USD 8,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:58:12
US3453708600 USD 8,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:38
US83304A1060 USD 46,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:38
US83304A1060 USD 46,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:39
US83304A1060 USD 46,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:39
US83304A1060 USD 46,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:40
US83304A1060 USD 46,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:40
US83304A1060 USD 46,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:41
US83304A1060 USD 46,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:41
US83304A1060 USD 46,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:45
US83304A1060 USD 46,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:45
US83304A1060 USD 46,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:57:45
US83304A1060 USD 46,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:01
US1924461023 USD 77,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:02
US83304A1060 USD 46,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:07
US14040H1059 USD 87,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:09
US6092071058 USD 57,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:11
US83304A1060 USD 46,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:11
US83304A1060 USD 46,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:12
US83304A1060 USD 46,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:32
US83304A1060 USD 46,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:33
US83304A1060 USD 46,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:56:33
US83304A1060 USD 46,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:54:57
US6092071058 USD 57,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:54:58
US84265V1052 USD 57,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:54:58
US2937921078 USD 19,7 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:00
US15135B1017 USD 63,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:00
US2937921078 USD 19,7 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:03
US2937921078 USD 19,7 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:04
US2937921078 USD 19,7 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:35
US14040H1059 USD 87,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:37
US1924461023 USD 76,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:39
US6092071058 USD 57,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:55:41
US83304A1060 USD 46,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:49:35
US90353T1007 USD 50,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:49:41
US2937921078 USD 19,68 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:49:42
US2937921078 USD 19,68 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:46:59
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:00
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:00
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:00
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:01
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:01
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:01
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:02
US95040Q1040 USD 64,8 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:28
US7607591002 USD 97,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:29
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:29
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:30
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:30
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:30
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:31
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:32
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:32
US95040Q1040 USD 64,79 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:32
US95040Q1040 USD 64,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:34
US15135B1017 USD 63,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:36
US84265V1052 USD 57,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:37
US6092071058 USD 57,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:39
US90353T1007 USD 50,3 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:44
US2937921078 USD 19,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:47:44
US2937921078 USD 19,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:46:56
US7043261079 USD 91,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:46:57
US0236081024 USD 79,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:35
US9029733048 USD 42,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:36
US9029733048 USD 42,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:36
US9029733048 USD 42,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:37
US22052L1044 USD 37,71 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:39
US22052L1044 USD 37,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:43
US9694571004 USD 21,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:43
US9694571004 USD 21,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:45
US95040Q1040 USD 64,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:47
US0236081024 USD 79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:49
US7043261079 USD 91,6 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:43:56
US7607591002 USD 97,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:07
GB00BDCPN049 USD 42,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:08
GB00BDCPN049 USD 42,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:09
GB00BDCPN049 USD 42,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:10
GB00BDCPN049 USD 42,44 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:11
GB00BDCPN049 USD 42,44 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:11
GB00BDCPN049 USD 42,43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:33
US22052L1044 USD 37,72 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:34
US22052L1044 USD 37,73 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:35
US9694571004 USD 21,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:36
US9694571004 USD 21,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:40
US9029733048 USD 42,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:40
US9029733048 USD 42,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:41:40
US9029733048 USD 42,91 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:13
US3379321074 USD 27,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:14
US3379321074 USD 27,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:15
US3379321074 USD 27,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:18
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:18
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:19
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:20
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:20
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:20
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:21
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:21
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:22
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:23
US5010441013 USD 33,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:23
US5010441013 USD 33,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:24
US5010441013 USD 33,01 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:28
GB00BDCPN049 USD 42,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:28
GB00BDCPN049 USD 42,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:29
GB00BDCPN049 USD 42,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:29
GB00BDCPN049 USD 42,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:31
US4404521001 USD 50,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:44
US4404521001 USD 50,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:46
GB00BDCPN049 USD 42,55 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:32:46
GB00BDCPN049 USD 42,55 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:25
US82968B1035 USD 6,57 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:25
US98980A1051 USD 29,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:26
US98980A1051 USD 29,1 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:31
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:32
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:32
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:32
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:33
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:33
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:33
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:34
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:34
US3453708600 USD 8,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:36
US5010441013 USD 33,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:36
US5010441013 USD 33,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:29:37
US5010441013 USD 33,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:20:16
US98986T1088 USD 8,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:20:16
US98986T1088 USD 8,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:20:17
