Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 37956 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα / Ονομαστικό Ποσό Ονομαστικό Ποσό Είδ. Συν/γής Ομόλογο Μετοχικοί Τίτλοι
17 Σεπ 2021
06:35:00
EURUSD FWD 20211029 USD 1,174 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
19:56:22
US3379321074 USD 36,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:23
US3379321074 USD 36,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:23
US3379321074 USD 36,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:24
US3379321074 USD 36,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:28
US3379321074 USD 36,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:29
US3379321074 USD 36,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:30
US3379321074 USD 36,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:30
US3379321074 USD 36,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:50
US90353T1007 USD 39,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:51
US90353T1007 USD 39,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:51
US90353T1007 USD 39,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:56
US90353T1007 USD 39,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:56
US90353T1007 USD 39,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:56:57
US90353T1007 USD 39,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:55:07
PA1436583006 USD 23,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:55:07
PA1436583006 USD 23,49 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:55:08
US9621661043 USD 36,13 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:53:08
US98980A1051 USD 30,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:53:09
US98980A1051 USD 30,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:53:09
US3379321074 USD 36,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:53:49
US9621661043 USD 36,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:03
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:03
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:04
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:09
US98980A1051 USD 30,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:10
US98980A1051 USD 30,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:10
US98980A1051 USD 30,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:11
US98980A1051 USD 30,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:38
US98980A1051 USD 30,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:38
US98980A1051 USD 30,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:51:40
US3379321074 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:37
US00206R1023 USD 27,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:38
US00206R1023 USD 27,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:38
US9621661043 USD 36,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:39
US9621661043 USD 36,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:42
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:42
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:43
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:48
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:50:49
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:49:54
US00206R1023 USD 27,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:49:55
US00206R1023 USD 27,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:48:46
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:48:46
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:48:47
US00206R1023 USD 27,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:48:48
US00206R1023 USD 27,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:48:48
US00206R1023 USD 27,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:48:51
US9621661043 USD 36,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:48:52
US9621661043 USD 36,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:46:04
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:46:19
US00206R1023 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:46:20
US00206R1023 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:46:20
US00206R1023 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:46:30
PA1436583006 USD 23,46 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:46:30
PA1436583006 USD 23,46 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:45:02
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:45:03
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:45:03
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:45:07
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:45:08
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:45:08
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:45:51
PA1436583006 USD 23,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:44:42
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:43:56
PA1436583006 USD 23,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:43:57
PA1436583006 USD 23,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:41:45
PA1436583006 USD 23,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:41:49
PA1436583006 USD 23,45 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:40:24
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:40:24
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:40:25
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:57
US9621661043 USD 36,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:58
US9621661043 USD 36,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:38:04
US9621661043 USD 36,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:38:04
US9621661043 USD 36,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:23
PA1436583006 USD 23,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:23
PA1436583006 USD 23,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:24
PA1436583006 USD 23,47 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:32
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:33
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:34
PA1436583006 USD 23,48 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:38
US3453708600 USD 13,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:38
US3453708600 USD 13,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:39
US3453708600 USD 13,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:47
US3453708600 USD 13,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:48
US3453708600 USD 13,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:37:48
US3453708600 USD 13,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:36:05
US9621661043 USD 36,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:36:05
US9621661043 USD 36,14 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:35:31
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:35:32
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:35:33
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:35:33
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:35:50
US9621661043 USD 36,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:35:51
US9621661043 USD 36,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:57
US7170811035 USD 43,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:58
US7170811035 USD 43,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:34:18
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:34:40
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:34:43
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:34:43
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:34:44
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:34:45
US3453708600 USD 13,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:45
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:45
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:46
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:47
US3453708600 USD 13,51 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:47
US3453708600 USD 13,51 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:52
US7170811035 USD 43,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:53
US7170811035 USD 43,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:53
US7170811035 USD 43,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:54
US7170811035 USD 43,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:56
US7170811035 USD 43,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:33:56
US7170811035 USD 43,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:31:59
US98986T1088 USD 7,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:00
US98986T1088 USD 7,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:01
US98986T1088 USD 7,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:01
US98986T1088 USD 7,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:17
US7170811035 USD 43,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:18
US7170811035 USD 43,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:19
US7170811035 USD 43,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:25
US7170811035 USD 43,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:26
US7170811035 USD 43,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:28
US7170811035 USD 43,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:29
US7170811035 USD 43,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:51
US7170811035 USD 43,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:52
US7170811035 USD 43,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:32:52
US7170811035 USD 43,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:30:36
US92552V1008 USD 13,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:30:37
US92552V1008 USD 13,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:30:37
US92552V1008 USD 13,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:03
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:06
US3453708600 USD 13,53 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:07
US3453708600 USD 13,53 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:07
US3453708600 USD 13,53 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:09
US7170811035 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:12
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:13
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:13
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:23
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:23
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:24
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:38
US92552V1008 USD 13,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:38
US92552V1008 USD 13,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:39
US92552V1008 USD 13,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:49
US98986T1088 USD 7,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:50
US98986T1088 USD 7,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:51
US98986T1088 USD 7,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:29:51
US98986T1088 USD 7,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:28:53
US3453708600 USD 13,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:28:54
US3453708600 USD 13,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:28:54
US3453708600 USD 13,52 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:28:56
US7170811035 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:25:18
US40434L1052 USD 27,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:25:19
US40434L1052 USD 27,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:25:19
US92552V1008 USD 13,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:25:24
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:25:24
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:25:25
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:25:26
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:00
US92552V1008 USD 13,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:06
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:07
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:08
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:08
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:09
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:09
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:10
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:24:11
US3453708600 USD 13,54 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:20
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:20
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:21
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:22
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:22
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:23
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:24
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:24
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:25
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:33
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:34
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:34
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:35
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:39
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:40
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:41
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:23:41
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:22:34
US22052L1044 USD 41,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:22:41
US22052L1044 USD 41,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:22:47
US40434L1052 USD 27,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:22:48
US40434L1052 USD 27,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:21:46
US00165C1045 USD 44,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:21:47
US00165C1045 USD 44,44 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:20
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:21
US7170811035 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:22
US7170811035 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:23
US7170811035 USD 43,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:25
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:26
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:26
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:27
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:27
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:27
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:20:28
US1844991018 USD 8,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:26
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:26
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:27
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:28
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:28
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:29
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:30
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:32
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:32
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:33
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:18:33
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:00
US7170811035 USD 43,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:00
US7170811035 USD 43,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:01
US7170811035 USD 43,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:03
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:04
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:04
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:05
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:17:05
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:38
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:39
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:40
US7170811035 USD 43,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:43
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:43
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:44
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:46
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:16:48
US7170811035 USD 43,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:02
US00165C1045 USD 44,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:13
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:43
US1844991018 USD 8,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:44
US1844991018 USD 8,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:44
US1844991018 USD 8,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:45
US1844991018 USD 8,02 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:47
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:52
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:52
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:13:53
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:13
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:14
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:14
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:15
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:16
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:18
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:19
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:19
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:20
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:20
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:21
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:21
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:09:22
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:42
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:43
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:43
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:44
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:45
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:45
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:46
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:49
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:50
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:50
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:51
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:54
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:03:56
US3453708600 USD 13,51 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:17
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:18
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:19
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:19
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:20
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:21
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:21
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:22
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:28
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:29
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:29
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:30
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:31
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:31
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:32
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:01:32
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:07
US0378331005 USD 146,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:08
US0378331005 USD 146,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:10
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:11
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:12
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:12
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:13
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:13
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:14
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:14
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:29
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:30
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:30
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:31
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:32
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:32
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:33
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:33
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:39
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:40
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:40
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:41
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:42
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:42
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:42
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
19:00:43
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:56:07
US7170811035 USD 43,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:56:13
US7170811035 USD 43,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:55:47
US00165C1045 USD 44,39 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:55:50
US00165C1045 USD 44,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:55:52
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:55:52
US0378331005 USD 146,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:49:10
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:49:11
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:49:12
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:49:12
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:49:13
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:49:14
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:49:15
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:48:18
US00165C1045 USD 44,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:22
US92552V1008 USD 13,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:23
US92552V1008 USD 13,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:24
US92552V1008 USD 13,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:39
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:39
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:40
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:40
US62914V1061 USD 37,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:41
US62914V1061 USD 37,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:41
US62914V1061 USD 37,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:09:41
US62914V1061 USD 37,25 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:07:47
US00165C1045 USD 44,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:07:48
US00165C1045 USD 44,6 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:07:51
US0378331005 USD 146,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:07:55
US92552V1008 USD 13,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:07:56
US92552V1008 USD 13,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:07:57
US92552V1008 USD 13,61 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
18:02:28
US62914V1061 USD 37,27 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:56:24
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:13:00
US0378331005 USD 146,5 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:11:58
US7170811035 USD 43,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:11:58
US7170811035 USD 43,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:12:50
US7170811035 USD 43,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:12:51
US7170811035 USD 43,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:11:48
AN8068571086 USD 28,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:11:49
AN8068571086 USD 28,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:11:49
AN8068571086 USD 28,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:09:17
US1844991018 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:09:18
US1844991018 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:09:19
US1844991018 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:09:25
AN8068571086 USD 28,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:09:26
AN8068571086 USD 28,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
17:09:26
AN8068571086 USD 28,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:30
US40434L1052 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:30
US40434L1052 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:31
US40434L1052 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:32
US9621661043 USD 36,14 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:38
US00165C1045 USD 45,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:39
US00165C1045 USD 45,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:39
US00165C1045 USD 45,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:40
US00165C1045 USD 45,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:40
US00165C1045 USD 45,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:41
US00165C1045 USD 45,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:41
US00165C1045 USD 45,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:36:42
US00165C1045 USD 45,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:35:33
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:35:34
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:35:35
US1844991018 USD 8,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:35:51
US40434L1052 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:35:51
US40434L1052 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:35:52
US40434L1052 USD 27,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:33:05
US0378331005 USD 146,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:33:24
US9621661043 USD 36,14 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:31:06
US90353T1007 USD 39,39 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:28:15
US0378331005 USD 146,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:27:49
US40434L1052 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:27:49
US40434L1052 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:27:50
US40434L1052 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:27:51
US40434L1052 USD 27,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:11:21
PA1436583006 USD 23,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:11:31
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:11:32
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:11:33
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:11:33
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:08:27
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:08:28
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:08:28
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:08:29
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:08:43
PA1436583006 USD 23,54 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:06:02
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:06:03
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:06:04
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:06:04
US40434L1052 USD 27,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:05:45
US62914V1061 USD 37,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:05:46
US62914V1061 USD 37,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:05:47
US62914V1061 USD 37,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:05:48
US62914V1061 USD 37,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:05:49
US62914V1061 USD 37,21 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:05:49
US62914V1061 USD 37,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:03:47
US0378331005 USD 146,59 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:03:53
US62914V1061 USD 37,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:03:53
US62914V1061 USD 37,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:03:53
US62914V1061 USD 37,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:03:54
US62914V1061 USD 37,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:03:54
US62914V1061 USD 37,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:03:55
US62914V1061 USD 37,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:01:09
US0378331005 USD 146,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:00:35
US00165C1045 USD 45,15 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:00:36
US00165C1045 USD 45,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:00:36
US00165C1045 USD 45,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:00:37
US00165C1045 USD 45,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:00:38
US00165C1045 USD 45,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:47:58
US0378331005 USD 146,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:48:05
US00165C1045 USD 44,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:48:05
US00165C1045 USD 44,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:48:06
US00165C1045 USD 44,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:48:07
US00165C1045 USD 44,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:48:07
US00165C1045 USD 44,89 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:47:08
US00165C1045 USD 44,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:47:09
US00165C1045 USD 44,87 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:47:09
US00165C1045 USD 44,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:47:10
US00165C1045 USD 44,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:47:11
US00165C1045 USD 44,88 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:47:19
US0378331005 USD 146,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:22
US00165C1045 USD 44,81 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:24
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:25
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:25
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:26
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:27
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:33
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:34
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:34
US00165C1045 USD 44,82 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:35
US00165C1045 USD 44,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:28:35
US00165C1045 USD 44,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:18:39
US62914V1061 USD 37,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:18:40
US62914V1061 USD 37,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:18:40
US62914V1061 USD 37,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:18:41
US62914V1061 USD 37,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:18:45
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:18:46
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:18:46
US1844991018 USD 8,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:13:04
US0378331005 USD 146,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:13:06
US62914V1061 USD 36,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:13:06
US62914V1061 USD 36,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:13:07
US62914V1061 USD 36,99 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:13:07
US62914V1061 USD 37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:13
US00165C1045 USD 44,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:13
US00165C1045 USD 44,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:14
US00165C1045 USD 44,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:15
US00165C1045 USD 44,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:15
US00165C1045 USD 44,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:26
US00165C1045 USD 44,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:27
US00165C1045 USD 44,74 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:28
US00165C1045 USD 44,73 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:29
US00165C1045 USD 44,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:08:29
US00165C1045 USD 44,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:55:03
US1844991018 USD 7,96 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:55:04
US00165C1045 USD 44,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:49:13
US00165C1045 USD 44,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:49:14
US00165C1045 USD 44,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:49:14
US00165C1045 USD 44,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:49:15
US00165C1045 USD 44,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:48:07
US0378331005 USD 146,69 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:48:38
AN8068571086 USD 28,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:48:41
AN8068571086 USD 28,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:48:42
AN8068571086 USD 28,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:47:28
US98980L1017 USD 282,81 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:46:28
US69608A1088 USD 28,49 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:46:30
US69608A1088 USD 28,49 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:46:32
US69608A1088 USD 28,49 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:12
US62914V1061 USD 37,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:14
US62914V1061 USD 37,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:15
US62914V1061 USD 37,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:15
US62914V1061 USD 37,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:16
US62914V1061 USD 37,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:22
AN8068571086 USD 28,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:23
AN8068571086 USD 28,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:44:23
AN8068571086 USD 28,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:41:57
US62914V1061 USD 37,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:41:58
US62914V1061 USD 37,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:41:58
US62914V1061 USD 37,09 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:41:52
AN8068571086 USD 28,36 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:41:56
US62914V1061 USD 37,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:41:56
US62914V1061 USD 37,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:27:57
US00165C1045 USD 45,24 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:26:41
US00165C1045 USD 45,28 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:52:17
INTEREST RATE SWAP21157 EUR 6,8 500.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
14:24:13
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:24:14
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:24:14
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:24:15
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:24:16
US1844991018 USD 8,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:24:17
US0378331005 USD 147,29 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:24:23
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:24:24
US1844991018 USD 8,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:21:25
US00165C1045 USD 45,33 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:20:32
US00165C1045 USD 45,52 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:17:19
AN8068571086 USD 28,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:17:20
AN8068571086 USD 28,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:17:21
AN8068571086 USD 28,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:17:23
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:17:23
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:17:24
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:26
US0378331005 USD 146,85 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:27
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:28
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:28
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:29
US00165C1045 USD 45,47 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:29
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:29
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:46
US0378331005 USD 146,84 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:48
AN8068571086 USD 28,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:49
AN8068571086 USD 28,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:16:49
AN8068571086 USD 28,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:15:49
US00165C1045 USD 45,37 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:13:03
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:13:37
US00165C1045 USD 45,31 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:12:37
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:12:38
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:12:38
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:12:39
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:12:54
US0378331005 USD 146,81 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:59
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:59
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:10:00
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:10:01
US1844991018 USD 8,07 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:10:03
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:10:04
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:10:05
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:10:05
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:39
US1844991018 USD 8,07 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:40
US1844991018 USD 8,07 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:40
US1844991018 USD 8,07 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:41
US1844991018 USD 8,07 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:42
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:43
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:43
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:09:44
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
16:50:40
GR0124037715 EUR 99,41 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
14:04:23
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:04:23
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:04:24
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:04:25
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:04:26
US1844991018 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:04:27
US1844991018 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:04:27
US1844991018 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:04:27
US1844991018 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:03:38
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:03:38
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:03:39
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:03:40
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:03:41
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:03:41