US98986T1088 USD 8,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:20:18
US98986T1088 USD 8,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:20:19
US98980A1051 USD 29,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:20:22
US82968B1035 USD 6,58 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:57
US98986T1088 USD 8,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:57
US98986T1088 USD 8,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:57
US98986T1088 USD 8,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:58
US98986T1088 USD 8,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:59
US3379321074 USD 27,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:13:00
US3379321074 USD 27,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:13:00
US3379321074 USD 27,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:40
US98980A1051 USD 29,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:41
US98980A1051 USD 29,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:42
US98980A1051 USD 29,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:43
US98980A1051 USD 29,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:43
US98980A1051 USD 29,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:44
US98980A1051 USD 29,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:44
US98980A1051 USD 29,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:44
US98980A1051 USD 29,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:45
US98980A1051 USD 29,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:46
US98980A1051 USD 29,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:46
US98980A1051 USD 29,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:47
US98980A1051 USD 29,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:47
US98980A1051 USD 29,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:12:50
US98980A1051 USD 29,16 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:07:01
US98980A1051 USD 29,22 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:07:01
US98980A1051 USD 29,22 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:07:02
US98980A1051 USD 29,22 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
19:07:02
US98980A1051 USD 29,22 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:32
US04650Y1001 USD 17,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:32
US04650Y1001 USD 17,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:33
US04650Y1001 USD 17,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:34
US04650Y1001 USD 17,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:35
US04650Y1001 USD 17,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:35
US04650Y1001 USD 17,02 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:38
US98980A1051 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:38
US98980A1051 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:39
US98980A1051 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:50
US88034P1093 USD 16,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:51
US88034P1093 USD 16,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:51
US88034P1093 USD 16,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:53
US98980A1051 USD 29,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:54:53
US98980A1051 USD 29,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:47:21
US87612E1064 USD 177,82 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:00
US04650Y1001 USD 16,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:00
US04650Y1001 USD 16,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:01
US04650Y1001 USD 16,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:01
US04650Y1001 USD 16,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:01
US04650Y1001 USD 16,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:04
US04650Y1001 USD 16,98 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:16
US2567461080 USD 97,33 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:43:22
US2567461080 USD 97,33 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:37
US3453708600 USD 8,87 2.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:38
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:38
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:39
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:39
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:39
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:40
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:41
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:41
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:42
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:42
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:42
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:43
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:43
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:43
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:45
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:46
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:46
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:46
US3696041033 USD 10,12 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:49
US88034P1093 USD 16,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:50
US88034P1093 USD 16,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:50
US88034P1093 USD 16,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:52
US98980A1051 USD 29,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:52
US98980A1051 USD 29,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:52
US98980A1051 USD 29,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:42:53
US98980A1051 USD 29,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:33:54
US7170811035 USD 36,33 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:30:43
US83088V1026 USD 30,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:30:47
US3696041033 USD 10,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:30:47
US3696041033 USD 10,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:30:48
US3696041033 USD 10,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:30:48
US3696041033 USD 10,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:30:49
US3696041033 USD 10,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
20 Νοε 2020
14:51:02
GR0138015814 EUR 158,3 12.460 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Νοε 2020
14:50:33
GR0133011248 EUR 144,5 12.698 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Νοε 2020
14:50:09
GR0128015725 EUR 135,8 40.395 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Νοε 2020
14:49:45
GR0124034688 EUR 123,1 37.776 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Νοε 2020
14:48:39
GR0114030555 EUR 107,5 26.782 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
20 Νοε 2020
12:41:11
GR0118020685 EUR 110,613 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
16:05:23
XS2018638648 EUR 83,45 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:55:36
XS2010038144 EUR 102,3 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:31:11
XS0290580595 EUR 106,3 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:15:01
XS1214673722 EUR 101 900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:10:24
XS2121408996 EUR 68,9 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:06:24
US780097BA81 EUR 116,4 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:05:22
XS0620695204 EUR 102,6 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:56:33
XS1405775377 EUR 105,5 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:39:56
US03512TAC53 EUR 105,35 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:39:00
USU07264AG68 EUR 108,7 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:31:51
US31562QAF46 EUR 107,625 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
14:20:34
US06738EAN58 EUR 113,847 350.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
11:28:16
XS2111230285 EUR 91,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
18:29:07
US83088V1026 USD 30,54 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:27
US0937121079 USD 21,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:28
US0937121079 USD 21,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:28
US3696041033 USD 10,14 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:28
US0937121079 USD 21,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:29
US0937121079 USD 21,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:30
US0937121079 USD 21,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:30
US0937121079 USD 21,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:36
US3453708600 USD 8,87 2.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:28:42
US3696041033 USD 10,12 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:01
US3696041033 USD 10,12 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:23
BMG5876H1051 USD 44,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:24
BMG5876H1051 USD 44,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:24
BMG5876H1051 USD 44,29 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:25
BMG5876H1051 USD 44,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:26
BMG5876H1051 USD 44,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:27