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:59:00
AN8068571086 USD 28,55 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:59:02
US1844991018 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:59:02
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:59:03
US1844991018 USD 8,08 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:58:05
AN8068571086 USD 28,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:58:07
US1844991018 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:54:35
AN8068571086 USD 28,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:54:36
AN8068571086 USD 28,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:54:38
AN8068571086 USD 28,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:54:38
AN8068571086 USD 28,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:54:45
AN8068571086 USD 28,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:53:40
AN8068571086 USD 28,8 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:53:41
AN8068571086 USD 28,8 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:53:46
AN8068571086 USD 28,8 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:53:46
AN8068571086 USD 28,81 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:13
US0378331005 USD 147,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:14
US0378331005 USD 147,24 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:16
AN8068571086 USD 28,79 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:17
AN8068571086 USD 28,79 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:21
AN8068571086 USD 28,79 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:22
AN8068571086 USD 28,78 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:26
AN8068571086 USD 28,79 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:52:26
AN8068571086 USD 28,79 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:36:31
US62914V1061 USD 37,54 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:35:34
US92552V1008 USD 13,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:35:35
US92552V1008 USD 13,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:35:36
US92552V1008 USD 13,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:35:38
US0378331005 USD 147,78 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:32:17
US92552V1008 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:32:18
US92552V1008 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:32:19
US92552V1008 USD 13,63 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:32:38
US0378331005 USD 148,32 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
13:32:39
US0378331005 USD 148,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
15:55:04
EURUSDFXRS229044 USD 1,1778 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
15:46:26
EURUSDFXRS229043 USD 1,1779 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
13:46:41
XS2388561677 EUR 98,75 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
13:54:12
XS2388561677 EUR 98,59 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
13:54:52
XS2388561677 EUR 98,59 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
15:26:47
XS2248826294 EUR 96 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:26:30
XS2388172855 EUR 99,376 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:25:40
XS2388172855 EUR 99,376 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:24:13
XS2388172855 EUR 99,376 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:23:25
XS2388172855 EUR 99,376 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
15:15:14
EURUSDFXRS229042 USD 1,1784 23.331.825 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
15:31:16
GRS496003005 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. EUR 11,94 24.604 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:29:35
GRS496003005 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. EUR 11,91 24.604 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
17 Σεπ 2021
14:59:52
XS1206541366 EUR 111,1 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
14:54:27
XS2388561677 EUR 98,59 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
13:53:37
US71654QBE17 EUR 85,34 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
11:41:15
EURCHF SWAP 20211021 CHF 1,0931 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
11:28:24
EURCHF SWAP 20211122 CHF 1,0929 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
14:03:44
XS2388172855 EUR 99,576 117.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
11:24:13
EURUSD FWD 20211129 USD 1,1895 65.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
11:12:15
EURCHF SWAP 20211122 CHF 1,0927 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
13:31:13
XS2199268470 EUR 105,732 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
13:31:13
GR0114029540 EUR 103,46 6.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
13:37:16
XS2199268470 EUR 106,232 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:20:29
XS2388172855 EUR 99,376 65.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:22:34
XS2388172855 EUR 99,596 5.300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:53:04
XS2388172855 EUR 99,4 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
11:34:08
XS2388186996 EUR 100 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
11:07:57
XS2314265237 EUR 104,3 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
12:04:10
XS2342910689 EUR 103 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
11:56:02
XS2070311431 EUR 104 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0138008744 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
08:35:36
EURCAD FWD 20211029 CAD 1,4786 3.074.612 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
08:34:58
EURCAD FWD 20210930 CAD 1,4777 1.046.271 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
17 Σεπ 2021
10:41:28
XS2388172855 EUR 99,476 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:40:38
XS2388172855 EUR 99,426 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:22:17
XS2389334124 EUR 100,05 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:23:13
XS1968706876 EUR 121,2 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:21:30
XS2388172855 EUR 99,376 4.900.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:21:27
XS2389343380 EUR 99,73 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:20:15
XS2389334124 EUR 101,25 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:20:14
XS2388084480 EUR 100,05 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:18:40
XS2389334124 EUR 100 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:17:09
XS2389334124 EUR 100 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:16:16
XS2388084480 EUR 100 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:14:08
XS2389343380 EUR 99,68 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
10:11:01
XS2385386029 EUR 98,625 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
17 Σεπ 2021
07:00:10
EURUSD FWD 20220308 USD 1,185 120.300 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2021
19:57:13
US3453708600 USD 13,41 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:57:17
US3453708600 USD 13,41 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:57:27
US3453708600 USD 13,41 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:57:36
US1844991018 USD 8,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:57:46
US1844991018 USD 8,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:57:53
US1844991018 USD 8,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:56:01
US83304A1060 USD 72,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:56:02
US83304A1060 USD 72,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:56:11
US3453708600 USD 13,42 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:56:12
US3453708600 USD 13,42 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:56:13
US3453708600 USD 13,42 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:55:51
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:55:51
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:55:52
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:55:57
US83304A1060 USD 72,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:55:57
US83304A1060 USD 72,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:06
US0378331005 USD 148,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:07
US0378331005 USD 148,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:08
US0378331005 USD 148,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:11
US1844991018 USD 8,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:12
US1844991018 USD 8,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:12
US1844991018 USD 8,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:13
US1844991018 USD 8,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:15
US1844991018 USD 8,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:54:16
US1844991018 USD 8,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:57
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:58
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:59
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:00
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:01
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:01
US7170811035 USD 44,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:25
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:25
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:26
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:26
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:26
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:27
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:27
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:28
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:28
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:37
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:38
US0378331005 USD 148,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:39
US0378331005 USD 148,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:39
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:40
US0378331005 USD 148,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:42
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:43
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:43
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:44
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:46
US0378331005 USD 148,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:47
US0378331005 USD 148,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:47
US0378331005 USD 148,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:47
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:53:55
US0378331005 USD 148,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:20
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:21
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:22
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:22
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:26
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:27
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:31
US83304A1060 USD 72,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:32
US83304A1060 USD 72,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:37
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:38
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:38
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:39
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:56
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:52:56
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:51:21
US00165C1045 USD 46,03 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:51:22
US00165C1045 USD 46,04 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:51:23
US00165C1045 USD 46,04 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:51:29
US7170811035 USD 44,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:50:08
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:49:52
US00165C1045 USD 46,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:49:52
US00165C1045 USD 46,11 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:49:53
US00165C1045 USD 46,11 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:49:54
US00165C1045 USD 46,06 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:12
US83304A1060 USD 72,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:13
US83304A1060 USD 72,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:13
US83304A1060 USD 72,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:14
US83304A1060 USD 72,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:14
US83304A1060 USD 72,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:15
US83304A1060 USD 72,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:16
US83304A1060 USD 72,64 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:16
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:17
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:18
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:19
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:19
US83304A1060 USD 72,62 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:21
US00165C1045 USD 46,2 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:23
US83304A1060 USD 72,63 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:23
US83304A1060 USD 72,63 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:24
US83304A1060 USD 72,63 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:24
US83304A1060 USD 72,63 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:28
US83304A1060 USD 72,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:48:29
US83304A1060 USD 72,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:46:10
US3453708600 USD 13,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:22
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:24
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:24
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:26
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:27
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:27
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:28
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:30
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:31
US83304A1060 USD 72,6 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:31
US83304A1060 USD 72,6 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:32
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:32
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:33
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:33
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:34
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:34
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:35
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:35
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:35
US83304A1060 USD 72,61 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:43:54
US3453708600 USD 13,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:35
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:37
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:38
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:39
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:39
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:40
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:41
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:45
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:46
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:46
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:47
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:47
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:48
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:48
US1844991018 USD 8,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:41:57
US00165C1045 USD 46,41 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:12
US3453708600 USD 13,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:15
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:37
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:38
US3453708600 USD 13,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:39
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:40
US3453708600 USD 13,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:40
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:41
US00165C1045 USD 46,35 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:41
US00165C1045 USD 46,35 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:41
US00165C1045 USD 46,35 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:42
US3453708600 USD 13,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:45
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:45
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:46
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:46
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:47
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:47
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:39:48
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:29
US00165C1045 USD 46,44 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:30
US00165C1045 USD 46,43 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:31
US00165C1045 USD 46,43 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:31
US00165C1045 USD 46,43 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:33
US00165C1045 USD 46,44 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:33
US00165C1045 USD 46,43 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:34
US00165C1045 USD 46,42 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:42
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:43
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:44
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:44
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:45
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:36:45
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:00
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:00
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:01
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:03
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:06
US1844991018 USD 8,22 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:06
US1844991018 USD 8,22 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:07
US1844991018 USD 8,22 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:31:07
US1844991018 USD 8,22 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:30:51
US00165C1045 USD 46,44 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:30:52
US00165C1045 USD 46,44 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:30:53
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:30:53
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:30:55
US00165C1045 USD 46,44 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:27:23
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:27:24
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:27:28
US00165C1045 USD 46,6 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:26:35
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:19:58
US00165C1045 USD 46,86 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:19:58
US00165C1045 USD 46,86 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:19:59
US00165C1045 USD 46,86 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:20:06
US00165C1045 USD 46,86 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:20:12
US00165C1045 USD 46,88 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:20:13
US00165C1045 USD 46,87 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:20:21
US00165C1045 USD 46,9 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:20:21
US00165C1045 USD 46,9 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:20:22
US00165C1045 USD 46,9 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:19:41
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:17:57
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:17:49
US00165C1045 USD 46,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:17:51
US00165C1045 USD 46,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:15:05
US3453708600 USD 13,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:15:06
US3453708600 USD 13,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:15:07
US3453708600 USD 13,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:15:08
US3453708600 USD 13,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:15:13
US1844991018 USD 8,28 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:58
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:59
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:09:57
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:09:58
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:09:58
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:16
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:16
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:17
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:27
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:27
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:27
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:10:56
US1844991018 USD 8,27 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:05:17
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:05:18
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:05:19
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:13
US83304A1060 USD 72,55 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:14
US83304A1060 USD 72,55 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:15
US83304A1060 USD 72,55 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:26
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:27
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:29
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:29
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:30
US00165C1045 USD 46,96 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:36
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:36
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:04:37
US1844991018 USD 8,26 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:03:16
US83304A1060 USD 72,54 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:03:17
US83304A1060 USD 72,54 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:03:17
US83304A1060 USD 72,54 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:14
US83304A1060 USD 72,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:15
US83304A1060 USD 72,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:16
US83304A1060 USD 72,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:16
US83304A1060 USD 72,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:17
US83304A1060 USD 72,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:18
US83304A1060 USD 72,57 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:48
US00165C1045 USD 47,17 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:48
US00165C1045 USD 47,17 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:48
US00165C1045 USD 47,17 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:49
US00165C1045 USD 47,17 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:49
US00165C1045 USD 47,17 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
19:02:50
US00165C1045 USD 47,17 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:53:57
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:53:58
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:53:59
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:00
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:01
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:02
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:09
US83304A1060 USD 72,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:10
US83304A1060 USD 72,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:10
US83304A1060 USD 72,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:11
US83304A1060 USD 72,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:11
US83304A1060 USD 72,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:12
US83304A1060 USD 72,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:54:43
US83304A1060 USD 72,5 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:53:17
US83304A1060 USD 72,5 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:36
US83304A1060 USD 72,48 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:37
US00165C1045 USD 47,11 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:38
US83304A1060 USD 72,49 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:39
US83304A1060 USD 72,49 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:40
US83304A1060 USD 72,49 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:41
US83304A1060 USD 72,49 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:42
US83304A1060 USD 72,49 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:50
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:51
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:52
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:52
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:53
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:52:53
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:50:13
US83304A1060 USD 72,47 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:50:13
US83304A1060 USD 72,47 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:50:14
US83304A1060 USD 72,47 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:50:14
US83304A1060 USD 72,47 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:50:14
US83304A1060 USD 72,47 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:50:15
US83304A1060 USD 72,47 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:49:14
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:49:15
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:49:16
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:49:18
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:49:19
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:49:20
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:49:21
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:08
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:08
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:09
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:09
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:10
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:10
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:11
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:46:11
US00165C1045 USD 47,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:35
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:36
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:36
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:37
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:37
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:37
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:38
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:39
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:39
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:40
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:40
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:41
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:49
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:50
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:51
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:52
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:43:53
US3453708600 USD 13,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:42:18
US00165C1045 USD 47,33 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:42:18
US00165C1045 USD 47,33 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:42:19
US00165C1045 USD 47,33 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:45
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:46
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:47
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:47
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:49
US00165C1045 USD 47,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:50
US00165C1045 USD 47,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:50
US00165C1045 USD 47,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:51
US00165C1045 USD 47,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:36:51
US00165C1045 USD 47,67 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:32:16
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:32:16
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:32:17
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:32:17
US1844991018 USD 8,29 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:32:52
AN8068571086 USD 29,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:01
AN8068571086 USD 29,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:33
US00165C1045 USD 47,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:34
US00165C1045 USD 47,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:35
US00165C1045 USD 47,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:37
US00165C1045 USD 47,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:38
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:38
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:40
US00165C1045 USD 47,68 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:51
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:31:52
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:42
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:43
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:43
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:44
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:45
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:45
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:46
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:46
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:47
US3453708600 USD 13,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:49
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:51
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:52
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:52
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:53
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:54
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:30:55
US3453708600 USD 13,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:02
US0378331005 USD 148,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:02
US0378331005 USD 148,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:03
US0378331005 USD 148,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:03
US0378331005 USD 148,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:04
US0378331005 USD 148,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:05
US0378331005 USD 148,14 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:07
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:07
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:08
US00165C1045 USD 47,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:08
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:09
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:10
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:27:10
US00165C1045 USD 47,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:11
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:12
US00165C1045 USD 47,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:13
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:14
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:14
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:16
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:17
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:18
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:18
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:19
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:19
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:21
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:36
US0378331005 USD 148,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:36
US0378331005 USD 148,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:37
US0378331005 USD 148,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:37
US0378331005 USD 148,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:37
US0378331005 USD 148,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:23:38
US0378331005 USD 148,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:22:54
US00165C1045 USD 47,75 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:22:54
US00165C1045 USD 47,76 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:22:55
US00165C1045 USD 47,76 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:20:57
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:20:57
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:20:58
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:20:58
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:20:59
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:21:00
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:21:00
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:21:01
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:21:01
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:21:02
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:21:02
US3453708600 USD 13,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:44
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:44
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:45
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:45
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:46
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:49
US00165C1045 USD 48,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:49
US00165C1045 USD 48,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:50
US00165C1045 USD 48,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:50
US00165C1045 USD 48,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:51
US00165C1045 USD 48,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:52
US00165C1045 USD 48,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:52
US00165C1045 USD 48,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:14:53
US00165C1045 USD 48,13 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:47
US62914V1061 USD 37,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:47
US62914V1061 USD 37,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:48
US62914V1061 USD 37,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:49
US62914V1061 USD 37,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:49
US62914V1061 USD 37,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:50
US62914V1061 USD 37,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:53
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:54
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:54
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:55
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:10:55
US7170811035 USD 44,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:05:59
US00165C1045 USD 48,14 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:06:00
US00165C1045 USD 48,15 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:06:03
US62914V1061 USD 36,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:06:03
US62914V1061 USD 36,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:06:04
US62914V1061 USD 36,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:06:04
US62914V1061 USD 36,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:06:05
US62914V1061 USD 36,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
18:06:05
US62914V1061 USD 36,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:59:29
US62914V1061 USD 37,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:59:30
US62914V1061 USD 37,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:59:31
US62914V1061 USD 37,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:57
US00165C1045 USD 48,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:57
US00165C1045 USD 48,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:11
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:12
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:12
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:12
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:13
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:14
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:53
US00165C1045 USD 48,5 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:54
US00165C1045 USD 48,5 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:54
US00165C1045 USD 48,51 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:55
US00165C1045 USD 48,52 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:56
US00165C1045 USD 48,52 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:53:56
US00165C1045 USD 48,52 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:51:58
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:51:58
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:51:59
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:00
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:00
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:01
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:02
US83304A1060 USD 72,35 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:03
US83304A1060 USD 72,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:03
US83304A1060 USD 72,36 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:07
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:08
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:08
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:21
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:22
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:22
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:35
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:35
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:36
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:36
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:36
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:52:37
US40434L1052 USD 27,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:51:56
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:51:56
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:51:57
US83304A1060 USD 72,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:17
US0378331005 USD 147,78 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:18
US0378331005 USD 147,78 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:18
US0378331005 USD 147,78 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:19
US40434L1052 USD 27,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:20
US40434L1052 USD 27,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:21
US40434L1052 USD 27,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:22
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:22
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:23
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:24
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:24
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:24
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:25
US83304A1060 USD 72,2 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:25
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:26
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:26
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:27
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:48:27
US83304A1060 USD 72,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:45:23
US40434L1052 USD 27,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:45:24
US62914V1061 USD 36,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:45:25
US0378331005 USD 147,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:45:26
US0378331005 USD 147,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:45:26
US0378331005 USD 147,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:30:01
US40434L1052 USD 27,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:30:02
US40434L1052 USD 27,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:30:02
US40434L1052 USD 27,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:30:03
US40434L1052 USD 27,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:29:29
US7170811035 USD 44,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:29:30
US7170811035 USD 44,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:29:30
US7170811035 USD 44,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:27:12
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:27:13
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:27:13
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:27:14
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:27:20
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:27:21
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:27:21
US7170811035 USD 44,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:19:29
US92552V1008 USD 13,67 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:19:29
US92552V1008 USD 13,67 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:19:30
US92552V1008 USD 13,67 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:19:30
US92552V1008 USD 13,67 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:03
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:03
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:04
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:04
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:05
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:06
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:06
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:07
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:08
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:17:08
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:58
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:58
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:58
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:59
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:59
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:16:00
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:16:00
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:44
US9621661043 USD 35,37 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:45
US9621661043 USD 35,37 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:56
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:56
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:15:57
US3453708600 USD 13,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:13:59
US62914V1061 USD 36,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:13:59
US62914V1061 USD 36,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:14:00
US62914V1061 USD 36,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:14:05
US9621661043 USD 35,37 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:14:06
US9621661043 USD 35,37 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:08:36
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:08:36
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:08:37
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:08:37
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:08:45
US62914V1061 USD 36,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:08:45
US62914V1061 USD 36,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:08:46
US62914V1061 USD 36,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:58
US9621661043 USD 35,35 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:58
US9621661043 USD 35,35 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:06:10
US9621661043 USD 35,34 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:06:11
US9621661043 USD 35,34 150 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:06:26
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:06:27
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:06:27
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:06:28
US92552V1008 USD 13,65 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:39
US62914V1061 USD 36,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:39
US62914V1061 USD 36,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:40
US62914V1061 USD 36,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:43
US62914V1061 USD 36,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:43
US62914V1061 USD 36,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:05:44
US62914V1061 USD 36,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:03:58
US83304A1060 USD 71,97 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:03:59
US83304A1060 USD 71,97 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:04:00
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:04:01
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:04:03
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:04:04
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:04:05
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:04:06
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
17:04:07
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:45:03
US62914V1061 USD 36,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:45:04
US83304A1060 USD 71,83 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:45:04
US83304A1060 USD 71,85 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:44
US83304A1060 USD 71,84 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:51
US62914V1061 USD 36,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:52
US62914V1061 USD 36,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:54
US83304A1060 USD 71,89 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:54
US83304A1060 USD 71,89 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:55
US83304A1060 USD 71,89 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:55
US83304A1060 USD 71,89 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:56
US83304A1060 USD 71,89 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:44:57
US83304A1060 USD 71,89 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:31:30
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:31:31
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:20:54
US83304A1060 USD 71,92 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:20:55
US83304A1060 USD 71,91 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:33
PA1436583006 USD 23,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:34
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:35
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:36
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:37
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:37
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:38
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:19:38
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:18:17
US40434L1052 USD 27,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:18:18
US40434L1052 USD 27,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:57
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:14:09
US40434L1052 USD 27,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:14:10
US40434L1052 USD 27,94 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:14:13
PA1436583006 USD 23,03 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:08
PA1436583006 USD 23,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:08
PA1436583006 USD 23,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:09
PA1436583006 USD 23,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:34
PA1436583006 USD 23,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:35
PA1436583006 USD 23,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:35
PA1436583006 USD 23,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:46
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:46
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:47
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:56
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:13:56
US62914V1061 USD 37,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:23
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:24
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:24
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:25
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:26
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:26
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:27
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:28
US83304A1060 USD 72,12 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:28
US83304A1060 USD 72,14 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:29
US83304A1060 USD 72,14 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:29
US83304A1060 USD 72,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:30
US83304A1060 USD 72,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:12:31
US83304A1060 USD 72,16 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:03:01
US7170811035 USD 44,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:03:01
US7170811035 USD 44,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:03:02
US7170811035 USD 44,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:03:12
US83304A1060 USD 71,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:03:13
US83304A1060 USD 71,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:03:13
US83304A1060 USD 71,95 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:00:33
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:00:34
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:00:35
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:00:35
AN8068571086 USD 28,73 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:00:37
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:00:37
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:00:38
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:31
AN8068571086 USD 28,65 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:36
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:37
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:37
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:38
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:38
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:39
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:39
US83304A1060 USD 72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:40
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:40
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:53:41
US83304A1060 USD 71,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:43:30
US92552V1008 USD 13,62 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:43:31
US92552V1008 USD 13,62 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:43:32
US92552V1008 USD 13,62 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:43:32
US92552V1008 USD 13,62 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:43:35
AN8068571086 USD 28,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:08:13
GR0124037715 EUR 99,68 4.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:57:21
GR0114029540 EUR 104,09 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
15:28:34
US83304A1060 USD 72,27 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:27:10
US83304A1060 USD 72,2 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:09
US62914V1061 USD 36,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:09
US62914V1061 USD 36,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:10
US62914V1061 USD 36,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:11
US62914V1061 USD 36,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:24
US7170811035 USD 44,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:25
US7170811035 USD 44,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:25
US7170811035 USD 44,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:24:44
US62914V1061 USD 36,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:24:45
US62914V1061 USD 36,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:24:45
US62914V1061 USD 36,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:24:45
US62914V1061 USD 36,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:23:24
AN8068571086 USD 28,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:22:15
US92552V1008 USD 13,56 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:22:18
AN8068571086 USD 28,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:13:15
AN8068571086 USD 28,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:13:27
US92552V1008 USD 13,63 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:13:27
US92552V1008 USD 13,63 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:13:28
US92552V1008 USD 13,63 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:13:28
US92552V1008 USD 13,63 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:13:29
US92552V1008 USD 13,63 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:12:15
US62914V1061 USD 37,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:12:16
US62914V1061 USD 37,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:12:17
US62914V1061 USD 37,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:12:17
US62914V1061 USD 37,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:12:18
US62914V1061 USD 37,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:36
US3453708600 USD 13,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:37
US3453708600 USD 13,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:38
US3453708600 USD 13,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:38
US62914V1061 USD 37,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:39
US62914V1061 USD 37,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:43
US62914V1061 USD 37,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:43
US62914V1061 USD 37,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:09:44
US62914V1061 USD 37,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:04:13
US37045V1008 USD 51,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:04:13
US37045V1008 USD 51,1 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:04:16
US62914V1061 USD 36,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:04:17
US62914V1061 USD 36,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:55:14
AN8068571086 USD 28,57 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:55:20
US62914V1061 USD 37,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:55:21
US62914V1061 USD 37,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:01
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:02
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:03
US62914V1061 USD 37,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:03
US62914V1061 USD 37,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:31
US62914V1061 USD 37,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:32
US62914V1061 USD 37,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:50
US37045V1008 USD 51,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:54:50
US37045V1008 USD 51,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:53:36
US3453708600 USD 13,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:53:37
US3453708600 USD 13,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:53:37
US3453708600 USD 13,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:53:38
US3453708600 USD 13,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:53:38
US3453708600 USD 13,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:53:41
US62914V1061 USD 37,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:53:42
US62914V1061 USD 37,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:21
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:22
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:22
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:23
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:23
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:24
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:24
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:51:25
US3453708600 USD 13,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:19
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:19
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:20
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:20
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:21
US62914V1061 USD 37,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:31
AN8068571086 USD 28,76 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:31
AN8068571086 USD 28,76 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:34
US62914V1061 USD 37,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:49:34
US62914V1061 USD 37,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
15:26:19
XS2363235107 EUR 102,4 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
17:13:04
AT0000A2T198 EUR 99,51 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
14:15:06
US00165C1045 USD 46,96 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:14:52
US00165C1045 USD 46,96 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:12:13
US00165C1045 USD 47,01 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:11:49
US62914V1061 USD 37 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:09:20
US00165C1045 USD 47,31 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:09:29
US00165C1045 USD 47,36 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:53:41
AT0000A2T198 EUR 99,6 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:41:25
AT0000A2T198 EUR 99,51 26.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:39:29
AT0000A2T198 EUR 99,61 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:39:13
AT0000A2T198 EUR 99,59 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:38:12
AT0000A2T198 EUR 99,47 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:37:58
AT0000A2T198 EUR 99,47 40.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
14:06:57
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:57
US62914V1061 USD 37,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:58
US62914V1061 USD 37,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:15
US62914V1061 USD 37,16 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:40
US00165C1045 USD 47,26 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:49
US62914V1061 USD 37,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:49
US62914V1061 USD 37,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:50
US62914V1061 USD 37,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:51
US62914V1061 USD 37,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:51
US62914V1061 USD 37,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:52
US62914V1061 USD 37,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:52
US62914V1061 USD 37,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:54
US62914V1061 USD 37,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:55
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:56
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:06:56
US62914V1061 USD 37,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:05:17
US62914V1061 USD 37,14 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:05:32
US00165C1045 USD 46,93 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:05
US62914V1061 USD 36,97 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:11
US00165C1045 USD 46,84 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:32
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:33
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:33
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:34
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:34
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:35
US62914V1061 USD 37,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:35
US62914V1061 USD 37,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:42
US62914V1061 USD 37,03 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:04:52
US00165C1045 USD 46,86 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:03:32
US62914V1061 USD 36,9 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:02:23
US00165C1045 USD 46,93 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:01:03
US00165C1045 USD 46,87 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:01:12
US00165C1045 USD 46,87 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:01:19
US62914V1061 USD 37,02 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:01:22
US00165C1045 USD 46,99 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
14:00:55
US62914V1061 USD 36,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
13:58:17
US62914V1061 USD 36,93 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
13:56:13
US00165C1045 USD 46,77 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
13:56:13
US68389X1054 USD 86,74 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
13:53:15
US62914V1061 USD 36,87 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
13:47:42
US62914V1061 USD 37,09 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
16:35:46
AT0000A2T198 EUR 99,52 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:35:09
XS1685702794 EUR 0 8.792 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:33:27
US90353T1007 USD 38,67 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
13:31:06
US17275R1023 USD 58,39 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
13:31:54
US90353T1007 USD 38,47 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
16 Σεπ 2021
11:07:30
XS2092381107 EUR 99,9 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
11:07:30
XS2092381107 EUR 99,9 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
16:14:29
GR0114030555 EUR 105,43 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:18:04
EURUSD FWD 20211029 USD 1,1764 300.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2021
14:12:37
XS1881005976 EUR 104,15 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
14:21:02
XS1881005976 EUR 104,65 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
14:22:15
XS2102392276 EUR 104,645 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
12:17:30
US156700AM80 EUR 112,15 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
12:16:23
US92857WBQ24 EUR 123,575 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
12:18:39
XS0161100515 EUR 147,31 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
12:16:22
DE000A11QR73 EUR 105,36 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
14:20:26
FR0013183571 EUR 101,76 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
14:15:58
XS2102392276 EUR 104,145 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:46:00
GR0124036709 EUR 107,17 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:22
GR0133006198 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:22
GR0133010232 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0128010676 EUR 129,65 210 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0133009226 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0133007204 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0133008210 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0128012698 EUR 129,65 210 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0128014710 EUR 129,65 210 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:16:30
GR0138010765 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0128011682 EUR 129,65 210 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:16:30
GR0138009759 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:16:30
GR0138014809 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:16:30
GR0138012787 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:16:30
GR0138013793 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:16:30
GR0138011771 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0128013704 EUR 129,65 210 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0138005716 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:23
GR0138007738 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:22
GR0138006722 EUR 129,65 224 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:07
GR0138005716 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
06:09:57
AT0000A284R6 EUR 101,2 120.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:44:06
XS1951318051 EUR 100,65 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:07
GR0133009226 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:07
GR0133007204 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:07
GR0133008210 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0128012698 EUR 129,65 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0128013704 EUR 129,65 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138010765 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138013793 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0128014710 EUR 129,65 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0133010232 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0128011682 EUR 129,65 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138007738 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138009759 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0133006198 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138008744 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138011771 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138014809 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0128010676 EUR 129,65 225 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138012787 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:13:06
GR0138006722 EUR 129,65 240 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0138012787 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:37
GR0133006198 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:37
GR0138006722 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:39
GR0128011682 EUR 129,65 585 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:39
GR0138011771 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:39
GR0133009226 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:39
GR0133008210 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:39
GR0138010765 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:39
GR0128010676 EUR 129,65 585 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0138005716 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0138008744 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0138007738 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0133007204 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0138009759 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0128014710 EUR 129,65 585 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0138014809 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:38
GR0128013704 EUR 129,65 585 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:37
GR0128012698 EUR 129,65 585 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:37
GR0133010232 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:08:37
GR0138013793 EUR 129,65 624 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
13:15:54
EURUSDFXRS229014 USD 1,1768 2.324.229.375 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2021
13:03:06
GR0118019679 EUR 109,01 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0133007204 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0138006722 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0133006198 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0133010232 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0138012787 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0138013793 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0138007738 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0138014809 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0138009759 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:05
GR0128014710 EUR 129,65 212 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0138008744 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0138010765 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0128010676 EUR 129,65 212 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0128013704 EUR 129,65 212 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0128011682 EUR 129,65 212 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0138005716 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0128012698 EUR 129,65 212 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0133008210 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0138011771 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:38:04
GR0133009226 EUR 129,65 226 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:10:10
XS2359929812 EUR 103,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:15:52
XS2387925501 EUR 100 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
09:39:02
EURUSD FWD 20220131 USD 1,1985 43.500 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
16 Σεπ 2021
12:14:10
DE000A3E5VX4 EUR 98,741 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:13:06
XS2360041474 EUR 99,119 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:11:38
XS2388457264 EUR 100,903 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:10:34
XS2388876232 EUR 100 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
12:07:15
XS2157183950 EUR 124,03 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
17:40:11
XS2210014788 EUR 105,625 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
11:09:47
XS2369244087 EUR 98,85 6.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
11:09:39
XS2386583145 EUR 98,661 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
11:09:26
XS2369244087 EUR 98,85 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
11:03:03
XS2386583145 EUR 98,661 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
10:52:41
XS2388876232 EUR 100,05 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
10:51:39
XS2360041474 EUR 99,169 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
10:50:35
DE000A3E5VX4 EUR 98,791 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
10:49:21
XS2388457264 EUR 100,953 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
10:47:41
XS2387925501 EUR 100,1 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
16 Σεπ 2021
10:35:02
XS2359929812 EUR 103,18 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
19:50:00
US00165C1045 USD 46,76 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:50:01
US00165C1045 USD 46,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:50:01
US00165C1045 USD 46,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:50:02
US00165C1045 USD 46,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:50:03
US00165C1045 USD 46,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:50:03
US00165C1045 USD 46,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:50:04
US00165C1045 USD 46,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:50:04
US00165C1045 USD 46,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:40
US00165C1045 USD 46,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:41
US00165C1045 USD 46,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:42
US00165C1045 USD 46,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:42
US00165C1045 USD 46,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:42
US00165C1045 USD 46,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:43
US00165C1045 USD 46,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:43
US00165C1045 USD 46,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:49:44
US00165C1045 USD 46,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:16
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:17
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:18
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:18
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:19
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:19
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:20
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:20
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:21
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:28
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:29
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:29
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:30
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:30
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:31
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:31
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:32
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:44:33
US69608A1088 USD 27,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:41:28
US00165C1045 USD 47,02 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:41:28
US00165C1045 USD 47,02 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:41:29
US00165C1045 USD 47,02 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:41:30
US00165C1045 USD 47,02 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:31:35
US17275R1023 USD 57,39 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:58
US69608A1088 USD 26,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:58
US69608A1088 USD 26,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:59
US69608A1088 USD 26,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:59
US69608A1088 USD 26,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:23:58
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:23:59
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:23:59
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:00
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:00
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:01
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:01
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:24
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:25
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:25
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:26
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:26
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:27
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:28
US69608A1088 USD 26,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:38
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:39
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:39
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:40
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:40
US00165C1045 USD 46,94 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:49
US69608A1088 USD 26,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:50
US69608A1088 USD 26,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:50
US69608A1088 USD 26,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:51
US69608A1088 USD 26,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:51
US69608A1088 USD 26,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:56
US00165C1045 USD 46,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:24:57
US69608A1088 USD 26,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:02:03
US9621661043 USD 34,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:02:03
US9621661043 USD 34,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
19:02:04
US9621661043 USD 34,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:09
US00165C1045 USD 46,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:09
US00165C1045 USD 46,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:10
US00165C1045 USD 46,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:11
US00165C1045 USD 46,98 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:26
US90353T1007 USD 38,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:30
US00165C1045 USD 46,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:31
US00165C1045 USD 46,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:32
US00165C1045 USD 46,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:32
US00165C1045 USD 46,99 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:59:33
US90353T1007 USD 38,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:58:10
US1844991018 USD 8,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:58:10
US1844991018 USD 8,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:58:11
US1844991018 USD 8,16 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:49:49
US72352L1061 USD 53,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:49:52
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:49:53
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:49:53
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:47:01
US2193501051 USD 38,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:47:02
US2193501051 USD 38,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:47:37
US9621661043 USD 34,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:47:38
US9621661043 USD 34,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:47:38
US9621661043 USD 34,84 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:26
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:26
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:27
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:28
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:28
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:29
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:29
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:37
US2193501051 USD 38,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:44:38
US2193501051 USD 38,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:27