BMG5876H1051 USD 44,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:28
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:28
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:29
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:29
US3453708600 USD 8,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:32
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:32
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:33
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:33
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:34
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:34
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:34
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:35
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:35
US3696041033 USD 10,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:37
US0937121079 USD 21,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:38
US0937121079 USD 21,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:38
US0937121079 USD 21,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:39
US0937121079 USD 21,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:40
US0937121079 USD 21,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:27:40
US0937121079 USD 21,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:26:32
US6092071058 USD 57,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:26:33
US6092071058 USD 57,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:26:37
BMG5876H1051 USD 44,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:26:38
BMG5876H1051 USD 44,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:26:38
BMG5876H1051 USD 44,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:26:55
US3696041033 USD 10,14 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:23
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:23
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:24
US0937121079 USD 21,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:25
US0937121079 USD 21,39 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:25
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:26
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:26
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:27
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:28
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:28
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:29
US0937121079 USD 21,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:29
US7170811035 USD 36,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:35
BMG5876H1051 USD 44,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:35
BMG5876H1051 USD 44,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:35
BMG5876H1051 USD 44,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:38
US6092071058 USD 57,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:24:38
US6092071058 USD 57,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:23:29
US0937121079 USD 21,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:23:38
US7170811035 USD 36,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:19:12
US2567461080 USD 97,79 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:19:18
US2567461080 USD 97,79 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:45
US98986T1088 USD 8,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:48
US84265V1052 USD 57,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:48
US84265V1052 USD 57,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:49
US84265V1052 USD 57,79 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:52
US0937121079 USD 21,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:52
US0937121079 USD 21,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:52
US0937121079 USD 21,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:53
US0937121079 USD 21,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:53
US0937121079 USD 21,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:54
US0937121079 USD 21,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:54
US0937121079 USD 21,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:17:55
US0937121079 USD 21,31 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:33
US9694571004 USD 21,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:33
US9694571004 USD 21,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:34
US9694571004 USD 21,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:34
US9694571004 USD 21,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:35
US3119001044 USD 47,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:36
US02209S1033 USD 40,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:36
US02209S1033 USD 40,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:36
US02209S1033 USD 40,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:39
US84265V1052 USD 57,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:40
US84265V1052 USD 57,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:40
US84265V1052 USD 57,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:47
US0937121079 USD 21,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:47
US0937121079 USD 21,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:48
US0937121079 USD 21,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:48
US0937121079 USD 21,36 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:12:51
US98986T1088 USD 8,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:21
PA1436583006 USD 18,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:28
US3119001044 USD 47,44 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:29
US3119001044 USD 47,44 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:29
US3119001044 USD 47,44 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:30
US3119001044 USD 47,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:34
US9694571004 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:35
US9694571004 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:35
US9694571004 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:36
US9694571004 USD 21,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:40
US02209S1033 USD 40,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:40
US02209S1033 USD 40,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:07:40
US02209S1033 USD 40,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:30
US92552V1008 USD 16,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:31
US92552V1008 USD 16,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:32
US98986T1088 USD 8,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:33
US98986T1088 USD 8,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:33
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:34
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:34
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:34
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:35
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:35
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:36
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:36
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:36
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:37
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:38
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:38
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:38
US3453708600 USD 8,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:39
US0605051046 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:40
US0605051046 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:41
US92552V1008 USD 16,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:42
US92552V1008 USD 16,9 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:46
US3119001044 USD 47,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:46
US3119001044 USD 47,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:47
US3119001044 USD 47,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:47
US3119001044 USD 47,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:47
US3119001044 USD 47,42 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
18:03:54
PA1436583006 USD 18,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:16
US1729674242 USD 53,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:17
US1729674242 USD 53,19 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:17
US1729674242 USD 53,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:18
PA1436583006 USD 18,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:48
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:49
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:49
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:49
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:50
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:50
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:51
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:51
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:52
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:52
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:52
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:53
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:53
US3453708600 USD 8,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:55