US2193501051 USD 38,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:28
US2193501051 USD 38,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:32
US2193501051 USD 38,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:33
US2193501051 USD 38,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:36
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:37
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:37
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:38
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:38
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:39
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:42:39
US1844991018 USD 8,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:41:12
US1011371077 USD 45,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:39:01
US2193501051 USD 38,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:39:01
US2193501051 USD 38,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:39:38
US1011371077 USD 45,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:38:55
US2193501051 USD 38,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:38:56
US2193501051 USD 38,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:37:31
US40434L1052 USD 27,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:37:32
US40434L1052 USD 27,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:37:32
US40434L1052 USD 27,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:37:55
US72352L1061 USD 53,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:26:01
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:26:02
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:26:03
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:26:03
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:26:31
US40434L1052 USD 27,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:26:32
US40434L1052 USD 27,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:26:33
US40434L1052 USD 27,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:02
US90353T1007 USD 38,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:06
US90353T1007 USD 38,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:06
US90353T1007 USD 38,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:11
US90353T1007 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:11
US90353T1007 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:12
US90353T1007 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:13
US90353T1007 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:37
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:37
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:38
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:24:38
US90353T1007 USD 38,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:23:54
US7170811035 USD 44,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:23:55
US7170811035 USD 44,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:23:56
US7170811035 USD 44,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:20:48
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:20:49
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:20:50
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:20:55
US7170811035 USD 44,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:20:56
US7170811035 USD 44,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:20:56
US7170811035 USD 44,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:15:48
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:15:48
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:15:48
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:15:49
US90353T1007 USD 38,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:11:58
US2937921078 USD 22,16 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:11:55
US90353T1007 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:11:56
US90353T1007 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:11:57
US90353T1007 USD 38,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:07
US62914V1061 USD 37,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:07
US62914V1061 USD 37,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:08
US62914V1061 USD 37,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:08
US62914V1061 USD 37,77 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:10
US2937921078 USD 22,15 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:18
US90353T1007 USD 38,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:18
US90353T1007 USD 38,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:09:19
US90353T1007 USD 38,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
18:08:28
US62914V1061 USD 37,75 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:55:58
US72352L1061 USD 53,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:56:07
US62914V1061 USD 37,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:56:08
US62914V1061 USD 37,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:56:09
US62914V1061 USD 37,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:56:09
US62914V1061 USD 37,69 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:52:34
US6475811070 USD 1,93 450 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:47:07
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:47:08
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:47:08
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:47:09
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:47:09
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:47:18
US2937921078 USD 22,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:47:18
US2937921078 USD 22,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:44:17
CA1380351009 USD 14,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:44:18
CA1380351009 USD 14,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:44:23
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:44:23
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:44:24
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:44:24
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:44:25
US1844991018 USD 8,15 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:41:46
CA1380351009 USD 14,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:41:47
CA1380351009 USD 14,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:40:00
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:40:01
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:40:01
US1844991018 USD 8,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:36:57
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:36:57
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:36:36
US90353T1007 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:36:37
US90353T1007 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:36:38
US90353T1007 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:36:56
US1844991018 USD 8,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:27:19
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:27:19
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:27:20
US90353T1007 USD 38,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:27:29
US90353T1007 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:27:30
US90353T1007 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:27:31
US90353T1007 USD 38,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:26:05
US90353T1007 USD 38,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:26:05
US90353T1007 USD 38,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:26:06
US90353T1007 USD 38,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:25:55
US2937921078 USD 22,21 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
17:25:57
US2937921078 USD 22,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:42:58
US2937921078 USD 22,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:42:59
US2937921078 USD 22,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:43:02
US2937921078 USD 22,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:43:03
US2937921078 USD 22,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:43:05
US2937921078 USD 22,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:43:05
US2937921078 USD 22,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:42:11
US7170811035 USD 44,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:42:24
US72352L1061 USD 53,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:36:16
US7170811035 USD 44,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:36:21
US7170811035 USD 44,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:35:05
US69608A1088 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:35:06
US69608A1088 USD 26,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:35:30
US7170811035 USD 44,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:33:58
CA09228F1036 USD 9,96 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:34:08
US69608A1088 USD 26,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:34:09
US69608A1088 USD 26,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:16:16
US62914V1061 USD 37,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:16:17
US62914V1061 USD 37,41 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:14:44
US90353T1007 USD 38,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:14:48
US62914V1061 USD 37,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:14:49
US62914V1061 USD 37,4 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:13:31
US90353T1007 USD 38,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:12:16
US90353T1007 USD 38,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:11:31
US90353T1007 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:56:09
US62914V1061 USD 37,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:56:10
US62914V1061 USD 37,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:54:12
US62914V1061 USD 37,35 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:54:12
US62914V1061 USD 37,36 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:54:14
US62914V1061 USD 37,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:54:14
US62914V1061 USD 37,37 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:40:53
US62914V1061 USD 37,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:40:53
US62914V1061 USD 37,49 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:37:45
US62914V1061 USD 37,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:37:45
US62914V1061 USD 37,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:34:10
CA09228F1036 USD 9,99 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:34:33
US62914V1061 USD 37,53 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:34:34
US62914V1061 USD 37,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:16:39
US72352L1061 USD 54,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:16:40
US72352L1061 USD 54,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:16:40
US72352L1061 USD 54,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:16:41
US72352L1061 USD 54,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:13:24
CA09228F1036 USD 10,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:13:25
CA09228F1036 USD 10,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:07:10
US37045V1008 USD 51,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:07:10
US37045V1008 USD 51,35 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:07:28
CA09228F1036 USD 10,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:07:29
CA09228F1036 USD 10,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:07:29
CA09228F1036 USD 10,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:07:31
CA09228F1036 USD 10,06 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
16:04:52
US71654QDE98 EUR 100,5 2.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
15:06:22
US62914V1061 USD 37,62 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:06:36
US37045V1008 USD 51,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:06:37
US37045V1008 USD 51,34 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:59:59
US62914V1061 USD 37,65 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:58:06
US62914V1061 USD 37,62 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:58:08
PA1436583006 USD 22,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:58:09
PA1436583006 USD 22,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:58:10
PA1436583006 USD 22,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:58:10
PA1436583006 USD 22,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:57:00
PA1436583006 USD 22,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:57:01
PA1436583006 USD 22,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:57:02
PA1436583006 USD 22,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:57:02
PA1436583006 USD 22,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:01
US90353T1007 USD 38,43 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:02
US90353T1007 USD 38,43 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:03
US90353T1007 USD 38,43 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:13
PA1436583006 USD 22,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:14
PA1436583006 USD 22,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:15
PA1436583006 USD 22,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:15
PA1436583006 USD 22,58 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:18
PA1436583006 USD 22,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:19
PA1436583006 USD 22,6 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:20
PA1436583006 USD 22,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:56:20
PA1436583006 USD 22,59 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:55:00
USP989MJAY76 EUR 92,5 1.500 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
14:51:04
US2786421030 USD 74,53 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:08
US90353T1007 USD 38,4 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:09
US90353T1007 USD 38,4 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:10
US90353T1007 USD 38,41 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:14
US90353T1007 USD 38,4 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:15
US90353T1007 USD 38,4 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:18
US90353T1007 USD 38,41 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:18
US90353T1007 USD 38,41 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:51:46
US62914V1061 USD 37,67 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:49:06
US69608A1088 USD 26,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:48:01
PA1436583006 USD 22,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:48:02
PA1436583006 USD 22,62 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:48:20
US69608A1088 USD 26,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:41:03
US30161N1019 USD 50,27 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:41:12
PA1436583006 USD 22,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:41:13
PA1436583006 USD 22,64 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:39:45
US30161N1019 USD 50,26 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:35:30
US30161N1019 USD 50,31 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:35:31
US30161N1019 USD 50,31 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:35:33
US2786421030 USD 74,66 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:13
US90353T1007 USD 38,44 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:14
US90353T1007 USD 38,45 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:19
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:20
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:20
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:21
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:21
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:22
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:23
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:23
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:25
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:37
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:38
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:38
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:39
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:40
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:40
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:41
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:42
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:42
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:43
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:49
US30161N1019 USD 50,29 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:33:50
US30161N1019 USD 50,29 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:57
US90353T1007 USD 38,33 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:58
US90353T1007 USD 38,33 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:14
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:15
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:15
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:16
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:17
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:31
US30161N1019 USD 50,29 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:32
US30161N1019 USD 50,29 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:44
US30161N1019 USD 50,29 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:29:44
US30161N1019 USD 50,29 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:11
US72352L1061 USD 53,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:13
US72352L1061 USD 53,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:18
US83304A1060 USD 71,26 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:29
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:30
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:31
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:31
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:32
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:28:32
US98986T1088 USD 8,12 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:26:19
US90353T1007 USD 38,24 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:26:25
US72352L1061 USD 53,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:26:26
US72352L1061 USD 53,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:21:36
US90353T1007 USD 38,24 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:17:52
US62914V1061 USD 37,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:21
US72352L1061 USD 53,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:22
US72352L1061 USD 53,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:22
US72352L1061 USD 53,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:23
US72352L1061 USD 53,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:23
US72352L1061 USD 53,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:33
US72352L1061 USD 53,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:34
US72352L1061 USD 53,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:34
US72352L1061 USD 53,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:35
US72352L1061 USD 53,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:36
US72352L1061 USD 53,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:11:42
US83304A1060 USD 71,27 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:08:10
PA1436583006 USD 22,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:08:11
PA1436583006 USD 22,75 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:08:12
PA1436583006 USD 22,75 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:08:12
PA1436583006 USD 22,75 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:28
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:29
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:29
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:30
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:31
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:32
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:32
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:33
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:33
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:34
US98986T1088 USD 8,11 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:38
PA1436583006 USD 22,73 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:38
PA1436583006 USD 22,74 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:39
PA1436583006 USD 22,73 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:07:39
PA1436583006 USD 22,73 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:15
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:15
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:16
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:17
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:17
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:18
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:19
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:19
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:20
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:20
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:21
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:22
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:29
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:30
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:30
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:31
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:31
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:31
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:32
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:33
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:33
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:04:34
US98986T1088 USD 8,1 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:31
US62914V1061 USD 37,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:31
US62914V1061 USD 37,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:32
US90353T1007 USD 38,59 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:33
US90353T1007 USD 38,59 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:39
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:39
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:40
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:41
US98986T1088 USD 8,09 30 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:46
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:47
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:48
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:48
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:49
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:50
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:50
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:03:51
US98986T1088 USD 8,09 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:02:36
US25470F1049 USD 26,56 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:00:00
US62914V1061 USD 37,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:00:06
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:00:06
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:00:08
US62914V1061 USD 37,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:00:13
US62914V1061 USD 37,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
14:00:18
US62914V1061 USD 37,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:59:55
US62914V1061 USD 37,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:57:52
US6549022043 USD 5,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:57:52
US6549022043 USD 5,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:57:53
US6549022043 USD 5,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:57:54
US62914V1061 USD 37,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:01
PA1436583006 USD 22,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:01
PA1436583006 USD 22,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:02
PA1436583006 USD 22,68 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:28
PA1436583006 USD 22,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:29
PA1436583006 USD 22,71 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:30
PA1436583006 USD 22,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:40
US90353T1007 USD 38,54 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:56:40
US90353T1007 USD 38,54 250 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:55:28
US72352L1061 USD 53,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:55:28
US72352L1061 USD 53,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:55:29
US72352L1061 USD 53,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:55:38
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:55:39
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:53:38
US6549022043 USD 5,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:53:38
US6549022043 USD 5,63 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:53:44
US72352L1061 USD 53,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:53:45
US72352L1061 USD 53,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:53:45
US72352L1061 USD 53,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:56
US62914V1061 USD 37,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:57
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:58
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:58
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:59
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:00
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:14
US6549022043 USD 5,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:15
US6549022043 USD 5,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:16
US6549022043 USD 5,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:16
US6549022043 USD 5,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:17
US6549022043 USD 5,64 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:33
US98986T1088 USD 8,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:34
US98986T1088 USD 8,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:34
US98986T1088 USD 8,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:50:34
US98986T1088 USD 8,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:54
US62914V1061 USD 37,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:54
US62914V1061 USD 37,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:55
US62914V1061 USD 37,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:49:56
US62914V1061 USD 37,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:05
US72352L1061 USD 53,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:06
US72352L1061 USD 53,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:07
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:08
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:09
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:09
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:10
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:11
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:11
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:12
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:35
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:36
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:36
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:37
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:37
US98986T1088 USD 8,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:40
US62914V1061 USD 37,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:41
US62914V1061 USD 37,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:42
US62914V1061 USD 37,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:42
US62914V1061 USD 37,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:48:43
US62914V1061 USD 37,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:06
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:08
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:09
US62914V1061 USD 37,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:10
US62914V1061 USD 37,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:10
US62914V1061 USD 37,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:11
US62914V1061 USD 37,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:12
US62914V1061 USD 37,22 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:13
US62914V1061 USD 37,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:13
US62914V1061 USD 37,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:14
US62914V1061 USD 37,23 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:29
US98986T1088 USD 8,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:29
US98986T1088 USD 8,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:40
US72352L1061 USD 53,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:46:40
US72352L1061 USD 53,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:44
US62914V1061 USD 37,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:44
US62914V1061 USD 37,13 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:45
US62914V1061 USD 37,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:46
US62914V1061 USD 37,14 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:47
US62914V1061 USD 37,17 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:52
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:52
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:53
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:53
US62914V1061 USD 37,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:54
US62914V1061 USD 37,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:54
US62914V1061 USD 37,19 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:55
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:55
US62914V1061 USD 37,2 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:45:56
US62914V1061 USD 37,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:34:02
XS2121408996 EUR 100 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
13:41:03
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:41:04
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:41:05
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:41:05
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:41:06
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:41:06
US98986T1088 USD 8,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:39:44
US62914V1061 USD 37,06 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:39:45
US62914V1061 USD 37,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:39:46
US62914V1061 USD 37,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:39:47
US62914V1061 USD 37,05 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:34:06
US62914V1061 USD 37,3 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
13:34:16
US4592001014 USD 135,98 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
15 Σεπ 2021
15:37:59
EURUSDFXRS228991 USD 1,1826 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
15:30:48
XS2121408996 EUR 99,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
12:39:50
EURUSD FWD 20211029 USD 1,1835 27.673.144 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
14:03:49
EURUSDFXRS228979 USD 1,1827 22.944.865 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
06:51:43
XS2124187571 EUR 100,79 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
06:40:27
XS2124187571 EUR 100,9 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:22:28
EURCHF SWAP 20211217 CHF 1,0842 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
12:53:18
XS2314265237 EUR 105,1 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
09:45:39
EURUSD FWD 20211029 USD 1,1859 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
10:31:12
XS2310951103 EUR 108,87 30.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
12:04:10
XS0161100515 EUR 147,367 20.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:24:39
XS2228676735 EUR 103,8 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
09:03:33
EURUSD FWD 20220301 USD 1,18 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
11:19:54
XS2205088896 EUR 105 920.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
08:26:31
EURCHF SWAP 20211217 CHF 1,0856 32.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
10:52:59
EURCHFFXRS228967 CHF 1,0857 90.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
10:54:18
CIRS21153 EUR 1,95 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
15 Σεπ 2021
10:35:08
XS2386592484 EUR 99,341 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:33:53
XS2386592567 EUR 99,912 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:32:57
XS2388449758 EUR 99,801 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:30:21
XS2386592567 EUR 99,962 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:28:01
XS2386592484 EUR 99,391 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
15 Σεπ 2021
10:26:45
XS2388449758 EUR 99,851 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
19:18:05
US3453708600 USD 12,82 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:18:06
US3453708600 USD 12,82 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:18:19
US00165C1045 USD 47,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:18:30
US00165C1045 USD 47,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:18:30
US00165C1045 USD 47,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:18:54
US62914V1061 USD 37,74 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:17:35
US3453708600 USD 12,83 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:17:35
US3453708600 USD 12,83 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:17:36
US3453708600 USD 12,83 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:17:43
US3453708600 USD 12,82 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
19:17:44
US00165C1045 USD 47,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
18:36:03
US3453708600 USD 12,86 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
18:36:04
US3453708600 USD 12,86 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
18:36:05
US3453708600 USD 12,86 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
18:35:09
US3453708600 USD 12,87 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
18:35:10
US3453708600 USD 12,87 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
18:35:11
US3453708600 USD 12,87 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:53:57
US00165C1045 USD 48,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:12
US30231G1022 USD 54,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:13
US30231G1022 USD 54,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:18
US4581401001 USD 54,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:19
US4581401001 USD 54,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:27
US4581401001 USD 54,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:29
US4581401001 USD 54,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:30
US3453708600 USD 12,92 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:34
US00165C1045 USD 48,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:36
US3453708600 USD 12,92 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:37
US30231G1022 USD 54,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:54:38
US30231G1022 USD 54,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:53:42
US0378331005 USD 149,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:53:51
US0378331005 USD 149,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:44:58
US00165C1045 USD 49,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:45:11
US49456B1017 USD 16,1 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:45:11
US49456B1017 USD 16,1 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:45:18
US0378331005 USD 148,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:45:21
US0378331005 USD 148,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:44:09
US00165C1045 USD 48,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:44:19
US0378331005 USD 148,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:44:38
US00165C1045 USD 48,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:44:42
US00165C1045 USD 48,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:44:52
US49456B1017 USD 16,1 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:44:53
US49456B1017 USD 16,1 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:43:32
US00165C1045 USD 48,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:43:37
US00165C1045 USD 48,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:43:42
US0378331005 USD 148,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:43:44
US0378331005 USD 148,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:43:54
US0378331005 USD 148,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:42:27
US0378331005 USD 148,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:42:33
US0378331005 USD 148,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:42:40
US00165C1045 USD 48,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:42:54
US00165C1045 USD 48,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:41:12
US0378331005 USD 148,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:41:14
US0378331005 USD 148,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:41:17
US0378331005 USD 148,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:41:32
US0378331005 USD 148,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:39:57
US00165C1045 USD 48,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:39:58
US0378331005 USD 148,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:40:15
US0378331005 USD 148,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:40:36
US0378331005 USD 148,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:39:51
US00165C1045 USD 48,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:39:55
US0378331005 USD 148,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:31:11
AN8068571086 USD 27,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:31:19
US00165C1045 USD 48,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:31:21
AN8068571086 USD 27,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:31:27
US00165C1045 USD 48,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:31:28
US3453708600 USD 12,9 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:31:28
US3453708600 USD 12,9 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:30:09
US0378331005 USD 148,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:30:34
US3453708600 USD 12,91 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:30:34
US3453708600 USD 12,91 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:30:48
AN8068571086 USD 27,74 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:30:53
AN8068571086 USD 27,74 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:29:31
US0378331005 USD 149 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:28:19