US0605051046 USD 27,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:56:55
US0605051046 USD 27,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:55:08
US01609W1027 USD 270,59 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:09
US88034P1093 USD 16,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:09
US88034P1093 USD 16,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:10
US88034P1093 USD 16,27 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:15
US2937921078 USD 19,58 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:17
US0605051046 USD 27,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:18
US0605051046 USD 27,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:19
US0640581007 USD 38,57 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:19
US0640581007 USD 38,57 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:35
US1729674242 USD 53,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:35
US1729674242 USD 53,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:35
US1729674242 USD 53,14 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:42
US98986T1088 USD 8,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:42
US98986T1088 USD 8,28 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:47:45
PA1436583006 USD 18,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:09
AN8068571086 USD 21,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:10
US98980A1051 USD 29,58 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:11
PA1436583006 USD 18,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:12
US04650Y1001 USD 17,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:12
US92552V1008 USD 16,94 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:13
US92552V1008 USD 16,94 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:14
US0640581007 USD 38,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:14
US0640581007 USD 38,59 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:17
US0605051046 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:17
US0605051046 USD 27,37 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:28
US88034P1093 USD 16,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:28
US88034P1093 USD 16,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:29
US88034P1093 USD 16,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:31
US92552V1008 USD 16,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:32
US92552V1008 USD 16,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:32
US92552V1008 USD 16,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:32
US92552V1008 USD 16,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:39:34
US2937921078 USD 19,6 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:36:04
US9314271084 USD 37,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:36:04
US9314271084 USD 37,67 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:36:05
US9029733048 USD 43 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:36:09
US92552V1008 USD 16,92 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:36:31
AN8068571086 USD 21,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:04
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:04
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:05
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:05
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:05
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:06
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:06
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:06
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:07
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:07
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:07
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:08
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:08
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:08
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:09
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:09
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:10
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:10
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:11
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:11
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:11
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:12
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:12
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:12
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:13
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:13
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:13
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:14
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:15
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:16
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:16
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:17
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:19
US92552V1008 USD 16,89 1.000 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:23
US98980A1051 USD 29,6 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:26
US9314271084 USD 37,65 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:26
US9314271084 USD 37,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:28
US9029733048 USD 42,99 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:31
PA1436583006 USD 18,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:35:35
US04650Y1001 USD 17,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:31:52
US0378331005 USD 115 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:28:27
US01609W1027 USD 270,72 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:26:25
US01609W1027 USD 270,93 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:24:54
US69351T1060 USD 29,9 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:16:32
US0378331005 USD 114,8 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:13:47
US0378331005 USD 114,74 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:09:11
US98389B1008 USD 68,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
17:07:44
US01609W1027 USD 270,46 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:59:42
US92552V1008 USD 16,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:59:42
US92552V1008 USD 16,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:13
US0937121079 USD 21,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:13
US0937121079 USD 21,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:15
US0937121079 USD 21,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:15
US0937121079 USD 21,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:16
US0937121079 USD 21,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:16
US0937121079 USD 21,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:16
US0937121079 USD 21,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:17
US0937121079 USD 21,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:18
US0937121079 USD 21,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:21
US92552V1008 USD 16,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:21
US92552V1008 USD 16,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:21
US92552V1008 USD 16,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:22
US92552V1008 USD 16,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:26
US92552V1008 USD 16,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:26
US92552V1008 USD 16,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:37
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:37
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:37
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:58:37
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:51:58
US72352L1061 USD 64,98 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:18
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:18
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:19
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:19
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:20
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:20
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:21
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:21
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:22
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:23
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:24
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:24
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:25
US92552V1008 USD 16,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:46
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:46
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:47
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:47
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:47
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:48
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:48
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:48
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:49
US92552V1008 USD 16,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:51
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:51
US0937121079 USD 21,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:47:52
US0937121079 USD 21,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:37