US0378331005 USD 149,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:27:05
US0378331005 USD 149,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:26:03
US00165C1045 USD 48,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:26:20
US0378331005 USD 148,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:26:25
US0378331005 USD 148,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:26:33
US0378331005 USD 148,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:26:41
US0378331005 USD 148,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:26:48
US0378331005 USD 148,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:26:55
US0378331005 USD 148,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:25:18
US0378331005 USD 148,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:25:27
US00165C1045 USD 48,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:25:32
US00165C1045 USD 48,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:25:51
US00165C1045 USD 48,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:24:13
US0378331005 USD 148,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:24:22
US0378331005 USD 148,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:24:26
US0378331005 USD 148,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:24:53
US00165C1045 USD 48,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:59
US3453708600 USD 12,89 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:23:12
US00165C1045 USD 48,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:23:12
US00165C1045 USD 48,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:23:20
US00165C1045 USD 48,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:21:58
US00165C1045 USD 48,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:01
US25470F1049 USD 26 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:09
US3453708600 USD 12,89 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:20
US00165C1045 USD 48,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:29
US00165C1045 USD 48,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:33
US00165C1045 USD 48,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:40
US00165C1045 USD 48,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:22:42
US00165C1045 USD 48,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:21:03
US00165C1045 USD 48,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:21:11
US00165C1045 USD 48,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:21:13
US00165C1045 USD 48,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:21:50
US3453708600 USD 12,9 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:21:50
US3453708600 USD 12,9 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:21:51
US00165C1045 USD 48,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:20:07
US00165C1045 USD 48,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:20:31
US00165C1045 USD 48,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:20:42
US00165C1045 USD 48,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:20:46
US00165C1045 USD 48,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:20:48
US00165C1045 USD 48,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:20:52
US00165C1045 USD 48,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:59
US00165C1045 USD 48,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:17:06
US00165C1045 USD 48,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:17:19
US00165C1045 USD 48,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:17:21
US00165C1045 USD 48,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:17:26
US00165C1045 USD 48,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:01
US00165C1045 USD 48,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:03
US00165C1045 USD 48,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:16
US00165C1045 USD 48,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:18
US00165C1045 USD 48,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:41
US00165C1045 USD 48,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:43
US00165C1045 USD 48,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:45
US00165C1045 USD 48,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:47
US00165C1045 USD 48,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:16:51
US00165C1045 USD 48,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:59
US00165C1045 USD 48,57 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:15:17
US49456B1017 USD 16,01 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:15:17
US49456B1017 USD 16,01 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:15:18
US00165C1045 USD 48,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:24
US49456B1017 USD 16,02 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:25
US49456B1017 USD 16,02 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:37
US00165C1045 USD 48,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:38
US00165C1045 USD 48,52 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:42
US00165C1045 USD 48,54 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:42
US00165C1045 USD 48,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:46
US00165C1045 USD 48,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:47
US00165C1045 USD 48,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:51
US00165C1045 USD 48,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
17:14:53
US00165C1045 USD 48,56 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:52:44
US3453708600 USD 12,88 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:52:44
US3453708600 USD 12,88 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:51:38
US3453708600 USD 12,89 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:50:06
US00165C1045 USD 48,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:50:10
US00165C1045 USD 48,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:50:20
US00165C1045 USD 48,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:50:45
US00165C1045 USD 48,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:50:50
US3453708600 USD 12,9 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:49:08
US00165C1045 USD 49,04 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:49:17
US25470F1049 USD 25,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:49:39
US00165C1045 USD 48,89 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:49:47
US25470F1049 USD 25,94 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:43:07
CA22717L1013 USD 5,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:43:08
CA05156X8843 USD 6,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:43:17
US3453708600 USD 12,92 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:43:35
US3453708600 USD 12,9 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:43:40
US00165C1045 USD 48,96 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:43:43
US00165C1045 USD 48,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:43:43
US00165C1045 USD 48,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:42:08
US00165C1045 USD 48,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:42:32
US30161N1019 USD 50,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:42:35
US30161N1019 USD 50,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:42:49
CA05156X8843 USD 6,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:42:55
CA22717L1013 USD 5,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:40:09
US00165C1045 USD 49,22 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:40:47
US00165C1045 USD 49,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:38:20
US00165C1045 USD 49,41 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:38:50
US00165C1045 USD 49,3 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:36:09
US00165C1045 USD 49,44 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:36:24
US00165C1045 USD 49,48 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:36:34
US00165C1045 USD 49,45 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
16:35:36
US00165C1045 USD 49,41 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:47:12
US00165C1045 USD 50,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:47:23
US49456B1017 USD 15,97 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:47:23
US49456B1017 USD 15,97 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:47:29
US00165C1045 USD 50,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:47:30
US49456B1017 USD 15,97 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:47:32
US49456B1017 USD 15,97 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:41:09
US00165C1045 USD 50,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:40:42
US00165C1045 USD 50,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:38:29
US3453708600 USD 12,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:38:29
US3453708600 USD 12,88 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:38:47
US00165C1045 USD 50,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:06
US0937121079 USD 20,17 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:19
US3453708600 USD 12,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:24
US3453708600 USD 12,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:29
US0937121079 USD 20,18 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:32
US3453708600 USD 12,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:34
US3453708600 USD 12,89 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:41
US00165C1045 USD 50,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:42
US00165C1045 USD 50,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:37:44
US00165C1045 USD 50,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:27:44
US3453708600 USD 12,85 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:27:44
US0937121079 USD 20,19 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:26:21
US00165C1045 USD 50,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:26:32
US3453708600 USD 12,86 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:26:34
US00165C1045 USD 50,54 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:26:44
US0937121079 USD 20,21 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:24:02
US00165C1045 USD 50,52 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:20:26
US00165C1045 USD 50,75 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:20:38
US00165C1045 USD 50,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:17:00
US62914V1061 USD 38,35 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:17:09
US6475811070 USD 2,05 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:17:25
US00165C1045 USD 50,79 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:14:43
US00165C1045 USD 50,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:14:52
US00165C1045 USD 50,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:12:46
US00165C1045 USD 50,76 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:11:41
US00165C1045 USD 50,58 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:10:07
US62914V1061 USD 38,3 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:10:24
US00165C1045 USD 50,59 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:09:03
US00165C1045 USD 50,54 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:09:27
US8740801043 USD 4,75 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:09:32
US00165C1045 USD 50,59 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:07:32
US00165C1045 USD 50,48 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
15:06:47
US00165C1045 USD 50,42 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:59:02
US00165C1045 USD 50,19 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:59:23
US00165C1045 USD 50,17 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:57:56
US00165C1045 USD 50,14 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:56:45
US00165C1045 USD 50,18 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:56:55
US00165C1045 USD 50,19 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:52:02
US00165C1045 USD 49,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:52:08
US00165C1045 USD 49,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:52:11
US00165C1045 USD 49,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:52:12
US00165C1045 USD 49,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:59
US00165C1045 USD 49,9 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:04
US00165C1045 USD 49,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:06
US00165C1045 USD 49,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:11
US00165C1045 USD 49,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:14
US00165C1045 USD 49,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:15
US00165C1045 USD 49,9 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:28
US00165C1045 USD 49,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:39
US00165C1045 USD 49,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:44
US00165C1045 USD 49,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:50
US00165C1045 USD 49,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:51:54
US00165C1045 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:21
US00165C1045 USD 49,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:27
US00165C1045 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:32
US12047B1052 USD 52,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:33
US12047B1052 USD 52,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:46
US62914V1061 USD 38,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:55
US00165C1045 USD 49,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:50:56
US62914V1061 USD 38,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:49:54
US00165C1045 USD 49,79 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:44:24
US00165C1045 USD 50,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:43:04
US00165C1045 USD 50,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:43:09
US00165C1045 USD 50,25 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:42:14
US00165C1045 USD 50,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:42:28
US00165C1045 USD 50,25 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:42:47
US00165C1045 USD 50,27 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:42:54
US00165C1045 USD 50,32 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:41:05
US00165C1045 USD 50,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:41:15
US00165C1045 USD 50,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:41:17
US00165C1045 USD 50,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:40:33
US00165C1045 USD 50,2 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:40:52
US00165C1045 USD 50,22 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:36:15
US00165C1045 USD 50,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:31:03
US00165C1045 USD 49,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:30:06
US62914V1061 USD 38,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:30:10
US62914V1061 USD 38,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:30:22
CA09228F1036 USD 10,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:30:32
US00165C1045 USD 49,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:30:36
US00165C1045 USD 49,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:30:40
CA09228F1036 USD 10,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:28:57
US00165C1045 USD 49,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:29:01
US00165C1045 USD 49,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:29:03
AN8068571086 USD 27,81 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:29:50
US00165C1045 USD 49,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:28:19
US00165C1045 USD 49,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:28:28
US00165C1045 USD 50 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:28:42
US3453708600 USD 12,88 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:28:48
AN8068571086 USD 27,82 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:28:51
US3453708600 USD 12,88 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:27:00
US62914V1061 USD 38,7 45 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:27:01
US00165C1045 USD 49,95 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:27:21
US00165C1045 USD 50,02 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:26:19
US00165C1045 USD 49,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:26:42
US00165C1045 USD 49,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:26:46
US00165C1045 USD 49,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:26:52
US00165C1045 USD 49,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
8 Σεπ 2021
11:33:46
XS2385386029 EUR 99,57 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
14:25:01
US00165C1045 USD 49,78 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:25:52
US62914V1061 USD 38,81 45 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:23:19
US00165C1045 USD 49,83 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:23:28
US00165C1045 USD 49,9 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:23:31
US00165C1045 USD 49,93 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:21:30
US00165C1045 USD 50,2 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:20:10
US00165C1045 USD 50,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:20:11
US00165C1045 USD 50,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:02
US67066G1040 USD 221,89 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:02
US0640581007 USD 51,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:04
US0640581007 USD 51,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:16
US67066G1040 USD 221,94 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:21
US00165C1045 USD 50,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:47
US0640581007 USD 51,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:47
US0640581007 USD 51,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:49
US00165C1045 USD 50,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:19:51
US67066G1040 USD 222,07 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:01
US67066G1040 USD 221,7 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:09
US00165C1045 USD 50,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:11
US00165C1045 USD 50,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:12
US67066G1040 USD 221,84 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:19
CA09228F1036 USD 10,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:36
US62914V1061 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:37
US67066G1040 USD 221,89 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:39
US62914V1061 USD 38,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:42
US62914V1061 USD 38,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:50
US67066G1040 USD 221,97 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:53
CA09228F1036 USD 10,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:18:53
US62914V1061 USD 38,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:17:50
US67066G1040 USD 221,52 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:17:51
US67066G1040 USD 221,52 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:17:56
US67066G1040 USD 221,63 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:16:15
US67066G1040 USD 221,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:16:21
US67066G1040 USD 221,32 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:15:24
US67066G1040 USD 221,32 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:15:38
US67066G1040 USD 221,39 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:15:40
US67066G1040 USD 221,41 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:15:55
US67066G1040 USD 221,4 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:07:49
US00165C1045 USD 50,99 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:13
US30231G1022 USD 54,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:20
US0640581007 USD 51,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:24
US30231G1022 USD 54,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:37
US00165C1045 USD 51,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:43
US00165C1045 USD 51,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:45
US0640581007 USD 51,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:47
US00165C1045 USD 51,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:06:53
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:04:07
US00165C1045 USD 50,93 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:04:10
US00165C1045 USD 50,96 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:02:29
US00165C1045 USD 50,88 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:00:04
US00165C1045 USD 50,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:00:16
US30231G1022 USD 54,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
14:00:17
US0640581007 USD 51,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:02
US00165C1045 USD 50,73 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:17
US00165C1045 USD 50,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:21
US30231G1022 USD 55,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:27
US00165C1045 USD 50,75 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:32
US0640581007 USD 51,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:36
US00165C1045 USD 50,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:43
US00165C1045 USD 50,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:49
US00165C1045 USD 50,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:59:54
US00165C1045 USD 50,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:57:58
US00165C1045 USD 50,91 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:58:27
US00165C1045 USD 50,91 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:58:38
US00165C1045 USD 50,85 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:57:16
US00165C1045 USD 50,97 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:57:20
US00165C1045 USD 50,97 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:55:09
US00165C1045 USD 51,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:55:15
US00165C1045 USD 51,2 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:54:14
US00165C1045 USD 51,2 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:54:15
US00165C1045 USD 51,22 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:54:30
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:54:32
US00165C1045 USD 51,16 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:53:28
US00165C1045 USD 51,18 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:53:50
US00165C1045 USD 51,16 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:52:18
US00165C1045 USD 51,34 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:52:25
US00165C1045 USD 51,29 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:52:38
US00165C1045 USD 51,29 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:50:59
US00165C1045 USD 51,48 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:51:20
US00165C1045 USD 51,5 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:51:26
US00165C1045 USD 51,5 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:51:37
US00165C1045 USD 51,38 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:51:41
US00165C1045 USD 51,42 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:50:17
US00165C1045 USD 51,46 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:50:34
US4581401001 USD 54,94 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:49:11
US00165C1045 USD 51,28 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:48:31
US00165C1045 USD 51,34 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:48:48
US4581401001 USD 54,88 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:57
US67066G1040 USD 221,81 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:59
US67066G1040 USD 221,88 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:47:07
US00165C1045 USD 51,13 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:47:21
US67066G1040 USD 221,91 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:01
US00165C1045 USD 50,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:03
US00165C1045 USD 50,98 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:04
US00165C1045 USD 51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:13
US00165C1045 USD 51,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:14
US67066G1040 USD 221,6 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:18
US00165C1045 USD 51,03 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:46:24
US67066G1040 USD 221,73 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:45:06
US00165C1045 USD 50,88 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:45:23
US67066G1040 USD 221,47 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:45:25
US67066G1040 USD 221,55 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:45:54
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:44:35
US67066G1040 USD 221,17 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:44:42
US00165C1045 USD 50,95 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
07:54:09
EUA 14SEPT21 MYTIL50K EUR 60,3 3.015.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
07:54:09
EUA 14SEPT21 MYTIL50K/B EUR 60,74 3.037.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
16:28:23
EU000A3KWCF4 EUR 102,042 1.600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
16:20:08
EU000A3KWCF4 EUR 101,992 1.600.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
13:43:07
US00165C1045 USD 51,14 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:43:07
US00165C1045 USD 51,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:43:09
US00165C1045 USD 51,14 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:43:16
US00165C1045 USD 51,19 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:43:17
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:00
US3453708600 USD 12,99 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:01
US3453708600 USD 12,99 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:02
US3453708600 USD 12,99 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:08
US00165C1045 USD 51 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:26
US00165C1045 USD 51,09 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:29
US3453708600 USD 12,97 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:31
US00165C1045 USD 51,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:34
US00165C1045 USD 51,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:36
US00165C1045 USD 51,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:41
US3453708600 USD 12,97 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:51
US00165C1045 USD 51,11 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:51
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:51
US00165C1045 USD 51,12 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:42:53
US3453708600 USD 12,96 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:09
US00165C1045 USD 50,84 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:15
US00165C1045 USD 50,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:19
US00165C1045 USD 50,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:23
US00165C1045 USD 51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:26
US00165C1045 USD 51,03 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:29
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:36
US00165C1045 USD 51,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:42
US00165C1045 USD 51,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:48
US00165C1045 USD 51,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:41:53
US00165C1045 USD 51,06 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:40:09
US00165C1045 USD 50,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:40:12
US00165C1045 USD 50,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:40:19
US00165C1045 USD 50,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:40:20
US00165C1045 USD 50,77 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:40:27
US00165C1045 USD 50,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:40:45
US00165C1045 USD 50,7 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:38:31
US00165C1045 USD 50,63 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:38:34
US00165C1045 USD 50,66 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:36:57
US00165C1045 USD 50,63 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:37:12
US69608A1088 USD 26,41 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:37:18
US00165C1045 USD 50,6 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:36:42
US00165C1045 USD 50,66 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:36:53
US00165C1045 USD 50,65 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:36:55
US98980L1017 USD 288,07 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:34:59
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:35:00
US00165C1045 USD 50,97 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:35:05
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:35:11
US00165C1045 USD 51,01 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:35:38
US00165C1045 USD 50,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:35:45
US00165C1045 USD 50,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:34:26
US00165C1045 USD 50,9 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:34:39
US00165C1045 USD 50,91 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:34:42
US00165C1045 USD 50,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:34:54
US00165C1045 USD 50,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:33:00
US62914V1061 USD 38,97 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:33:09
US00165C1045 USD 51,08 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:33:32
US00165C1045 USD 51,01 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:32:05
US00165C1045 USD 51,04 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:32:16
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:32:28
US00165C1045 USD 51,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:07
US89677Q1076 USD 28,98 12 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:10
US00165C1045 USD 51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:19
US00165C1045 USD 51,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:24
US30303M1027 USD 377,65 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:39
US00165C1045 USD 51,12 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:42
US00165C1045 USD 51,18 35 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:47
US00165C1045 USD 51,18 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
13:31:53
US00165C1045 USD 51,07 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:28:55
XS2385386029 EUR 99,57 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
16:01:44
XS1684385591 EUR 101,5 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
15:50:11
EURUSDFXRS228957 USD 1,1834 20.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
15:15:43
EURUSDFXRS228956 USD 1,1812 230.338.875 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
15:08:59
XS2028846363 EUR 113,5 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
14:26:38
GR0114030555 EUR 104,97 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
15:05:39
XS2060691719 EUR 99,25 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
14:43:44
XS2033327854 EUR 110,15 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
14:40:33
XS2198213956 EUR 108,2 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
14:34:55
US50076QAR74 EUR 148,15 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
14:04:11
XS2109813142 EUR 101,71 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
13:56:48
FX OTC OPTIONS1742236 GBP 400 200.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
13:58:14
US31572UAF30 EUR 115,25 50.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
13:52:08
XS2364001151 EUR 100,4 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
13:31:14
XS2370618618 EUR 101,65 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
06:15:28
XS2384174228 EUR 100,69 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
05:57:37
XS2384174228 EUR 100,8125 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
13:02:46
GR0124037715 EUR 99,874 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
13:18:37
GRS379233000 ΙΑΣΩ Α.Ε. EUR 1,5 146.372 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
14 Σεπ 2021
12:26:47
GR0124037715 EUR 99,775 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0138011771 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0138005716 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0133007204 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0133009226 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0138007738 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0128011682 EUR 129,65 1.425 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0138012787 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0138006722 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0138014809 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0128012698 EUR 129,65 1.425 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0138009759 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:59
GR0128014710 EUR 129,65 1.425 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0138008744 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0128013704 EUR 129,65 1.425 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0138013793 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0133008210 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0133006198 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0133010232 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0138010765 EUR 129,65 1.520 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:55:58
GR0128010676 EUR 129,65 1.425 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0128012698 EUR 129,65 825 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0138006722 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0138007738 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0133009226 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0138011771 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0128014710 EUR 129,65 825 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0133007204 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0128010676 EUR 129,65 825 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0138009759 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0128011682 EUR 129,65 825 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0138008744 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0133008210 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0138014809 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:25
GR0138013793 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:24
GR0138005716 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:24
GR0138010765 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:24
GR0128013704 EUR 129,65 825 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:24
GR0133010232 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:24
GR0138012787 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:59:24
GR0133006198 EUR 129,65 880 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
09:19:59
EURCHF SWAP 20211116 CHF 1,0895 23.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
11:47:32
GR0138014809 EUR 150,75 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:46:47
GR0138013793 EUR 149 80.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:45:31
EURCHFFXRS228950 CHF 1,0895 40.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
11:37:03
GR0128010676 EUR 106,05 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
11:08:02
XS1814546013 EUR 100,775 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
10:40:23
GR0133011248 EUR 144,42 12.156 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
10:41:29
GR0114030555 EUR 104,83 10.109 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
10:41:29
GR0128015725 EUR 132,86 15.248 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
10:41:29
GR0124034688 EUR 121,61 14.260 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
10:39:55
GR0138015814 EUR 157,75 11.928 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
10:38:08
XS2387675395 EUR 100,05 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
10:31:45
XS2387675395 EUR 100 250.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2021
06:59:26
EURUSD FWD 20220308 USD 1,185 79.950 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
14 Σεπ 2021
06:15:25
EURUSD FWD 20210924 USD 1,1807 230.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
19:56:44
US5494981039 USD 20,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:56:48
US5494981039 USD 20,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:56:52
US5494981039 USD 20,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:35:28
US00165C1045 USD 51,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:31:55
US5494981039 USD 20 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:30:16
US5494981039 USD 19,99 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:29:50
US00165C1045 USD 51,69 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:03
US00165C1045 USD 51,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:23
US3453708600 USD 12,83 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:23
US3453708600 USD 12,83 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:26
US00165C1045 USD 51,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:32
US00165C1045 USD 51,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:39
US00165C1045 USD 51,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:40
US3453708600 USD 12,82 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:09:40
US3453708600 USD 12,82 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:04:15
US00165C1045 USD 52,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:04:15
US00165C1045 USD 52,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:04:17
US62914V1061 USD 38,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:04:19
US62914V1061 USD 38,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:04:19
US62914V1061 USD 38,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:03:21
US62914V1061 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:03:22
US62914V1061 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:03:23
US62914V1061 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:03:29
US00165C1045 USD 52,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
19:03:36
US00165C1045 USD 52,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:16:28
US00165C1045 USD 52,17 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:15:48
US00165C1045 USD 52,13 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:09:16
US5494981039 USD 20,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:09:26
US5494981039 USD 20,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:09:47
US5494981039 USD 20,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:08:22
US5494981039 USD 20,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:07:02
US62914V1061 USD 38,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:07:02
US30231G1022 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:07:03
US30231G1022 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:07:03
US30231G1022 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:07:03
US30231G1022 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:22
US00165C1045 USD 52,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:28
US0268747849 USD 54,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:31
US00165C1045 USD 52,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:36
US30231G1022 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:38
US30231G1022 USD 55,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:39
US0268747849 USD 54,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:39
US30231G1022 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:40
US30231G1022 USD 55,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:43
US30231G1022 USD 55,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:43
US30231G1022 USD 55,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:44
US30231G1022 USD 55,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:45
US30231G1022 USD 55,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:06:56
US62914V1061 USD 38,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:00:58
US49456B1017 USD 16,18 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:06
US00165C1045 USD 52,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:12
US00165C1045 USD 52,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:16
US00165C1045 USD 52,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:18
US00165C1045 USD 52,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:39
US49456B1017 USD 16,18 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:39
US3453708600 USD 12,79 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:40
US3453708600 USD 12,79 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:41
US00165C1045 USD 52,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:01:46
US00165C1045 USD 52,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:00:56
US3453708600 USD 12,79 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
18:00:56
US3453708600 USD 12,79 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:58:09
AN8068571086 USD 28,05 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:58:09
AN8068571086 USD 28,05 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:57:14
US00165C1045 USD 52,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:57:17
US00165C1045 USD 52,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:57:27
PA1436583006 USD 23,16 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:57:31
PA1436583006 USD 23,16 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:57:36
AN8068571086 USD 28,05 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:57:37
AN8068571086 USD 28,05 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:56:14
US00165C1045 USD 52,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:54:58
US00165C1045 USD 52,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:04
US0640581007 USD 52,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:06
US00165C1045 USD 52,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:20
US0640581007 USD 52,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:27
US0640581007 USD 52,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:27
US0640581007 USD 52,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:35
US62914V1061 USD 38,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:46
US00165C1045 USD 52,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:48
US00165C1045 USD 52,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:52
US62914V1061 USD 38,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:52
US0640581007 USD 52,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:52
US0640581007 USD 52,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:55:55
US00165C1045 USD 52,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:52:59
US00165C1045 USD 52,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:53:37
US00165C1045 USD 52,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:53:53
US00165C1045 USD 52,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:51:56
US5494981039 USD 20,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:52:40
US00165C1045 USD 52,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:51:05
US00165C1045 USD 52,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:51:17
US00165C1045 USD 52,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:51:44
US00165C1045 USD 52,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:51:48
US00165C1045 USD 52,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:47:06
US30303M1027 USD 376,32 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:47:16
US30303M1027 USD 376,39 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:47:26
US30303M1027 USD 376,48 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:44:56
US00165C1045 USD 52,76 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:57
US00165C1045 USD 52,73 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:43:08
US00165C1045 USD 52,71 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:43:16
US00165C1045 USD 52,71 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:43:41
US00165C1045 USD 52,6 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:43:50
US00165C1045 USD 52,68 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:02
US00165C1045 USD 52,67 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:14
US00165C1045 USD 52,75 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:18
US00165C1045 USD 52,77 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:23
US00165C1045 USD 52,74 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:38
US00165C1045 USD 52,72 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:45
US00165C1045 USD 52,72 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:42:53
US00165C1045 USD 52,71 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:41:03
US00165C1045 USD 52,58 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:41:12
US00165C1045 USD 52,61 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:41:33
US00165C1045 USD 52,67 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:41:57
US00165C1045 USD 52,66 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:40:15
US00165C1045 USD 52,66 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:40:26
US00165C1045 USD 52,68 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:40:39
US00165C1045 USD 52,66 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:38:25
US00165C1045 USD 52,49 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:37:34
US00165C1045 USD 52,48 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:10
US00165C1045 USD 52,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:21
US00165C1045 USD 52,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:32
US3453708600 USD 12,74 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:32
US3453708600 USD 12,74 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:42
US00165C1045 USD 52,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:43
US3453708600 USD 12,74 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:44
US3453708600 USD 12,74 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:36:45
US00165C1045 USD 52,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:35:42
US00165C1045 USD 52,33 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:26:15
US00165C1045 USD 52,32 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:25:04
US00165C1045 USD 52,37 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:25:33
US00165C1045 USD 52,38 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:15:46
US00165C1045 USD 52,2 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:15:53
US00165C1045 USD 52,2 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:13:32
US00165C1045 USD 52,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:13:34
US00165C1045 USD 52,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:11:58
US0640581007 USD 52,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:12:01
US00165C1045 USD 52,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:12:06
US00165C1045 USD 52,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:12:08
US62914V1061 USD 38,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:12:13
US00165C1045 USD 52,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:11:04
US00165C1045 USD 52,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:11:08
US00165C1045 USD 52,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:11:18
US00165C1045 USD 52,18 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:11:35
US00165C1045 USD 52,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:11:45
US0640581007 USD 52,2 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:11:52
US62914V1061 USD 38,24 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:09:59
US00165C1045 USD 51,94 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:10:01
US6541061031 USD 159,36 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:10:06
US00165C1045 USD 52,03 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:10:43
US00165C1045 USD 52,13 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:09:24
US00165C1045 USD 51,95 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:09:36
US6541061031 USD 159,31 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:09:50
US00165C1045 USD 51,93 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:08:18
US00165C1045 USD 52,06 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:06:24
US00165C1045 USD 52,06 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:04:06
US00165C1045 USD 52,17 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:04:12
US00165C1045 USD 52,16 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:02
US00165C1045 USD 52,07 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:09
US00165C1045 USD 52,22 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:13
US00165C1045 USD 52,2 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:26
US00165C1045 USD 52,16 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:33
US00165C1045 USD 52,18 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:37
US00165C1045 USD 52,17 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:44
US00165C1045 USD 52,19 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:48
US00165C1045 USD 52,18 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:03:57
US00165C1045 USD 52,16 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:02:10
US00165C1045 USD 51,86 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:02:13
US00165C1045 USD 51,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:09
US00165C1045 USD 51,97 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:13
US00165C1045 USD 51,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:14
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:14
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:15
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:34
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:35
US00165C1045 USD 51,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:38
US3453708600 USD 12,79 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:38
US3453708600 USD 12,79 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:01:44
US00165C1045 USD 51,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:00:04
US00165C1045 USD 51,85 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:00:10
US36467W1099 USD 200,47 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:00:19
US00165C1045 USD 51,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:00:23
US36467W1099 USD 201,03 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
17:00:56
US00165C1045 USD 51,95 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:59:03
US00165C1045 USD 51,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:59:03
US00165C1045 USD 51,87 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:59:08
US00165C1045 USD 51,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:59:11
US00165C1045 USD 51,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:59:15
US00165C1045 USD 51,88 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:59:33
US00165C1045 USD 51,87 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:58:00
US00165C1045 USD 51,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:58:37
US00165C1045 USD 51,81 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:57:03
US00165C1045 USD 51,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:57:24
US00165C1045 USD 51,75 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:58
US90353T1007 USD 41,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:04
US3453708600 USD 12,81 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:05
US3453708600 USD 12,81 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:09
PA1436583006 USD 23,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:10
PA1436583006 USD 23,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:23
US00165C1045 USD 51,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:43
US00165C1045 USD 51,82 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:45
PA1436583006 USD 23,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:46
PA1436583006 USD 23,45 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:50
US3453708600 USD 12,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:56:50
US3453708600 USD 12,8 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:06
US19260Q1076 USD 241,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:33
US19260Q1076 USD 241,8 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:40
US00165C1045 USD 51,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:45
US62914V1061 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:45
US62914V1061 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:50
US90353T1007 USD 41,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:56
US00165C1045 USD 51,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:56
US62914V1061 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:55:57
US62914V1061 USD 38,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:52:57
US00165C1045 USD 51,91 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:53:28
US00165C1045 USD 51,83 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:52:12
US00165C1045 USD 51,88 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:52:19
US00165C1045 USD 51,87 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:52:40
US00165C1045 USD 51,89 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:51:23
US00165C1045 USD 51,89 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:51:39
US00165C1045 USD 51,88 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:51:48
US00165C1045 USD 51,88 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:49:57
US00165C1045 USD 51,96 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:50:12
US00165C1045 USD 52,02 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:50:50
US00165C1045 USD 51,99 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:50:56
US00165C1045 USD 51,96 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:49:06
US00165C1045 USD 51,83 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:49:22
US00165C1045 USD 51,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:49:43
US00165C1045 USD 51,97 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:49:47
US00165C1045 USD 51,98 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:48:10
US00165C1045 USD 51,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:48:25
US00165C1045 USD 51,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:48:39
US00165C1045 USD 51,82 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:48:42
US00165C1045 USD 51,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:48:45
US00165C1045 USD 51,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:38:58
US4581401001 USD 54,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:01
US30231G1022 USD 55,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:05
US30231G1022 USD 55,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:15
US62914V1061 USD 38,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:16
US62914V1061 USD 38,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:18
US62914V1061 USD 38,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:21
US62914V1061 USD 38,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:22
US62914V1061 USD 38,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:22
US62914V1061 USD 38,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:32
US4581401001 USD 54,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:39:34
US00165C1045 USD 51,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:38:36
US9311421039 USD 145,37 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:38:50
US00165C1045 USD 51,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:36:55
US9311421039 USD 145,36 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:34:24
US5398301094 USD 347,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:32:58
US00165C1045 USD 51,98 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:32:01
US25470F1049 USD 26,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:31:06
US00165C1045 USD 51,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:31:13
US00165C1045 USD 51,98 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:31:43
US00165C1045 USD 51,98 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:30:31
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:30:31
US7561091049 USD 68,37 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:30:32
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:30:35
US7561091049 USD 68,37 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:30:40
US7561091049 USD 68,37 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:29:18
US00165C1045 USD 51,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:29:22
US00165C1045 USD 51,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:29:34
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:29:34
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:27:57
US7561091049 USD 68,3 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:28:17
US7561091049 USD 68,34 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:28:22
US7561091049 USD 68,34 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:28:40
US7561091049 USD 68,35 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:27:10
US7561091049 USD 68,36 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:27:17
US7561091049 USD 68,36 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:27:37
US7561091049 USD 68,34 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:24:11
US6541061031 USD 159,71 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:24:18
US9311421039 USD 145,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:24:32
US19260Q1076 USD 242,22 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:22:52
US19260Q1076 USD 242,07 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:22:56
US8552441094 USD 118,88 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:21:28
US8552441094 USD 118,85 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:21:47
US89677Q1076 USD 29,3 12 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:20:17
US9311421039 USD 145,26 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:17:27
US00165C1045 USD 51,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:17:30
US00165C1045 USD 51,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:16:22
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:16:23
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:16:24
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:15:05
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:15:05
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:15:07
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:14:49
US00165C1045 USD 51,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:14:49
US00165C1045 USD 51,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:13:06
US00165C1045 USD 51,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:13:40
US00165C1045 USD 51,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:58
US00165C1045 USD 51,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:12:07
US00165C1045 USD 51,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:12:23
US00165C1045 USD 51,73 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:12:33
US00165C1045 USD 51,71 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:03
US00165C1045 USD 51,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:13
US00165C1045 USD 51,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:17
US00165C1045 USD 51,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:20
US00165C1045 USD 51,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:31
US3453708600 USD 12,81 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:37
US00165C1045 USD 51,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:44
US36467W1099 USD 197,34 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:47
US36467W1099 USD 197,34 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:48
US3453708600 USD 12,8 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:11:55
US00165C1045 USD 51,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:10:10
US00165C1045 USD 51,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:10:15
US62914V1061 USD 37,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:10:24
US00165C1045 USD 51,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:10:27
US62914V1061 USD 37,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:10:29
US00165C1045 USD 51,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:09:57
US00165C1045 USD 51,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:06:47
US3453708600 USD 12,78 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:58:38
US00165C1045 USD 51,57 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:53:39
US00165C1045 USD 51,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:53:41
US00165C1045 USD 51,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:50:59
US00165C1045 USD 51,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:51:03
US00165C1045 USD 51,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:49:39
US00165C1045 USD 51,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:49:41
US00165C1045 USD 51,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:44:36
US6475811070 USD 2,14 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:42:55
US3453708600 USD 12,77 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:36:59
US8740801043 USD 5 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:36:30
US62914V1061 USD 37,75 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:28:06
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:28:21
US00165C1045 USD 51,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:26:58
US90353T1007 USD 40,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:27:07
CA09228F1036 USD 10,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:27:08
US90353T1007 USD 40,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:27:19
US98986T1088 USD 8,49 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:27:35
US3453708600 USD 12,78 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:27:37
CA09228F1036 USD 10,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:27:37
US98986T1088 USD 8,48 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:27:38
US3453708600 USD 12,77 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:26:42
US00165C1045 USD 50,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:26:54
US00165C1045 USD 50,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:17:52
US00165C1045 USD 50,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:17:54
US00165C1045 USD 50,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:13:57
US62914V1061 USD 37,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:14:12
US00165C1045 USD 50,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:14:12
US62914V1061 USD 37,47 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:14:12
US00165C1045 USD 50,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:14:24
US89677Q1076 USD 29,1 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:13:13
US00165C1045 USD 51,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:13:23
US62914V1061 USD 37,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:13:24
US62914V1061 USD 37,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:13:36
US00165C1045 USD 50,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:06:58
US30161N1019 USD 50,7 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:06:59
US0640581007 USD 52,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:07:02
US00165C1045 USD 51,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:07:17
US30161N1019 USD 50,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:07:20
US00165C1045 USD 51,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:06:37
US00165C1045 USD 51,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:06:43
US00165C1045 USD 51,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:06:50
US0640581007 USD 52,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:00:13
US00165C1045 USD 51,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
15:00:19
US00165C1045 USD 51,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:59:00
US49456B1017 USD 16,27 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:59:07
PA1436583006 USD 23,21 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:59:36
US49456B1017 USD 16,24 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:59:38
US00165C1045 USD 51,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:59:38
PA1436583006 USD 23,21 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:58:51
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:57:25
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:57:43
US89677Q1076 USD 29,24 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:56:01
US9314271084 USD 50,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:56:07
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:56:41
US9314271084 USD 50,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:55:15
US00165C1045 USD 50,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:55:16
US00165C1045 USD 50,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:55:16
US00165C1045 USD 50,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:55:45
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:55:51
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:54:41
US00165C1045 USD 50,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:53:22
US00165C1045 USD 50,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:51:15
US00165C1045 USD 50,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:51:19
US30161N1019 USD 50,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:51:39
US00165C1045 USD 50,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:51:49
US30161N1019 USD 50,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:51:57
US00165C1045 USD 50,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:50:03
US00165C1045 USD 50,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:50:05
US00165C1045 USD 50,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:50:10
US00165C1045 USD 50,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:50:38
US00165C1045 USD 50,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:47:59
US00165C1045 USD 51,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:48:05
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:22:31
US90353T1007 USD 39,81 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:17:14
US90353T1007 USD 39,6 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:17:54
US90353T1007 USD 39,62 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:15:15
US90353T1007 USD 39,4 9 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:14:23
US00165C1045 USD 51,54 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:13:35
US36467W1099 USD 196,79 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:12:15
US3453708600 USD 12,62 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:12:15
US3453708600 USD 12,62 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:12:44
US36467W1099 USD 196,85 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:12:50
US36467W1099 USD 196,95 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:12:54
US36467W1099 USD 196,97 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:10:18
US3453708600 USD 12,65 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:10:23
US3453708600 USD 12,64 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
16:40:15
XS2386641794 EUR 100 15.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
16:36:48
XS2386641794 EUR 100 15.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
14:03:16
US3453708600 USD 12,73 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:03:45
US3453708600 USD 12,71 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:02:02
US36467W1099 USD 197,52 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:02:44
US36467W1099 USD 198,02 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:00:17
US36467W1099 USD 196,14 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:00:23
US36467W1099 USD 196,97 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:00:29
US00165C1045 USD 52,17 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:00:41
US36467W1099 USD 197,3 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:58
US00165C1045 USD 51,9 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:59:17
US00165C1045 USD 52,03 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:59:29
US00165C1045 USD 52,07 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:59:36
US00165C1045 USD 52,07 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:59:38
US00165C1045 USD 52,07 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:12
US00165C1045 USD 51,83 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:15
US00165C1045 USD 51,86 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:21
US00165C1045 USD 51,94 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:24
US00165C1045 USD 51,9 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:27
US00165C1045 USD 51,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:51
US00165C1045 USD 51,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:58:53
US00165C1045 USD 51,93 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:13
US00165C1045 USD 51,72 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:22
US00165C1045 USD 51,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:22
US00165C1045 USD 51,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:24
US00165C1045 USD 51,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:27
US00165C1045 USD 51,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:30
US00165C1045 USD 51,78 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:33
US00165C1045 USD 51,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:35
US00165C1045 USD 51,82 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:57:40
US00165C1045 USD 51,77 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:56:00
US00165C1045 USD 51,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:56:05
US00165C1045 USD 51,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:56:07
US00165C1045 USD 51,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:56:11
US00165C1045 USD 51,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:56:14
US00165C1045 USD 51,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:55:46
US00165C1045 USD 51,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
14:45:18
GR0114029540 EUR 104,13 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
13:17:32
EURUSD FWD 20220411 USD 1,1841 9.080.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
13:45:14
US00165C1045 USD 51,25 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:59:06
XS2387681443 EUR 100 23.300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
13:43:34
US00165C1045 USD 51,18 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:43:42
US00165C1045 USD 51,16 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:43:47
US00165C1045 USD 51,16 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:43:50
US00165C1045 USD 51,18 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:40:59
US00165C1045 USD 51,29 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:41:21
US00165C1045 USD 51,37 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:41:42
US00165C1045 USD 51,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:40:02
US00165C1045 USD 51,02 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:40:26
US00165C1045 USD 51,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:40:30
US00165C1045 USD 51,23 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:40:53
US00165C1045 USD 51,28 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:17:32
EURUSD FWD 20220411 USD 1,1841 9.080.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
13:35:36
EURUSD FWD 20211231 USD 1,1819 350.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
13:35:03
US36467W1099 USD 195,58 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:35:06
US36467W1099 USD 195,87 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:35:28
US00165C1045 USD 52,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:34:45
US00165C1045 USD 52,27 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:34:55
US00165C1045 USD 52,33 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:33:12
US00165C1045 USD 52,17 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:32:45
US00165C1045 USD 52,07 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:32:48
US00165C1045 USD 52,1 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:32:55
US00165C1045 USD 52,12 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:31:06
US89677Q1076 USD 29,99 12 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:31:30
US00165C1045 USD 52,41 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:31:39
US00165C1045 USD 52,26 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:31:42
US00165C1045 USD 52,32 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:31:46
US00165C1045 USD 52,32 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:31:50
US00165C1045 USD 52,24 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:31:54
US00165C1045 USD 52,04 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
13:17:32
EURUSD FWD 20220411 USD 1,1841 9.080.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
8 Σεπ 2021
10:55:26
XS2385386029 EUR 99,37 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
8 Σεπ 2021
10:56:05
XS2385386029 EUR 99,37 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:52:55
GR0138017836 EUR 106,51 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
10:37:39
GR0124037715 EUR 99,9 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:53:20
GR0138017836 EUR 106,51 550.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
11:20:01
EURUSD FWD 20220520 USD 1,2197 16.600 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
11:19:47
EURUSD FWD 20220601 USD 1,222 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
13:00:17
GR0114032577 EUR 100,16 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
11:20:01
EURUSD FWD 20220520 USD 1,2197 16.600 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
11:19:47
EURUSD FWD 20220601 USD 1,222 30.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
13:47:49
EURUSDFXRS228936 USD 1,1784 232.149.725 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
06:42:59
EURUSD FWD 20211112 USD 1,2105 302.625 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
12:15:37
DE000CZ45WA7 EUR 102,65 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:15:54
DE000CZ45WA7 EUR 102,65 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
15:22:57
US9127964W63 EUR 99,9924 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
16:03:50
US912796H697 EUR 99,9916 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
12:38:41
XS1568888777 EUR 101,56 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
12:37:33
XS1881005976 EUR 103,76 100.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
10:17:09
EURUSD FWD 20220413 USD 1,191 33.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
11:31:02
XS2385386029 EUR 99,2 9.920.616 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
11:30:02
XS2359929812 EUR 102,8 10.330.625 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
13 Σεπ 2021
11:34:07
CIRS21152 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
11:32:00
CIRS21151 EUR 0 100.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
11:28:59
CIRS21150 EUR 0 200.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
11:27:49
CIRS21149 EUR 0 50.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
13 Σεπ 2021
07:15:58
GRS379233000 ΙΑΣΩ Α.Ε. EUR 1,5 240.146 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
13 Σεπ 2021
06:42:59
EURUSD FWD 20211112 USD 1,2105 302.625 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
19:58:27
US0605051046 USD 40,29 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:53:26
US0605051046 USD 40,27 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:43:58
US00165C1045 USD 50,67 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:43:49
US00165C1045 USD 50,66 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:42:10
US00165C1045 USD 50,73 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:41:00
US00165C1045 USD 50,66 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:41:09
US00165C1045 USD 50,7 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:41:11
US00165C1045 USD 50,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:41:13
US00165C1045 USD 50,73 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:40:12
US00165C1045 USD 50,76 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:40:18
US00165C1045 USD 50,77 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:40:19
US00165C1045 USD 50,79 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:40:51
US00165C1045 USD 50,69 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:17
US00165C1045 USD 50,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:21
US00165C1045 USD 50,75 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:23