US0937121079 USD 21,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:38
US0937121079 USD 21,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:38
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:39
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:39
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:40
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:40
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:41
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:41
US0937121079 USD 21,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:49
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:49
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:49
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:50
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:50
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:50
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:51
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:51
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:52
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:52
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:52
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:39:53
US92552V1008 USD 16,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:25
US49271V1008 USD 29,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:26
US49271V1008 USD 29,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:26
US49271V1008 USD 29,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:27
US49271V1008 USD 29,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:27
US49271V1008 USD 29,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:28
US92552V1008 USD 16,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:29
US92552V1008 USD 16,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:29
US92552V1008 USD 16,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:31
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:31
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:31
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:32
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:32
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:32
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:33
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:33
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:34:34
US0937121079 USD 21,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:33:28
US2358511028 USD 220,62 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:31:56
US7170811035 USD 36,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:27:46
US0937121079 USD 21,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:27:47
US0937121079 USD 21,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:27:47
US0937121079 USD 21,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:27:47
US0937121079 USD 21,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:27:48
US0937121079 USD 21,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:27:48
US0937121079 USD 21,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:10
US03768E1055 USD 43,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:12
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:12
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:13
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:13
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:13
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:14
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:14
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:15
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:16
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:16
US03768E1055 USD 43,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:17
US59156R1086 USD 46,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:20
US49271V1008 USD 29,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:20
US49271V1008 USD 29,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:21
US49271V1008 USD 29,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:21
US49271V1008 USD 29,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:21
US49271V1008 USD 29,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:26
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:26
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:26
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:27
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:27
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:28
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:28
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:28
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:29
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:29
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:29
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:30
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:30
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:30
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:25:31
US92552V1008 USD 16,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:44
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:45
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:45
US7170811035 USD 36,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:46
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:46
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:48
US03768E1055 USD 43,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:49
US03768E1055 USD 43,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:49
US03768E1055 USD 43,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:21:51
US59156R1086 USD 46,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:48
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:49
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:49
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:50
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:51
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:51
US92552V1008 USD 17,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:52
US92552V1008 USD 17,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:53
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:53
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:54
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:56
US03768E1055 USD 43,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:56
US03768E1055 USD 43,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:57
US03768E1055 USD 43,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:08:57
US03768E1055 USD 43,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:25
US9621661043 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:25
US9621661043 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:26
US9621661043 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:28
US9621661043 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:29
US9621661043 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:29
US9621661043 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:30
US9621661043 USD 28,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:30
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:31
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:32
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:33
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:36
US03768E1055 USD 43,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:36
US03768E1055 USD 43,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:36
US03768E1055 USD 43,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:40
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:40
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:41
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:43
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:44
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:44
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:44
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:07:45
US92552V1008 USD 17,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:14
US9314271084 USD 37,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:14
US9314271084 USD 37,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:15
US9314271084 USD 37,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:15
US9314271084 USD 37,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:16
US9314271084 USD 37,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:17
US49271V1008 USD 29,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:23
US9621661043 USD 28,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:23
US9621661043 USD 28,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:24
US9621661043 USD 28,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:24
US9621661043 USD 28,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:24
US9621661043 USD 28,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:25
US9621661043 USD 28,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:05:25
US9621661043 USD 28,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:02
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:03
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:03
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:03
US9621661043 USD 28,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:05
US9314271084 USD 37,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:05
US9314271084 USD 37,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:06
US9314271084 USD 37,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:06
US9314271084 USD 37,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:07
US9314271084 USD 37,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:09
US03768E1055 USD 43,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:14
US49271V1008 USD 29,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:47
US7170811035 USD 36,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:48
US7170811035 USD 36,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:49
US7170811035 USD 36,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:49
US7170811035 USD 36,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:50
US7170811035 USD 36,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:50
US7170811035 USD 36,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:50
US7170811035 USD 36,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:51
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:51
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:52
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:53
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:53
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:54
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:54
US7170811035 USD 36,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:56
US7170811035 USD 36,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:56
US7170811035 USD 36,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:59
US92552V1008 USD 17,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:03:59
US92552V1008 USD 17,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:00
US92552V1008 USD 17,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:00
US92552V1008 USD 17,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:04:01
US92552V1008 USD 17,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:52:45
US46267X1081 USD 21,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:49:59
US92552V1008 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:49:59
US92552V1008 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:01
US92552V1008 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:01
US92552V1008 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:02
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:02
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:03
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:06
US7170811035 USD 36,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:06
US7170811035 USD 36,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:07
US7170811035 USD 36,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:07
US7170811035 USD 36,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:07
US7170811035 USD 36,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:08
US7170811035 USD 36,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:18
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:18
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:50:18
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:49:57
US92552V1008 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:49:58
US92552V1008 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:49:58
US92552V1008 USD 17,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:27
US90184L1026 USD 44,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:28
US90184L1026 USD 44,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:28
US90184L1026 USD 44,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:29
US0605051046 USD 27,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:30
US0605051046 USD 27,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:30
US0605051046 USD 27,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:33
US92552V1008 USD 17,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:33
US92552V1008 USD 17,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:34
US92552V1008 USD 17,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:34
US92552V1008 USD 17,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:35
US92552V1008 USD 17,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:38
US7170811035 USD 36,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:39
US7170811035 USD 36,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:39
US7170811035 USD 36,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:40
US7170811035 USD 36,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:46:40
US7170811035 USD 36,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:57
US89677Q1076 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:58
US9621661043 USD 28,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:58
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:04
US90184L1026 USD 44,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:04
US90184L1026 USD 44,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:05
US90184L1026 USD 44,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:08
US46267X1081 USD 22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:11
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:12
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:12
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:13
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:13
US92552V1008 USD 17,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:43
US0605051046 USD 27,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:44
US0605051046 USD 27,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:43:44
US0605051046 USD 27,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:09
US01609W1027 USD 269,39 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:33
US92552V1008 USD 17,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:33
US7170811035 USD 36,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:34
US7170811035 USD 36,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:34
US7170811035 USD 36,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:35
US7170811035 USD 36,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:36
US7170811035 USD 36,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:36
US89677Q1076 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:37
US89677Q1076 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:37
US89677Q1076 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:38
US9621661043 USD 28,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:39
US9621661043 USD 28,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:39
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:42:41
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:19
US92552V1008 USD 17,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:19
US92552V1008 USD 17,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:20
US92552V1008 USD 17,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:20
US92552V1008 USD 17,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:21
US92552V1008 USD 17,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:22
US92552V1008 USD 17,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:22
AN8068571086 USD 20,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:23
US20030N1019 USD 49,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:24
US20030N1019 USD 49,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:24
US20030N1019 USD 49,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:25
AN8068571086 USD 20,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:25
AN8068571086 USD 20,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:26
AN8068571086 USD 20,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:26
AN8068571086 USD 20,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:27
AN8068571086 USD 20,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:28
US3696041033 USD 10,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:28
AN8068571086 USD 20,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:32
US7170811035 USD 36,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:33
US7170811035 USD 36,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:37
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:37
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:38
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:38
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:39
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:39
US9621661043 USD 28,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:42
US89677Q1076 USD 33,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:43
US89677Q1076 USD 33,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:43
US89677Q1076 USD 33,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:38:44
US89677Q1076 USD 33,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:06
US20030N1019 USD 49,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:07
US20030N1019 USD 49,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:08
US20030N1019 USD 49,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:13
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:13
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:14