US00165C1045 USD 50,75 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:28
US00165C1045 USD 50,76 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:31
US00165C1045 USD 50,76 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:37
US00165C1045 USD 50,74 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:47
US00165C1045 USD 50,77 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:49
US00165C1045 USD 50,78 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:39:50
US00165C1045 USD 50,81 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:38:16
US00165C1045 USD 50,7 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:38:44
US00165C1045 USD 50,75 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:38:45
US00165C1045 USD 50,73 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:38:47
US00165C1045 USD 50,75 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:38:55
US00165C1045 USD 50,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:37:27
US00165C1045 USD 50,72 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:37:37
US00165C1045 USD 50,71 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:36:47
US00165C1045 USD 50,69 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:34:04
US88160R1014 USD 741,4 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:01
US00165C1045 USD 50,72 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:03
US00165C1045 USD 50,72 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:09
US88160R1014 USD 740,31 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:14
US88160R1014 USD 740,61 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:25
US88160R1014 USD 740,71 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:33
US88160R1014 USD 740,89 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:35
US88160R1014 USD 741,06 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:46
US88160R1014 USD 741,15 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:33:50
US88160R1014 USD 741,32 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:32:01
US00165C1045 USD 50,63 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:32:03
US00165C1045 USD 50,65 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:32:29
US00165C1045 USD 50,66 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:32:32
US00165C1045 USD 50,64 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:32:34
US00165C1045 USD 50,67 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:32:40
US00165C1045 USD 50,68 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:31:15
US00165C1045 USD 50,55 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:31:47
US00165C1045 USD 50,61 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:31:49
US00165C1045 USD 50,62 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:29:02
US00165C1045 USD 50,8 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:29:02
US00165C1045 USD 50,8 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:29:21
US00165C1045 USD 50,7 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:29:21
US00165C1045 USD 50,71 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:27:52
US00165C1045 USD 50,83 50 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:17:59
US00165C1045 USD 51,15 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:18:18
US00165C1045 USD 51,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:17:13
US00165C1045 USD 51,08 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:17:28
US00165C1045 USD 51,09 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:17:32
US00165C1045 USD 51,13 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:09:08
US1273871087 USD 167,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:09:13
US0090661010 USD 166,47 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:08:18
US00846U1016 USD 177,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:05:02
US00165C1045 USD 51,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:05:20
US00165C1045 USD 51,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:04:53
US00165C1045 USD 51,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:04:55
US00165C1045 USD 51,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:03:16
US00165C1045 USD 50,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:03:17
US00165C1045 USD 50,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:01:58
US67066G1040 USD 225,39 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:02:00
US00165C1045 USD 50,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:01:31
US30303M1027 USD 381,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:01:47
US00165C1045 USD 50,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:00:03
US0378331005 USD 149,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:00:08
US0378331005 USD 149,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:00:15
US0378331005 USD 149,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:00:33
US00165C1045 USD 50,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
19:00:39
US00165C1045 USD 51,01 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:59:26
US0378331005 USD 149,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:59:39
US0378331005 USD 149,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:59:43
US0378331005 USD 149,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:59:51
US0378331005 USD 149,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:58:03
US0378331005 USD 149,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:58:05
US0378331005 USD 149,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:58:11
US0378331005 USD 149,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:57:20
US0378331005 USD 149,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:57:35
US0378331005 USD 149,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:57:36
US0378331005 USD 149,94 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:57:40
US0378331005 USD 149,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:57:46
US0378331005 USD 149,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:56:39
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:56:44
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:56:51
US0378331005 USD 150,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:46:58
US00165C1045 USD 50,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:47:00
US00165C1045 USD 50,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:47:01
US00165C1045 USD 50,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:47:20
US00165C1045 USD 50,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:47:28
US00165C1045 USD 50,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:46:14
US0378331005 USD 149,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:46:29
US0378331005 USD 149,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:46:34
US0378331005 USD 149,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:46:42
US0378331005 USD 149,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:46:51
US00165C1045 USD 50,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:46:53
US00165C1045 USD 50,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:45:56
US00165C1045 USD 50,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:42:07
US98422D1054 USD 38,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:42:10
US5010441013 USD 42,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:42:11
US98422D1054 USD 38,78 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:42:43
US2383371091 USD 36,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:42:48
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:42:53
US00165C1045 USD 50,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:42:56
US2383371091 USD 36,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:40:57
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:41:55
US5010441013 USD 42,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:38:57
US00165C1045 USD 50,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:39:19
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:39:42
US00165C1045 USD 51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:38:28
US00165C1045 USD 50,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:38:44
US00165C1045 USD 50,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:37:07
US00165C1045 USD 50,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:37:19
US3453708600 USD 12,75 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:37:20
US3453708600 USD 12,76 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:37:22
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:37:23
US3453708600 USD 12,75 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:37:24
US3453708600 USD 12,75 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:23:13
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:23:13
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:22:01
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:22:09
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:22:13
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:22:55
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:01
US00165C1045 USD 51,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:04
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:06
US00165C1045 USD 51,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:10
US00165C1045 USD 51,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:13
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:19
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:22
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:27
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:39
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:18:47
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:17:19
US00165C1045 USD 51,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:17:21
US00165C1045 USD 51,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:17:24
US00165C1045 USD 51,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:17:27
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:17:29
US00165C1045 USD 51,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:17:45
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:16:09
US00165C1045 USD 51,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:15:24
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:15:29
US00165C1045 USD 51,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:15:41
US00165C1045 USD 51,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:15:51
US00165C1045 USD 51,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:14:53
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:13:46
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:13:52
US00165C1045 USD 51,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:12:03
US00165C1045 USD 51,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:12:07
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:12:18
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:11:41
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:08:11
US00165C1045 USD 51,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:08:21
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:08:22
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:58
US00165C1045 USD 51,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:59
US3453708600 USD 12,79 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:07:00
US3453708600 USD 12,79 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:07:26
US00165C1045 USD 51,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:08
US00165C1045 USD 51,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:19
US3453708600 USD 12,82 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:20
US3453708600 USD 12,82 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:26
US00165C1045 USD 51,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:28
US00165C1045 USD 51,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:06:50
US00165C1045 USD 51,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:05:57
US00165C1045 USD 51,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:02:36
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:02:37
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:01:01
US00165C1045 USD 51,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:01:08
US00165C1045 USD 51,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:01:16
US00165C1045 USD 51,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:01:22
US00165C1045 USD 51,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:01:23
US00165C1045 USD 51,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:01:27
US00165C1045 USD 51,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:01:43
US00165C1045 USD 51,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:59:58
US62914V1061 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:00:01
US00165C1045 USD 51,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:00:06
US00165C1045 USD 51,1 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:00:32
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:00:33
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
18:00:44
US00165C1045 USD 51,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:59:05
US00165C1045 USD 51,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:59:19
US0937121079 USD 19,95 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:59:20
AN8068571086 USD 26,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:59:54
US00165C1045 USD 51,09 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:00
US30231G1022 USD 54,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:02
US00165C1045 USD 51,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:18
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:20
US30231G1022 USD 54,2 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:20
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:40
AN8068571086 USD 26,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:49
US0937121079 USD 19,96 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:58:56
US62914V1061 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:57:09
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:57:12
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:57:16
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:57:52
US00165C1045 USD 51,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:56:13
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:56:17
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:56:20
US00165C1045 USD 51,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:56:41
US3453708600 USD 12,82 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:56:43
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:56:55
US00165C1045 USD 51,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:56:57
US00165C1045 USD 51,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:16
US00165C1045 USD 51,11 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:17
US00165C1045 USD 51,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:26
US00165C1045 USD 51,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:31
US00165C1045 USD 51,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:33
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:34
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:36
US00165C1045 USD 51,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:53:42
US00165C1045 USD 51,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:52:05
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:52:05
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:52:14
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:52:15
US3453708600 USD 12,8 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:52:16
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:52:17
US3453708600 USD 12,81 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:52:27
US00165C1045 USD 51,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:51:23
US00165C1045 USD 51,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:44:09
US62914V1061 USD 38,55 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:41:59
US4581401001 USD 54,57 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:42:01
US4581401001 USD 54,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:37:09
US00165C1045 USD 50,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:37:17
US30231G1022 USD 54,26 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:37:22
US4581401001 USD 54,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:37:44
US4581401001 USD 54,56 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:37:44
US00165C1045 USD 50,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:37:48
US30231G1022 USD 54,25 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:58
US69404D1081 USD 30,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:36:00
US69404D1081 USD 30,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:36:00
US9694571004 USD 24,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:36:01
US69608A1088 USD 26,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:36:13
US00165C1045 USD 50,83 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:36:46
US62914V1061 USD 38,57 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:06
US00165C1045 USD 50,93 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:10
US00165C1045 USD 50,91 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:17
US00165C1045 USD 50,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:25
US00165C1045 USD 50,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:37
US00165C1045 USD 50,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:47
US9694571004 USD 24,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:35:51
US69608A1088 USD 26,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:59
US49456B1017 USD 16,02 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:34:00
US00165C1045 USD 50,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:24
US0640581007 USD 52,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:24
US0640581007 USD 52,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:30
US62914V1061 USD 38,59 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:43
US49456B1017 USD 16,03 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:45
US0640581007 USD 52,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:45
US0640581007 USD 52,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:33:49
US62914V1061 USD 38,58 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:32:10
US00165C1045 USD 50,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:26:45
US00165C1045 USD 51,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:25:14
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:25:15
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:25:21
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:25:55
US00165C1045 USD 51,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:24:43
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:24:45
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:24:47
US00165C1045 USD 51,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:22:26
US3453708600 USD 12,83 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:22:27
US3453708600 USD 12,83 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:19:00
US7707001027 USD 41,92 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:19:06
US7707001027 USD 41,93 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:18:54
US7707001027 USD 41,9 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:15:35
US3453708600 USD 12,84 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:15:37
US3453708600 USD 12,84 800 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:09:59
US62914V1061 USD 38,53 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:10:08
US3453708600 USD 12,85 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:10:36
US3453708600 USD 12,85 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:10:36
US0605051046 USD 40,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:10:38
US62914V1061 USD 38,52 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:09:51
US0605051046 USD 40,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:05:09
US00165C1045 USD 51,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:05:18
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:04:12
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:04:53
US00165C1045 USD 51,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:03:06
US00165C1045 USD 51,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:03:50
US00165C1045 USD 51,07 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:03:51
US00165C1045 USD 51,05 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:02:20
US00165C1045 USD 51,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:01:17
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:01:20
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:00:20
US00165C1045 USD 51,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
17:00:27
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:59:08
US00165C1045 USD 51,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:59:16
US00165C1045 USD 51,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:59:19
US00165C1045 USD 51,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:59:24
US00165C1045 USD 51,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:59:37
US00165C1045 USD 51,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:59:44
US00165C1045 USD 51,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:57:58
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:03
US00165C1045 USD 51,08 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:04
US30161N1019 USD 50,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:34
US00165C1045 USD 51,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:36
US00165C1045 USD 51,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:42
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:47
US00165C1045 USD 51,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:54
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:58:55
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:57:35
US00165C1045 USD 51,03 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:57:48
US30161N1019 USD 50,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:57:50
US00165C1045 USD 51,04 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:54:14
US00165C1045 USD 51,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:54:18
US00165C1045 USD 51,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:52:59
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:16
US00165C1045 USD 51,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:23
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:38
US00165C1045 USD 51,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:41
US00165C1045 USD 51,26 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:43
US00165C1045 USD 51,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:54
US00165C1045 USD 51,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:56
US3453708600 USD 12,83 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:56
US3453708600 USD 12,83 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:53:57
US00165C1045 USD 51,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:52:37
US00165C1045 USD 51,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:52:51
US3453708600 USD 12,83 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:52:51
US3453708600 USD 12,83 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:50:37
PA1436583006 USD 23,21 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:50:38
US2937921078 USD 22,24 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:50:40
US00165C1045 USD 51,22 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:42:04
US00165C1045 USD 51,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:42:16
US00165C1045 USD 51,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:41:16
US00165C1045 USD 51,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:41:36
US00165C1045 USD 51,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:41:50
US2937921078 USD 22,27 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:41:53
PA1436583006 USD 23,22 400 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:35:21
US00165C1045 USD 51,33 22 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:33:58
US00165C1045 USD 51,28 22 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:23:17
US57636Q1040 USD 350,46 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:49
US00165C1045 USD 51,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:54
US00165C1045 USD 51,41 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:56
US00165C1045 USD 51,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:21:28
US3453708600 USD 12,75 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:21:28
US3453708600 USD 12,75 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:18
US00165C1045 USD 51,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:26
US3453708600 USD 12,76 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:27
US3453708600 USD 12,76 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:29
US00165C1045 USD 51,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:20:41
US00165C1045 USD 51,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:05
US98986T1088 USD 9,01 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:16
US0937121079 USD 20,23 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:22
US00165C1045 USD 51,33 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:26
US0937121079 USD 20,22 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:26
US00165C1045 USD 51,32 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:35
US00165C1045 USD 51,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:46
US98986T1088 USD 8,99 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:19:47
US00165C1045 USD 51,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:18:42
US92826C8394 USD 226,44 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:12:04
US98986T1088 USD 8,94 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:12:05
US98986T1088 USD 8,94 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:12:51
US98986T1088 USD 8,92 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:12:51
US98986T1088 USD 8,93 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:11:53
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:11:56
US00165C1045 USD 51,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:10:07
PA1436583006 USD 23,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:10:12
PA1436583006 USD 23,12 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:10:21
US00165C1045 USD 50,98 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:09:52
US00165C1045 USD 51,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:00:16
US30161N1019 USD 50,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:00:33
US00165C1045 USD 50,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:00:54
US00165C1045 USD 50,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:00:55
US00165C1045 USD 50,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:59:32
US00165C1045 USD 50,91 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:59:35
US30161N1019 USD 50,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:54:41
US0970231058 USD 212,34 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:52:16
US3453708600 USD 12,73 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:09
US00165C1045 USD 50,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:14
US62914V1061 USD 38,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:27
US5010441013 USD 42,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:34
US7170811035 USD 45,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:38
US62914V1061 USD 38,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:43
US7170811035 USD 45,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:44
US5010441013 USD 42,15 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:50:52
US3453708600 USD 12,75 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:49:49
US00165C1045 USD 50,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:34:03
US0378331005 USD 151,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:29:14
US92532F1003 USD 187,08 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:29:46
US98980L1017 USD 304,29 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:27:21
US69608A1088 USD 26,48 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:19:26
US5494981039 USD 20,19 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:18:45
US5494981039 USD 20,22 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:05:00
US5494981039 USD 20,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:04:36
US62914V1061 USD 38,78 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:04:51
US5494981039 USD 20,1 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:03:36
US36467W1099 USD 194,97 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:02:47
US36467W1099 USD 195,74 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:02:51
US36467W1099 USD 196 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
15:01:12
US36467W1099 USD 195,46 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:59:45
US36467W1099 USD 196,86 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:58:35
US36467W1099 USD 197,11 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:58:42
US36467W1099 USD 197,03 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:58:53
US36467W1099 USD 197 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:58:55
US36467W1099 USD 197,05 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:57:34
US36467W1099 USD 196,94 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:57:37
US36467W1099 USD 196,94 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:55:10
US00165C1045 USD 50,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:55:10
US00165C1045 USD 50,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:55:52
US00165C1045 USD 50,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:55:54
US00165C1045 USD 50,29 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:53:00
US00165C1045 USD 50,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:53:06
US00165C1045 USD 50,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:53:09
US00165C1045 USD 50,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:53:11
US00165C1045 USD 50,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:53:16
US00165C1045 USD 50,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:53:19
US92532F1003 USD 187,22 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:53:45
US00165C1045 USD 50,6 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:52:30
US19260Q1076 USD 253,22 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:52:33
US19260Q1076 USD 253,23 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:52:51
US00165C1045 USD 50,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:52:55
US00165C1045 USD 50,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:49:35
US3453708600 USD 12,74 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:49:36
US8740801043 USD 5,19 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:48:05
US8740801043 USD 5,19 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:48:17
US7707001027 USD 40,91 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:47:35
US7707001027 USD 40,92 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:46:02
US0378331005 USD 154,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:46:16
US7707001027 USD 40,86 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:45:15
US3453708600 USD 12,75 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:45:24
US00165C1045 USD 51,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:45:32
US00165C1045 USD 51,18 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:43:03
US8740801043 USD 5,2 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:43:14
US8740801043 USD 5,21 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:42:32
US8740801043 USD 5,19 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:39:37
US0378331005 USD 154,46 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:35:42
US3453708600 USD 12,74 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:35:42
US3453708600 USD 12,74 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:34:01
US2383371091 USD 37,58 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:34:15
US2383371091 USD 37,54 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:34:29
US62914V1061 USD 38,92 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:34:47
US62914V1061 USD 38,92 500 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:34:55
US3453708600 USD 12,76 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:34:56
US3453708600 USD 12,76 700 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:33:52
US00165C1045 USD 51,24 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:33:54
US00165C1045 USD 51,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:30:43
US8740801043 USD 5,31 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:29:15
US00165C1045 USD 51,16 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:24:38
US36467W1099 USD 198,55 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:20:00
US36467W1099 USD 198,07 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:08:13
US00165C1045 USD 50,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:08:16
US00165C1045 USD 50,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:07:08
US00165C1045 USD 50,38 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:07:46
US00165C1045 USD 50,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:07:48
US00165C1045 USD 50,64 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:07:52
US00165C1045 USD 50,66 6 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:07:54
US00165C1045 USD 50,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:07:56
US00165C1045 USD 50,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:06:27
US62914V1061 USD 39,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:06:29
US62914V1061 USD 39,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:06:36
US00165C1045 USD 50,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:04:58
US3453708600 USD 12,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:04:59
US2473617023 USD 40,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:04:15
US2473617023 USD 40,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:04:24
US90353T1007 USD 40,2 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:04:26
US90353T1007 USD 40,19 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:04:42
US3453708600 USD 12,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:03:51
US00165C1045 USD 50,44 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:01:58
US00165C1045 USD 50,39 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:02:25
US00165C1045 USD 50,35 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:00:17
US00165C1045 USD 50,11 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:00:37
US00165C1045 USD 50,29 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:59:27
US00165C1045 USD 50,05 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:58:20
US00165C1045 USD 50,06 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:57:02
US00165C1045 USD 49,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:57:08
US00165C1045 USD 49,9 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:57:53
US00165C1045 USD 50,02 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:56:44
US00165C1045 USD 49,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:56:45
US00165C1045 USD 49,82 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:55:24
US00165C1045 USD 50,36 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:54:16
US00165C1045 USD 50,53 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:53:48
US00165C1045 USD 50,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:52:56
US00165C1045 USD 50,38 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:50:00
US00165C1045 USD 50,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:50:08
US00165C1045 USD 50,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:50:09
US00165C1045 USD 50,75 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:50:23
US00165C1045 USD 50,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:49:45
US00165C1045 USD 50,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:49:46
US36467W1099 USD 200,17 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:49:48
US00165C1045 USD 50,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:49:53
US00165C1045 USD 50,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:48:18
US36467W1099 USD 200,87 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:11
US62914V1061 USD 39,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:14
US62914V1061 USD 39,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:23
US36467W1099 USD 199,87 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:24
US00165C1045 USD 50,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:25
US00165C1045 USD 50,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:46
US36467W1099 USD 200,91 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:46
US36467W1099 USD 200,91 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:47:46
US00165C1045 USD 51,06 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:09
US36467W1099 USD 197,96 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:10
US00165C1045 USD 50,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:15
US00165C1045 USD 50,72 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:20
US00165C1045 USD 50,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:26
US36467W1099 USD 198,49 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:29
US00165C1045 USD 50,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:38
US00165C1045 USD 50,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:45:42
US00165C1045 USD 50,86 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:44:22
AN8068571086 USD 26,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:44:28
US25470F1049 USD 26,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:44:30
US36467W1099 USD 197,09 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:44:38
US25470F1049 USD 26,69 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:44:39
AN8068571086 USD 26,89 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:44:42
US00165C1045 USD 50,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:44:45
US00165C1045 USD 50,51 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:58
US00165C1045 USD 50,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:59
US36467W1099 USD 196,53 3 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:10
US00165C1045 USD 50,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:16
US00165C1045 USD 50,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:23