US7170811035 USD 36,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:20
US92552V1008 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:21
US92552V1008 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:21
US92552V1008 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:22
US92552V1008 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:22
US92552V1008 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:22
US92552V1008 USD 17,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:24
US3696041033 USD 10,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:26
AN8068571086 USD 20,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:27
AN8068571086 USD 20,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:28
AN8068571086 USD 20,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:28
AN8068571086 USD 20,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:28
AN8068571086 USD 20,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:29
AN8068571086 USD 20,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:29
AN8068571086 USD 20,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:35:34
US92552V1008 USD 17,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:51
US0605051046 USD 27,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:52
US0605051046 USD 27,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:52
US0605051046 USD 27,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:53
US48251W1045 USD 38,33 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:53
US0605051046 USD 27,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:54
US0605051046 USD 27,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:55
US0605051046 USD 27,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:56
US0605051046 USD 27,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:34:57
US0605051046 USD 27,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:30:34
US02209S1033 USD 40,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:30:36
US5010441013 USD 32,56 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:30:40
US0605051046 USD 27,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:30:40
US0605051046 USD 27,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:30:41
US0605051046 USD 27,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:30:42
US0605051046 USD 27,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:30:42
US0605051046 USD 27,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:03
US02156K1034 USD 35,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:03
US02156K1034 USD 35,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:04
US5010441013 USD 32,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:05
US5010441013 USD 32,55 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:06
US5010441013 USD 32,55 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:07
US5010441013 USD 32,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:09
US5010441013 USD 32,56 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:18
US0605051046 USD 27,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:20
US0605051046 USD 27,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:21
US0605051046 USD 27,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:29
US48251W1045 USD 38,25 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:29:34
US02209S1033 USD 40,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:28:31
US01609W1027 USD 266,63 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:25:17
US30303M1027 USD 265,13 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:20:33
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:28
AN8068571086 USD 20,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:29
US9497461015 USD 26,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:30
US98986T1088 USD 8,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:38
US49456B1017 USD 14,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:39
US88034P1093 USD 16,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:43
US02156K1034 USD 35,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:48
US92552V1008 USD 16,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:48
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:49
US88034P1093 USD 16,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:50
US5010441013 USD 32,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:19:50
US5010441013 USD 32,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:01
US98986T1088 USD 8,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:03
US88034P1093 USD 16,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:05
AN8068571086 USD 20,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:08
US9497461015 USD 26,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:12
US5010441013 USD 32,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:19
US5010441013 USD 32,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:22
US02156K1034 USD 35,23 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:40
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:40
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:41
US88034P1093 USD 16,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:16:47
US49456B1017 USD 14,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:15:56
US92552V1008 USD 16,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:13:24
GRS509003018 ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 5,71 1.685.070 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:11:15
US0378331005 USD 115,93 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:10:07
US7551115071 USD 72,1 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:10:07
US7551115071 USD 72,11 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:10:32
US0378331005 USD 116,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:09:04
US0378331005 USD 116,44 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:09:05
US0378331005 USD 116,45 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:09:23
US0378331005 USD 116,32 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:05:22
US72352L1061 USD 65,51 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:02:36
US72352L1061 USD 65,74 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:00:01
US90184L1026 USD 44,86 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
15:00:26
US90184L1026 USD 44,97 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:59:56
US90184L1026 USD 44,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:58:01
US4370761029 USD 272,5 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:57:16
US4370761029 USD 272,14 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:57:40
US72352L1061 USD 65,64 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:55:18
US0378331005 USD 117,05 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:54:12
US0378331005 USD 116,88 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:54:40
US00287Y1091 USD 102,47 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:54:49
US00287Y1091 USD 102,5 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:19
US72352L1061 USD 66,07 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:22
US0378331005 USD 116,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:24
US0378331005 USD 116,95 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:25
US0378331005 USD 116,96 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:36
US0378331005 USD 116,97 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:36
US0378331005 USD 116,97 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:38
US0378331005 USD 116,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:53:39
US72352L1061 USD 65,99 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:48:23
US4370761029 USD 273,52 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:48:24
US0382221051 USD 78,68 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:48:33
US0382221051 USD 78,72 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:46:02
US90184L1026 USD 45,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:46:18
US90184L1026 USD 45,23 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:41:11
US72352L1061 USD 66,45 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:40:01
US72352L1061 USD 66,44 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:40:20
US72352L1061 USD 66,61 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:33:06
US5951121038 USD 63,04 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:33:07
US5951121038 USD 63,03 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:33:23
US83304A1060 USD 47 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:33:23
US83304A1060 USD 47 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:33:24
US83304A1060 USD 47,06 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
14:31:05
US7475251036 USD 143,61 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
16:00:31
US097023CW33 EUR 129,25 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
15:24:19
GRS509003018 ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 0 1.685.070 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
23 Νοε 2020
12:55:31
XS1735583095 EUR 98,5 10.088.889 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
23 Νοε 2020
12:53:45
XS1735583095 EUR 98,5