US00165C1045 USD 50,37 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:23
US00165C1045 USD 50,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:38
US00165C1045 USD 50,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:39
US00165C1045 USD 50,39 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:44
US62914V1061 USD 39,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:43:49
US62914V1061 USD 39,17 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:02
US00165C1045 USD 50,5 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:07
US00165C1045 USD 50,57 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:14
US00165C1045 USD 50,46 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:20
US00165C1045 USD 50,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:32
US62914V1061 USD 39,23 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:35
US62914V1061 USD 39,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:42:45
US00165C1045 USD 50,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:40:58
US00165C1045 USD 50,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:07
US00165C1045 USD 50,25 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:09
US00165C1045 USD 50,23 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:18
US00165C1045 USD 50,32 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:22
US00165C1045 USD 50,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:25
US00165C1045 USD 50,36 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:35
US00165C1045 USD 50,31 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:40
US00165C1045 USD 50,3 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:47
US00165C1045 USD 50,34 23 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:51
US00165C1045 USD 50,33 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:41:53
US00165C1045 USD 50,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:40:18
US00165C1045 USD 50,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:40:20
US00165C1045 USD 50,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:40:24
US00165C1045 USD 50,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:40:30
US00165C1045 USD 50,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:40:40
US00165C1045 USD 50,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:38:34
US36467W1099 USD 198,73 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:34:55
US36467W1099 USD 196,5 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:31:20
US00165C1045 USD 49,62 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:31:30
US5494981039 USD 20,06 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
13:31:40
US5494981039 USD 20,03 20 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
16:04:25
US912796H697 EUR 99,9916 1.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
15:30:25
EURUSDFXRS228917 USD 1,1841 2.338.548.125 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
15:22:29
US9127964W63 EUR 99,9924 2.500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
14:51:27
GRS379233000 ΙΑΣΩ Α.Ε. EUR 1,5 142.978 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
14:34:43
CIRS21148 EUR 20,287 25.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
12:32:32
DE000DB7XHP3 EUR 101,875 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
11:45:20
GR0138017836 EUR 106,72 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
13:29:18
GR0124035693 EUR 124,6625 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
13:28:38
GR0124037715 EUR 99,71 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
13:25:15
GRC1451207D3 EUR 98,8 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
13:22:16
GRC1451207D3 EUR 97,8 10.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
11:34:41
FR0013449972 EUR 100,38 10.082.932 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
13:18:05
USY7279WAA90 EUR 105,875 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
13:15:11
GR0138017836 EUR 106,72 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
13:08:03
CIRS21147 EUR 20,287 2.107.659.234 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
13:18:05
USY7279WAA90 EUR 1.053.875 200.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2021
12:45:55
DE0001135473 EUR 101,999 586.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0133006198 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0138009759 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0138010765 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0138006722 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0128012698 EUR 129,4 2.355 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0133008210 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0138011771 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0133009226 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0128010676 EUR 129,4 2.355 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0138005716 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0138014809 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0138008744 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:19
GR0133010232 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:18
GR0133007204 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:18
GR0138013793 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:18
GR0138012787 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:45:01
GR0133011248 EUR 144,62 1.275 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:18
GR0128011682 EUR 129,4 2.355 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:18
GR0128013704 EUR 129,4 2.355 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:18
GR0138007738 EUR 129,4 2.512 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:37:18
GR0128014710 EUR 129,4 2.355 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:40:54
GR0128015725 EUR 133,625 1.600 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:34:42
GRS379233000 ΙΑΣΩ Α.Ε. EUR 1,5 96.216 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
10:30:08
IT0005422891 EUR 102,27 5.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
12:15:15
DE000CZ45WA7 EUR 102,6 400.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
11:56:53
EURCHFFXRS228910 CHF 1,0844 30.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
09:03:24
EURUSD FWD 20220131 USD 1,1985 35.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
08:57:29
EURUSD FWD 20211231 USD 1,1945 23.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
11:19:46
XS1652965085 EUR 97,05 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
08:30:41
EURCAD FWD 20210930 CAD 1,4777 8.830.526 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
10 Σεπ 2021
09:18:18
GR0124037715 EUR 99,935 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
11:14:56
GRS379233000 ΙΑΣΩ Α.Ε. EUR 1,5 73.228 Όχι Συν/γή Όχι Ναι
10 Σεπ 2021
10:32:27
GR0138017836 EUR 106,76 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
10:16:44
XS2385390724 EUR 99,768 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
10:15:31
XS2385389551 EUR 99,773 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
08:25:56
IT0005425233 EUR 100,54 2.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
08:26:32
GR0114029540 EUR 104,12 8.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
10:14:11
XS2387052744 EUR 99,54 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
10:08:24
GR0118017657 EUR 112,435 3.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
09:48:52
XS2385390724 EUR 99,818 1.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
09:47:40
XS2385389551 EUR 99,823 500.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
10 Σεπ 2021
09:36:24
XS2387052744 EUR 99,59 300.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2021
19:51:16
US36467W1099 USD 199,42 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:51:26
US36467W1099 USD 199,49 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:51:40
US36467W1099 USD 199,45 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:50:05
US36467W1099 USD 199,38 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:50:14
US36467W1099 USD 199,56 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:50:55
US36467W1099 USD 199,69 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:49:20
US36467W1099 USD 199,58 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:42:08
US00165C1045 USD 48,49 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
19:38:52
US00165C1045 USD 48,47 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:41:23
US00165C1045 USD 48,31 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:40:13
US00165C1045 USD 48,14 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:36:34
US00165C1045 USD 48,11 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:34:02
US00165C1045 USD 48,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:34:08
US00165C1045 USD 48,17 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:33:08
US00165C1045 USD 48,14 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:32:18
US00165C1045 USD 48,08 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:32:22
US00165C1045 USD 48,1 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:32:43
US00165C1045 USD 48,12 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:32:51
US00165C1045 USD 48,15 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:32:55
US00165C1045 USD 48,13 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:29:08
US00165C1045 USD 48,31 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:26:09
US00165C1045 USD 48,39 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:26:35
US00165C1045 USD 48,41 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:23:24
US3703341046 USD 58,57 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:21:32
US5949181045 USD 297,73 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:20:53
US3703341046 USD 58,56 10 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:18:20
US5949181045 USD 297,69 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:17:19
US1667641005 USD 96,02 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:17:20
US1667641005 USD 96 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:17:36
US1667641005 USD 96 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:17:44
US1667641005 USD 96,01 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:16:26
US1667641005 USD 95,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:16:54
US1667641005 USD 95,98 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:04:47
US00165C1045 USD 48,34 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:04:47
US00165C1045 USD 48,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
18:04:47
US00165C1045 USD 48,35 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:59:48
US00165C1045 USD 47,9 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:54:05
US1667641005 USD 96,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:54:23
US1667641005 USD 96,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:54:25
US1667641005 USD 96,06 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:54:50
US00165C1045 USD 48,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:53:28
US00165C1045 USD 48,16 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:53:45
US1667641005 USD 96,05 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:51:05
US00165C1045 USD 48,27 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:51:16
US00165C1045 USD 48,4 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:51:17
US00165C1045 USD 48,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:50:39
US00165C1045 USD 48,14 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:47:35
US1667641005 USD 96,03 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:45:58
US1667641005 USD 95,96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:46:10
US1667641005 USD 95,99 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:45:57
US1667641005 USD 95,96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:44:20
US1667641005 USD 95,91 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:42:59
US1667641005 USD 95,97 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:43:08
US1667641005 USD 95,92 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:43:15
US1667641005 USD 95,92 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:43:47
US1667641005 USD 95,89 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:42:19
US1667641005 USD 95,96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:42:26
US00165C1045 USD 47,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:42:26
US00165C1045 USD 47,53 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:42:43
US1667641005 USD 95,97 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:42:46
US1667641005 USD 96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:41:11
US1667641005 USD 95,91 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:41:19
US36467W1099 USD 196,6 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:41:31
US1667641005 USD 95,93 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:41:33
US1667641005 USD 95,95 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:41:35
US1667641005 USD 95,96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:41:46
US1667641005 USD 95,96 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:41:57
US1667641005 USD 95,95 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:40:49
US36467W1099 USD 196,31 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:39:27
US00165C1045 USD 47,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:39:36
US00165C1045 USD 47,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:39:53
US36467W1099 USD 196,1 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:38:06
US00165C1045 USD 47,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:38:06
US00165C1045 USD 47,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:38:06
US00165C1045 USD 47,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:38:06
US00165C1045 USD 47,45 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:36:15
US00165C1045 USD 47,21 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:34:55
US00165C1045 USD 47,3 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:33:47
US00165C1045 USD 47,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:31:19
US00165C1045 USD 47,13 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:27:17
US36467W1099 USD 195,89 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:26:17
US00165C1045 USD 47,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:26:38
US00165C1045 USD 47,28 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:25:06
US00165C1045 USD 47,21 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:25:42
US00165C1045 USD 47,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:25:43
US00165C1045 USD 47,27 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:25:45
US00165C1045 USD 47,28 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:25:56
US00165C1045 USD 47,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:24:51
US00165C1045 USD 47,2 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:27
US00165C1045 USD 47,53 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:28
US00165C1045 USD 47,51 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:35
US62914V1061 USD 38,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:35
US62914V1061 USD 38,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:36
US62914V1061 USD 38,56 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:36
US62914V1061 USD 38,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:37
US62914V1061 USD 38,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:37
US62914V1061 USD 38,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:10:37
US62914V1061 USD 38,55 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:09:05
US00165C1045 USD 47,4 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:09:18
US00165C1045 USD 47,44 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:09:32
US00165C1045 USD 47,44 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:08:13
US00165C1045 USD 47,38 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:08:23
US00165C1045 USD 47,34 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:08:31
US00165C1045 USD 47,38 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:07:36
US00165C1045 USD 47,49 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:06:12
US00165C1045 USD 47,52 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:06:16
US00165C1045 USD 47,55 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:06:21
US00165C1045 USD 47,54 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:06:32
US00165C1045 USD 47,54 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:06:46
US00165C1045 USD 47,51 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:05:19
US00165C1045 USD 47,5 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:05:21
US00165C1045 USD 47,5 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:04:29
US62914V1061 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:04:30
US62914V1061 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:04:31
US62914V1061 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:04:32
US62914V1061 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:04:33
US62914V1061 USD 38,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:04:34
US62914V1061 USD 38,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:04:35
US62914V1061 USD 38,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:02:59
US00165C1045 USD 47,39 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:03:15
US00165C1045 USD 47,4 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:03:44
US00165C1045 USD 47,45 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:57
US00165C1045 USD 47,49 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:02:10
US00165C1045 USD 47,47 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:02:22
US00165C1045 USD 47,4 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:02:39
US00165C1045 USD 47,39 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:02:48
US00165C1045 USD 47,41 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:23
US00165C1045 USD 47,45 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:36
US00165C1045 USD 47,48 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:44
US00165C1045 USD 47,5 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:51
US00165C1045 USD 47,52 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:52
US88688T1007 USD 13,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:52
US88688T1007 USD 13,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:52
US88688T1007 USD 13,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:52
US88688T1007 USD 13,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:52
US88688T1007 USD 13,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:52
US88688T1007 USD 13,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
17:01:52
US88688T1007 USD 13,01 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:58:41
US00165C1045 USD 47,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:56:57
US88688T1007 USD 12,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:56:58
US88688T1007 USD 12,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:56:58
US88688T1007 USD 12,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:56:59
US88688T1007 USD 12,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:56:59
US88688T1007 USD 12,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:57:00
US88688T1007 USD 12,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:56:57
US88688T1007 USD 12,97 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:31
US0010551028 USD 55,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:32
US0010551028 USD 55,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:32
US0010551028 USD 55,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:33
US0010551028 USD 55,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:33
US0010551028 USD 55,62 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:39
US0010551028 USD 55,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:39
US0010551028 USD 55,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:40
US0010551028 USD 55,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:40
US0010551028 USD 55,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:55:40
US0010551028 USD 55,61 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:53:35
US00165C1045 USD 47,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:52:34
US00165C1045 USD 47,19 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:52:41
US00165C1045 USD 47,19 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:52:49
US00165C1045 USD 47,21 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:52:53
US00165C1045 USD 47,21 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:51:24
US00165C1045 USD 47,22 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:51:30
US00165C1045 USD 47,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:51:35
US00165C1045 USD 47,25 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:51:48
US00165C1045 USD 47,22 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:50:08
US00165C1045 USD 47,2 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:50:16
US00165C1045 USD 47,15 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:50:21
US00165C1045 USD 47,18 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:50:35
US00165C1045 USD 47,24 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:50:36
US00165C1045 USD 47,22 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:50:38
US00165C1045 USD 47,21 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:49:05
US00165C1045 USD 47,14 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:49:27
US00165C1045 USD 47,18 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:46:57
US00165C1045 USD 47,18 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:46:24
US00165C1045 USD 47,16 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:46:26
US00165C1045 USD 47,17 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:46:36
US00165C1045 USD 47,2 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:44:47
US00165C1045 USD 47,11 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:43:24
US00165C1045 USD 47,14 2 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:11:12
US36467W1099 USD 189,86 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:01:58
US00165C1045 USD 47,74 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:01:14
US36467W1099 USD 189,55 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
16:01:35
US00165C1045 USD 47,76 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:59
US30231G1022 USD 54,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:59
US30231G1022 USD 54,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:08
US30161N1019 USD 50,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:08
US30161N1019 USD 50,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:09
US30161N1019 USD 50,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:09
US30161N1019 USD 50,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:09
US30161N1019 USD 50,42 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:21
US30231G1022 USD 54,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:22
US30231G1022 USD 54,49 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:22
US30231G1022 USD 54,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:22
US30231G1022 USD 54,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:23
US30231G1022 USD 54,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:51
US30231G1022 USD 54,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:51
US30231G1022 USD 54,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:51
US30231G1022 USD 54,48 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:58:09
US00165C1045 USD 47,73 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:58:18
US00165C1045 USD 47,7 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:57:24
US30161N1019 USD 50,44 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:57:25
US30161N1019 USD 50,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:57:26
US30161N1019 USD 50,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:57:26
US30161N1019 USD 50,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:57:27
US30161N1019 USD 50,43 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:43:18
US00165C1045 USD 46,98 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:40:11
US00165C1045 USD 47,11 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:39:07
US00165C1045 USD 47 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:39:47
US00165C1045 USD 47,12 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:38:10
US00165C1045 USD 47 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:36:51
US00165C1045 USD 47,07 5 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:36:57
US00165C1045 USD 47,01 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:32:57
US00165C1045 USD 46,85 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:33:21
US00165C1045 USD 47,02 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:32:05
US00165C1045 USD 46,79 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:31:31
US00165C1045 USD 46,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:31:33
US00165C1045 USD 46,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:31:33
US00165C1045 USD 46,77 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:31:47
US00165C1045 USD 46,78 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:29:31
US00165C1045 USD 46,85 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:28:15
US00165C1045 USD 46,7 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:28:27
US00165C1045 USD 46,8 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:28:38
US00165C1045 USD 46,78 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:28:51
US00165C1045 USD 46,87 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:27:29
US00165C1045 USD 46,56 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:27:54
US00165C1045 USD 46,61 25 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:22:05
US5324571083 USD 244,74 1 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:19:52
US00165C1045 USD 46,52 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:13:12
US00165C1045 USD 46,76 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:03:54
US00165C1045 USD 46,82 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:58:52
US00165C1045 USD 46,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:52:32
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:52:33
US8447411088 USD 49,81 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:52:33
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:52:34
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:52:34
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:52:53
US00165C1045 USD 47,02 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:51:19
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:51:20
US8447411088 USD 49,79 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:51:21
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:51:21
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:51:21
US8447411088 USD 49,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:49:54
US00165C1045 USD 46,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:49:54
US00165C1045 USD 46,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:49:54
US00165C1045 USD 46,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:49:54
US00165C1045 USD 46,99 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:46:11
US00165C1045 USD 46,8 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:46:16
US00165C1045 USD 46,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:46:31
US00165C1045 USD 46,74 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:46:47
US00165C1045 USD 46,66 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:45:23
US8447411088 USD 49,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:45:23
US8447411088 USD 49,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:45:23
US8447411088 USD 49,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:45:23
US8447411088 USD 49,87 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:45:23
US8447411088 USD 49,88 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:44:33
US8447411088 USD 49,84 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:44:35
US8447411088 USD 49,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:44:37
US8447411088 USD 49,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:44:37
US8447411088 USD 49,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:44:38
US8447411088 USD 49,85 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
8 Σεπ 2021
15:02:49
XS2367107856 EUR 101,3 150.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2021
14:42:59
US5010441013 USD 45,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:42:59
US5010441013 USD 45,97 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:43:47
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:43:47
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:43:47
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:43:47
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:42:46
US00165C1045 USD 46,72 4 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:39:14
US5010441013 USD 45,92 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:39:15
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:39:16
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:39:16
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:39:16
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:39:17
US5010441013 USD 45,93 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:38:50
US90353T1007 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:38:50
US90353T1007 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:38:50
US90353T1007 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:38:50
US90353T1007 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:38:50
US90353T1007 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:38:50
US90353T1007 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:38:53
US90353T1007 USD 40,65 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:16
US5007541064 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:16
US5007541064 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:17
US5007541064 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:17
US5007541064 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:18
US5007541064 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:18
US5007541064 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:19
US5007541064 USD 36,68 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:32
US5007541064 USD 36,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:33
US5007541064 USD 36,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:33
US5007541064 USD 36,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:33
US5007541064 USD 36,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:34
US5007541064 USD 36,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:34
US5007541064 USD 36,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:35
US5007541064 USD 36,67 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:43
US90353T1007 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:43
US90353T1007 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:44
US90353T1007 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:44
US90353T1007 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:44
US90353T1007 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:45
US90353T1007 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:37:45
US90353T1007 USD 40,63 100 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:17
US98980A1051 USD 31,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:18
US98980A1051 USD 31,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:18
US98980A1051 USD 31,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:19
US98980A1051 USD 31,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:56
US98980A1051 USD 31,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:56
US98980A1051 USD 31,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:56
US98980A1051 USD 31,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:36:57
US98980A1051 USD 31,05 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:11
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:12
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:12
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:12
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:26
US88688T1007 USD 13,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:27
US88688T1007 USD 13,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:27
US88688T1007 USD 13,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:27
US88688T1007 USD 13,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:28
US88688T1007 USD 13,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:28
US88688T1007 USD 13,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:28
US88688T1007 USD 13,05 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:40
US88688T1007 USD 13,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:41
US88688T1007 USD 13,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:41
US88688T1007 USD 13,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:41
US88688T1007 USD 13,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:42
US88688T1007 USD 13,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:42
US88688T1007 USD 13,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:35:42
US88688T1007 USD 13,04 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:13
US00206R1023 USD 27,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:13
US00206R1023 USD 27,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:14
US00206R1023 USD 27,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:14
US00206R1023 USD 27,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:14
US00206R1023 USD 27,61 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:20
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:20
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:20
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:21
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:21
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:44
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:44
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:45
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:45
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:45
US40434L1052 USD 28,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:52
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:53
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:54
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:34:54
US69351T1060 USD 30,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:05
AN8068571086 USD 27,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:06
AN8068571086 USD 27,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:06
AN8068571086 USD 27,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:07
AN8068571086 USD 27,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:07
AN8068571086 USD 27,11 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:32
AN8068571086 USD 27,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:33
AN8068571086 USD 27,1 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:33
AN8068571086 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:33
AN8068571086 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:34
AN8068571086 USD 27,09 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:40
US25470F1049 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:41
US25470F1049 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:41
US25470F1049 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:41
US25470F1049 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:42
US25470F1049 USD 27,08 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:44
US25470F1049 USD 27,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:44
US25470F1049 USD 27,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:44
US25470F1049 USD 27,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:44
US25470F1049 USD 27,07 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:45
US25470F1049 USD 27,06 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:49
US00206R1023 USD 27,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:50
US00206R1023 USD 27,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:51
US00206R1023 USD 27,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:51
US00206R1023 USD 27,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:33:51
US00206R1023 USD 27,62 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:35
US9694571004 USD 24,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:36
US9694571004 USD 24,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:36
US9694571004 USD 24,4 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:37
US9694571004 USD 24,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:37
US9694571004 USD 24,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:38
US9694571004 USD 24,41 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:48
US9694571004 USD 24,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:49
US9694571004 USD 24,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:49
US9694571004 USD 24,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:49
US9694571004 USD 24,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:49
US9694571004 USD 24,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:32:50
US9694571004 USD 24,38 200 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:31:02
US46267X1081 USD 9,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:31:02
US46267X1081 USD 9,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:31:03
US46267X1081 USD 9,67 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:31:03
US46267X1081 USD 9,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:31:03
US46267X1081 USD 9,66 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
15:59:48
GR0114029540 EUR 104,155 10.000.000 Ναι Συν/γή Ναι Όχι
9 Σεπ 2021
14:30:03
US97264L1008 USD 4,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:03
US97264L1008 USD 4,44 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:06
KYG2161Y1098 USD 3,4 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:07
KYG2161Y1098 USD 3,4 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:15
KYG2161Y1098 USD 3,38 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:16
KYG2161Y1098 USD 3,38 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:51
US46267X1081 USD 9,69 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:52
US46267X1081 USD 9,7 300 Ναι Συν/γή Όχι Ναι
9 Σεπ 2021
14:30:54
US46267